Ang Paligsahan ng Streak Challenge - Mga Gantimpala

$25,000 SALAPI -Streak ng 21

Lahat ng mga rehistradong mga kalahok na gumawa ng 21 magkakasunod na tamang mga seleksyon ay tatanggap ng $25,000 sa cash!

$2,500 na Free Play - Streak ng 17

Ang lahat ng mga naka-rehistrong manlalarong umabot sa 17 sunud-sunod na tamang seleksyon ay tatanggap ng $2,500 na libreng laro, kahit pa magwakas ang streak ng manlalaro.

$500 na Free Play -Streak ng 13

Ang lahat ng mga naka-rehistrong manlalarong umabot sa 13 sunud-sunod na tamang seleksyon ay tatanggap ng $500 na libreng laro, kahit pa magwakas ang streak ng manlalaro.

$100 na Free Play -Streak ng 9

Ang lahat ng mga naka-rehistrong manlalarong umabot sa 9 sunud-sunod na tamang seleksyon ay tatanggap ng $100 na libreng laro, kahit pa magwakas ang streak ng manlalaro.

$25 na Free Play -Streak ng 5

Ang lahat ng mga naka-rehistrong manlalarong umabot sa 5 sunud-sunod na tamang seleksyon ay tatanggap ng $25 na libreng laro, kahit pa magwakas ang streak ng manlalaro.

$1000 na Free Play -Mga Buwanang Nangungunang Panalo

Ang naka-rehistrong manlalarong nakaipon ng pinakamaraming panalo bawat buwan ay tatanggap ng $1000 na libreng laro.

Bumalik sa Itaas