Mga Opsyon sa Pagbawi

Upang i-reset ang iyong password, ipasok ang account number ng iyong BETCRIS account.
Ipapadala ang mga tagubilin sa may kinalamang email address ng account na iyon.

Hindi umiiral ang Account ID na ito Pakipasok ang Account ID upang magpatuloy

Upang tanggapin ang iyong account number, ipasok ang email address na may kinalaman
sa iyong BETCRIS account.Ipapadala ang mga tagubilin sa email address na iyon.

May error sa iyong email account, mangyaring makipag-ugnay sa Customer Service Hindi valid ang email address format na ito

Pakipasok ang ipinakitang code
sa imahe at Magpatuloy
Maling Code.Pakisubukang muli!

Matagumpay na ipinadala sa email ang mga tagubilin!

  • Ipinadala ang email sa email address na may kinalaman sa BETCRIS account na iyong ipinasok.
  • Mangyaring sundan ang link sa mensahe upang mabawi ang iyong password.
  • Kung wala ang email sa iyong email inbox, mangyaring pakitingnan ang spam folder.

Error na sinusubukang ipadala ang impormasyon sa pagbawi

Bumalik sa Itaas