Araw-araw na Diskuwento sa mga Kabayo

8% ng pang-araw-araw na diskuwento sa CASH ang ibabayad sa lahat ng exotic wager sa internet.

  1. 1. 3% sa lahat ng Win, Place at Show wagers.
  2. 2. 5% sa mga exotic wager at 2% sa Win, Place at Show wagers na inilagay sa call center.
  3. 3. Walang minimum na lingguhang requirement sa dami at walang maximum kung magkano ang maaari mong kitain.
  4. 4. Ang mga wager sa antas ng "D" at "E" tracks ay hindi karapat-dapat para sa diskuwento.
Bumalik sa Itaas