Mga House Rule

Pangkalahatan

 • Ang mga patakaran sa Betcris ay higit na mas malapit sa mga patakarang matatagpuan sa Las Vegas Sportsbook, at ginagamit upang parehong protektahan ka at ang aming kumpanya, bilang taga-taya.
 • Ang lahat ng mga customer na tumataya ng mga account sa Betcris ay pribado at kumpidensyal, at ang lahat ng mga tawag ay nirerekord sa tape at ginagamit na ebidensya sa mga pagtatalo sa loob ng pitong araw.
 • Ang lahat ng mga Kliyente ay dapat 18 taong gulang pataas.
 • May karapatan ang Betcris na tanggihan ang taya anumang oras mula sa sinumang kliyente nang walang dahilan at maaaring tanggihan ang mga taya mula sa mga kliyenteng naninirahan sa mga estado o probinsyang ipinagbabawal ang pagtaya sa sports.
 • Ang lahat ng mga nakalistang patakaran, regulasyon at payoff sa paglathalang ito ay maaaring magbago kahit pa walang inilathalang paunang abiso.
 • Kinakailangan ang bawat kliyente na ibigay ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng kanyang numero ng betting account at password sa bawat tawag at login sa Betcris.Tanging ang kliyente lamang ang may tanging responsibilidad sa kanyang tiyak na password at numero ng account .
 • Ipapakita ng mga account balance ang anumang taya sa mga susunod na mungkahi o sa mga naghihintay na taya.
 • Hindi maaaring magsugal ang mga customer ng salapi sa Betcris nang higit pa sa kung anong mayroon sa kanilang account.
 • Kailangang kumpirmahin ng lahat ng mga manlalaro ang kanilang taya sa operator pagkatapos gamitin ang kanilang password.Responsibilidad ng taga-tawag na pakinggan ang read-back mula sa operator bago kumpirmahin ang taya.Kung, sa anumang dahilan, at ibinaba ang tawag bago makumpleto ang proseso, sasailalim ang taya sa diskresyon ng tagapangasiwa.
 • Walang taya ang maaaring kanselahin sa oras na kumpirmahin ito ng taga-tawag at kapag natapos na ang tawag.Ang tanging paraan kung paano maaaring kanselahin ng kliyente ang taya ay ang tumaya sa kabilang partido ng paligsahan kung saan siya unang tumaya.
 • Kasama sa kabuuang puntos ang mga nasa itaas/ilalim na taya at over time period.
 • Kapag tumataya sa mga half-time line, ang (mga) over-time period ay kasama bilang bahagi ng second half.
 • Ang lahat ng mga minimum, maximum at presyo ng betting payout ay maaaring magbago kahit pa walang inilathalang paunang abiso.
 • Ang pinakamataas na betting payout para sa anumang parlay ay $150,000.
 • Ang lahat ng mga pagtatalo sa taya ay pagpapasyahan ng read-back mula sa na-rekord na tawag, at tatanghaling opisyal.
 • Pagdating sa mga suspendidong laro, protesta sa laro o mga nabuwag na desisyon, sinusunod ng Betcris ang mga tuntunin sa laro ng Las Vegas para sa mga layunin ng pagtaya.Kung hindi man, hindi kinikilala ng Betcris ang mga suspendidong laro, protesta at nabuwag na desisyon para sa mga layunin ng pagtaya.
 • Ang lahat ng mga kaganapan sa sport ay kailangang laruin sa itinakdang araw maliban na lang kung tinukoy.Kung naantala at/o ni-reschedule o pinalitan ang venue, awtomatikong magiging "walang aksyon" ang kaganapan na nangangahulugang isasauli ang lahat ng pera sa kaganapang iyon (Maliban na lang kung binanggit sa mga tiyak na tuntunin ng laro) .Ang lahat ng mga parlay/exotic ay kakalkulahing muli maliban sa leg ng parlay na iyon, gamit ang mga payout chart para sa opsyon ng pagtaya/laro.Walang aksyon ang mga indibidwal na tennis match kung hindi nakumpleto nang buo ang match dahil sa pag-atras/kawalang kakayahan o diskwalipikasyon.Kung ni-reschedule ang match dahil sa pag-i-ischedule, masamang panahon, di-magandang pag-iilaw atbp., ang lahat ng mga taya kung gayon ay magkakaroon ng aksyon at mananatili.
 • Kinakalkula ang lahat ng mga betting payoff batay sa umiiral na probabilidad sa oras ng pagtaya.
 • Ipinagbabawal ang mag-parlay sa parehong kuponan na may pointspread at money line.Hindi tinatanggap ang maramihang pagtaya kung saan ang kahihinatnan ng isang bahagi ng taya ay nagiging dahilan ng kahihinatnan sa isa pa (magkatugon na laro).
 • Hindi inuulat ng Betcris ang iyong mga transaksyon sa anumang institusyong pampinansyal o ahensya ng gobyerno.Tanging ang kliyente lamang ang may responsibilidad na iulat ang anumang impormasyon sa wastong nasasaklawan ng tax.
 • Hindi responsable ang Betcris sa anumang maling representasyon ng sinumang kliyente sa pag-aapply ng membership.
 • Hindi responsable ang Betcris sa mga kliyenteng isinisiwalat ang kanilang password at numero ng account sa mga ibang partido.
 • Ang nanalo sa kaganapan o laro ay malalaman sa petsa kung saan natapos ang kaganapan.
 • Ang lahat ng mga taya ay nasa U.S. dollar.
 • Kung halimbawa ay halatang may mali sa posted line, itinalagang oras, o maximum na taya, ipagpapalagay na "walang aksyon" ang anumang taya at ang lahat ng salapi ay mabibigyan ng credit.
 • May karapatan ang Betcris na bawiin ang anumang bonus, anumang oras nang walang paliwanag.
 • Ang mga ipinakitang petsa at oras ng simula ng kaganapan ay para lamang sa mga layunin ng paggabay.Tatanggapin ang mga taya alinsunod sa inihayag na oras ng pagsisimula.Para sa anumang kadahilanan, tinatanggap nang pasadya ang taya pagkatapos magsimula ng kaganapan o match, ang (mga) naapektuhang seleksyon ay mawawalang-bisa.
 • Ang lahat ng mga susunod na taya ay tatanggapin bilang "All In", Run o Walang Run, Nakapasok o Walang nakapasok.Talo ang premyo sa isang susunod na taya kung ang seleksyon ay hindi kasali.Kung magkaroon ng tabla kung saan inalok ang 3 o higit pang mga magkakatunggali sa isang opsyon sa pagtaya, ang payout ay paghahatian batay sa dami ng mga manlalaro/magkakatunggaling nagtabla.
 • Isang account lamang ang pinahihintulutan sa bawat tao.Mawawalang-bisa ang maramihang account

Tatanghaling opisyal ang mga nanalo at natalo pagkatapos ng:

 • Soccer 90 minutong laro - Hindi kasama ang overtime at/o mga Penalty shot
 • Football - NCAA & NFL - 55 minutong laro
 • Basketball - NBA - 43 minutong laro
 • Basketball - NCAA - 35 minutong laro
 • Hockey - NHL - 55 minutong laro
 • Lahat ng iba pang mga kaganapan sa sport - 55 minutong laro
 • Ang mga overtime period, quarter o mga dagdag na inning ay binibilang sa kabuuang puntos kapag tumataya sa mga total, money line at spread betting maliban na lang kung tinukoy at sa eksepsyon ng mga soccer line kabilang ang desisyon sa tabla.
 • Kasama bilang bahagi ng second half ang mga half time wager at overtime period.
 • Ang lahat ng mga itinalagang period at quarter wager ay para lamang sa tiyak na period o quarter na iyon.Ang lahat ng mga itinalagang overtime wager ay magiging para sa buong overtime kahit pa gaano karaming overtime ang mayroon.
 • Mga iba pang sports:Ang iba pang mga paligsahan na may nakaprogramang schedule ng oras ng laro o time limit ay kailangang maglaro hanggang sa matapos ito o maglaan ng limang minuto o mas maigsi sa natitirang naka-schedule na oras ng laro sa pagtatapos ng paligsahan upang tanghalin itong opisyal para sa mga layunin ng pagtaya.

Mga Tiyak na Tuntunin sa Pagtaya sa Internet

 • Kailangan mong tukuyin kung pinahihintulutan ang mga serbisyo ng Betcris sa ilalim ng batas na iyong kinasasaklawan.
 • Kailangang i-verify ng manlalaro ang mga account balance sa bawat log on sa internet bago tumaya.Kapag nag-verify ka at tinanggap mo ang iyong account balance sa pagtaya, sumasang-ayon ka na ang lahat ng mga nakaraang transaksyon ay tama at wala kang anumang pag-aangkin.Ang mga pag-aangkin o pagtatalo ay kailangang lutasin sa ganitong pagkakataon.Para sa mga pagtatalo, pag-aangkin, karagdagang impormasyon sa account, o sa pag-ulat ng mga di-magkakatulad na account, makipag-ugnayan sa Customer Service sa 1-800-596-8946.
 • Ang lahat ng mga transaksyon sa pagtaya sa internet ay regular na ipinapasok at bina-back up.Sa lahat ng kaso ng pagtatalo, parehong sang-ayon ang tagapangasiwa at manlalaro na magsisilbing panghuling awtoridad sa pagtatalo ang log backup, at ang lahat ng mga taya ay isasaayos nang naaayon.Ang mga pag-aangkin ay kailangang i-lodge tatlong araw mula sa petsa kung kailan ginawa ang taya.Hindi kikilalanin ang mga pag-aangkin pagkatapos ng tatlong-araw na palugit na ito.Responsibilidad ng mga manlalaro na i-verify ang kawastuhan ng lahat ng mga account sa transaksyon.
 • Ang anumang manipulasyon ng presyo at, o spread ay maaaring humantong sa pagkatalo ng ticket.

Mga Kondisyon sa Rollover

The rollover requirement is an amount of betting action you must fulfill before you are eligible to request a withdrawal from your sports account.

The rollover requirement is determined by the amount of your deposit plus the amount of your bonus “times” the rollover multiplier. This statement applies to sign-up and reload bonuses (free play and cash promotions).

For example, if you were to deposit $300.00, and choose to take a 20% bonus offer (attached to a 4 times rollover),you would fulfill the rollover requirement after you played $1,440.00 in sports action, at which time you would be eligible to request a payout.br />

Bonus: 20%, 4X (4 times).

Deposit amount: $300.00

Free play amount: $60.00

Rollover requirement is:(300 + 60) x (times) 3 = $1,440.00

**Only sports action will be taken into consideration to fulfill the rollover requirement.Casino and Racebook action do not count towards the rollover.

**Please be aware that casino rollovers are different than sports rollovers.A casino rollover does not affect your ability to request a withdrawal.

**Please keep in mind the following rules when calculation your rollover.

On each graded bet, will be taken in to consideration:

 • Action graded a “Win” or “Push”: Only the lower amount between the risk and the win counts towards the rollover.

 • Action graded as “Lose”: Only the amount at Risk counts towards the rollover.

 • No bet/no action won’t count towards the rollover.

**Important

A rollover will be considered met whenever a customer meets the required amount in action, or whenever an account Cash available balance, Free Play balance, Balance at Risk AND Free Play balance at Risk drops to $5 or less.

Rollovers will be satisfied in a chronological order(date & time); all incoming wagers will be applied to the oldest pending (deposit + free play) or free play adjustment, until it is satisfied.

Mga Bagong Account

15% Bagong Bonus ng Manlalaro Mag-deposito lamang ng $50 o higit pa at kumuha ng 15% sign-up bonus hanggang $500

MGA TUNTUNIN AT KONDISYON

Opsyonal ang lahat ng mga bonus.Kung hindi mo nais sumunod sa anumang rollover requirement, huwag ipadala ang code sa cashier.

 • Ang alok na bonus na ito ay isang beses lamang at hindi maaaring isama sa anumang iba pang alok.
 • May bisa ang promosyon para sa mga bagong customer lamang.
 • Ang LAHAT ng mga paraan ng deposito ay karapat-dapat para sa promosyong ito maliban sa Moneybookers.
 • Kailangan ang minimum na deposito na $50.(Kapag kailangan ang bayad, ang mga depositong mahigit sa $300 ay kwalipikado sa pagpapadala ng bayad sa mga na-credit na account sa pagtaya ng manlalaro.)
 • Ang mga bonus ay nasa anyo ng libreng laro sa sports.Umiiral ang mga pangkalahatang tuntunin ng bonus sa libreng laro.
 • Ang maximum na iginawad na bonus ay $500 na bonus.
 • Kailangang sumunod ang lahat ng mga bonus sa 5 beses na rollover requirement bago gawin ang anumang pag-withdraw.
 • Mangyaring makipag-ugnayan sa Betcris Customer Service kung hindi mo natanggap ang iyong bonus sa libreng laro na sportsbook sa loob ng 24 na oras ng iyong deposito.
 • May bisa ang promosyon hanggang sa susunod na abiso.
 • May karapatan ang Betcris na baguhin o wakasan ang promosyong ito anumang oras nang walang paunang abiso.

Mga Re-deposit

10% Re-Up Bonus

 • Kada re-deposit mo ng $50 USD* sa iyong Betcris account, tumanggap ng 10% BONUS sa LIBRENG LARO hanggang $500 USD*.
 • Kailangan ang 4 beses na Rollover (4x ro) -- itaya lamang ang halaga ng deposito nang minimum na apat beses bago humiling ng payout.Pakibasa ang Pangkalahatang Tuntunin tungkol sa mga libreng laro para sa mga kumpletong detalye.
 • Ang mga bonus sa libreng laro ay inilaan upang tulungang palawigin ang iyong laro at pataasin ang iyong pagkakataong manalo!Tandaan na ang pagtanggap ng bonus sa libreng laro ay laging opsyonal - maaari mong tanggihan ang alok na bonus sa libreng laro kung nais mo.Ang pagtanggap ng bonus sa libreng laro ang bubuo sa iyong pagkilala at pagtanggap ng mga pangkalahatang tuntunin sa libreng laro ng Betcris, at sumasang-ayon kang susunod sa lahat mga tuntunin ng kondisyon ng rollover bago ka makahiling ng payout.

*o ang katumbas na halaga sa ibang salapi.

Ang mga Re-up bonus ay ibinibigay lamang kung:

 • Ang manlalaro ay may balanseng $100 o mas mababa.
 • Ang kamakailan na aktibidad ng mga manlalaro sa pagtaya ay humantong sa mga pagkatalo na halos katumbas ng halaga ng kanilang deposito sa re-up.
 • Ang manlalaro ay hindi humiling ng payout sa loob man lang ng 30 araw.

Mga Pangunahing Tuntunin sa Libreng Laro ng Generic House Bonuses

 • Ano ang LIBRENG LARO?Ang Libreng Laro ay isang uri ng bonus na maaaring gamitin sa paglagay ng taya sa Sports Book nang walang peligro.Layunin nitong tulungan ang mga tumatayang naghahanap ng libangan na palawigin ang kanilang laro at pataasin ang kanilang pagkakataong manalo.Mula sa iyong balanse ng bonus sa LIBRENG LARO, maaari kang tumaya ng LIBRENG LARO sa mga pangunahing sports (soccer, football, basketball, baseball at hockey) at ang halaga ay ibabawas sa iyong balanse ng bonus sa LIBRENG LARO.Di gaya ng pagtaya sa salapi, kapag nanalo ka sa taya ng LIBRENG LARO, ang napanalunan lamang mula sa taya ang matatanggap mo.
 • Ang mga bonus sa libreng laro ay hindi awtomatikong natatanggap - mayroon kang 24 na oras upang hilingin ang iyong bonus sa libreng laro simula noong nagdeposito ka.
 • Ang mga bonus sa libreng laro ay inilaan upang tulungang palawigin ang iyong laro at pataasin ang iyong pagkakataong manalo!Tandaan na ang pagtanggap ng bonus sa libreng laro ay laging opsyonal - maaari mong tanggihan ang alok na bonus sa libreng laro kung nais mo.Ang pagtanggap ng bonus sa libreng laro ang bubuo sa iyong pagkilala at pagtanggap ng mga pangkalahatang tuntunin sa libreng laro ng Betcris, at sumasang-ayon kang susunod sa lahat mga tuntunin ng kondisyon ng rollover bago ka makahiling ng payout.
 • Kailangan ang minimum na deposito na $50 USD* upang maging karapat-dapat sa bonus sa libreng laro.Maliban na lang kung tinukoy.
 • Ang maximum na iginawad na bonus sa libreng laro ay $500 USD*
 • Ang maximum na bayad sa anumang itinayang libreng laro ay $5,000 USD*
 • Kung ginamit ang libreng laro sa isang tiyak na pagtaya na ang kinalabasan ay tulak o tabla, ang libreng laro ay natalo
 • Ang salitang "rollover" ay nangangahulugan na kailangan mong tumaya ng isang tiyak na halaga nang mga ilang beses man lang bago humiling ng payout.Halimbawa, kapag nag-deposito ka ng $50 at tumanggap ng 10% ng Re-Up Bonus na may 3 beses na rollover requirement, kailangan mo lang ang maximum na $150 ($50 X 3) na aksyon bago humiling ng payout.Sa oras na tumanggap ka ng bonus sa libreng laro, hindi ka maaaring humiling ng payout nang hindi natutupad ang rollover requirement.
 • Kapag nagkakalkula ng kailangang aksyon sa pagtaya upang matupad ang rollover, ang mas mababa sa dalawang halaga (upang isugal/upang manalo) ang laging ginagamit.Halimbawa, kapag tumaya ka ng $20 sa Team A upang manalo ng $30, at tumaya ka ng $20 sa Team B upang manalo ng $10, at tumaya ka ng $10 sa Team C upang manalo ng $5, ang kabuuang aksyon sa pagtaya na ina-apply upang matupad ang rollover requirement ay $35 ($20 + $10 + $5).Sa pagsunod sa patnubay sa halimbawang ito, kakailanganin mo lang maglagay ng $115 pa sa aksyon sa pagtaya bago humiling ng payout.
 • Tanging ang mga taya sa probabilidad na mula 1.5 (-200) hanggang 4.0 (+300) ang bibilangin sa Rollover, maliban kung tinukoy.
 • Maaari lamang gamitin ang mga bonus sa libreng laro upang tumaya sa sportsbook ng Betcris sa mga pangunahing sports:Soccer, Football.Basketball, Baseball at Hockey
 • Para sa mga larong gaya ng Soccer, Football at Basketball, maaari lamang gamitin ang mga bonus sa libreng laro upang tayaan ang mga spread at total.
 • Para sa mga larong gaya ng Hockey at Baseball, maaari lamang gamitin ang mga bonus sa libreng laro upang tayaan ang mga money line at total.
 • Hindi maaaring gamitin ang mga bonus sa libreng laro upang tayaan ang mga proposition line at iba pang exotic.
 • Maaari lamang gamitin ang mga bonus sa libreng laro sa mga seleksyong may probabilidad na nasa pagitan ng -200 (1.5) at +300 (4.0)
 • May karapatan ang Betcris na alisin ang kwalipikasyon ng sinumang indibidwal o grupo na nagtatangkang abusuhin ang mga tuntuning ito o dayain ang sistema ng bonus sa libreng laro - anumang oras, nang may o walang abiso.Sa kaso ng diskwalipikasyon, ang lahat ng pondong ginamit ng indibidwal o grupong nagtatangkang dayain ang Betcris ay mawawalang-bisa.Sa tagal ng panahon, nakapagpundar ng matibay na reputasyon ang Betcris sa mga manlalaro malaki man o maliit, para sa patas na paglalaro ng lahat nang sumusunod sa mga tuntunin.
 • Isa pang paraan upang palawigin ang iyong laro at pataasin ang pagkakataong manalo, ang lahat ng mga promosyon, paligsahan at bonus sa libreng laro ng Betcris ay inilaan lamang sa mga manlalarong naghahanap ng libangan.May karapatan ang Betcris na tukuyin ang iyong kwalipikasyong sumali sa anumang promosyonal na alok at ang iyong karapatang tumanggap at gumamit ng mga bonus sa libreng laro, at bukod pa dito, ang karapatang ipawalang-bisa ang kwalipikasyon anumang oras anumang dahilan.
 • May bisa lamang na 180 araw ang mga libreng laro, kung hindi ito ginamit sa palugit na iyon, wala na itong bisa.
 • Soccer freeplays may be used for moneyline, spreads and totals for straight wagers. Soccer parlays involving a freeplay can only be used on moneyline selections.

* o ang katumbas na halaga sa ibang salapi.

3rd Party Software Providers

WALANG pananagutan ang Betcris sa operasyon ng mga laro at software ng 3rd party, at wala ring pananagutan sa kaukulang payout ng napanalunan mula sa mga laro at software ng 3rd party na ginamit ng mga manlalaro sa site.

Kung magkaroon ng anumang depektong may kinalaman sa software, loob man o labas, mawawalang-bisa at halaga ang anumang pag-aangkin sa payout o napanalunan.Kung kinasangkapan man ang software o nagkaroon ng sistematikong pagkakamali sa software dahil sa force majeure o anumang epektong panloob o panlabas na bumago sa itinalagang pagganap ng laro, o natukoy na may sira o may depekto, ang resulta ng laro ay hindi na naaangkop at walang kikilalaning payout o napanalunan at walang ipapamahagi sa manlalaro dahil sa depektibong software.

Ginagawa ng Betcris ang lahat ng pagsusumikap upang masigurong huwag magkaroon ng error o pagkakamali sa anumang laro.May karapatan ang Betcris na ipawalang-bisa ang lahat ng napanalunan, payout o cash-out dala ng mga panalong nagresulta sa anumang halatang error o pagkakamali o anumang pagkakamaling teknikal (kasama at hindi limitado sa mga hindi wastong payout ng laro) sa alinmang inalok na laro.Ang manlalaro ay sumasang-ayon na panagutan ang anumang napanalunan/pagkatalo na dala ng mga error o pagkakamali o pagkakamaling teknikal.

General Rules for Withdrawals

With the sole intention to avoid unnecessary delays when processing your withdrawals, please take in account that.

If the previous deposits to your withdrawal were made with a debit or credit card, you will have to wait at 72 hours before your cash withdrawal is processed.

This rule applies to the following countries:

 • Guatemala
 • Honduras
 • Panama
 • Dominican Republic
 • El Salvador

For withdrawals for $1700.00 or higher via ewallets all customer need to complete the account verification process. In order to complete the account verification, process the following information needs to be provided.

 • Official Foto ID
 • Utility Bill
 • Screenshot of the electronic account

*We will not allow withdrawals to third parties. No exceptions will be made.

Straight

Ginagamit ang mga straight na taya kapag pumili ka ng kuponan at point spread.Ang halaga ng taya ay 10/11 o $110 upang manalo ng $100.

Halimbawa:
Toronto Raptors +6
Chicago Bulls -6
 • Kung ang straight na taya ay nasa Bulls -6, kung gayon, kailangang manalo ang Bulls nang higit sa 6 na puntos upang manalo ang taya.
 • Kung ang straight na taya ay nasa Raptos +6, kung gayon, hindi maaaring matalo ang Raptors nang higit sa 5 puntos upang manalo ang taya.
 • Kung natapos ang laro sa 6 na puntos, ang iyong taya kung gayon ay "tulak" at magreresulta sa "walang aksyon".hal.:Kabuuang Puntos:Rap 90 at Bulls 96

Parlay

Dalawa o higit pang mga kuponan o total ang maaaring pagsamahin upang makakuha ng isang taya.Ang lahat ng mga kuponan ay kailangang manalo sa pamamagitan ng point spread margin.Hindi maaaring i-parlay ang mga nabilugang laro.Hindi maaaring i-parlay ang mga laro sa proposisyon at susunod na taya.

Maaari mong tantiyahin ang mga Parlay Payoff sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang (ibinigay na halimbawa):

Sabihin nating naglalaro ka ng Pirates +150 at natapos ang Pirate sa 8 - 120 sa dalawang kuponang parlay at tumaya ka ng $100.Gamitin ang mga sumusunod na hakbang upang matukoy ang iyong napanalunan o sabihin nating mga posibleng napanalunan.

 • 1.Kalkulahin ang Parlay Factor sa bawat piraso: kung ang presyo ng isang piraso ay positibo - magdagdag lamang ng isa upang makuha ang factor, kung ang presyo ng isang piraso ay negatibo, v kalkulahin ang katumbas, i-multiply sa -1 at pagkatapos ay magdagdag ng isa pa.
 • 1.50 + 1 = 2.50
 • -1.20 (kunin ang katumbas o i-divide ang isa sa negatibong presyo) 1/1.20 = 0.83 + 1 = 1.83
 • 2.I-multiply ang lahat ng mga factor - i-multiply pagkatapos ang factor na ito sa halaga ng taya - ang resulta ay ang payoff (kabilang ang iyong taya)
 • 2.50 x 1.83 = 4.57 (i-multiply ngayon ito sa iyong taya) x 100 = 457
 • Ang iyong kabuuang halagang babalik ay $457 kung nanalo ang parehong piraso (kabilang ang halaga ng iyong taya)
 • 3.Ibawas ang iyong taya mula sa nakalkulang numero sa 2 - ang resulta ay ang iyong napanalunan.
 • 457 - 100 = 357 na napanalunan

Maaari rin itong gamitin sa tatlo, apat, limang,... kuponang parlay, sundin lamang ang mga hakbang.Tandaan:Ito ang magbibigay sa iyo ng pangkalahatang tantiya; maaaring iba ang aktwal na napanalunan dahil sa pagtantiya.

 • Sa kaso ng tabla o walang aksyon, babalik ang parlay sa mas mababang antas ng payoff maliban sa 2 kuponang parlay kung saan ang tabla ay bumabalik sa straight na taya.
 • (!)Nakabatay ang lahat ng taya sa mga tunay na format ng probabilidad maliban sa mga parlay card.
MGA PARLAY PAYOFF
2 Kuponan 2.645
3 Kuponan 5.958
4 na Kuponan 12.283
5 Kuponan 24.359
6 na Kuponan 47.413
7 Kuponan 91.424
8 Kuponan 175.446
9 na Kuponan 335.852
10 Kuponan 642.082
11 Kuponan 1226.701
12 Kuponan 2342.793
13 Kuponan 4473.514
14 na Kuponan 8541.254
15 Kuponan 16306.940

Tandaan:Ang maximum na parlay payout ay $150,000

Tandaan:Ang maximum na parlay payout ay ipapatupad kapag dinodoble ang pareho't eksaktong napanalunan.

Teaser

Ang mga teaser ay taya kung saan 2 hanggang 7 kuponan ang magkasamang pipiliin sa isang taya na may kasamang inayos na point spread.Sa isang teaser maaari kang magdagdag ng mga puntos sa gilid o paghaluin ang parehong gilid at total sa pamamagitan ng pagdagdag o pagbawas sa mga total.Kung natalo ang isang seleksyon, ituturing ang teaser bilang talo.

Halimbawa:2 kuponang teaser na 5 puntos para sa $100
Lakers +4 +5 puntos = ang teased line ay +9 na ngayon
Knicks -3 +5 puntos = ang teased line ay +2 na ngayon
 • Ang payout sa 2 kuponang teaser para sa 5 puntos ay 10/11. Sa kasong ito, kailangan mong magtabi ng $110 upang manalo ng $100.
MGA FOOTBALL TEASER
MGA PUNTOS 6 na puntos 6½ puntos 7 puntos
2 Kuponan (NFL Lang) -120 -130 -140
2 Kuponan (Magkahalo) +100 -110 -120
3 Kuponan +150 +135 +120
4 na Kuponan +235 +215 +200
5 Kuponan (Magkahalo +350 +320 +300
6 na Kuponan +550 +500 +475
7 Kuponan +800 +700 +600
MGA FOOTBALL TEASER (NFL LANG)
MGA PUNTOS 7 puntos 7½ puntos
2 Kuponan -140 -160
3 Kuponan +120 +105
4 na Kuponan +200 +140
5 Kuponan +325 +235
6 na Kuponan +475 +325
7 Kuponan +600 +445
MGA FOOTBALL TEASER (NFL LANG)
MGA PUNTOS 8 puntos 8 ½ puntos 9 na puntos Espesyal na 10 puntos
2 Kuponan -180 -190 -200  
3 Kuponan -105 -115 -120 -120
4 na Kuponan +120 +110 +100  
5 Kuponan +200 +180 +130  
6 na Kuponan +280 +230 +180  
7 Kuponan +335 +280 +230  

Ang isang tabla at ang isang talo ay talo * - Ang isang tabla at ang isang panalo ay WALANG AKSYON *

BASKETBALL TEASER
MGA PUNTOS 5½ puntos 6 na puntos 6½ puntos Espesyal na 8 puntos
2 Kuponan -120 -130 -140  
2 Kuponan (Magkahalo) +100 -110 -120  
3 Kuponan +150 +135 +120 -120
4 na Kuponan +235 +215 +200  
5 Kuponan +350 +320 +300  
6 na Kuponan +550 +500 +475  
7 Kuponan +800 +700 +600  

Ang isang tabla at ang isang talo ay talo * - Ang isang tabla at ang isang panalo ay WALANG AKSYON *

MAX NA LIMIT SA TAYA SA TEASER SA BAWAT KUMBINASYON
  Point Spreads lamang Kung saan Kasama ang mga Total
NFL $20,000 $5,000
College Football $10,000 $3,000
NBA at College Basketball $10,000 $5,000

Mangyaring tandaan:Nag-iiba ang ilang mga presyo ng teaser at limitasyon mula sa utos ng ahente.

If Bets

Tinutulungan ng mga if bet ang mga customer na nais magkaroon ng aksyon sa higit pa sa isang laro ngunit nakabatay sa resulta ng unang taya.May 2 uri ng if bet, "Kung Manalo Lang" at "Kung Manalo/Tabla o kanselado".

Halimbawa ng Kung Manalo Lang:
Dallas Cowboys -5 $110 upang manalo ng $100
Kung Manalo Lang
Carolina Panthers +4 $110 upang manalo ng $100
 • Kung matalo ang Cowboys, hihinto ang taya doon at magkaka-score bilang natalo -$110.
 • Kung manalo ang Cowboys ng +$100, ang taya ay magpapatuloy sa taya ng Panthers.
 • Kung manalo ang Panthers, ang tayang maipapanalo ay $200
 • Kung matalo ang Panthers, ang tayang matatalo ay $10.
 • Kung manalo ng eksaktong 5 puntos ang Cowboys, walang magiging aksyon sa Carolina Panthers at ang 110 ay babalik sa iyong account.
Kung Manalo/Tabla o kanselado halimbawa:
Dallas Cowboys -5 $110 upang manalo ng $100
Kung Manalo/Tabla o kanselado
Carolina Panthers +4 $110 upang manalo ng $100
 • Sa kasong ito, magkakaroon ng aksyon ang mga customer sa ikalawang bahagi ng taya kung mananalo ang Dallas ng 5 o higit pang puntos.

*Ang isusugal na halaga sa ikalawang bahagi ng if wager ay maaaring hindi lumampas sa isusugal na halaga ng unang bahagi

Mga Puntos sa Aksyon

Available ang mga puntos sa aksyon para sa football at basketball.Ang mga puntos sa aksyon ay para sa taga-taya na hindi lamang nahuhulaan kung aling kuponan ang mananalo sa laro kundi pati ang dami ng puntos.Ang iyong puntos sa aksyon ng taya ay kakargahan mula 1 puntos hanggang maximum na 10 puntos at ang isinugal mong taya ay hindi maaaring lumampas sa iyong available na balanse.Sa uri ng tayang ito, nagsusugal ka ng $110 sa bawat itinayang $100.

Halimbawa:
Atlanta Hawks 191
Houston Rockets -5
 • Sakaling tumaya ka ng $100 na puntos sa Houston Rockets at humiling ng kargang 10 puntos.Kailangang manalo ang Houston ng 5 puntos man lang, at sa bawat puntos ng 5 point spread na kanilang naipapanalo, mananalo ka ng $100.Mayroon kang pagkakataong manalo sa pagitan ng $100 at $1,000.
 • Kung manalo ang Houston ng 9 na puntos, ang iyong maiuuwing panalo ay $400.Sa kabilang banda, kung mabigo ang Houston na abutin ang point spread, isinusugal mo ang $110 sa bawat puntos na kanilang kulang sa 5-point spread.Maaari ka ring gumamit ng mga total na nasa itaas o ilalim, o ng underdog sa laro para makakuha ng 5 puntos.
 • Maaari lamang ilagay ang mga puntos sa aksyon sa aming call center.

Money Line

Sa pagtaya sa Football at Basketball, bibigyan ka ng opsyong tumaya ng isang point spread o moneyline.Sa money line, tinatayaan mo kung aling kuponan ang mananalo.Pagbalewala sa point spread.

Halimbawa:
Orlando Magic -280
Houston Rockets +240
 • Kapag tumaya ka sa Orlando ng -280, nagtatabi ka ng $280 upang manalo ng $100.
 • Kapag tumaya ka sa Houston ng +240, nagtatabi ka ng $100 upang manalo ng $240.
 • Ang mga halaga ng line ay tinutukoy batay sa point spread.Kapag tumataya sa money lines, tumataya ka sa kuponan upang manalo nang lubos sa laro.

Mga Bukas na Taya

Hinahayaan ng mga bukas na taya ang customer na maglaro ng mga teaser o parlay kung saan ang isang seleksyon ay nagiging magkakaiba ang oras at maging ang araw.

Halimbawa:3 Kuponang Parlay $100 upang manalo ng $600
Cowboys -8
Dolphins -14
BUKAS*
 • Ang anumang bukas na tayang naiwang walang laman/naghihintay ng higit 90 araw ay kakanselahin.
 • Walang bukas na lugar sa 10 puntos na teaser.Walang bukas na lugar sa 4 na kuponan o higit pang parlay.
 • Ang minimum na halaga para sa tayang inilagay online na may 1 o 2 bukas na lugar ay $50 at kailangang tumawag ang customer upang punan ang mga bukas na lugar.

Pangkalahatang Tuntunin sa Football

Mga Opisyal na Oras ng Laro

Itinuturing na opisyal ang mga taya pagkatapos ng 55 minutong laro.Kung hindi natupad ang 55 minutong laro, ituturing na walang aksyon ang taya sa kuponan at ang taya sa parlay ay babawasan nang naaayon.Ang mga taya sa 1st, 2nd half at sa lahat ng quarter ay ituturing na aksyon hanggang sa makumpleto ang inilaang oras.Ang mga taya sa spread, money line, mga total para sa buong laro at lahat ng taya sa second half ay palaging may kasamang overtime scoring.Ang mga taya sa 4th quarter ay walang kasamang overtime scoring.

Kailangang laruin ang laro batay sa nakaprogramang petsa at lugar.

Ang NFL Betting Props

Ang UNANG NFL-SCORE sa laro:
Ang unang kuponang naka-score sa laro.Kung nakakuha ng score ang kuponan at nakansela ang laro o ipinagpaliban pagkatapos, mananatili ang lahat ng taya kahit ilan pang minuto ang nalaro na.
Ang HULING NFL-SCORE sa laro:
Kailangan ang isang opisyal na laro (55 minutong laro).Kung nauwi sa overtime ang laro, ang kuponang huling naka-score ang mananalo.
Ang NFL-SCORE SA UNANG 7½ MINUTO:
Kailangang laruin ang 7½ minuto.Kung kinansela o ipinagpaliban ang laro pagkatapos ng 7½ minuto ng laro, ang lahat ng taya ay mananatili.
Ang NFL-TOTAL 1st HALF POINTS vs. TOTAL 2nd HALF POINTS:
Kailangan ang isang opisyal na laro (55 minutong laro) at may kasamang overtime.
Ang NFL-FIRST SCORING PLAY (touchdown o FG/kaligtasan):
Kung nakakuha ng score ang kuponan at nakansela ang laro o ipinagpaliban pagkatapos, mananatili ang lahat ng taya kahit ilan pang minuto ang nalaro na.
3 HINDI NASAGOT NA SCORE:
Ang dagdag na puntos o ang 2 conversion ng puntos ay HINDI mabibilang.
MGA PLAYER PROP:
Ang lahat ng mga manlalaro ay kailangang pumunta sa field at maglaro para sa aksyon.Nakabatay ang mga resulta sa mga opisyal na stat mula sa laro.
Ang kicker na hindi sumasali, dahil nahadlangan, ngunit nakabawi at available pa rin, ay ituturing na nakapaglaro.

Ang Pagbili ng To/On 3 sa NFL at NCAA

NCAA:
-115 dagdag bayad upang Makabili ng on/off 3.
Walang Dagdag bayad sa pagbili ng to 3.
NFL
-120 na dagdag bayad upang Makabili ng on/off 3.
Ang buying off ng 3 sa NFL ay HINDI pinahihintulutan sa Betcris.

Pagtaya sa Football | Football Straight Wager

Ginagamit ang tayang ito kapag pumili ka ng kuponan at point spread.Ang halaga ng taya ay 10/11 o $110 upang manalo ng $100.

Halimbawa:
Green Bay Packers -7
Denver Broncos +7
 • Kung ang straight na taya ay nasa Packers -7, kung gayon, kailangang manalo ang Packers ng 8 o higit pang puntos upang manalo sila.
 • Kung ang straight na taya ay nasa Broncos +7, kung gayon, hindi maaaring matalo ang Broncos nang higit sa 6 na puntos upang manalo sila.
 • Kung natapos ang laro sa 7 puntos, ang laro kung gayon ay "tulak" at magreresulta sa "walang aksyon".

Pagtaya sa Football | Football Totals (Itaas/Ilalim)

Isa itong taya sa mga pinagsamang score (total) ng isang laro.Ang pagiging nasa itaas o ilalim sa posted line.Kung naglagay ka ng taya sa ILALIM ng 38, ang pinagsamang kabuuang score ng parehong kuponan ay kailangang nasa ILALIM ng 38 puntos.

Halimbawa:
Baltimore Ravens VS Atlanta Falcons
ANG TOTAL AY 38
 • Kung naglagay ka ng taya sa ITAAS ng 38, ang pinagsamang kabuuang score ng parehong kuponan ay kailangang nasa ITAAS ng 38 puntos.
 • Kung ang pinagsamang kabuuang score ay sumakto sa 38 puntos, ang taya ay magiging "TULAK" at "WALANG AKSYON".
 • Nabibilang ang overtime sa mga tayang inilagay sa laro at sa 2nd half.
 • Hindi nabibilang ang overtime sa mga taya ng 4th quarter.

Pagtaya sa Football | Football Money Line Wager

Sa ganitong uri ng taya, itatakda mo kung aling kuponan ang mananalo.Pagbalewala sa point spread.

Halimbawa:
Green Bay Packers -7
Denver Broncos +7
 • Kapag tumaya ka sa Green Bay ng -280, nagtatabi ka ng $280 upang manalo ng $100.
 • Kapag tumaya ka sa Denver ng +240, nagtatabi ka ng $100 upang manalo ng $240.

Pagtaya sa Football | Football Parlay Wager

Ang larong ito ay isang seleksyon ng mga kuponang walang partikular na pagkakasunud-sunod sa isang laro.Ang lahat ng mga kuponan ay kailangang manalo sa pamamagitan ng pointspread margin.Kapag mas marami ang kuponan, mas malaki ang payoff.

Halimbawa:
2 kuponang parlay para sa $100
Green Bay Packers -7
Denver Broncos +7
 • Ang payout sa 2 kuponang parlay ay 2.64, nangangahulugan ito na nagsusugal ka ng $100 upang manalo ng $246.Sa kaso ng tabla o walang aksyon, babalik ang parlay sa mas mababang antas ng payoff maliban sa 2 kuponang parlay kung saan ang tabla ay bumabalik sa straight na taya at isinusugal ang orihinal na halaga.

Pagtaya sa Football | Football Teaser Wager

Sa kaso ng tabla o walang aksyon, ang Teaser ay babalik sa susunod na teaser ng mas kaunting kuponan maliban sa 2 Kuponang Teaser kung saan ang tabla at nanalo ay magiging walang aksyon.Kung natalo ang isang seleksyon, ituturing ang teaser bilang talo.

Halimbawa:
2 kuponang teaser na 7 puntos para sa $100
Green Bay -7 +7 puntos = ang teased line ay isa na ngayong "pagpili"
Denver Broncos +7 +7 puntos = ang teased line ay +14 na ngayon
 • Ang payout sa 2 kuponang teaser para sa 7 puntos ay 10/13. Sa kasong ito, kailangan mong magtabi ng $130 upang manalo ng $100.

Pagtaya sa Football | Football Pleaser Wager

Isa itong taya kung saan ang 2 hanggang 6 na kuponan ay magkasamang pinili sa isang taya na may inayos na 6 na puntos na spread sa pabor ng house.Sa pleaser, ibabawas mo ang mga puntos mula sa mga gilid (walang pinapayagang mga total).Kung natalo ang isang seleksyon, ituturing ang teaser bilang talo.

Halimbawa:
2 kuponang teaser na 6 na puntos para sa $100
Green Bay -7 -6 puntos = ang teased line ay -13 na ngayon
 • Denver Broncos +7 -6 puntos = ang teased line ay +1 na ngayon
 • Ang payout sa 2 kuponang pleaser ay 6 hanggang 1.Sa kasong ito, magtatabi ka ng $100 upang manalo ng $600.
MGA FOOTBALL TEASER
  6 na puntos 6½ puntos 7 puntos
2 Kuponang NFL -120 -130 -140
2 Kuponang NCAA 100 -110 -120
3 Kuponan +150 +135 +120
4 na Kuponan +235 +215 +200
5 Kuponan +350 +320 +300
6 na Kuponan +550 +500 +475
7 Kuponan +800 +700 +600
3 Kuponan 10 Puntos = -120
Isang tabla at isang talo ay talo
Isang tabla at isang nanalo ay WALANG AKSYON
(Anumang talo sa 3 kuponang 10 puntos na teaser ay talo, ang anumang tulak kung gayon na may mga nanalo ay binibigyan ng grado na tulak)
MGA PROBABILIDAD NG PARLAYS
2 Kuponan 2.645
3 Kuponan 5.958
4 na Kuponan 12.283
5 Kuponan 24.359
6 na Kuponan 47.413
7 Kuponan 91.424
8 Kuponan 175.446
9 na Kuponan 335.852
10 Kuponan 642.082
11 Kuponan 1226.701
12 Kuponan 2342.793
13 Kuponan 4473.514
14 na Kuponan 8541.254
15 Kuponan 16306.940
Ang mga payoff na ito ay batay sa -110 lines
Tandaan:Ang maximum na parlay payout ay $150,000
PAGBILI NG MGA PUNTOS
  Pagtabi
½ puntos -120
1 puntos -130
1½ puntos -140
2 puntos -150

Basketball

Mga Opisyal na Oras ng Laro

Itinuturing na opisyal ang mga taya pagkatapos ng 43 minutong laro (NBA) o 35 minutong laro (NCAA).Kung hindi natupad ang opisyal na oras ng laro, ituturing na walang aksyon ang taya sa kuponan at ang taya sa parlay ay babawasan nang naaayon.

Kailangang laruin ang laro batay sa nakatakdang petsa at lugar.

Mga Total ng Kuponan at Espesyal na Spread

Kailangang makumpleto ang laro nang hanggang 5 minutong normal na haba.

Mga Player Prop

Ang lahat ng mga manlalaro ay kailangang pumunta sa court at maglaro para sa aksyon.Nakabatay ang mga resulta sa mga opisyal na stat mula sa laro.

Pagtaya sa Basketball | Straight na Taya

Ginagamit ang tayang ito kapag pumili ka ng kuponan at point spread.Ang halaga ng taya ay 10/11 o $110 upang manalo ng $100.

Halimbawa:
Toronto Raptors +6
Chicago Bulls -6
 • Kung ang straight na taya ay nasa Bulls -6, kung gayon, kailangang manalo ang Bulls ng 6 o higit pang puntos upang manalo ang taya.
 • Kung natapos ang laro sa 6 na puntos, ang laro kung gayon ay "tulak" at magreresulta sa "walang aksyon".
 • Kung ang straight na taya ay nasa Raptos +6, kung gayon, hindi maaaring matalo ang Raptors nang higit sa 6 na puntos upang manalo ang taya.

Pagtaya sa Basketball | Totals (Itaas/Ilalim)

Isa itong taya sa mga pinagsamang score (total) ng isang laro.Ang pagiging nasa itaas o ilalim sa posted line.Ang halaga ng taya ay 10/11.

Halimbawa:
Dallas Mavericks
Indiana Pacers
ANG TOTAL AY 178
 • Kung naglagay ka ng taya sa ILALIM ng 178, ang pinagsamang kabuuang score ng parehong kuponan ay kailangang nasa ILALIM ng 178 puntos.
 • Kung naglagay ka ng taya sa ITAAS ng 178, ang pinagsamang kabuuang score ng parehong kuponan ay kailangang nasa ITAAS ng 178 puntos.
 • Kung ang pinagsamang kabuuang score ay sumakto sa 178 puntos, ang taya ay magiging "TULAK" at "WALANG AKSYON".
 • Nabibilang ang overtime sa mga tayang inilagay sa laro at sa 2nd half.
 • Hindi nabibilang ang overtime sa mga taya ng 4th quarter.

Pagtaya sa Basketball | Money Line

Sa ganitong uri ng taya, itinataya mo kung aling kuponan ang mananalo.Pagbalewala sa point spread.

Halimbawa:
Orlando Magic -280
Houston Rockets +240
 • Kapag tumaya ka sa Orlando ng -280, nagtatabi ka ng $280 upang manalo ng $100.
 • Kapag tumaya ka sa Houston ng +240, nagtatabi ka ng $100 upang manalo ng $240.

Pagtaya sa Basketball | Parlay

Ang larong ito ay isang seleksyon ng mga kuponang walang partikular na pagkakasunud-sunod sa isang laro.Ang lahat ng mga kuponan ay kailangang manalo sa pamamagitan ng pointspread margin.Kapag mas marami ang kuponan, mas malaki ang payoff.

Halimbawa:
2 kuponang parlay para sa $100
Portland Trail Blazers +4
San Antonio Spurs -10
 • Ang payout sa 2 kuponang parlay ay 2.64, nangangahulugan ito na nagsusugal ka ng $100 upang manalo ng $246.Sa kaso ng tabla o walang aksyon, babalik ang parlay sa mas mababang antas ng payoff maliban sa 2 kuponang parlay kung saan ang tabla ay bumabalik sa straight na taya.

Pagtaya sa Basketball | Teaser

Sa kaso ng tabla o walang aksyon, ang Teaser ay babalik sa susunod na teaser ng mas kaunting kuponan maliban sa 2 Kuponang Teaser kung saan ang tabla at nanalo ay magiging walang aksyon.Kung natalo ang isang seleksyon, ituturing ang teaser bilang talo.

Halimbawa:
2 kuponang teaser na 5 puntos para sa $100
Lakers +4 +5 puntos = ang teased line ay +9 na ngayon
Knicks -3 +5 puntos = ang teased line ay +2 na ngayon
 • Ang payout sa 2 kuponang teaser para sa 5 puntos ay 10/11. Sa kasong ito, kailangan mong magtabi ng $110 upang manalo ng $100.
BASKETBALL TEASER
MGA PUNTOS 5 puntos 5½ puntos 6 na puntos
2 Kuponan -110 -120 -130
3 Kuponan +180 +160 +150
4 na Kuponan +300 +250 +200
5 Kuponan +450 +400 +350
6 na Kuponan +600 +550 +500
7 Kuponan +800 +700 +600
TABLA + TALO = TALO * TABLA + PANALO = TULAK
MGA PROBABILIDAD NG PARLAY
2 Kuponan 2.645
3 Kuponan 5.958
4 na Kuponan 12.283
5 Kuponan 24.359
6 na Kuponan 47.413
7 Kuponan 91.424
8 Kuponan 175.446
9 na Kuponan 335.852
10 Kuponan 642.082
11 Kuponan 1226.701
12 Kuponan 2342.793
13 Kuponan 4473.514
14 na Kuponan 8541.254
15 Kuponan 16306.940
Ang mga payoff na ito ay batay sa -110 lines
Tandaan:Ang maximum na parlay payout ay $150,000
BUYING / SELLING POINTS
You can buy/sell points for increased/decreased odds

Baseball

Opisyal na Oras ng Laro

Tatanghaling opisyal ang mga nanalo at natalo pagkatapos ng 5 inning na laro maliban kung ang home team ay nangunguna pagkatapos ng 4½ innings.Kung tinawag o sinuspinde ang laro, ang score pagkatapos ng buong inning ang tutukoy sa nanalo.Kung nag-score ng tabla ang home team - o nanguna sa bottom half ng inning at ang inning ay hindi nakumpleto, ang score sa oras ng laro ay babalikan at siyang tutukoy sa nanalo.Hindi itutuloy sa susunod na araw ang mga kaganapan (maliban kung tinukoy).Hindi kinikilala ng Betcris ang mga suspendidong laro, protesta, nabuwag na desisyon, atbp. para sa mga layunin ng pagtaya.

Kapag tumataya sa total na runs (itaas/ilalim), kailangang umabot sa 9 na inning ang laro (8½ kung nangunguna ang home team) upang magkaroon ng aksyon.Ang mga taya sa total na runs ay isasauli kung nagkaroon ng pagbabago sa pitcher bago naghagis ng bola ang parehong nakalistang pitcher.Ang mga tuntunin para sa mga tayang run line ay tulad nang sa mga total ng baseball na iyon.

Kailangang laruin ang laro batay sa nakatakdang petsa at lugar.** Sa panahon ng MLB Playoffs, ang lahat ng mga taya ay magkakaroon ng aksyon hanggang sa makumpleto ang laro nang di alintana ang haba ng mga ito o ang araw kung kailan magtatapos.**

Seleksyon ng Pitcher

Tatanggapin ang mga taya sa baseball sa susunod na paraan:

Aksyon
Kuponan laban sa kuponan, kahit pa may nagsisimulang pitcher.Kakalkulahin ang mga taya sa "Aksyon" sa pamamagitan ng pagbukas ng presyo na may bagong pitcher.Itinuturing na starting pitcher ang isang pitcher pagkatapos magbato ng bola.
Magdamagang Baseball
Dahil sa pagbabago ng schedule, ang isang magdamagang laro ay maaaring maging bahagi ng doubleheader.Kapag nangyari ito, maliban na lang kung magsimula sa GAME 1 ang parehong pitcher ng magdamagang laro, ang orihinal na matchup ngayon mula sa magdamagang laro ang ituturing na off pitcher matchup.Ituturing ang game 2 bilang isang panibagong matchup.
Isang tiyak na pitcher
Isang taya sa o laban sa tiyak na pitcher, kahit pa may isa pang nagsisimulang pitcher.
Parehong tinukoy na mga pitcher (nakalista)
Kung ang mga nagsisimulang pitcher ay hindi eksaktong nakalista sa display board ng pagtaya at/o sa iyong ticket, ituturing ang iyong taya bilang "walang aksyon".
Tandaan:
Kung nagkaroon ng pagbabago sa pitching bago ang laro, maaaring ayusin ang mga probabilidad sa pera.Kung ang isang naka-schedule na pitcher ay nagsimula laban sa anumang hindi naka-schedule na pitcher, ang mga taya sa "aksyon" ay kakalkulahin gamit ang presyo ng pagbubukas kasama ang bagong pitcher.Itinuturing na starting pitcher ang isang pitcher pagkatapos magbato ng bola.

Pagtaya sa Baseball | Money Line

Ang pagtaya sa baseball ay ginagawa sa pamamagitan ng pagsugal nang higit pang pera kaysa sa maipapanalong halaga sa mga paboritong gaya ng (Mets), o mas mababang pagsusugal upang manalo sa mga dog o underdog (kuponang hindi paborang manalo).

Halimbawa:
Mets - 140
Reds + 120
 • Kapag tumaya ka sa Mets ng -140, nagtatabi ka ng $140 upang manalo ng $100.Kapag tumaya ka sa Reds ng +120, nagtatabi ka ng $100 upang manalo ng $120.

Pagtaya sa Baseball | Totals (Itaas/Ilalim)

May standard na 20 cent line.

Halimbawa:
Mets 7 sa itaas ng -120
7 sa ilalim ng Even Money
 • Kapag tumaya ka sa Mets nang higit sa 7 run, nagtatabi ka ng $120 upang manalo ng $100.Kapag tumaya ka sa Reds sa ilalim ng 7, nagtatabi ka ng $100 upang manalo ng $100 (even money).Hindi mahalaga ang kuponan.Tumataya ka lamang sa total na runs ng laro.

Pagtaya sa Baseball | Run Line na Pagtaya

Ang pagtaya sa baseball Run Line ay isang kumbinasyon ng point spread at money line.Ang tinayaang kuponan ay kailangang manalo sa pamamagitan ng point spread habang ang tinayaang halaga ay tutukuyin sa pamamagitan ng mga probabilidad ng money line.

Halimbawa:
Braves -1 1/2 +130
Pirates +1 1/2 -150
 • Kapag tumaya ka sa Braves, kailangan mong manalo ng 2 o higit pang run.Magtatabi ka ng $100 upang manalo ng $130.
 • Kapag tumaya ka sa Pirates, kailangan mong manalo ng 2 o higit pang run.Magtatabi ka ng $150 upang manalo ng $100.

Pagtaya sa Baseball | Parlays

Ang sumusunod na chart ay maaaring gamitin upang kalkulahin ang payoff ng mga parlay sa pagtaya ng baseball.Maaari kang pumili mula 2 hanggang 5 kuponan.Gamitin ang factor na katumbas ng line kung tumataya ka sa iyong paborito; kung tumataya sa underdog, magdagdag ng 1 sa line.Ang maximum na parlay payout ay $150,000

Halimbawa:
Sa pagkuha sa Pirates +220 at Braves -135 sa 2 kuponang parlay para sa $100 100(taya) x 3.2 x 1.74 - 100(taya)= $457
Halimbawa:
3 kuponang parlay na kinukuha ang Red Sox +148, Mets EVEN at Texas -119 para sa $100 100(taya) x 2.48 x 2.00 x 1.840 - 100(taya)= $813
Line Factor Line Factor Line Factor Line Factor
101 1.990 129 1.775 157 1.636 185 1.540
102 1.980 130 1.769 158 1.632 186 1.537
103 1.970 131 1.763 159 1.628 187 1.534
104 1.961 132 1.757 160 1.625 188 1.531
105 1.952 133 1.751 161 1.621 189 1.529
106 1.943 134 1.746 162 1.617 190 1.526
107 1.934 135 1.740 163 1.613 195 1.512
108 1.925 136 1.735 164 1.609 200 1.500
109 1.917 137 1.729 165 1.606 205 1.476
110 1.909 138 1.724 166 1.602 210 1.476
111 1.900 139 1.719 167 1.598 215 1.465
112 1.892 140 1.714 168 1.595 220 1.454
113 1.884 141 1.709 169 1.591 225 1.444
114 1.877 142 1.704 170 1.588 230 1.434
115 1.869 143 1.699 171 1.584 235 1.425
116 1.862 144 1.694 172 1.581 240 1.416
117 1.854 145 1.689 173 1.578 245 1.408
118 1.847 146 1.684 174 1.574 250 1.400
119 1.840 147 1.680 175 1.571 255 1.392
120 1.833 148 1.675 176 1.568 260 1.384
121 1.826 149 1.671 177 1.564 265 1.377
122 1.819 150 1.666 178 1.561 270 1.370
123 1.813 151 1.662 179 1.558 275 1.363
124 1.806 152 1.657 180 1.555 280 1.357
125 1.800 153 1.653 181 1.552 285 1.350
126 1.793 154 1.649 182 1.549 290 1.344
127 1.787 155 1.645 183 1.546 295 1.338
128 1.781 156 1.641 184 1.543 300 1.333
            305 1.327

MLB – SERIES

Ang mga taya sa series ay batay sa UNANG 3 LARONG NILARO ng bawat series.Wala sa dalawang kuponan ang puwedeng makipaglaro sa isa pang kuponan sa pagitan ng mga naka-schedule na laro.Kung isa sa unang tatlong laro ang naantala, lahat ng mga taya ay mananatili (AKSYON).Kung mababa sa 3 laro ang nilaro, ang lamang na kuponan ang panalo sa series.

Batay sa aksyon ang lahat ng mga taya.(walang nakalistang mga pitcher)

MLB - First Halfs
Ang mga taya ay batay sa score sa unang 5 BUONG INNING.Kung hindi nakumpleto ang laro pagkatapos ng unang 5 buong inning, ang lahat ng mga taya sa first half ay mananatili..Kung 4½ inning lamang ang nilaro at nanguna ang home team, ang first half ay bibigyan ng grado bilang "Short Game" (ang ML ay aksyon).
Batay sa nakalistang pitcher ang lahat ng mga taya.
MLB - Second Halfs
Ang mga taya ay batay sa score mula sa simula ng 6th inning hanggang sa pagtatapos ng laro.Kailangan ang isang kumpletong laro (hal. 9 na inning, o 8½ inning kung nanguna ang home team).Kasama sa mga taya ang mga dagdag na inning.
Ang lahat ng mga taya ay aksyon, kahit pa pitcher.
MLB - Total na hit runs at errors
Isang kumpletong laro ang kailangan - 9 na inning upang magkaroon ng aksyon (8½ inning kung nanguna ang home team).
Batay sa nakalistang pitcher ang lahat ng mga taya.
MLB - Kuponang unang naka-score
Ang unang kuponang naka-score sa laro, kung may resulta at ang laro ay nakansela o naantala, mananatili ang lahat ng mga taya gaano man karaming inning ang nilaro.
Batay sa nakalistang pitcher ang lahat ng mga taya.
MLB - Kuponang huling naka-score
Kailangang isang opisyal na laro.Batay sa nakalistang pitcher ang lahat ng mga taya.
MLB - Magkakaroon ba ng na-score na run sa unang inning.
Kung naka-score ang isang run at nakansela o naantala ang laro, mananatili ang lahat ng taya.Kung nakumpleto ang unang inning at walang na-score na run at nakansela o naantala ang laro, mananatili ang lahat ng taya.
Batay sa nakalistang pitcher ang lahat ng mga taya.
MLB - Strikeouts ng Kuponan
Kung masuspinde man ang laro bago nilaro ang 5 buong inning, kakanselahin ang lahat ng taya sa Strikeouts ng kuponan.Kung humigsi ang match bago ito makumpleto, ngunit pagkatapos ng 5 inning, itatala lamang ang mga strikeout sa huling buong inning, hal: tinawag ang isang Match pagkatapos ng 7.5 na inning, itatala ang lahat ng mga strikeout pagkatapos lamang ng 7 buong inning.
MLB - Total ng Kuponan sa Baseball
Isang buong 9 na inning ang kailangan upang magkaroon ng aksyon.(8½ kung nanguna ang home team).
Batay sa nakalistang pitcher ang lahat ng mga taya.
MLB - 2 1/2 Runlines/Alternative Runlines at Kuponang magkakaroon ng higit pang home run.
Batay sa nakalistang pitcher ang lahat ng mga taya.Kailangang umabot man lang sa 8 1/2 inning ang laro kung nananalo ang home team, kung hindi, kailangang kumpletuhin ang match.
Batay sa nakalistang pitcher ang lahat ng mga taya.

Soccer Betting

General Live Soccer Rules

All odds are subject to fluctuation and unless otherwise specified the odds are based on the result at 'full-time'.

The terms 'full-time', '90 minutes play' and 'normal time' are all used to denote the period of play which includes injury time but not scheduled extra time, penalty shoot-outs etc.

When live betting is available there is generally a delay in satellite transmission, therefore we reserve the right to settle any bet placed within the five second period after a goal has been scored or a penalty awarded at revised odds that reflect the state of play when the bet was posted or void the bet if the market has already been determined.

Settlement and Cancellation Rules

Pregame

All markets - except halftime, first half markets, extra time and penalty shootout, are considered for regulation time only (90 minutes of regulation plus injury time; unless otherwise stated). It could happen that a game gets suspended before the 90 minutes are reached; during the same day or day after, the official decision clarifying if the remaining minutes would be played or not will be informed and according to that, the game will be official and final for us.

Markets do not include overtime unless otherwise stated.

Regulation 90 Minutes: Markets are based on the result at the end of a scheduled 90 minutes of play unless otherwise stated. This includes any added injury or stoppage time but does not include extra-time or penalty shootout.

If a match is interrupted or postponed, all unsettled bets will be cancelled unless the market is already determined.

If an event is not played within 48 hours of its scheduled date or there is a change of Venue/Location, all wagers on the event will have no action.

If a match begins, is interrupted and continued within 48 hours after the initial kick-off, all open bets will be settled with the final result

Live

If a match is interrupted and continued within 48 hours after the initial kick-off, all open bets will be settled with the final result. Otherwise, all undecided bets are considered void.

We reserve the right to void betting if a market remains open when the following events have already taken place: goals, red or yellow-red cards and penalties.

We reserve the right to void betting if a market was opened with a missing or incorrect red card. We reserve the right to void betting if odds were offered with an incorrect match time. We reserve the right to void betting if the team names or category are displayed incorrectly.

Soccer Main Bets

3 Way Money Line

Your bet options are Home, Draw and Away

Predict if the winner of the game will be either the Home team or the Away team, or the game will end in a draw.

Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

Spread or Asian Spread

3 Way Handicap Betting

In handicap betting, the side considered weaker, also called the underdog, is awarded a virtual goal advantage that statistically increases the chances for a draw between the teams or a win for the underdog. This virtual goal will be added to the official final score for grading purposes.

The favorite is handicapped, meaning it gives up a goal or a certain number of goals. If there is no odds favorite, the away team is awarded the goal advantage.

Total goals

Your bet options are Over, Under.

Predict whether the total goals scored by both teams will be more or less than the line offered.

Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

Totals that outcome has already been determined, will be graded and have action even if the event is not fully completed.

Soccer Spread Markets

We offer Asian Spread Handicaps for:

 • Full Game (Bet counts for the 90 minutes of regulation plus injury time ONLY).
 • 1st Half (Bet counts for the first 45 minutes of regulation plus injury time ONLY).
 • 1st Extra Time (Bet counts for the first 15 minutes of Extra Time ONLY).
 • Extra Time (Bet counts for the 30 minutes of Extra Time plus injury time ONLY).

Each Asian handicap line will be graded according to the events occurred within the time frame that the regulation indicates.

Below a detailed explanation of all possible scenarios and outcomes.

Asian Handicap Line PK (also known as “pick’em” line)

If either team wins by any margin, the winning team is to be settled as the winning selection. In the event of a draw all bets are cancelled and stakes are refunded.

Asian Handicap Line PK, - ½

The bet is split into two separate bets:

One part of the bet is a pick’em.

The other part of the bet is a ½ goal line.

Favorite giving a PK, - ½ goal:

A win by 1 or more - All bets on this selection will be winners.

Draw - Half the stake is settled as a loss and the other half is refunded to the customer. Loss by any score - All bets on this selection are a loss.

Underdog receiving PK, + ½ goal:

Win by any score - All bets on this selection are winners.

Draw - Half the stake is settled as a loss and the other half is refunded to the customer. Loss by any score - All bets on this selection are a loss.

Underdog receiving PK, + ½ goal:

Win by any score - All bets on this selection are winners.

Draw - Half the stake is settled as a winner and the other half is refunded to the customer. Loss by any score - All bets on the selection are a loss.

Asian Handicap Line -½

Favorite giving a -½ goal:

Win by any score - All bets on this selection are winners. Draw - All bets on this selection are a loss.

Loss by any score - All bets on this selection are a loss.

Underdog receiving +½ goal:

Win by any score - All bets on this selection are winners. Draw - All bets on this selection are winners.

Loss by any score - All bets on this selection are a loss.

Asian Handicap Line -½,-1

The bet is split into two separate bets: One part of the bet is a ½ goal line.

The other part of the bet is a full goal line.

Favorite giving a -½, -1 goal:

Win by 2 or more - All bets on this selection are winners.

Win by exactly 1 - Half of the bet is a winner and the other half is refunded to the customer. Draw or loss by any score - All bets on this selection are a loss.

Underdog receiving +½, +1 goal:

Win by any score - All bets on this selection are winners. Draw - All bets on this selection are winners

Loss by 1 - Half of the bet is a loss and the other half is refunded to the customer. Loss by more than 1 - All bets on the selection are a loss.

Asian Handicap Line -1

Favorite giving -1 full goal:

Win by 2 or more - All bets on this selection are winners.

Win by exactly 1 - All bets on this selection are cancelled and refunded to the customer. Draw or loss - All bets on this selection are a loss.

Underdog receiving +1 full goal:

Win by any score or draw - All bets on this selection are winners.

Loss by exactly 1 - All bets on this selection are cancelled and refunded to the customer. Loss by 2 or more - All bets on this selection are a loss.

Asian Handicap Line -1,-1½

The bet is split into two separate bets:

One part of the bet is a full goal line

The other part of the bet is a 1½ goal line.

Favorite giving -1, -1½ goal:

Win by 2 or more - All bets on this selection are winners.

Win by exactly 1 - Half of the bet is a loss and the other half is refunded to the customer. Draw or loss by any score - All bets on this selection are a loss.

Underdog receiving +1, +1½ goal:

Win by any score - All bets on this selection are winners. Draw - All bets on this selection are winners.

Loss by 1 - Half of the bet is a win and the other half is refunded to the customer. Loss by more than 1 - All bets on the selection are a loss.

Asian Handicap Line -1½

Favorite giving -1½ goal:

Win by 2 or more - All bets on this selection are winners. Win by exactly 1 - All bets on this selection are a loss. Draw or loss - All bets on this selection are a loss.

Underdog receiving +1½ goal:

Win by any score or draw - All bets on this selection are winners. Loss by exactly 1 - All bets on this selection are winners.

Loss by 2 or more - All bets on this selection are a loss.

Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

Asian Handicap Line -1½,-2

The bet is split into two separate bets: One part of the bet is a 1½ goal line.

The other part of the bet is a 2 goals line.

Favorite giving -1½, -2 goals:

Win by 3 or more - All bets on this selection are winners.

Win by exactly 2 - Half of the bet is a win and the other half is refunded to the customer. Win by exactly 1 – All bets on this selection are a loss.

Draw or loss by any score - All bets on this selection are a loss.

Underdog receiving +1½, +2 goals:

Win by any score - All bets on this selection are winners. Draw or loss by 1 - All bets on this selection are winners.

Loss by 2 - Half of the bet is a loss and the other half is refunded to the customer.

Loss by 3 or more - All bets on the selection are a loss.

Asian Handicap Line -2

Favorite giving -2 goals:

Win by 3 or more - All bets on this selection are winners.

Win by exactly 2 - All bets on this selection are cancelled and refunded to the customer. Win by exactly 1 - All bets on this selection are a loss.

Draw or loss - All bets on this selection are a loss.

Underdog receiving +2 goals:

Win by any score or draw - All bets on this selection are winners. Loss by exactly 1 - All bets on this selection are winners.

Loss by exactly 2 - All bets on this selection are void and refunded to the customer. Loss by 3 or more - All bets on this selection are a loss.

Asian Handicap Line -2, -2½

The bet is split into two separate bets: One part of the bet is a 2 goals line.

The other part of the bet is a 2½ goals line.

Favorite giving -2, -2½ goals:

Win by 3 or more - All bets on this selection are winners.

Win by exactly 2 - Half of the bet is a loss and the other half is refunded to the customer. Draw or loss by any score - All bets on this selection are a loss.

Underdog receiving +2, +2½ goals:

Win by any score - All bets on this selection are winners. Draw or loss by 1 - All bets on this selection are winners

Loss by 2 - Half of the bet is a winner and the other half is refunded to the customer. Loss by 3 or more - All bets on the selection are a loss.

Asian Handicap Line -2½

Favorite giving -2½ goals:

Win by 3 or more - All bets on this selection are winners. Win by exactly 2 - All bets on this selection are a loss. Win by exactly 1 - All bets on this selection are a loss. Draw or loss - All bets on this selection are a loss.

Underdog receiving +2½ goals:

Win by any score or draw - All bets on this selection are winners. Loss by exactly 1 - All bets on this selection are winners.

Loss by exactly 2 - All bets on this selection are winners. Loss by 3 or more - All bets on this selection are a loss.

Asian Handicap Line - 2½, -3

The bet is split into two separate bets: One part of the bet is a 2½ goals line.

The other part of the bet is a 3 goals line.

Favorite giving -2½, -3 goals:

Win by 4 or more - All bets on this selection are winners.

Win by exactly 3 - Half of the bet is a winner and the other half is refunded to the customer. Win by exactly 1 or 2 goals - All bets on this selection are a loss.

Draw or loss by any score - All bets on this selection are a loss.

Underdog receiving +2½, +3 goals:

Win by any score - All bets on this selection are winners. Draw or loss by 1 or 2 - All bets on this selection are winners

Loss by 3 - Half of the bet is a loss and the other half is refunded to the customer. Loss by 4 or more - All bets on the selection are a loss.

Soccer Money Line Markets

Game - Money Line

Your bet options are Home and Away. Predict the winner of the game.

In case of a Draw, all bets are graded no action and stakes are refunded to the customer. Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

Who wins the rest of the Game (Current score X:X) (Live)

Current score lists Home team first, Away team second. Your bet options are Home, Draw and Away.

Predict which team will win the remainder of the game, or if there will be a draw.

Bets will be graded based on goals scored between the time that the bet was placed and end of full regulation time.

Any goals scored prior to the bet being placed will not count.

Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

1st Half - 3 Way Money Line

Your bet options are Home, Draw and Away.

Predict the winner of the 1st half, or if there will be a draw at the end of the 1st half. Bet counts only for the first 45 minutes of regulation plus injury time.

1st Half - Who wins the rest (Current score X:X) (Live)

Current score lists Home team first, Away team second. Your bet options are Home, Draw and Away.

Predict which team will win the remainder of the First half, or if the First half will end in a draw.

Bets will be graded based on goals scored between the time that the bet was placed and end of the first half.

Any goals scored prior to the bet being placed will not count.

Bet counts only for the first 45 minutes of regulation plus injury time.

Extra Time - 3 Way Money Line

Your bet options are Home, Draw and Away.

Predict the winner of the match at extra time, or if there will be a draw at the end of the extra time. Regulation time and penalty shootouts do not count.

Only goals scored during extra time will be considered for grading purposes. Extra time includes both halves of 15 minutes of play plus injury time.

Extra Time - First Half 3 Way Money Line

Your bet options are Home, Draw and Away.

Predict the winner of the match at the First half of extra time, or if there will be a draw at the end of the First half of extra time.

Only goals scored during the First half of Extra time will be considered for grading purposes. Bet counts only for the first 15 minutes of extra time plus injury time.

Extra Time - Who wins the rest of the match (Current score X:X) (Live)

Current score lists Home team first, Away team second. Your bet options are Home, Draw and Away.

Predict which team will win the remainder of the game, or if there will be a draw at the end of extra time.

Bets will be graded based on goals scored between the time that the bet was placed and end of extra time.

Any goals scored prior to the bet being placed will not count.

Bet counts only for the 30 minutes of extra time plus injury time.

Which team will win the penalty shoot-out

Your bet options are Home and Away.

Predict the team that will win the penalty shoot-outs.

Soccer Totals Markets

Total goals

Your bet options are Over and Under.

Predict whether the total goals scored by both teams will be more or less than the line offered for the market.

Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

Total Goals (AWAY TEAM NAME)

Bet on how many goals the Away Team exactly scores in the match. Your bet options are: 0, 1, 2, 3+ goals.

Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

Total Goals (HOME TEAM NAME)

Bet on how many goals the Home Team exactly scores in the match. Your bet options are: 0, 1, 2, 3+ goals.

Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

Asian Total

Example: Goal line Under 2½, 3 -115.

If there are 0, 1 or 2 goals scored during the match, all bets on Under will be graded as winners. If there are exactly three goals scored during the match, half the stake will be returned and half will be a loss.

If there are four or more goals scored in the match, all bets on Under will be graded as a loss. Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

Team Total (AWAY TEAM NAME)

Your bet options are Over and Under.

Predict whether the total goals scored by the Away team will be more or less than the line offered for the market.

Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

Team Total (HOME TEAM NAME)

Your bet options are Over and Under.

Predict whether the total goals scored by the home team will be more or less than the line offered for the market.

Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

1st Half - Total

Your bet options are Over and Under.

Predict whether the total goals scored by both teams will be more or less than the line offered for the 1st half only.

Bet counts only for the first 45 minutes of regulation plus injury time.

1st Half - Asian Total

Example: Goal line Under 1½, 2 -115.

If there is 0 goals scored or 1 goal scored in the first half, bets on Under will be graded as winners.

If there are two goals scored exactly in the first half, half of the stake will be returned and half will be lost.

If there are three or more goals scored in the first half, all bets on Under lose. Bet counts only for the first 45 minutes of regulation plus injury time.

1st Half - Total Goals (AWAY TEAM NAME)

Your bet options are 0, 1, 2, 3+ goals.

Predict the exact number of goals scored in the first half by the Away team. Bet counts only for the first 45 minutes of regulation plus injury time.

1st Half - Total Goals (HOME TEAM NAME)

Your bet options are 0, 1, 2, 3+ goals.

Predict the exact number of goals scored in the first half by the Home team. Bet counts only for the first 45 minutes of regulation plus injury time.

1st Half - Exact number of goals

Your bet options are 0, 1, 2, 3+ goals.

Predict the exact number of goals scored in the first half by both teams. Bet counts only for the first 45 minutes of regulation plus injury time.

 

Second Half Total Goals (HOME TEAM NAME)

Your bet options are 0, 1, 2, 3+ goals.

Predict the exact number of goals scored in the second half by the Home team. Bet counts only for the last 45 minutes of regulation (second half) plus injury time.

Second Half Total Goals (AWAY TEAM NAME)

Your bet options are 0, 1, 2, 3+ goals.

Predict the exact number of goals scored in the second half by the Away team. Bet counts only for the last 45 minutes of regulation (second half) plus injury time.

Extra Time - Total goals

Your bet options are Over and Under.

Predict whether the total goals scored by both teams will be more or less than the line offered in.

Extra Time only.

Bet counts only for the 30 minutes of Extra Time plus injury time.

Soccer Additional Props

Anytime Goal scorer 

Current score lists Home team first, Away team second.

Your bet options are: Home Team Player name, Away Team Player name, No Goals scored. Predict if a player will score a goal at anytime in the match.

Any goals scored prior to placing your bet do not count towards this wager. Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

Next Goal scorer

Current score lists Home team first, Away team second.

Your bet options are: Home Team Player name, Away Team Player name, No Goals scored. Predict the player that will score the next goal in the match.

Any goals scored prior to placing your bet will not count towards this wager.

Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

How will the match be decided?

Predict the way the match will be decided. Your bet options are:

 • Home Team to win in regulation time.
 • Away Team to win in regulation time.
 • Home Team to win in Extra Time.
 • Away Team to win in Extra Time.
 • Home Team to win in Penalties.
 • Away Team to win in Penalties.

Extra Time and Penalty Shootouts are considered for the settling of this market.

Who advances to next round?

Bet on either team to qualify to the next round of the tournament.

Extra Time and Penalty Shootouts are considered for the settling of this market.

Which team has kick off?

Your bet options are Home team, Away team. Predict which team will kick off to start the match.

When will next goal be scored (Current score X:X) (Live)

Current score lists Home team first, Away team second.

Your bet options are 00:01 – 15:00 min, 15:01 – 30:00 min, 30:01 – 45:00 min, 45:01 – 60:00 min, 60:01 – 75:00 min, 75:01 – 90:00, no goals scored.

Predict during which specific time period the next goal will be scored.

All bets are settled according to the current score.

Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

Penalty shootout - Team to score next goal (Current score X:X) (Live)

Bet on which team will score the next penalty shootout. Any penalties scored prior to your bet do not count.

Bet counts only for the penalty shootouts after extra time is over.

Extra Time - First Half Additional Correct score (Current score X:X)

Current score lists Home team first, Away team second.

Your bet options are 0:0, 1:0, 0:1, 1:1, 2:0, 0:2, 2:1, 1:2, 2:2, etc. Predict the exact score at the end of the first half of extra time. All bets are settled according to the current score.

Bet counts only for the first 15 minutes of extra time plus injury time.

Extra Time - Additional Correct score (Current score X:X)

Current score lists Home team first, Away team second.

Your bet options are 0:0, 1:0, 0:1, 1:1, 2:0, 0:2, 2:1, 1:2, 2:2, etc. Predict the exact score at the end of first and second extra time. All bets are settled according to the current score.

Bet counts only for the 30 minutes of extra time plus injury time.

Extra Time - Team to score next goal (Current score X:X) (Live)

Current score lists Home team first, Away team second. Your bet options are Home team, Draw, Away team.

Predict which team will score next during extra time, or if will end in a Draw. Any goals scored prior to placing your bet do not count towards the wager. Bet counts only for the 30 minutes of extra time plus injury time.

Own goals will count to the side credited with the goal.

1st Half - Additional Correct Score (Current score X:X)

Current score lists Home team first, Away team second.

Your bet options are 0:0, 1:0, 0:1, 1:1, 2:0, 0:2, 2:1, 1:2, 2:2, etc. Predict the exact score at the end of the first half.

All bets are settled according to the current score.

Bet counts only for the first 45 minutes of regulation plus injury time.

1st Half - Team to score next goal (Current score X:X) (Live)

Current score lists Home team first, Away team second. Your bet options are Home team, Draw, Away team. Predict which team will score next in the first half.

Any goals scored prior to placing your bet do not count towards wager. Bet counts only for the first 15 minutes of regulation plus injury time. Own goals will count to the side credited with the goal.

Highest Scoring Half

Your bet options are 1st half, 2nd half, Equal.

Bet on the most goals to be scored in either half or if they will be equal. Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

Odd/Even Total goals

Your bet options are Odd and Even.

Predict whether the total number of goals scored by both teams will be an odd or even number. Bets are settled based on the aggregate sum of total goals ( in an odd or even number).

Any match in 0 - 0 will be settled as an even number of goals. Own goals count.

Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

Exact number of goals

Your bet options are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6+.

Predict the exact number of goals scored by both teams.

Bet counts only for the 90 minutes of regulation time plus injury time.

If a match is abandoned, bets will be voided unless a market has already been determined.

Bets outcome winners (Total Line 2.5)

Your bet options are Home win and under; Home win and over; Draw and under; Draw and over; Away win and under; Away win and over.

Predict both the winning team and whether the total number of goals by both teams will be more or less than 2½.

It is a combination of a 3 way line and a Total 2½.

All bets are settled according to the specified total line.

If a match is abandoned bets are void unless a market has already been determined. Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

Both teams to score a goal

Your bet options are Yes, No.

Predict whether or not both teams will score during the match. Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

If a match is abandoned bets are void unless a market has already been determined.

Additional Correct Score (Current score X:X)

Current score lists Home team first, Away team second.

Your bet options are 0:0, 1:0, 0:1, 1:1, 2:0, 0:2, 2:1, 1:2, 2:2, etc. Predict the exact score at the end of regulation time.

All bets are settled according to the current score.

Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

Correct Score (Current score X:X)

Current score lists Home team first, Away team second.

Your bet options are 0:0, 1:0, 0:1, 1:1, 2:0, 0:2, 2:1, 1:2, 2:2, etc.

Predict the exact score at the end of the match.

If a match is abandoned bets are cancelled unless a market has already been determined. Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

Team to score next goal (Current score X:X) (Live)

Current score lists Home team first, Away team second. Your bet options are Home team, Draw, Away team.

Predict which team will score next in the match.

Any goals scored prior to placing your bet do not count towards the wager.

Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time. Own goals count to the side credited with the goal.

Soccer Cards Markets

 • A Yellow card counts as ONE card.
 • A Yellow+Red card counts as TWO cards.
 • A Red card also counts as TWO cards.
 • Two Yellow cards followed by a Red card counts as THREE cards.

Any card shown after the half-time whistle has been blown will be disregarded. Cards shown to non-players (e.g. managers or substitutes who play no subsequent part in the game) do not count towards the total.

Card Points

Card points, also called Booking points are calculated as follows:

 • 10 pts for a yellow card
 • 25 pts for a yellow/red card (a player’s second yellow card)
 • 25 for a red card.
  • The maximum points a player can generate are 35 (10+25) for a yellow and a yellow/red card.

Settlement will be made according to all available evidence for cards shown during the regular 90 minutes of play.

Any card issued to a player after their substitution, to players on bench which were not substituted in, or issued to coaching staff, or issued during the half time interval, or after the referee has blown for full time, will NOT count for settling purposes.

Game - Total Card Points

Your bet options are Home team, Draw, Away team.

Predict the team that will be issued with the most booking points. Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

1st Half - Total Card Points

Your bet options are Home team, Draw, Away team.

Predict the team that will be issued with the most booking points in the first half. Bet counts only for the first 45 minutes of regulation plus injury time.

1st Half - Total Exact Cards

Your bet options are 1, 2, 3, 4, 5, 6+.

Predict the total numbers of cards issued during the first half.

Bet counts only for the first 45 minutes of regulation plus injury time

1st Half - Total Cards

Bet on whether the cards shown to both teams will go over or under the market offered. Bet counts only for the first 45 minutes of regulation plus injury time

Game - Total Exact Cards

Your bet options are 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12+. Predict the total number of cards issued in the match.

Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

Settlement will be made with reference to all available evidence to cards shown during the scheduled 90 minutes play. Any card shown after the full-time whistle has been blown will be disregarded. Cards shown to non-players (e.g. managers or substitutes who play no subsequent part in the game) do not count towards the total.

In the event of a match being abandoned before 90 minutes have been played then all bets will be void unless settlement of bets is already determined.

Game - Total Cards

Bet on whether the cards shown to both teams will be over or under a determined market. Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

Sending off?

Your bet options are Yes, No.

Predict whether or not a player will get a red card during the game while playing. Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

Soccer Corners

Corners awarded but not taken will not count for settling purposes. Re-taken corners will count only once.

1st Half - Corners Odd / Even

Your bet options are Odd, Even.

Predict whether the total corners taken in the match will be an odd or even number. Bet counts only for the first 45 minutes of regulation plus injury time.

1st Half - Total Corners

Your bet options are Over, Under.

Predict whether the total corners taken by both teams in the first half will be more or less than the specified quote.

Bet counts only for the first 45 minutes of regulation plus injury time.

1st Half - Total Corners (AWAY TEAM NAME)

Your bet options are Over, Under.

Predict whether the total corners taken by the away team in the first half will be more or less than the specified quote.

Bet counts only for the first 45 minutes of regulation plus injury time.

1st Half - Total Corners (HOME TEAM NAME)

Your bet options are Over, Under.

Predict whether the total corners taken by the home team in the first half will be more or less than the specified quote.

Bet counts only for the first 45 minutes of regulation plus injury time.

1st Half - Corners Spread

Your bet options are Home team, Away team.

Predict the team that achieves the most corners taken in the first half once the handicap spread has been added to the actual number of corners taken by each team.

Bet counts only for the first 45 minutes of regulation plus injury time.

1st Half - Corner bet

Your bet options are Home team, Draw; Away team.

Predict the team that takes the most corners in the first half of the match. Bet counts only for the first 45 minutes of regulation plus injury time.

Game - Corners Odd / Even

Your bet options are Odd, Even.

Predict whether the total corners taken in the match will be an odd or even number. Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

Game - Total Corners

Your bet options are Over, Under.

Predict whether the total corners taken by both teams will be more than or less than the specified quote.

Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

Game - Total Corners (AWAY TEAM NAME)

Your bet options are Over, Under.

Predict whether the total corners taken by the away team will be more than or less than the specified quote.

Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

Game - Total Corners (HOME TEAM NAME)

Your bet options are Over, Under.

Predict whether the total corners taken by the home team will be more than or less than the specified quote.

Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

Game - Corners (AWAY TEAM NAME)

Your bet options are 0-2, 3-4, 5-6, 7+.

Predict the range of corners taken by the away team.

Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

Game - Corners (HOME TEAM NAME)

Your bet options are 0-2, 3-4, 5-6, 7+.

Predict the range of corners taken by the home team.

Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

Game - Corners Spread

Your bet options are Home team, Away team.

Predict the team that achieves the most corners taken in the match once the handicap spread has been added to the actual number of corners taken by each team.

Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

Game - Total Corners

Your bet options are Over, Under.

Predict whether the total corners taken by both teams will be more or less than the specified quote.

Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time.

Game - Corner bet

Your bet options are Home team, Draw, Away team. Predict the team that takes the most corners in the match.

Bet counts only for the 90 minutes of regulation plus injury time

Tennis

Pangkalahatang Tuntunin sa Tennis

Sa Betcris, tinatanggap namin ang mga taya sa lahat ng pangunahing laro sa tennis gamit ang straight money lines.

Halimbawa:
Rafael Nadal -140 o isugal ang $140 upang manalo ng $100
Novan Djokovic +120 o isugal ang $100 upang manalo ng $120
 • Nagbibigay ang Betcris ng mga taya sa tennis sa indibidwal na match o set.Kailangang nakumpleto nang buo ang matchup na walang pag-withdraw ng manlalaro, kawalang kakayahan o diskwalipikasyon upang manatili ang mga taya.Kung ni-reschedule ang match dahil sa pag-i-ischedule, masamang panahon, di-magandang pag-iilaw atbp., ang lahat ng mga taya kung gayon ay magkakaroon ng aksyon at mananatili.Ang lahat ng mga susunod na taya sa tennis ay inilagay sa *"All In"* maliban na lang kung binanggit.Kung umatras ang manlalaro bago lumahok, ang lahat ng taya kung gayon sa manlalarong iyon ay ituturing na talo.

For doubles tennis there is a Super Tiebreaker rule when a match goes to the third set. Only one game is added to the total for betting purposes.

Hockey

Pangkalahatang Tuntunin sa Hockey

Opisyal na Oras ng Laro

Nagiging opisyal (aksyon) ang laro pagkatapos ng 55 minutong laro.Ang mga na-score na goal sa overtime ay kasama sa mga taya sa laro ngunit hindi kasama sa mga taya sa 3rd period.

Kung kailangan ng laro ang shoot-out upang matukoy ang nanalo, Isang goal ang igagawad sa nanalo para sa panghuling score (di alintana kung gaano karami ang na-score na goal sa shoot-out) na kikilalanin para sa total na na-score na goal at pati na rin ang kuponang nanalo.

Kailangang laruin ang laro batay sa nakatakdang petsa at lugar.

Period ng NHL sa Pagtaya

Ang buong 20 minutong period ay kailangang laruin upang magkaroon ng aksyon.

Overtime Line ng NHL

Ang mga taya sa overtime line ng NHL ay para sa kumpletong overtime kahit gaano pa karami ang mga nilarong overtime period at magsasama ng shoot-out kung kailangang tukuyin ang nanalo.

NHL 3-Way at European Ice Hockey (Draw line quote)

Pinagpapasyahan ang NHL 3 way at European Ice Hockey nang walang overtime (60 minutong laro) para sa panguhaning quote (Away/Home/Draw/Total).HINDI kasama sa opsyong ito ang overtime o shootout.

Pagtaya sa Hockey

NHL -Alternative Pucklines & Totals kasama ang overtime at shootout.

Mga Uri ng Line

Nag-aalok kami ng 3 magkakaibang uri ng line para sa Hockey; Ang Canadian Line, 3 Way Option), at Straight Money Lines.

Pagtaya sa Hockey | Canadian Line

Ang Canadian line ay isang kombinasyon ng goal at money line.Ang money line ay isang 20 cent line para sa mga straight na taya.

Halimbawa:
Boston Bruins +1 1/2 -140
L.A.Kings -1 1/2 +120
 • Kung tataya sa Kings, ang customer ay mawawalan ng isa't kalahating goal at magsusugal ng $100 upang manalo ng $120; kailangan manalo ang Kings ng dalawang goal man lang.Kung tataya sa Bruins, ang customer ay makakakuha ng isa't kalahating goal ngunit magsusugal ng $140 upang manalo ng $100.

Pagtaya sa Hockey | Money Line

Ang lahat ng mga opsyon sa money line ay mga premyong ipapanalo nang lubos sa laro alinsunod sa mga tuntunin ng NHL.

Halimbawa:
Boston Bruins +110
L.A.Kings -130
 • Kung pinili mo ang Bruins upang manalo sa laro, ang pagtaya sa $100 ay magpapanalo sa'yo ng $110.Kung pinili mo ang Kings upang manalo, ang pagtaya sa $130 ay magpapanalo sa'yo ng $100.

Pagtaya sa Hockey | Totals Itaas/Ilalim

Halimbawa:
Bruins +1 1/2 -140 5 ITAAS -130
Kings -1 1/2 +120
 • Pati na rin ang pagkakaroon ng mga paborito sa iyong gilid, mayroon ka ring total na paborito, sa halimbawang ito bukod pa sa total na limang goal na binanggit bilang paborito kung saan ang customer ay magtatabi ng $130 upang manalo ng $100.Kung tataya sa laro upang umilalim sa limang goal, pupunta ang customer sa underdog para makakuha siya ng mas malaking balik, sa kasong ito $100 ang sinusugal upang manalo ng $110.Kung walang binanggit na money line, ang total ay may "FLAT" line o -110 tumaya man nang itaas o ilalim, kung saan ang customer ay magtatabi ng $110 upang parehong manalo ng $100.Kapag tumaya ka sa total pucks, ang score ay mapupunta sa numerong lima, magiging "walang aksyon" ito.
Pagtaya sa Hockey Parlays

Hockey Parlays

Sa hockey parlays, maaari mong pagsamahin kahit saan, mula 2 hanggang 15 kuponan upang maging isang taya na magreresulta sa mas mataas na betting payout tulad sa baseball parlays.Tandaan:Kinakalkula ang mga hockey parlay nang tulad sa baseball.Ang maximum na parlay payout ay $150,000

Line Factor Line Factor Line Factor Line Factor
101 1.990 129 1.775 157 1.636 185 1.540
102 1.980 130 1.769 158 1.632 186 1.537
103 1.970 131 1.763 159 1.628 187 1.534
104 1.961 132 1.757 160 1.625 188 1.531
105 1.952 133 1.751 161 1.621 189 1.529
106 1.943 134 1.746 162 1.617 190 1.526
107 1.934 135 1.740 163 1.613 195 1.512
108 1.925 136 1.735 164 1.609 200 1.500
109 1.917 137 1.729 165 1.606 205 1.476
110 1.909 138 1.724 166 1.602 210 1.476
111 1.900 139 1.719 167 1.598 215 1.465
112 1.892 140 1.714 168 1.595 220 1.454
113 1.884 141 1.709 169 1.591 225 1.444
114 1.877 142 1.704 170 1.588 230 1.434
115 1.869 143 1.699 171 1.584 235 1.425
116 1.862 144 1.694 172 1.581 240 1.416
117 1.854 145 1.689 173 1.578 245 1.408
118 1.847 146 1.684 174 1.574 250 1.400
119 1.840 147 1.680 175 1.571 255 1.392
120 1.833 148 1.675 176 1.568 260 1.384
121 1.826 149 1.671 177 1.564 265 1.377
122 1.819 150 1.666 178 1.561 270 1.370
123 1.813 151 1.662 179 1.558 275 1.363
124 1.806 152 1.657 180 1.555 280 1.357
125 1.800 153 1.653 181 1.552 285 1.350
126 1.793 154 1.649 182 1.549 290 1.344
127 1.787 155 1.645 183 1.546 295 1.338
128 1.781 156 1.641 184 1.543 300 1.333
            305 1.327

Golf

Pangkalahatang Tuntunin sa Golf

Pagtaya sa lahat ng Pangunahing Kaganapan sa Golfing
 • Pagtaya sa straight money line pati na rin sa mga match-up.
 • Pagtaya sa right up hanggang sa tee-off time.
 • Sa mga head-to-head match-up, kailangang mag-tee off ang parehong golfer upang magkaroon ng aksyon.Kung nagmintis ang isang manlalaro sa cut, ang kanyang kalaban ang tatanghaling nanalo.Kung nagmintis ang parehong manlalaro sa cut, ang mas mababang score ang mananalo.Kung pareho ng score ang dalawang manlalaro, ang lahat ng taya ay ibabalik.
Espesyal na Handicap Head to Heads
Kung umatras ang manlalaro pagkatapos ng tee off o nagmintis sa cut, ang manlalarong naglaro ng pinakamaraming hole ang mananalo.Hindi nabibilang ang mga playoff para sa mga tayang handicap.
Upang Manalo ng Tournament
 • Ang mga tayang inilagay sa mga Golfer upang manalo ng Tournament sa loob ng 10 araw ng pagsisimula ng tournament at ang manlalaro ay hindi isang starter, ang mga taya ay ibabalik.
 • Ang Tanging mga Lubos na tayang hindi ibabalik ay kapag binanggit ang 'ALL IN' na pagtaya at genuine na 'Futures' Markets ang mga ito at nai-post nang higit sa 10 araw bago ang Tournament.
 • Kung magkaroon ng tabla kung saan inalok ang 3 o higit pang mga magkakatunggali sa isang opsyon sa pagtaya, ang payout ay paghahatian batay sa dami ng mga manlalarong nagtabla.Halimbawa, 2 manlalaro ang nagtabla para sa Top USA player sa British Open, ito ay magreresulta sa normal na payout na hinati sa 2.
 • Kung umigsi ang tournament pagkatapos nitong magsimula, mananatili kung gayon ang lahat ng taya.Ang mga tinanggap na taya sa pagtatapos ng araw ng laro ay walang-bisa maliban kung may dagdag pang laro na mabibilang sa resulta ng tournament (bukod pa sa playoff).O ang pagtaya ay partikular na binanggit bilang resulta ng playoff.
 • Kung opisyal na iniwan ang tournament, ang lahat ng taya sa tournament ay walang-bisa maliban sa mga opsyon na napagpasyahan na.

Boxing / Martial Arts

Pangkalahatang Tuntunin sa Laban

Mga Fight Line sa Lahat ng Pangunahing Title Fight

Ang pagtaya sa straight money line pati na rin ang mga taya sa proposisyon ay didipende kung matutuloy ang laban sa mga partikular na bilang ng rounds gaya ng itinakda sa araw ng laban.Ang pagtaya sa Fight hanggang sa tunog ng bell para sa unang round.

Halimbawa:
Tyson -280 isugal ang $280 upang manalo ng $100 kay Tyson
Holyfield +190 isugal ang $100 upang manalo ng $190 kay Holyfield
Pupunta sa 4 1/2 rounds +150 isugal ang $100 upang manalo ng $150
Pupunta sa 4 1/2 rounds +170 isugal ang $170 upang manalo ng $100
 • Nangangahulugan ang 4 1/2 rounds ng apat na buong rounds at siyamnapung segundo ng ikalimang round
 • Ang lahat ng resulta ay opisyal batay sa resulta ng grupong nangangasiwa sa araw ng laban.
 • Kung inalok ang presyo bilang tabla: kapag nagkaroon ng tabla, ang lahat ng taya sa parehong boksingerong mananalo ay matatalo.
 • In round by round na pagtaya: kung nabigong pakinggan ng boksingero ang bell, ituturing ang laban na nagwakas na sa nakaraang round.
 • Kung ang naka-schedule na bilang ng mga round ay nagbago, ang lahat ng tayang "Piliin ang round" ay mawawalang-bisa at ibabalik ang mga taya.
 • Ang lahat ng tayang nasa parehong boksingerong mananalo ay pagpapasyahan ng mga hurado, kabilang ang mga puntos, Teknikal na knockout (TKO), Knockout (KO) o diskwalipikasyon.
 • Kung iniwan o naantala ang match ngunit ginanap sa loob ng 14 na araw ng orihinal na naka-schedule na petsa, ang lahat ng taya ay mananatili.
Sa oras na mag-expire ang 14 na araw, ang lahat ng taya ay mawawalang-bisa.

Karerahan ng Motor

NASCAR

May dalawang pangunahing paraan upang tumaya sa NASCAR at sa iba pang mga kaganapan sa karerahan ng motor.Maaaring sa mismong nanalo ng karera o sa nanalo ng hinulaang matchup.

Kailangang magsimula ang driver para sa aksyon.

Halimbawa:
(Straight na Taya):
Jeff Gordon 1/1 o 100 upang manalo ng 100
Dale Jarrett 2/1 o 100 upang manalo ng 200
Mark Martin 2/1 o 100 upang manalo ng 200
Mark Skinner 5/2 o 100 upang manalo ng 250
Dale Ernhardt 7/5 o 100 upang manalo ng 140

Kung ang naantalang karera ay naganap sa loob ng 72 oras ng naka-schedule na oras ng pagsisimula, ang lahat ng taya ay magkakaroon ng aksyon.

Karerahan ng Motor at Nascar Match-ups

Kailangang magsimula ang parehong driver para sa aksyon.
Match-up 1:
Jeff Gordon -140 o isugal ang $140 upang manalo ng $100 Vs. Dale Ernhardt +120 o isugal ang $100 upang manalo ng $120

Pagtaya sa Formula One

Ang mga taya sa karera ng Formula One (F1), Motor at Auto ay pinagpapasyahan sa posisyon ng podium sa araw ng pagbibigay ng premyo sa partikular na kaganapan, anumang pagbabago sa posisyon pagkatapos ng oras na iyon ay hindi itinuturing na layunin sa pagpapasya.Kung iniwan ng dalawang driver ang karera pagkatapos makumpleto ang parehong bilang ng mga ikot, ang tinatawag na head to head ay mawawalang-bisa, maliban sa driver na nakakumpleto ng pinakamaraming ikot ang siyang tatanghaling nanalo, kung parehong nabigong tapusin ng dalawang driver ang karera.

Upang manalo sa karera:
60% ng starting field ang kailangang simulan ang karera para sa aksyon.
Natapos ang Top 3 (podium):
80% ng starting field ang kailangang magsimula para sa aksyon.
Driver Matchups:
Kailangang parehong simulan ng mga driver ang karera para sa aksyon.
HINDI ITINUTURING NA BAHAGI NG KARERA ANG FORMATION LAP PARA SA MGA LAYUNIN NG PAGTAYA.

Fantasy

Pangkalahatang Tuntunin sa Fantasy

 • • Para sa mga layunin ng pagbibigay ng score, ang mga sumusunod na website ay gagamitin- www.nfl.com www.nba.com at www.mlb.com
 • • Sa head to head matchups at grupong pagtaya, ang lahat ng mga manlalaro ay kailangang maglaro para sa aksyon, kung hindi, ang lahat ng taya ay ibabalik.
 • • Ang lahat ng match sa Pagtaya ng Baseball ay kailangang magkaroon ng 5 minimum na buong inning at walang maximum.Pagkatapos ng 5 inning, ang lahat ng stat ay itatala sa
 • • Ang lahat ng match sa Pagtaya ng NFL ay kailangang magkaroon ng 55 minuto para sa aksyon.Ang mga laro ng NBA ay kailangang magkaroon ng 43 minuto para sa aksyon.
 • • Ang lahat ng mga taya ay mananatili anuman ang pagbabago sa venue at petsa/oras hangga't ang match na apektado ay lalaruin sa loob ng pitong araw ng orihinal na schedule, ang mga larong NBA at MLB na hindi nilaro sa naka-schedule na petsa ay kakanselahin.Ang pababago sa MLB pitching ay hindi nakakaapekto sa pagtaya sa fantasy sports maliban kung ang mga napalitang pitcher ay naapektuhan sa mga matchup o grupo.
 • • Ang pagtaya sa grupo ng season future ay all in, nangangahulugan na ang lahat ng mga taya ay mananatili kahit pa hindi naglaro ang mga manlalaro.
 • • Ang lahat ng puntos ay naiipon para sa bawat manlalaro, o kung saanman tinukoy ang bawat posisyon.
 • • Sakaling magkaroon ng tabla, gagamitin ang mga breaker sa tabla, tingnan ang ibaba para sa mga kahulugan.
Ang Sistema ng Puntos ng Pagtaya sa MLB

Batting

(Hindi nakakaipon ng mga pitching stat ang ilang mga batter)

Mga Tama 1 Puntos
Runs 2 Puntos
Single 1 Puntos
Double 2 Puntos
Triple 4 na Puntos
Homerun 3 Puntos
RBI 1 Puntos
Ninakaw na Base 1 Puntos
Base sa mga Bola 1 Puntos
Mga Strikeout -2 Puntos
Mga breaker sa tabla:
Ang manlalarong may pinakamaraming stat sa mga kategoryang ito ang magpapasya sa mananalong batter (para lamang pagpasyahan ang mananalo):
Ang manlalarong may pinakakaunting STRIKE OUT, at kung tabla pa rin,
Ang manlalarong may pinakamaraming TAMA,karamihang RBI , karamihang RUNS , karamihang BB .

Pitching

(Pitcher Stats para sa pitching lamang, tinatamaan/At Bats atbp hindi kasama sa mga pitcher)

Mga inning na binato
2 Puntos (Bumibilang na mga fraction, hal 5.1 inn = 10.2 na puntos)
Mga Tama -1 Puntos
Runs -1 Puntos
Mga Strikeout 1 Puntos
Home run -1 Puntos
Base sa mga Bola -1 Puntos
Mga Save 1 Puntos
Mga Blown Save -1 Puntos
Mga Panalo 1 Puntos
Talo -1 Puntos
Mga breaker sa tabla:
Ang manlalarong may pinakamaraming stat sa mga kategoryang ito ang magpapasya sa mananalong batter (para lamang pagpasyahan ang mananalo):1.Manlalarong may pinakamaraming Binatong INNING, kung tabla pa rin, 2. Ang pitcher na may pinakamaraming STRIKE OUT, Pinakakaunting TAMA, Pinakakaunting BB, Pinakakaunting RUNS
Pagkatapos ng tuntunin sa pag-break ng tabla, kung tabla pa rin ang mga manlalaro.
Ibabalik ang mga tayang head to head
Kung magkaroon ng tabla kung saan inalok ang 3 o higit pang mga magkakatunggali sa isang opsyon sa pagtaya, ang payout ay paghahatian batay sa dami ng mga manlalarong nagtabla.

SISTEMA NG PUNTOS NG NFL OFFENSIVE*

Rushing/Receiving TDs 6 Points
Rushing/Receiving Yards 1 point for every 10 yards
Receptions (for PPR only) 1 Point
Passing TDs 4 Points
Passing Interceptions Thrown Negative 2 points
Fumbles Lost to Opponent Negative 2 points
Passing Yards 1 point for every 25 yards
Passing/Rushing/Receiving 2 Point Conversions 2 points
Field Goal Made (0-39 yards) 3 points
Field Goal Made (40-49 yards) 4 points
Field Goal Made (50+ yards) 5 points
Field Goal Missed Negative 1 point
Extra Point Made 1 point
Extra Point Missed Negative 1 point

SISTEMA NG PUNTOS NG NFL DEFENSIVE*

Fumble Recoveries (from opponent) 2 Points
Interceptions Caught 2 points
Blocked Field Goals 2 Points
Blocked Punts 1 Point
Blocked Extra Points 1 point
Sacked a QB 1 point
Safeties 2 points
Passing/Rushing/Receiving 2 Point Conversions 2 points
Total Points Allowed (0) 10 points
Total Points Allowed (1-6) 7 points
Total Points Allowed (7-13) 4 points
Total Points Allowed (14-20) 1 point
Total Points Allowed (21-27) 0 point
Total Points Allowed (28-34) -1 points
Total Points Allowed (+35) -4 points
Defensive and Special Teams TDs 6 points

Iba pang Sports:

Pagtaya sa Handball/Floorball

Ipapasok ang mga resulta sa katapusan ng normal na regulasyon ng laro.Ang dagdag na oras ay hindi bibilangin maliban na lang kung tinukoy.

Pagtaya sa Athletics/Cycling

Sa mga kaganapan ng Athletics, ang pagtaya ay "All In".Hindi available ang mga refund para sa mga non starter at mananatili ang mga taya sa mga magkakatunggaling iyon.Nakabatay ang betting payout sa mga Posisyon ng Podium.

Rugby League/Tuntunin ng Pagtaya sa Union Australian

Mga betting payout sa opisyal na idineklarang resulta.Kung saan inaalok ang opsyon sa pagbunot, pinagpapasyahan ang taya batay sa normal na oras na resulta, walang kasamang dagdag na oras.

Winter Sports/Pagtaya sa Olympics

Sa pagpapaliban ng anumang kaganapan (hal. dahil sa masamang panahon) Ang lahat ng mga taya ay may aksyon hanggang sa magkaroon ng kaganapan.Kung iniwan ang kaganapan, ibabalik ang lahat ng taya.

Maliban kung binanggit na ang lahat ng taya ay ituturing na "All In" at walang refund sa mga non starter.

Ang lahat ng mga betting payout sa mga posisyon sa podium.

Ang lahat ng head to head at opsyon sa pagtaya sa grupo ay hinihingi sa lahat ng mga magkakatunggaling iwanan ang start line para sa aksyon.

Eleksyon/Pagtaya sa Politika

Binabayaran sa opisyal na resulta anumang oras ngpanunumpa .

Table Tennis

Mga tayang pinagpasyahan ng opisyal na resulta at idineklara ng International Table Tennis Federation (ITTF).Kung sinimulan ang match ngunit hindi nakumpleto sa anumang dahilan, mawawalang-bisa ang lahat ng taya.

Bandy

Ang mga bandy match ay kailangan ang 80 minuto man lang upang tanghaling opisyal, kung hindi, mawawalang-bisa ang lahat ng taya.

Darts

Kailangang magsimula ang dalawang manlalaro at kailangang makumpleto nang buo ang match para sa aksyon.Ang mga pagtatalo pagkatapos ng laro sa pagitan ng mga manlalaro na iniba ang huling resulta ng match atbp. ay hindi magiging opisyal para sa mga layunin ng pagtaya.

Snooker

Pagtaya sa Frame/Handicap - Kailangang simulan ng parehong manlalaro ang match at kailangang makumpleto nang buo ang match para sa aksyon.Pagtaya sa match- Ang manlalarong pupunta sa susunod na round ay tatanghaling nanalo basta't sinimulan ng mga manlalaro ang match.

Iba pang Sports na hindi saklaw

Pagpapasyahan ang mga taya batay sa opisyal na resultang idineklara ng partikular na grupong nangangasiwa ng sports.

Cricket Betting

All Matches (General Rules for All Forms of Cricket)

Matches not Played as Listed

If a match venue is changed then bets already placed will stand providing the home team is still designated as such. If the home and away team for a listed match are reversed then bets placed based on the original listing will be void.

Batsman Matches

Note that in test and county championship matches only the first innings counts. Bets will stand after batsman has faced one ball or is given out before first ball is faced. In the event of two or more players ending on an equal number of runs then bets void.

Batsman Match Runs

The following minimum number of overs must be scheduled, and there must be an official result (Duckworth-Lewis counts) otherwise all bets are void, unless settlement of bets is already determined.

Twenty20 Matches - The full 20 overs for each team.

One Day Matches - At least 45 overs for each team.

Test and County Championship Matches - The whole match counts. In drawn matches there must be a minimum of 200 overs bowled.

Batsman Runs (In-Play)

Over/Under runs bets will stand after batsman has faced one ball or is given out before first ball is faced. Score counts if batsman is Not-Out including if innings is declared.

Test Matches and First Class Matches - Subject to the above all bets will stand irrespective of delays caused by rain or for any other reason.

One Day Matches - Bets will be void if the intervention of rain or any other delay results in the number of overs being reduced by 5 overs or more than that scheduled when the bets were struck unless settlement of bets is already determined.

Twenty20 Cup Matches - Bets will be void if the intervention of rain or any other delay results in the number of overs being reduced by 3 overs or more than that scheduled when the bets were struck unless settlement of bets is already determined.

Players that retire hurt will have their scores graded as action at the end of the current batting inning or if they are dismissed upon return

To Score 50/100/150/200/250/300/350/400

Bets will stand after batsman has faced one ball or is given out before first ball is faced. Score counts if batsman is Not-Out including if innings is declared.

Test Matches and First Class Matches - Subject to the above all bets will stand irrespective of delays caused by rain or for any other reason.

One Day Matches - Bets will be void if the intervention of rain or any other delay results in the number of overs being reduced by 5 overs or more than that scheduled when the bets were struck unless settlement of bets is already determined.

Twenty20 Cup Matches - Bets will be void if the intervention of rain or any other delay results in the number of overs being reduced by 3 overs or more than that scheduled when the bets were struck unless settlement of bets is already determined.

To Score Most Runs - Group

Quoted players must reach the crease for bets to stand. Settlement is based on the official score(s) of the specified batsman. Dead-heat rules apply. Players must face at least one delivery from the striking end

Player Performance

These markets use a points based scoring system to determine their outcome. The point schedule is as follows:

1 point per run, 20 points per wicket, 10 points per catch, 25 points per stumping. Stakes refunded on non-selected players.

In One Day matches both teams must face at least 45 overs each, otherwise bets void, unless settlement of bets is already determined. In Test and First Class matches, the whole match counts. In drawn games a minimum of 200 overs must be bowled, otherwise bets void, unless settlement of bets is already determined. In Twenty20 matches the match must be scheduled for the full 20 overs and there must be an official result unless settlement of bets is already determined.

1st Over Total Runs

Prices will be offered for the total runs scored during the 1st over of the match. Extras and penalty runs will be included. The over must be completed for bets to stand unless settlement is already determined.

Team Batsman to Score a Fifty in the Match

The following minimum number of overs must be scheduled, and there must be an official result (Duckworth - Lewis counts) otherwise all bets are void, unless settlement is already determined. For settlement purposes any batsman’s score of 50 or above will count.

Twenty20 Matches - The full 20 overs for each team.

One Day Matches - At least 45 overs for each team.

Test and First Class Matches - The whole match counts. In drawn matches there must be a minimum of 200 overs bowled.

A Hundred to Be Scored in the Match

The following minimum number of overs must be scheduled, and there must be an official result (Duckworth - Lewis counts) otherwise all bets are void, unless settlement is already determined.

Twenty20 Matches - The full 20 overs for each team.

One Day Matches - At least 45 overs for each team.

Test and First Class Matches - The whole match counts. In drawn matches there must be a minimum of 200 overs bowled.

Team Batsman to Score a Hundred in the Match

The following minimum number of overs must be scheduled, and there must be an official result (Duckworth - Lewis counts) otherwise all bets are void, unless settlement is already determined.

Twenty20 Matches - The full 20 overs for each team.

One Day Matches - At least 45 overs for each team.

Test and First Class Matches - The whole match counts. In drawn matches there must be a minimum of 200 overs bowled.

1st Wicket Method

The options available are:- Caught, Bowled, LBW, Run Out, Stumped and Any Other. Bets will be settled on the 1st wicket to fall in the match. If no wicket falls during the match then all bets will be void.

Runs at Fall of 1st Wicket

At least one delivery must be bowled, if no wickets fall bets will be void unless settlement is already determined.

Most Run Outs 3-Way

Prices will be offered on which team creates the most run-outs whilst fielding. If a match is abandoned due to outside interference then all bets will be void unless settlement is already determined. If a match is reduced in overs and a match result is reached then the team who effected most run-outs whilst fielding regardless of the amount of overs bowled will be the winners. In matches determined by a Super-Over any run out during the Super-Over will not count for settlement purposes. In Test and First Class Matches all innings of the match will count.

1st Innings Score

Prices will be offered for the number of runs scored during the 1st innings of the match, regardless of which team bats first. The following minimum number of overs must be scheduled otherwise all bets are void, unless settlement is already determined.

Twenty20 Matches - The full 20 overs for each team.

One Day Matches - At least 45 overs for each team.

Test and First Class Matches - Declarations will be considered the end of an innings for settlement purposes. In the event of the 1st innings being forfeited all bets will be void. In the event of an innings not being completed due to outside interference or inclement weather all bets will be void unless settlement is already determined.

Man of the Match

Bets will be settled on the officially declared man of the match. Dead-heat rules apply.

Highest 1st Innings Opening Partnership / Highest Opening Partnership

Bets stand once 1 ball has been bowled in each team's 1st innings. Settlement is based on the 1st innings only. In the event of a Tie, where the market offered is a two-way option dead-heat rules apply.

Most Match Sixes/Total Match Sixes

If a match is abandoned due to outside interference then all bets will be void unless settlement is already determined.

In One Day matches both teams must face at least 40 overs each, otherwise bets void, unless settlement of bets is already determined. In Test and County Championship matches, the whole match counts. In drawn games a minimum of 200 overs must be bowled, otherwise bets void, unless settlement of bets is already determined. In Twenty20 matches the match must be scheduled for the full 20 overs and there must be an official result unless settlement of bets is already determined. For settlement purposes this is all deliveries from which a batsman is credited with exactly six runs (including All-run/Overthrows). In matches decided by a Super-Over, sixes hit during the Super-Over will not count for settlement purposes.

Outside interference does not include weather events.

Team to make Highest 1st 6/10/15 Overs Score

If both teams do not complete the stated number of overs due to external factors or adverse weather then bets will be void, unless settlement is already determined. In the event of a tie, bets will be void.

Next Man Out/Next Batsman Out

If either batsman retires hurt or batsman at the crease is different from those quoted then all bets placed on both batsmen will be made void and stakes returned. In the event of no further wickets falling then all bets will be void and stakes returned.

Method of Dismissal (6-Way)/Method Of Next Batsman Out 6-Way

The options available are: Caught, Bowled, LBW, Run Out, Stumped or Any Other. If no further wickets fall, all bets will be void.

Method of Dismissal (2-Way)

The options available are: Caught and Not Caught. If no further wickets fall all bets will be void.

Will Team Win By An Innings

Bets will stand on the official result. A minimum of 200 overs must be bowled in the match unless settlement is already determined, otherwise bets will be void.

Current/Next Innings Runs Odd/Even

Extras and Penalty runs will be included for settlement purposes.

Next Over Runs / Next Over Runs Odd/Even

Extras and penalty runs will be included. The over must be completed for bets to stand unless result already determined. If an innings ends during an over then that over will be deemed to be complete unless the innings is ended due to inclement weather in which case all bets will be void. Zero will be deemed to be an even number.

Next Over Total Runs Odd/Even

Extras and penalty runs will be included. If an innings ends during an over then that over will be deemed to be complete unless the innings is ended due to inclement weather in which case all bets will be void. Bets will be void if the run count is Zero for a specified Over.

Wickets in Next Over

The over must be completed for bets to stand unless result already determined. If an innings ends during an over then that over will be deemed to be complete unless the innings is ended due to inclement weather in which case all bets will be void.

To Score Most Runs

Both players must reach the crease for bets to stand. Settlement is based on the official score(s) of the specified batsman.

Session Runs

Extras and penalty runs will be included. 20 overs must be complete for bets to stand.

1st Innings Run Handicap

Both team's 1st Innings must be completed (including declarations) for bets to stand.

Wickets Lost

One ball must be bowled for bets to stand.

Player of the Series

Any quoted player, who takes no part in the specified series, will be void (market may be subject to a Rule 4 (Deduction)). Winner as declared by the ICC. Dead-heat rules apply.

Series Correct Score

Bets void if the designated number of matches are not completed.

Top Series Batsman/Bowler

Any quoted player, who takes no part in the specified series, will be void (market may be subject to a Rule 4 (Deduction)). In the event of two or more players ending on an equal number of wickets, then the bowler with the least number of runs conceded will be the winner. Dead-heat rules apply.

Bowler Matches (Series)

In the event of both bowlers taking an equal number of wickets then the bowler with the least number of runs conceded will be deemed the winner.

Batsman Matches (Series)

In Test Series, runs scored in both innings will count. In the event of two or more players ending on an equal number of runs then bets void.

Most Sixes (Series)

In the event of two or more players ending on an equal number of sixes then bets void.

Top Team Spinner (Series)

In the event of two or more spinners taking an equal number of wickets then the spinner with the least number of runs conceded will be deemed the winner.

Specific Rules for Type of Format of Matches

One Day/Twenty20 Matches

Match Betting

In matches affected by adverse weather bets will be governed by the official competition rules with the following exception: if a match is decided on either a bowl out or the toss of a coin then all bets will be void.

Where no price is quoted for the tie and the official competition rules determine a winner/progressing side, bets will be settled on the official result.

Where no price is quoted for the tie and the official competition rules do not determine a winner then Dead-Heat rules will apply, in competitions where a bowl out or super over determines a winner then bets will be settled on the official result.

The result of a match is a tie when the scores are equal at the conclusion of play, but only if the side batting last has completed its innings (i.e. all innings are completed, or, in limited-overs cricket, the set number of overs has been played or play is terminally stopped by weather or bad light).

If a match is abandoned due to outside interference then bets will be void unless a winner is declared based on the official competition rules. In the event of a change of opponent from the one advertised then all bets for that match are void.

Outside interference does not include weather events.

If a match is cancelled then all bets will be void if it is not replayed within 48 hours of its advertised start time.

Series Betting

Bets void if the designated number of matches changes, unless settlement of bets is already determined. If a series is drawn and no draw option is offered, bets will be Push/cancel.

Race to 10 Runs

Bets stand unless either of the listed players do not open the batting, then all bets are void. Bets stand, regardless of which of the listed players faces the 1st ball. If neither player reaches 10 runs then the option Neither is the winner.

In weather affected matches, if neither of the batsmen reaches 10 runs and either are Not-Out then bets void. If neither of the batsmen reaches 10 runs and both are Out then Neither is the winning option.

Match Handicap

The handicap is added at the end of the match. If the team batting first wins or ties the match then Runs Handicap will be used for settlement purposes.

The result of a match is a tie when the scores are equal at the conclusion of play, but only if the side batting last has completed its innings (i.e. all innings are completed, or, in limited-overs cricket, the set number of overs has been played or play is terminally stopped by weather or bad light).

If team batting second wins the match then Wickets Handicap will be used for settlement purposes. If a match is abandoned due to outside interference then bets will be void. If the match is affected by weather or any other delay and overs are reduced in either innings then all bets will be void.

Outside interference does not include weather events.

Top Batsman/Bowler

Bets placed on any player not in the starting 11 or nominated as the designated substitute 12th man are void. Bets on players who are selected but do not bat or field will be settled as losers. Dead-heat rules apply.

The following number of minimum overs must be bowled unless All Out or match has been completed, otherwise bets void.

One Day Internationals - 20 overs

All Domestic 40 Over Competitions - 10 overs

All Domestic 50 Over competitions - 20 overs

All Twenty20 Cup - 6 overs

In event of two or more players ending on an equal number of wickets then the bowler with the least number of runs conceded will be deemed the winner. Dead-heat rules apply. If no bowler takes a wicket, all bets will be void.

Innings Runs (Including Alternative Quotes)/Innings Sixes

In One Day matches Over/Under Innings Runs and Innings Sixes bets will be void if the intervention of rain or any other delay results in the number of overs being reduced by 5 or more from that scheduled when the bets were struck unless settlement of bets is already determined.

Twenty20 Cup matches bets will be void if the number of overs is reduced by 3 or more from that scheduled when the bets were struck unless settlement of bets is already determined. In matches of 10 overs or less, bets will be void if the entire innings is not completed, unless settlement of bets is already determined.

For Innings Sixes specifically, for settlement purposes the outcome is based on all deliveries from which a batsman is credited with exactly six runs (including All-run/Overthrows).

For this market only please note that any penalty runs added to a team total because of a slow over rate by the bowling team will not count for settlement purposes.

Team with Lowest Innings Score

Predict the team which will make the lowest score. A team must be all out or complete all 50 overs for the score to count.

Runs at Fall of Next Wicket

The total innings runs scored by a team before the fall of the specified wicket determines the result of the market. If a team declares or reaches their target then the total amassed will be the result of the market. Bets will be void should no more play take place following the intervention of rain, or any other delay, as the ability to reach previous quotes offered will have been removed. If settlement of bets can be determined they will be settled accordingly. e.g. Should a team leave the field due to an intervention on a total of 135 then previous quotes equal to, or less than, this total will be settled. However, quotes higher than this will be void.

Over at Fall of Next Wicket

The over number in which the fall of the specified wicket occurs determines the result of the market. If a team declares or reaches their target then the over number at that time will be the result of the market. For example if a wicket falls after 46.2 overs, we settle on 47th over.

For betting purposes quotes using Under/Over Half Overs e.g. 10.5; the .5 represents the half, as opposed to specifying balls bowled in an over.

Bets will be void should no more play take place following the intervention of rain, or any other delay, as the ability to reach previous quotes offered will have been removed. If settlement of bets can be determined they will be settled accordingly. e.g. Should a team leave the field due to an intervention during over 17 then previous quotes less than this total will be settled. However, quotes higher than this will be void.

Runs Off Delivery (Including Alternative Quotes)

For settlement purposes all extras do not count as deliveries. For example, if an over starts: Wide - No Ball - Four, then the Four is deemed to be the 1st legal delivery of the over and be counted as 6 runs as to include the runs scored from the previous ‘extras’.

In-Play Runs in First 'X' Overs (including alternative quotes)

If the selected number of overs is not complete due to external factors then bets will be void, unless settlement of bet is already determined.

If the natural length of the innings is less than the selected number of overs (e.g. a team is all out in less than the selected overs or reaches their target) then bets will stand.

Wickets Lost by 'X' Runs

Settlement is determined by the number of wickets lost by the time a specific score is reached. If a team declares or reaches their target then the wickets lost at that time will be the result of the market.

A Fifty to Be scored in the Match

The following minimum number of overs must be scheduled, and there must be an official result (Duckworth - Lewis counts) otherwise all bets are void, unless settlement is already determined. For settlement purposes any batsman’s score of 50 or above will count.

Twenty20 Matches - The full 20 overs for each team.

One Day Matches - At least 45 overs for each team.

Total Runs in Match

The following minimum number of overs must be scheduled otherwise all bets are void, unless settlement is already determined.

Twenty20 Matches - The full 20 overs for each team.

One Day Matches - At least 45 overs for each team.

Player to Score Most Sixes

Bets placed on any player not in the starting 11 or nominated as the designated substitute 12th man are void. The following minimum number of overs must be scheduled otherwise all bets are void, unless settlement is already determined.

Twenty20 Matches - The full 20 overs for each team.

One Day Matches - At least 45 overs for each team.

Bets on players who are selected but do not bat will be settled as losers. Dead-heat rules apply.

In matches decided by a Super-Over, sixes hit during the Super-Over will not count for settlement purposes.

Highest Individual Score

The following minimum number of overs must be scheduled otherwise all bets are void, unless settlement is already determined.

Twenty20 Matches - The full 20 overs for each team.

One Day Matches - At least 45 overs for each team.

Batsman Groups

The following minimum number of overs must be scheduled otherwise all bets are void, unless settlement is already determined.

Twenty20 Matches - The full 20 overs for each team.

One Day Matches - At least 45 overs for each team.

Quoted players must reach the crease for bets to stand otherwise bets are void.

Settlement is based on the official score(s) of the specified batsman. Dead-heat rules apply.

TEST MATCHES (Five Day Matches)

Match Betting/Draw-No-Bet/Double Chance

Bets will stand on the official result provided at least one ball has been bowled. In the event of a tie then dead-heat rules will apply and bets on the draw will be losers.

The result of a match is a tie when the scores are equal at the conclusion of play, but only if the side batting last has completed its innings (i.e. all innings are completed, or, in limited-overs cricket, the set number of overs has been played or play is terminally stopped by weather or bad light).

If a match is abandoned due to outside interference then bets will be made void.

Outside interference does not include weather events.

Top Batsman/Bowler

Only the first inning counts.

Bets placed on any player not in the starting 11 are void. Bets on players who are selected but do not bat or do not bowl will be settled as losers.

A minimum of 50 overs must be bowled unless All Out. Otherwise bets are void.

In the event of two or more players ending on an equal number of wickets then the bowler with the least number of runs conceded will be deemed the winner.

A Fifty to Be Scored in the 1st Innings

Bets are struck on the 1st innings of the match the settlement of which is determined by the team batting 1st (as opposed to both teams). The innings must be completed (declarations count) otherwise bets are void unless settlement is already determined. For settlement purposes any batsman’s score of 50 or above will count.

A Hundred to Be Scored in the 1st Innings

Bets are struck on the 1st innings of the match the settlement of which is determined by the team batting 1st (as opposed to both teams). The innings must be completed (declarations count) otherwise bets are void unless settlement is already determined. This market is based on a century (as opposed to 100 runs) being scored.

Team Batsman to Score a Fifty in the 1st Innings

Declarations will be considered the end of an innings for settlement purposes. In the event of the 1st innings being forfeited all bets will be void. In the event of an innings not being completed due to outside interference or inclement weather all bets will be void unless settlement is already determined. For settlement purposes any batsman’s score of 50 or above will count.

Team Batsman to Score a Hundred in the 1st Innings

Declarations will be considered the end of an innings for settlement purposes. In the event of the 1st innings being forfeited all bets will be void. In the event of an innings not being completed due to outside interference or inclement weather all bets will be void unless settlement is already determined.

Player Match Wickets

Bets stand if player bowls 1 ball. Otherwise bets are void. Both innings count.

Innings Runs (Including Alternative Quotes)/Innings Sixes

A minimum of 50 overs must be bowled unless All Out or team declares. Otherwise bets void, unless settlement of bets is already determined.

For Innings Sixes specifically, for settlement purposes the outcome is based on all deliveries from which a batsman is credited with exactly six runs (including All-run/Overthrows).

In-Play Runs in First 'X' Overs (including alternative quotes)

If the selected number of overs is not complete due to external factors then bets will be void, unless settlement of bet is already determined.

If the natural length of the innings is less than the selected number of overs (e.g. a team is all out in less than the selected overs or reaches their target) then bets will stand.

First Innings Lead

Both teams must complete their first innings for bets to stand (including declarations). Dead-heat rules apply.

Series Betting

Bets void if the designated number of matches are not completed. For series batsman total runs and player matches runs scored in both innings of all the matches in the series will count. For player performance the runs scored, wickets, catches and stumping’s taken in both innings of all matches in the series will count.

Which Player Will Score the Fastest Fifty in the Series?

This will be measured in terms of number of balls faced to reach fifty. Dead-heat rules apply.

Which Player Will Score the Fastest Hundred in the Series?

This will be measured in terms of number of balls faced to reach a hundred. Dead-heat rules apply.

Runs in 1st Over (2-Way)

Extras and penalty runs will be included. The over must be completed for bets to stand unless result already determined.

Make a Century (Yes/No)

To make a century bets are for the whole match. Bets placed on any player not in the starting 11 are void. Bets on players who are selected but do not bat will be settled as losers.

Top Batsman / Bowler (Both Teams)

Top batsman / bowler (both teams) bets are for the whole match. Bets placed on any player not in the starting 11 are void. Bets on players who are selected but do not bat / bowl will be settled as losers. Dead-heat rules apply.

Test Match Team Totals (2-Way)

For Test matches totals are settled on the1st Innings only. A minimum of 50 overs must be bowled unless All Out or team declares. Otherwise bets void, unless settlement of bets is already determined.

Fall of 1st Wicket in Match Over/Under Runs

The total innings runs scored by a team before the fall of the 1st wicket determines the result of the market. If a team declares or reaches their target then the total amassed will be the result of the market.

Will There Be a Run Off 1st Ball of Match

Extras and penalty runs will be included. In the event of no play bets will be void.

Opening Partnership Over/Under Innings Runs

Bets stand once 1 ball has been bowled in each team's 1st innings. Bets are void if the innings is forfeited.

To Make a Fifty Yes/No in Either Innings

The whole match counts. Bets will stand after batsman has faced one ball or is given out before first ball is faced. Score counts if batsman is Not-Out including if innings is declared. All bets stand irrespective of delays caused by rain or for any other reason.

To Save Follow On

For settlement purposes this market will be determined by whether or not the team batting second reaches the ‘Follow On’ target, regardless of whether or not it is enforced. Both teams must complete their 1st Innings (including declarations) for bets to stand, otherwise bets will be void.

Two/Three/Four Day Matches

Match Betting

Unless a price is quoted for a draw, in the event of a drawn match, bets will be void. If a match is abandoned due to outside interference then bets will be made void. In the event of a tie Dead-Heat rules will apply.

Outside interference does not include weather events.

The result of a match is a tie when the scores are equal at the conclusion of play, but only if the side batting last has completed its innings (i.e. all innings are completed, or, in limited-overs cricket, the set number of overs has been played or play is terminally stopped by weather or bad light).

Innings Runs

A minimum of 50 overs must be bowled unless All Out or team declares. Otherwise bets void, unless settlement of bets is already determined.

Top Team Batsman/ Team Bowler

Only the first innings count.

Bets placed on any player not in the starting 11 are void. Bets on players who are selected but do not bat or do not bowl will be settled as losers.

A minimum of 50 overs must be bowled unless All Out. Otherwise bets are void.

In the event of two or more players ending on an equal number of wickets then the bowler with the least number of runs conceded will be deemed the winner.

First Innings Lead

Both teams must complete their first innings for bets to stand (including declarations). Dead-Heat rules apply.

Runs at Fall of Next Wicket

The total innings runs scored by a team before the fall of the specified wicket determines the result of the market. If a team declares or reaches their target then the total amassed will be the result of the market. Bets will be void should no more play take place following the intervention of rain, or any other delay, as the ability to reach previous quotes offered will have been removed. If settlement of bets can be determined they will be settled accordingly. e.g. Should a team leave the field due to an intervention on a total of 135 then previous quotes equal to, or less than, this total will be settled. However, quotes higher than this will be void.

Over at Fall of Next Wicket

The over number in which the fall of the specified wicket occurs determines the result of the market. If a team declares or reaches their target then the over number at that time will be the result of the market. For example if a wicket falls after 46.2 overs, we settle on 47th over.

For betting purposes quotes using Under/Over Half Overs e.g. 10.5; the .5 represents the half, as opposed to specifying balls bowled in an over.

Bets will be void should no more play take place following the intervention of rain, or any other delay, as the ability to reach previous quotes offered will have been removed. If settlement of bets can be determined they will be settled accordingly. e.g. Should a team leave the field due to an intervention during over 17 then previous quotes less than this total will be settled. However, quotes higher than this will be void.

Runs Off Delivery (Including Alternative Quotes)

For settlement purposes all extras do not count as deliveries. For example, if an over starts: Wide - No Ball - Four, then the Four is deemed to be the 1st legal delivery of the over and be counted as 6 runs as to include the runs scored from the previous ‘extras’.

In-Play Runs in First 'X' Overs (including alternative quotes)

If the selected number of overs is not complete due to external factors then bets will be void, unless settlement of bet is already determined.

If the natural length of the innings is less than the selected number of overs (e.g. a team is all out in less than the selected overs or reaches their target) then bets will stand.

Wickets Lost By 'X' Runs

Settlement is determined by the number of wickets lost by the time a specific score is reached. If a team declares or reaches their target then the wickets lost at that time will be the result of the market.

Batsman Number of 4's

For settlement purposes this is all deliveries from which a batsman is credited with exactly four runs (including All-run/Overthrows).

Bets will be void if the intervention of rain or any other delay results in the number of overs being reduced by 5 or more from that scheduled when the bets were struck unless settlement of bets is already determined. Twenty20 Cup matches bets will be void if the number of overs is reduced by 3 or more from that scheduled when the bets were struck unless settlement of bets is already determined. In matches of 10 overs or less, bets will be void if the entire innings is not completed, unless settlement of bets is already determined.

Batsman Number of 6's

For settlement purposes this is all deliveries from which a batsman is credited with exactly Six runs (including All-run/Overthrows).

Bets will be void if the intervention of rain or any other delay results in the number of overs being reduced by 5 or more from that scheduled when the bets were struck unless settlement of bets is already determined. Twenty20 Cup matches bets will be void if the number of overs is reduced by 3 or more from that scheduled when the bets were struck unless settlement of bets is already determined. In matches of 10 overs or less, bets will be void if the entire innings is not completed, unless settlement of bets is already determined.

Team Runs Handicap

Both teams must complete the relevant innings (including declarations) unless settlement is already determined, otherwise bets are void.

Team Wickets Handicap

Both teams must complete the relevant innings (including declarations) unless settlement is already determined, otherwise bets are void.

To Save Follow On

For settlement purposes this market will be determined by whether or not the team batting second reaches the ‘Follow On’ target, regardless of whether or not it is enforced. Both teams must complete their 1st Innings (including declarations) for bets to stand, otherwise bets will be void.

Cricket World Cup

Total Tournament Runs / Total Tournament Wickets

For any game which is abandoned or reduced via Duckworth Lewis, only the total number of runs and wickets actually registered count.

Total Tournament Wides

If a bowler bowls a wide, all extra runs taken from the wide delivery count e.g. if it goes for 4 and is scored as 5 wides; for betting purposes, the delivery will count as 5 rather than 1 wide deliveries bowled.

Total Tournament Run Outs / Total Tournament Stumpings

For settlement purposes the official total will stand regardless of any matches being abandoned or reduced in overs.

Team to Score Most Sixes /Player to Hit Most Sixes / Total Tournament Sixes

For settlement purposes this is all deliveries from which a batsman is credited with exactly six runs (including All-run/Overthrows). For settlement purposes the official total will stand regardless of any matches being abandoned or reduced in overs. Dead-heat rules apply.

For the Player market specifically, batsmen must face at least one delivery, otherwise bets are void.

Team with Highest Innings Score / Team with Lowest Innings Score

Dead-heat rules apply.

Team with Highest Opening Partnership/ Team with Highest 1st 10 Overs Score

Dead-heat rules apply.

First Team Century

Should two players score a century in the same game, for settlement purposes the winner shall be deemed the one who has reached their century first in terms of time. If no player scores a century then bets will be void. Stakes will be returned on any player who does not participate in the tournament.

First Team 5 Wicket Haul

Should two players take five wickets in the same game, for settlement purposes the winner shall be deemed the one who has taken their fifth wicket first in terms of time. If no player takes five wickets then bets will be void. Stakes will be returned on any player who does not participate in the tournament.

Fastest 100 Scored

This will be measured in terms of number of balls faced to reach a hundred. Dead-heat rules apply.

Tournament Hat Trick

Bets settled as ‘Yes’, if a ‘hat-trick’ (deemed as when a bowler dismisses three batsmen with consecutive deliveries in the same match) is officially recorded during the tournament.

Player of the Tournament

Bets will be settled on the officially declared Player of the Tournament. Dead-heat rules apply.

Settlement of Wagers

Statistics provided by the official score(s) provider or the official website of the relevant competition or fixture will be used to settle wagers. Where statistics from an official score(s) provider or official website are not available or there is significant evidence that the official score(s) provider or official website is incorrect, we will use independent evidence to support bet settlement.

In the absence of consistent, independent evidence or in the presence of significant conflicting evidence, bets will be settled based on our own statistics.

Pangkalahatang Tuntunin sa Pagtaya sa Kabayo

 • 1.May karapatan ang tagapangasiwa ng Betcris na higpitan ang dami, o anumang taya, o anumang track anumang oras kung nais nito.
 • 2.Pagkatapos kumpirmahin ng tagapangasiwa ang mga resulta sa karera, kung napag-alamang napaso na ang taya, ang iyong taya ay tatanggalan ng kwalipikasyon sa anumang pagkapanalo nito at ang iyong orihinal na taya ay ibabalik sa iyong account.
 • 3.Maaari mo ring i-parlay ang iyong taya sa race track.Kinakalkula ang mga parlay na may maximum payoff na 100/1 para sa panalo, 40/1 para sa lugar, at 20/1 para sa palabas, at tinutukoy ang maximun net profit sa pamamagitan ng pinakamababang antas ng track na ginamit sa parlay.Halimbawa, magiging $10,000 o 100-1 ang maximum net profit kapag gagawa ng win parlay gamit ang kategoryang "A" track na may kategoryang "C" track, alinman ang mas mababa.
 • 4.Ang mga taya sa Lahat ng Pangunahing Track sa U.S. ay available at hindi kami konektado sa pari-mutuel pool, hindi nakakaapekto ang iyong mga taya sa probabilidad ng track.
 • 5.Ang lahat ng Quarter Horse na Nakikipagkarerahan sa Maximum Net Profit bawat Karera ay $1,000
 • 6.Ang mga taya sa telepono ay kailangang isugal ang $20 man lang sa bawat tawag.Ang minimum na taya sa internet ay $1.Hindi sinusuportahan ng aming software ang mga tayang mababa sa $1.
 • 7.Sa mga kaso na ang taya ay ginawa bago inanunsyo ang mga maagang kaskas, ang iyong taya ay ibabalik.Halimbawa, kung tinayaan mo ang iyong napili at ang isa sa iyong mga leg ay kinaskas na bago inilista ang mga maagang pagkaskas, makakatanggap ka ng refund.Ang lahat ng mga naapektuhang taya ay ibabalik, may napanalunang leg ka man o wala.

Tinutukoy ang mga Kabayo at Karera

 • 1.Tinutukoy ang mga kabayo batay sa numero ng saddlecloth at hindi sa pangalan.
 • 2.Responsable ang mga kliyente sa parehong seleksyon ng kanilang kabayo at numero sa karera.
 • 3.Kapag tumaya ka sa magkapares na kabayo, kasama sa iyong taya ang lahat ng mga kabayong tatakbo sa ilalim ng numerong iyon.Kung ipinares ang kabayo sa iba pa, kung tumaya ka sa alinman sa mga ito, tatanggapin mo ang mga kabayong tatakbo bilang bahagi ng admisyon.Kung nakaskas ang bahagi ng admisyon at tumakbo ang bahaging iyong ng admisyon, ang lahat ng taya ay may aksyon.Walang "kailangang umabot" na aksyon bilang bahagi ng admisyon.Kung tumakbo ang isa sa mga kabayong nasa admisyon, ang lahat ng uri ng taya ay may aksyon
 • 4.Hindi kami tumatanggap ng mga tayang tulad ng "Karerahan Lamang", "Pangunahing Track Lamang" o anumang iba pang may kondisyon na taya.

Thoroughbred Betting Rebates

 • 1.Babayaran ang ARAW-ARAW na rebate na 8% sa lahat ng tayang internet exotic.3% sa lahat ng tayang Nanalo, Lugar at Palabas.
 • 5% sa mga tayang exotic at 2% sa mga tayang Nanalo, Lugar at Palabas na itinawag sa call center.Walang kailangan na minimum na lingguhang pagtaya at walang maximum kung magkano ang maaari mong kitain.
 • 2.Walang ibibigay na rebate sa mga kanseladong tayang ibinalik dahil sa pagkaskas.
 • 3.Ang mga tayang Nanalo, Lugar at Palabas na nagbabayad ng $2.20 hanggang $2 o mas mababa ay hindi karapat-dapat sa rebate.
 • 4.Ang mga taya sa antas ng track na "D" at "E" ay hindi karapat-dapat para sa mga rebate.
 • 5.Ang mga tayang virtual na karerahan ay hindi karapat-dapat para sa rebate.
 • 6.Mangyaring suriin ang mga tuntunin kung aling mga track ang karapat-dapat para sa rebate.

Mga uri ng inalok na taya

 • 1.Tayang inaalok sa Nanalo, Lugar, Palabas, Araw-Araw, Doble, Eksakto, Quinellas, Trifectas at Superfectas, Pick 3 at Pick 4.
 • 2.Available nang online ang regular na track quinellas.
 • 3.Tinatanggap ang mga taya hanggang oras ng pag-post.Kung ginawa ang taya pagkatapos magsimula ng karera, hindi ito tatanggapin.Hindi kami responsable sa mga ipinasok na tayang hindi nagtagumpay bago ang oras ng pag-post.

Mga Kaskas

 • 1.Kung may kaskas ang kabayo, ibabalik ang lahat ng Nanalo/Lugar/Palabas na taya at ang bahagi ng mga Combong Exacta/Trifecta/Superfecta/Quinella na naglalaman ng kabayong may kaskas ay ibabalik.(Mangyaring tingnan ang mga tuntunin sa admisyon).
 • 2.Para sa mga Araw-Araw na Doble, kung may kaskas ang kabayo bago ang pangalawang leg, may babayarang consolation sa combo na iyon tulad nang tinukoy sa mga track payout.
 • 3.Para sa Pick 3's at Pick 4's, gumagamit kami ng mga parehong tuntunin at payout bilang track sa mga consolation at ALL's kapag may mga maaga at nahuling kaskas.
 • 4.Kung tumakbo ang kabayo para sa Purse Money Lamang, susundin namin ang tuntunin sa track payout na tinukoy ng host track.
 • 5.Kung hindi sinasadyang nagkaroon ng kaskas ang kabayo sa aming menu ng taya ngunit tumakbo, hindi magkakaroon ng refund ang anumang ginawang taya sa karerang iyon.

Probabilidad at Limitasyon ng Taya

 • 1.May maximum na net profit sa indibidwal na karerang nakabatay sa kategorya ng track.Ang mga Araw-Araw na Doble, Pick 3's at Pick 4's ay nabibilang sa huling karera ayon sa pagkakasunud-sunod, kapag kinakalkula ang kita sa karera.Ang formula sa Net Profit ay katumbas ng Net Payout para sa Karera at ibabawas ang Kabuuang Halagang Tinaya para sa Karera.I-rereset nito ang bawat indibidwal na karera.
 • 2.May limitasyong $20,000 bawat kabayo sa bawat uri ng taya para sa mga palabas na taya.Anumang tayang inilagay nang mas mataas sa halagang ito ay ituturing na "Walang Aksyon".
 • 3.Walang mga probabilidad sa house.Kung walang mga track payoff para sa tiyak na uri ng taya, ang lahat ng taya sa uring iyon ay ibabalik.
 • 4.Kung ang track ay nasa aming menu ng pagtaya ngunit hindi nakalista sa mga Kategorya ng Horse Track, ang Maximum Net Profit ay magiging $5,000.
 • 5.Kung ang track payout sa karera ay ibabayad sa ALL on Super/Trifectas, ang mga pay out ng 2 sa 3 sa Pick 3, o 3 o 4 sa Pick 4, ang taya kung gayon ng kliyente sa Betcris ay may eksaktong tiket, ibabawas ang porsyento ng takeout sa kabuuan ng ibabayad sa customer.Kung hindi available ang pool ng impormasyon, magiging 3x ng consolation payout period ang payout.Kung hindi available ang paglabas ng impormasyon, magiging 20% ito.Kung ibinayad sa buong pool, hindi mag-aapply ang mga consolation payout sa parehong rate.Maaaring gamitin ang lahat ng normal na limitasyon ng track.
 • 6.Ang anumang tangkang laruin ang pader ng negatibong pool ay magreresulta sa suspensyon ng account.
 • 7.May karapatan ang tagapangasiwa na higpitan ang dumi, o anumang taya, o anumang track anumang oras kung nais nito.Pagkatapos kumpirmahin ng tagapangasiwa ang mga resulta sa karera, kung napag-alamang napaso na ang taya, ang iyong taya ay tatanggalan ng kwalipikasyon sa anumang pagkapanalo nito at ang iyong orihinal na taya ay ibabalik sa iyong account.
 • 8.Maaari mo ring i-parlay ang iyong taya sa race track.Kinakalkula ang mga parlay na may maximum payoff na 100/1 para sa panalo, 40/1 para sa lugar, at 20/1 para sa palabas, at tinutukoy ang maximun net profit sa pamamagitan ng pinakamababang antas ng track na ginamit sa parlay.Halimbawa, magiging $10,000 o 100-1 ang maximum net profit kapag gagawa ng win parlay gamit ang kategoryang "A" track na may kategoryang "C" track, alinman ang mas mababa.
 • 9.Ang mga taya sa Lahat ng Pangunahing Track sa U.S. ay available at hindi kami konektado sa pari-mutuel pool, kung kaya't hindi nakakaapekto ang iyong taya sa probabilidad ng track.
 • 10.Ang lahat ng Quarter Horse na Nakikipagkarerahan sa Maximum Net Profit bawat Karera ay $1,000
 • 11.Para sa mga hindi North American simulcast, kinakalkula namin ang mga payout batay sa US. pari-mutuel pool at hindi sa mga host track.Kung walang US. pari-mutuel na presyo, kung gayon, ang lahat ng mga taya ay kakanselahin.
 • 12.Ang tinangkang pakikialam sa pool ay maaaring magdulot ng pagsasara ng iyong account at agad ibabalik ang iyong outstanding balance.Mawawalang-bisa ang anumang mga napanalunan mula sa naturang tangka.

Track List & Payouts

Category M - MAXIMUM NET PROFIT: $ 100,000 (Per Race)

 • All Breeders Cup Races
 • Belmont Stakes
 • Dubai World Cup
 • Kentucky Derby
 • Preakness

All races at Saratoga Racetrack on Saturdays ONLY will have a maximum net profit of $100,000. All other days have a maximum net profit of $30,000. July 21, July 28, Aug 4, Aug 11, Aug 18 , Aug 25 and Saturday Sep 1 2018.

Category A Tracks - MAXIMUM NET PROFIT: $30,000 (Per Race)

 • Aqueduct
 • Arlington Park
 • Belmont
 • Churchill Downs
 • Del Mar
 • Fairplex
 • Keenland
 • Los Alamitos (Thoroughbred)
 • Meadowlands (Thoroughbred)
 • Monmouth Park
 • Oak Tree
 • Oaklawn Park
 • Philly Park
 • Santa Anita
 • Saratoga
 • Woodbine (Thoroughbred only)

Category B Tracks - MAXIMUM NET PROFIT: $ 15,000 (Per Race)

 • Fairgrounds
 • Hawthorne Park
 • Meadowlands (Harness) (Not eligible for rebate)
 • Mountaineer
 • Sportsmans Park (Thoroughbred)
 • Tampa Bay
 • Turfway

Category C Tracks - MAXIMUM NET PROFIT: $10,000 (Per Race)

 • Calder
 • Colonial Downs (Thoroughbred only)
 • Delaware
 • Delta Downs (Thoroughbred only)
 • Ellis Park
 • Ferndale
 • Golden Gate
 • Gulfstream Park
 • Laurel
 • North California Fairs
 • Pimlico (**)
 • Yonkers (Not eligible for rebate)

Category D Tracks - MAXIMUM NET PROFIT: $3,000 (Per Race) NO REBATE

 • Australia A
 • Australia B
 • Australia C
 • Australia D
 • Balmoral Park
 • Beulah
 • Carl Expo
 • Charles Town
 • Dover Downs
 • Dubai
 • Emerald Downs
 • Evangeline Downs
 • Finger Lakes
 • Fort Erie
 • Freehold Raceway
 • Hastings Park
 • Hawthorne (Harness)
 • Hoosier (Thoroughbred only)
 • Indiana Downs
 • Kentucky Downs
 • Lonestar Park
 • Louisiana Downs (Thoroughbred only)
 • Maywood Park
 • Miami Valley
 • Northfield Park
 • Penn National
 • Pocono Downs
 • Pomona Fields
 • Portland Meadows
 • Prairie Meadows (Thoroughbred only)
 • Presque Isle Downs
 • Sam Houston (Thoroughbred only)
 • Sportsman's Park (Harness)
 • Suffolk Downs
 • Sunland Park (Thoroughbred only)
 • The Meadows
 • Thistledown
 • Timonium
 • Turf Paradise
 • Woodbine Mohawk Park

Category E Tracks - MAXIMUM NET PROFIT: $1,000 (Per Race) NO REBATE

 • Belterra
 • Canterbury Park
 • Dayton Raceway
 • Delaware Fair
 • Fairmeadows
 • Harrah's Philadelphia
 • Harrington
 • Hazel Park
 • Indiana Downs Harness
 • Mahoning Valley
 • Monticello
 • Pompano
 • Red Mile
 • Remington (Thoroughbred only)
 • Retama (Thoroughbred only)
 • River Downs
 • Rosecroft Raceway
 • Saratoga Harness
 • Scioto Downs
 • Windsor
 • Yavapai Downs
 • Zia Park

MGA TUNTUNIN AT KONDISYON

 • May bisa lamang ang alok para sa mga kliyenteng higit sa 18 taong gulang ang tanda na may aktibong Betcris account, nangangahulugang kumita ka ng $50 USD na halaga ng totoong salapi sa mga taya sa sports sa huling 30 araw (mula sa araw ng pagrehistro ng iyong kaibigan).
 • Ang bonus na magsangguni ng kaibigan ay nasa anyo ng libreng laro sa sports na kinakalkula bilang 10% ng paunang deposito ng iyong kaibigan na may maximum award na $500 USD at may 3 beses na rollover requirement bago makahiling ng anumang pag-withdraw.
 • Upang maging karapat-dapat ka sa bonus ng pagsangguni ng kaibigan, ang iyong kaibigan ay dapat na:(1) Magbukas ng Betcris account, (2) magdeposito ng $50 USD man lang sa loob ng 30 araw ng kanyang pag-rehistro (Tandaan:Ang paglilipat mula sa isang manlalaro papunta sa isa pa ay hindi katanggap-tanggap na paraan ng pagpondo sa account ng iyong kaibigan) at (3) isugal ang kanyang paunang deposito nang 1 beses man lang sa sportsbook.
 • Ang kaibigang isasangguni mo ay hindi dapat isang umiiral na kliyente sa Betcris, miyembro ng iyong pamilya, nakatira sa parehong tirahan o gumagamit ng parehong computer device o IP sa pag-access sa kanyang account.
 • Walang limitasyon sa dami ng kaibigang maaari mong isangguni.Ngunit ang pag-spam sa iyong referral code ay hindi pahihintulutan at magreresulta sa iyong diskwalipikasyon mula sa programa.
 • Mayroon kang 30 araw upang gamitin ang bonus sa libreng laro ng pagsangguni ng kaibigan sa oras na ma-credit ito sa iyong account, kung hindi mo ito gagamitin sa panahong ito ang iyong libreng laro ay mawawalang-bisa.
 • Ang mga nagsasangguni at nasangguning mga customer ay sasailalim sa maingat na pagsusuri (humigit kumulang 24-48 oras) bago ang anumang pag-apruba ng bonus o payout.Ang pagkakakilanlan ng customer ay tutukuyin batay sa lahat o anumang kumbinasyon ng sumusunod: pangalan, address ng mail, e-mail address, IP address, numero ng credit/debit card, computer at anumang iba pang uri ng pagkakakilanlan na maaaring kailanganin.May karapatan ang Betcris na ibinbin ang anumang bayad sa bonus kung sa tingin nito na ang promosyon ay naabuso at/o kung saan ang mga termino ng alok ay hindi natupad, o nalaman ang anumang iregular na pattern ng pagtaya.
 • Ang lahat ng mga deposito't halaga ng premyo ay nasa United States dollar o katumbas ng salaping denominasyon ng user.
 • May karapatan ang Betcris na iatras o baguhin ang alok na ito anumang oras nang walang paunang abiso.
 • Ang desisyon ng Betcris ay opisyal.

General Live Betting Rules

1. Any game or event must be played to its conclusion within 7 days in order to have action on full game props. Wagers on games that are suspended on the day of the game but played to conclusion within 7 days of the start time have action and will be graded based on the completed game score.

2. Games and events shortened for any reason such as weather, player withdrawal, crowd control, etc., will be graded as No Action irrespective of whether or not an official result is confirmed. For any sport not listed here, general pregame rules apply.

 • Baseball - Game must go 8.5 or more innings and be concluded with a winner determined.
  • Any fielder's choice will be graded as (any other outcome), unless there is an error on the play. If there is an error on the fielder’s choice, it will be graded Reach base by Hit/ Error.
  • Any strikeout where the batter is thrown out at 1st or reaches base safely due to a wild pitch/passed ball will still be graded as (strikeout/walk) being that a passed ball or wild pitch is not ruled as an error.
  • Any batter that reaches base by way of being hit by the pitch will be graded as (any other outcome).
  • Any home run will be graded as (Reach base by hit/error).
  • Any batter that reaches 1st base safely but then is thrown out at any base during the same play will still be graded as (Reach base by hit/error).
  • If any given inning ends before an at bat is completed the at bat will be graded as (no action).
  • At least one pitch must be throw in an at bat to have action. If a batter is awarded 1st base without any pitches   being thrown the given at bat will be graded as (no action). If at least one pitch is thrown and then a player is intentional walked the given at bat will be graded as (strikeout/walk).
  • Second Halfs - Bets are based on the score from the top of the 6th inning till the end of the game. Must be a complete game (i.e. 9 innings, or 8½ innings if the home team is ahead). Wagers include extra innings.
Any other outcome Reach base by Hit/Error Strike Out or Walk No action
Fielder's choice *Unless there is an error on the play. Single Strike out The inning ends before an at bat is completed
Flyout Double Walk At least one pitch must be throw in an at bat to have action.
Force Out Triple Strike out where the batter is thrown out a 1st or reaches base safely due to a wild pitch/passed ball  
Grounded into DP Any Home Run    
Ground Out Fielding Error (Any Error)    
Hit By Pitch Batter reaches 1st base safely but then is thrown out at any base during the same play    
Lineout Catcher's Interference    
Pop Out      
Sacrifice Bunt      
Sacrifice Fly      
Runner Out      
 • Football - 59 minutes of game time must be played and a winner determined.
 • Basketball - NBA games must play 46 minutes and have a winner determined. All other leagues must play 38 minutes and have a winner determined.
 • Hockey - 59 minutes of game time must be played and a winner determined. All overtimes and shootouts count.
 • Golf - Any proposition with only 2 betting options where both betting options are golfers require both golfers to complete the round and/or tournament for action. Missing the cut is regarded as completing the tournament. All other propositions are 'all-in betting' and will have action as long as the tournament or event has a winner, regardless of whether or not any or all golfers complete play.
 • Tennis - Game and set betting require only the game or set in question to be completed for action. Full match props require full match completion for action. Any player withdrawal due to injury, disqualification, or other reason will result in all full match props being cancelled.
 • Soccer - For soccer live betting please refer to the soccer section in the House Rules.

3. Live Betting wagers may be placed online only.

4. We reserve the right to void any wager placed on an obvious line mistake, or placed after the outcome of the proposition has been determined.

5. All propositions will have one winning outcome. In the event that more than one winning outcome applies, the s outcome to occur will be considered the winning outcome and all other options will be considered losing outcomes.

6. The game time and score information displayed in the live betting scoreboard serves solely as a guide. Though every attempt is made to ensure that the information displayed is current, it is not always possible. The company assumes no liability for the accuracy of this information.

Bumalik sa Itaas