Mga House Rule

Pangkalahatan

 • Ang mga patakaran sa Betcris ay higit na mas malapit sa mga patakarang matatagpuan sa Las Vegas Sportsbook, at ginagamit upang parehong protektahan ka at ang aming kumpanya, bilang taga-taya.
 • Ang lahat ng mga customer na tumataya ng mga account sa Betcris ay pribado at kumpidensyal, at ang lahat ng mga tawag ay nirerekord sa tape at ginagamit na ebidensya sa mga pagtatalo sa loob ng pitong araw.
 • Ang lahat ng mga Kliyente ay dapat 18 taong gulang pataas.
 • May karapatan ang Betcris na tanggihan ang taya anumang oras mula sa sinumang kliyente nang walang dahilan at maaaring tanggihan ang mga taya mula sa mga kliyenteng naninirahan sa mga estado o probinsyang ipinagbabawal ang pagtaya sa sports.
 • Ang lahat ng mga nakalistang patakaran, regulasyon at payoff sa paglathalang ito ay maaaring magbago kahit pa walang inilathalang paunang abiso.
 • Kinakailangan ang bawat kliyente na ibigay ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng kanyang numero ng betting account at password sa bawat tawag at login sa Betcris.Tanging ang kliyente lamang ang may tanging responsibilidad sa kanyang tiyak na password at numero ng account .
 • Ipapakita ng mga account balance ang anumang taya sa mga susunod na mungkahi o sa mga naghihintay na taya.
 • Hindi maaaring magsugal ang mga customer ng salapi sa Betcris nang higit pa sa kung anong mayroon sa kanilang account.
 • Kailangang kumpirmahin ng lahat ng mga manlalaro ang kanilang taya sa operator pagkatapos gamitin ang kanilang password.Responsibilidad ng taga-tawag na pakinggan ang read-back mula sa operator bago kumpirmahin ang taya.Kung, sa anumang dahilan, at ibinaba ang tawag bago makumpleto ang proseso, sasailalim ang taya sa diskresyon ng tagapangasiwa.
 • Walang taya ang maaaring kanselahin sa oras na kumpirmahin ito ng taga-tawag at kapag natapos na ang tawag.Ang tanging paraan kung paano maaaring kanselahin ng kliyente ang taya ay ang tumaya sa kabilang partido ng paligsahan kung saan siya unang tumaya.
 • Kasama sa kabuuang puntos ang mga nasa itaas/ilalim na taya at over time period.
 • Kapag tumataya sa mga half-time line, ang (mga) over-time period ay kasama bilang bahagi ng second half.
 • Ang lahat ng mga minimum, maximum at presyo ng betting payout ay maaaring magbago kahit pa walang inilathalang paunang abiso.
 • Ang pinakamataas na betting payout para sa anumang parlay ay $150,000.
 • Ang lahat ng mga pagtatalo sa taya ay pagpapasyahan ng read-back mula sa na-rekord na tawag, at tatanghaling opisyal.
 • Pagdating sa mga suspendidong laro, protesta sa laro o mga nabuwag na desisyon, sinusunod ng Betcris ang mga tuntunin sa laro ng Las Vegas para sa mga layunin ng pagtaya.Kung hindi man, hindi kinikilala ng Betcris ang mga suspendidong laro, protesta at nabuwag na desisyon para sa mga layunin ng pagtaya.
 • Ang lahat ng mga kaganapan sa sport ay kailangang laruin sa itinakdang araw maliban na lang kung tinukoy.Kung naantala at/o ni-reschedule o pinalitan ang venue, awtomatikong magiging "walang aksyon" ang kaganapan na nangangahulugang isasauli ang lahat ng pera sa kaganapang iyon (Maliban na lang kung binanggit sa mga tiyak na tuntunin ng laro) .Ang lahat ng mga parlay/exotic ay kakalkulahing muli maliban sa leg ng parlay na iyon, gamit ang mga payout chart para sa opsyon ng pagtaya/laro.Walang aksyon ang mga indibidwal na tennis match kung hindi nakumpleto nang buo ang match dahil sa pag-atras/kawalang kakayahan o diskwalipikasyon.Kung ni-reschedule ang match dahil sa pag-i-ischedule, masamang panahon, di-magandang pag-iilaw atbp., ang lahat ng mga taya kung gayon ay magkakaroon ng aksyon at mananatili.
 • Kinakalkula ang lahat ng mga betting payoff batay sa umiiral na probabilidad sa oras ng pagtaya.
 • Ipinagbabawal ang mag-parlay sa parehong kuponan na may pointspread at money line.Hindi tinatanggap ang maramihang pagtaya kung saan ang kahihinatnan ng isang bahagi ng taya ay nagiging dahilan ng kahihinatnan sa isa pa (magkatugon na laro).
 • Hindi inuulat ng Betcris ang iyong mga transaksyon sa anumang institusyong pampinansyal o ahensya ng gobyerno.Tanging ang kliyente lamang ang may responsibilidad na iulat ang anumang impormasyon sa wastong nasasaklawan ng tax.
 • Hindi responsable ang Betcris sa anumang maling representasyon ng sinumang kliyente sa pag-aapply ng membership.
 • Hindi responsable ang Betcris sa mga kliyenteng isinisiwalat ang kanilang password at numero ng account sa mga ibang partido.
 • Ang nanalo sa kaganapan o laro ay malalaman sa petsa kung saan natapos ang kaganapan.
 • Ang lahat ng mga taya ay nasa U.S. dollar.
 • Kung halimbawa ay halatang may mali sa posted line, itinalagang oras, o maximum na taya, ipagpapalagay na "walang aksyon" ang anumang taya at ang lahat ng salapi ay mabibigyan ng credit.
 • May karapatan ang Betcris na bawiin ang anumang bonus, anumang oras nang walang paliwanag.
 • Ang mga ipinakitang petsa at oras ng simula ng kaganapan ay para lamang sa mga layunin ng paggabay.Tatanggapin ang mga taya alinsunod sa inihayag na oras ng pagsisimula.Para sa anumang kadahilanan, tinatanggap nang pasadya ang taya pagkatapos magsimula ng kaganapan o match, ang (mga) naapektuhang seleksyon ay mawawalang-bisa.
 • Ang lahat ng mga susunod na taya ay tatanggapin bilang "All In", Run o Walang Run, Nakapasok o Walang nakapasok.Talo ang premyo sa isang susunod na taya kung ang seleksyon ay hindi kasali.Kung magkaroon ng tabla kung saan inalok ang 3 o higit pang mga magkakatunggali sa isang opsyon sa pagtaya, ang payout ay paghahatian batay sa dami ng mga manlalaro/magkakatunggaling nagtabla.
 • Isang account lamang ang pinahihintulutan sa bawat tao.Mawawalang-bisa ang maramihang account

Tatanghaling opisyal ang mga nanalo at natalo pagkatapos ng:

 • Soccer 90 minutong laro - Hindi kasama ang overtime at/o mga Penalty shot
 • Football - NCAA & NFL - 55 minutong laro
 • Basketball - NBA - 43 minutong laro
 • Basketball - NCAA - 35 minutong laro
 • Hockey - NHL - 55 minutong laro
 • Lahat ng iba pang mga kaganapan sa sport - 55 minutong laro
 • Ang mga overtime period, quarter o mga dagdag na inning ay binibilang sa kabuuang puntos kapag tumataya sa mga total, money line at spread betting maliban na lang kung tinukoy at sa eksepsyon ng mga soccer line kabilang ang desisyon sa tabla.
 • Kasama bilang bahagi ng second half ang mga half time wager at overtime period.
 • Ang lahat ng mga itinalagang period at quarter wager ay para lamang sa tiyak na period o quarter na iyon.Ang lahat ng mga itinalagang overtime wager ay magiging para sa buong overtime kahit pa gaano karaming overtime ang mayroon.
 • Mga iba pang sports:Ang iba pang mga paligsahan na may nakaprogramang schedule ng oras ng laro o time limit ay kailangang maglaro hanggang sa matapos ito o maglaan ng limang minuto o mas maigsi sa natitirang naka-schedule na oras ng laro sa pagtatapos ng paligsahan upang tanghalin itong opisyal para sa mga layunin ng pagtaya.

Mga Tiyak na Tuntunin sa Pagtaya sa Internet

 • Kailangan mong tukuyin kung pinahihintulutan ang mga serbisyo ng Betcris sa ilalim ng batas na iyong kinasasaklawan.
 • Kailangang i-verify ng manlalaro ang mga account balance sa bawat log on sa internet bago tumaya.Kapag nag-verify ka at tinanggap mo ang iyong account balance sa pagtaya, sumasang-ayon ka na ang lahat ng mga nakaraang transaksyon ay tama at wala kang anumang pag-aangkin.Ang mga pag-aangkin o pagtatalo ay kailangang lutasin sa ganitong pagkakataon.Para sa mga pagtatalo, pag-aangkin, karagdagang impormasyon sa account, o sa pag-ulat ng mga di-magkakatulad na account, makipag-ugnayan sa Customer Service sa 1-800-596-8946.
 • Ang lahat ng mga transaksyon sa pagtaya sa internet ay regular na ipinapasok at bina-back up.Sa lahat ng kaso ng pagtatalo, parehong sang-ayon ang tagapangasiwa at manlalaro na magsisilbing panghuling awtoridad sa pagtatalo ang log backup, at ang lahat ng mga taya ay isasaayos nang naaayon.Ang mga pag-aangkin ay kailangang i-lodge tatlong araw mula sa petsa kung kailan ginawa ang taya.Hindi kikilalanin ang mga pag-aangkin pagkatapos ng tatlong-araw na palugit na ito.Responsibilidad ng mga manlalaro na i-verify ang kawastuhan ng lahat ng mga account sa transaksyon.
 • Ang anumang manipulasyon ng presyo at, o spread ay maaaring humantong sa pagkatalo ng ticket.

Mga Kondisyon sa Rollover

The rollover requirement is an amount of betting action you must fulfill before you are eligible to request a withdrawal from your sports account.

The rollover requirement is determined by the amount of your deposit plus the amount of your bonus “times” the rollover multiplier. This statement applies to sign-up and reload bonuses (free play and cash promotions).

For example, if you were to deposit $300.00, and choose to take a 20% bonus offer (attached to a 4 times rollover),you would fulfill the rollover requirement after you played $1,440.00 in sports action, at which time you would be eligible to request a payout.br />

Bonus: 20%, 4X (4 times).

Deposit amount: $300.00

Free play amount: $60.00

Rollover requirement is:(300 + 60) x (times) 3 = $1,440.00

**Only sports action will be taken into consideration to fulfill the rollover requirement.Casino and Racebook action do not count towards the rollover.

**Please be aware that casino rollovers are different than sports rollovers.A casino rollover does not affect your ability to request a withdrawal.

**Please keep in mind the following rules when calculation your rollover.

On each graded bet, will be taken in to consideration:

 • Action graded a “Win” or “Push”: Only the lower amount between the risk and the win counts towards the rollover.

 • Action graded as “Lose”: Only the amount at Risk counts towards the rollover.

 • No bet/no action won’t count towards the rollover.

**Important

A rollover will be considered met whenever a customer meets the required amount in action, or whenever an account Cash available balance, Free Play balance, Balance at Risk AND Free Play balance at Risk drops to $5 or less.

Rollovers will be satisfied in a chronological order(date & time); all incoming wagers will be applied to the oldest pending (deposit + free play) or free play adjustment, until it is satisfied.

Mga Bagong Account

15% Bagong Bonus ng Manlalaro Mag-deposito lamang ng $50 o higit pa at kumuha ng 15% sign-up bonus hanggang $500

MGA TUNTUNIN AT KONDISYON

Opsyonal ang lahat ng mga bonus.Kung hindi mo nais sumunod sa anumang rollover requirement, huwag ipadala ang code sa cashier.

 • Ang alok na bonus na ito ay isang beses lamang at hindi maaaring isama sa anumang iba pang alok.
 • May bisa ang promosyon para sa mga bagong customer lamang.
 • Ang LAHAT ng mga paraan ng deposito ay karapat-dapat para sa promosyong ito maliban sa Moneybookers.
 • Kailangan ang minimum na deposito na $50.(Kapag kailangan ang bayad, ang mga depositong mahigit sa $300 ay kwalipikado sa pagpapadala ng bayad sa mga na-credit na account sa pagtaya ng manlalaro.)
 • Ang mga bonus ay nasa anyo ng libreng laro sa sports.Umiiral ang mga pangkalahatang tuntunin ng bonus sa libreng laro.
 • Ang maximum na iginawad na bonus ay $500 na bonus.
 • Kailangang sumunod ang lahat ng mga bonus sa 5 beses na rollover requirement bago gawin ang anumang pag-withdraw.
 • Mangyaring makipag-ugnayan sa Betcris Customer Service kung hindi mo natanggap ang iyong bonus sa libreng laro na sportsbook sa loob ng 24 na oras ng iyong deposito.
 • May bisa ang promosyon hanggang sa susunod na abiso.
 • May karapatan ang Betcris na baguhin o wakasan ang promosyong ito anumang oras nang walang paunang abiso.

Mga Re-deposit

10% Re-Up Bonus

 • Kada re-deposit mo ng $50 USD* sa iyong Betcris account, tumanggap ng 10% BONUS sa LIBRENG LARO hanggang $500 USD*.
 • Kailangan ang 4 beses na Rollover (4x ro) -- itaya lamang ang halaga ng deposito nang minimum na apat beses bago humiling ng payout.Pakibasa ang Pangkalahatang Tuntunin tungkol sa mga libreng laro para sa mga kumpletong detalye.
 • Ang mga bonus sa libreng laro ay inilaan upang tulungang palawigin ang iyong laro at pataasin ang iyong pagkakataong manalo!Tandaan na ang pagtanggap ng bonus sa libreng laro ay laging opsyonal - maaari mong tanggihan ang alok na bonus sa libreng laro kung nais mo.Ang pagtanggap ng bonus sa libreng laro ang bubuo sa iyong pagkilala at pagtanggap ng mga pangkalahatang tuntunin sa libreng laro ng Betcris, at sumasang-ayon kang susunod sa lahat mga tuntunin ng kondisyon ng rollover bago ka makahiling ng payout.

*o ang katumbas na halaga sa ibang salapi.

Ang mga Re-up bonus ay ibinibigay lamang kung:

 • Ang manlalaro ay may balanseng $100 o mas mababa.
 • Ang kamakailan na aktibidad ng mga manlalaro sa pagtaya ay humantong sa mga pagkatalo na halos katumbas ng halaga ng kanilang deposito sa re-up.
 • Ang manlalaro ay hindi humiling ng payout sa loob man lang ng 30 araw.

Mga Pangunahing Tuntunin sa Libreng Laro ng Generic House Bonuses

 • Ano ang LIBRENG LARO?Ang Libreng Laro ay isang uri ng bonus na maaaring gamitin sa paglagay ng taya sa Sports Book nang walang peligro.Layunin nitong tulungan ang mga tumatayang naghahanap ng libangan na palawigin ang kanilang laro at pataasin ang kanilang pagkakataong manalo.Mula sa iyong balanse ng bonus sa LIBRENG LARO, maaari kang tumaya ng LIBRENG LARO sa mga pangunahing sports (soccer, football, basketball, baseball at hockey) at ang halaga ay ibabawas sa iyong balanse ng bonus sa LIBRENG LARO.Di gaya ng pagtaya sa salapi, kapag nanalo ka sa taya ng LIBRENG LARO, ang napanalunan lamang mula sa taya ang matatanggap mo.
 • Ang mga bonus sa libreng laro ay hindi awtomatikong natatanggap - mayroon kang 24 na oras upang hilingin ang iyong bonus sa libreng laro simula noong nagdeposito ka.
 • Ang mga bonus sa libreng laro ay inilaan upang tulungang palawigin ang iyong laro at pataasin ang iyong pagkakataong manalo!Tandaan na ang pagtanggap ng bonus sa libreng laro ay laging opsyonal - maaari mong tanggihan ang alok na bonus sa libreng laro kung nais mo.Ang pagtanggap ng bonus sa libreng laro ang bubuo sa iyong pagkilala at pagtanggap ng mga pangkalahatang tuntunin sa libreng laro ng Betcris, at sumasang-ayon kang susunod sa lahat mga tuntunin ng kondisyon ng rollover bago ka makahiling ng payout.
 • Kailangan ang minimum na deposito na $50 USD* upang maging karapat-dapat sa bonus sa libreng laro.Maliban na lang kung tinukoy.
 • Ang maximum na iginawad na bonus sa libreng laro ay $500 USD*
 • Ang maximum na bayad sa anumang itinayang libreng laro ay $5,000 USD*
 • Kung ginamit ang libreng laro sa isang tiyak na pagtaya na ang kinalabasan ay tulak o tabla, ang libreng laro ay natalo
 • Ang salitang "rollover" ay nangangahulugan na kailangan mong tumaya ng isang tiyak na halaga nang mga ilang beses man lang bago humiling ng payout.Halimbawa, kapag nag-deposito ka ng $50 at tumanggap ng 10% ng Re-Up Bonus na may 3 beses na rollover requirement, kailangan mo lang ang maximum na $150 ($50 X 3) na aksyon bago humiling ng payout.Sa oras na tumanggap ka ng bonus sa libreng laro, hindi ka maaaring humiling ng payout nang hindi natutupad ang rollover requirement.
 • Kapag nagkakalkula ng kailangang aksyon sa pagtaya upang matupad ang rollover, ang mas mababa sa dalawang halaga (upang isugal/upang manalo) ang laging ginagamit.Halimbawa, kapag tumaya ka ng $20 sa Team A upang manalo ng $30, at tumaya ka ng $20 sa Team B upang manalo ng $10, at tumaya ka ng $10 sa Team C upang manalo ng $5, ang kabuuang aksyon sa pagtaya na ina-apply upang matupad ang rollover requirement ay $35 ($20 + $10 + $5).Sa pagsunod sa patnubay sa halimbawang ito, kakailanganin mo lang maglagay ng $115 pa sa aksyon sa pagtaya bago humiling ng payout.
 • Tanging ang mga taya sa probabilidad na mula 1.5 (-200) hanggang 4.0 (+300) ang bibilangin sa Rollover, maliban kung tinukoy.
 • Maaari lamang gamitin ang mga bonus sa libreng laro upang tumaya sa sportsbook ng Betcris sa mga pangunahing sports:Soccer, Football.Basketball, Baseball at Hockey
 • Para sa mga larong gaya ng Soccer, Football at Basketball, maaari lamang gamitin ang mga bonus sa libreng laro upang tayaan ang mga spread at total.
 • Para sa mga larong gaya ng Hockey at Baseball, maaari lamang gamitin ang mga bonus sa libreng laro upang tayaan ang mga money line at total.
 • Hindi maaaring gamitin ang mga bonus sa libreng laro upang tayaan ang mga proposition line at iba pang exotic.
 • Maaari lamang gamitin ang mga bonus sa libreng laro sa mga seleksyong may probabilidad na nasa pagitan ng -200 (1.5) at +300 (4.0)
 • May karapatan ang Betcris na alisin ang kwalipikasyon ng sinumang indibidwal o grupo na nagtatangkang abusuhin ang mga tuntuning ito o dayain ang sistema ng bonus sa libreng laro - anumang oras, nang may o walang abiso.Sa kaso ng diskwalipikasyon, ang lahat ng pondong ginamit ng indibidwal o grupong nagtatangkang dayain ang Betcris ay mawawalang-bisa.Sa tagal ng panahon, nakapagpundar ng matibay na reputasyon ang Betcris sa mga manlalaro malaki man o maliit, para sa patas na paglalaro ng lahat nang sumusunod sa mga tuntunin.
 • Isa pang paraan upang palawigin ang iyong laro at pataasin ang pagkakataong manalo, ang lahat ng mga promosyon, paligsahan at bonus sa libreng laro ng Betcris ay inilaan lamang sa mga manlalarong naghahanap ng libangan.May karapatan ang Betcris na tukuyin ang iyong kwalipikasyong sumali sa anumang promosyonal na alok at ang iyong karapatang tumanggap at gumamit ng mga bonus sa libreng laro, at bukod pa dito, ang karapatang ipawalang-bisa ang kwalipikasyon anumang oras anumang dahilan.
 • May bisa lamang na 180 araw ang mga libreng laro, kung hindi ito ginamit sa palugit na iyon, wala na itong bisa.

* o ang katumbas na halaga sa ibang salapi.

3rd Party Software Providers

WALANG pananagutan ang Betcris sa operasyon ng mga laro at software ng 3rd party, at wala ring pananagutan sa kaukulang payout ng napanalunan mula sa mga laro at software ng 3rd party na ginamit ng mga manlalaro sa site.

Kung magkaroon ng anumang depektong may kinalaman sa software, loob man o labas, mawawalang-bisa at halaga ang anumang pag-aangkin sa payout o napanalunan.Kung kinasangkapan man ang software o nagkaroon ng sistematikong pagkakamali sa software dahil sa force majeure o anumang epektong panloob o panlabas na bumago sa itinalagang pagganap ng laro, o natukoy na may sira o may depekto, ang resulta ng laro ay hindi na naaangkop at walang kikilalaning payout o napanalunan at walang ipapamahagi sa manlalaro dahil sa depektibong software.

Ginagawa ng Betcris ang lahat ng pagsusumikap upang masigurong huwag magkaroon ng error o pagkakamali sa anumang laro.May karapatan ang Betcris na ipawalang-bisa ang lahat ng napanalunan, payout o cash-out dala ng mga panalong nagresulta sa anumang halatang error o pagkakamali o anumang pagkakamaling teknikal (kasama at hindi limitado sa mga hindi wastong payout ng laro) sa alinmang inalok na laro.Ang manlalaro ay sumasang-ayon na panagutan ang anumang napanalunan/pagkatalo na dala ng mga error o pagkakamali o pagkakamaling teknikal.

Straight

Ginagamit ang mga straight na taya kapag pumili ka ng kuponan at point spread.Ang halaga ng taya ay 10/11 o $110 upang manalo ng $100.

Halimbawa:
Toronto Raptors +6
Chicago Bulls -6
 • Kung ang straight na taya ay nasa Bulls -6, kung gayon, kailangang manalo ang Bulls nang higit sa 6 na puntos upang manalo ang taya.
 • Kung ang straight na taya ay nasa Raptos +6, kung gayon, hindi maaaring matalo ang Raptors nang higit sa 5 puntos upang manalo ang taya.
 • Kung natapos ang laro sa 6 na puntos, ang iyong taya kung gayon ay "tulak" at magreresulta sa "walang aksyon".hal.:Kabuuang Puntos:Rap 90 at Bulls 96

Parlay

Dalawa o higit pang mga kuponan o total ang maaaring pagsamahin upang makakuha ng isang taya.Ang lahat ng mga kuponan ay kailangang manalo sa pamamagitan ng point spread margin.Hindi maaaring i-parlay ang mga nabilugang laro.Hindi maaaring i-parlay ang mga laro sa proposisyon at susunod na taya.

Maaari mong tantiyahin ang mga Parlay Payoff sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang (ibinigay na halimbawa):

Sabihin nating naglalaro ka ng Pirates +150 at natapos ang Pirate sa 8 - 120 sa dalawang kuponang parlay at tumaya ka ng $100.Gamitin ang mga sumusunod na hakbang upang matukoy ang iyong napanalunan o sabihin nating mga posibleng napanalunan.

 • 1.Kalkulahin ang Parlay Factor sa bawat piraso: kung ang presyo ng isang piraso ay positibo - magdagdag lamang ng isa upang makuha ang factor, kung ang presyo ng isang piraso ay negatibo, v kalkulahin ang katumbas, i-multiply sa -1 at pagkatapos ay magdagdag ng isa pa.
 • 1.50 + 1 = 2.50
 • -1.20 (kunin ang katumbas o i-divide ang isa sa negatibong presyo) 1/1.20 = 0.83 + 1 = 1.83
 • 2.I-multiply ang lahat ng mga factor - i-multiply pagkatapos ang factor na ito sa halaga ng taya - ang resulta ay ang payoff (kabilang ang iyong taya)
 • 2.50 x 1.83 = 4.57 (i-multiply ngayon ito sa iyong taya) x 100 = 457
 • Ang iyong kabuuang halagang babalik ay $457 kung nanalo ang parehong piraso (kabilang ang halaga ng iyong taya)
 • 3.Ibawas ang iyong taya mula sa nakalkulang numero sa 2 - ang resulta ay ang iyong napanalunan.
 • 457 - 100 = 357 na napanalunan

Maaari rin itong gamitin sa tatlo, apat, limang,... kuponang parlay, sundin lamang ang mga hakbang.Tandaan:Ito ang magbibigay sa iyo ng pangkalahatang tantiya; maaaring iba ang aktwal na napanalunan dahil sa pagtantiya.

 • Sa kaso ng tabla o walang aksyon, babalik ang parlay sa mas mababang antas ng payoff maliban sa 2 kuponang parlay kung saan ang tabla ay bumabalik sa straight na taya.
 • (!)Nakabatay ang lahat ng taya sa mga tunay na format ng probabilidad maliban sa mga parlay card.
MGA PARLAY PAYOFF
2 Kuponan 2.645
3 Kuponan 5.958
4 na Kuponan 12.283
5 Kuponan 24.359
6 na Kuponan 47.413
7 Kuponan 91.424
8 Kuponan 175.446
9 na Kuponan 335.852
10 Kuponan 642.082
11 Kuponan 1226.701
12 Kuponan 2342.793
13 Kuponan 4473.514
14 na Kuponan 8541.254
15 Kuponan 16306.940

Tandaan:Ang maximum na parlay payout ay $150,000

Tandaan:Ang maximum na parlay payout ay ipapatupad kapag dinodoble ang pareho't eksaktong napanalunan.

Teaser

Ang mga teaser ay taya kung saan 2 hanggang 7 kuponan ang magkasamang pipiliin sa isang taya na may kasamang inayos na point spread.Sa isang teaser maaari kang magdagdag ng mga puntos sa gilid o paghaluin ang parehong gilid at total sa pamamagitan ng pagdagdag o pagbawas sa mga total.Kung natalo ang isang seleksyon, ituturing ang teaser bilang talo.

Halimbawa:2 kuponang teaser na 5 puntos para sa $100
Lakers +4 +5 puntos = ang teased line ay +9 na ngayon
Knicks -3 +5 puntos = ang teased line ay +2 na ngayon
 • Ang payout sa 2 kuponang teaser para sa 5 puntos ay 10/11. Sa kasong ito, kailangan mong magtabi ng $110 upang manalo ng $100.
MGA FOOTBALL TEASER
MGA PUNTOS 6 na puntos 6½ puntos 7 puntos
2 Kuponan (NFL Lang) -120 -130 -140
2 Kuponan (Magkahalo) +100 -110 -120
3 Kuponan +150 +135 +120
4 na Kuponan +235 +215 +200
5 Kuponan (Magkahalo +350 +320 +300
6 na Kuponan +550 +500 +475
7 Kuponan +800 +700 +600
MGA FOOTBALL TEASER (NFL LANG)
MGA PUNTOS 7 puntos 7½ puntos
2 Kuponan -140 -160
3 Kuponan +120 +105
4 na Kuponan +200 +140
5 Kuponan +325 +235
6 na Kuponan +475 +325
7 Kuponan +600 +445
MGA FOOTBALL TEASER (NFL LANG)
MGA PUNTOS 8 puntos 8 ½ puntos 9 na puntos Espesyal na 10 puntos
2 Kuponan -180 -190 -200  
3 Kuponan -105 -115 -120 -120
4 na Kuponan +120 +110 +100  
5 Kuponan +200 +180 +130  
6 na Kuponan +280 +230 +180  
7 Kuponan +335 +280 +230  

Ang isang tabla at ang isang talo ay talo * - Ang isang tabla at ang isang panalo ay WALANG AKSYON *

BASKETBALL TEASER
MGA PUNTOS 5½ puntos 6 na puntos 6½ puntos Espesyal na 8 puntos
2 Kuponan -120 -130 -140  
2 Kuponan (Magkahalo) +100 -110 -120  
3 Kuponan +150 +135 +120 -120
4 na Kuponan +235 +215 +200  
5 Kuponan +350 +320 +300  
6 na Kuponan +550 +500 +475  
7 Kuponan +800 +700 +600  

Ang isang tabla at ang isang talo ay talo * - Ang isang tabla at ang isang panalo ay WALANG AKSYON *

MAX NA LIMIT SA TAYA SA TEASER SA BAWAT KUMBINASYON
  Point Spreads lamang Kung saan Kasama ang mga Total
NFL $20,000 $5,000
College Football $10,000 $3,000
NBA at College Basketball $10,000 $5,000

Mangyaring tandaan:Nag-iiba ang ilang mga presyo ng teaser at limitasyon mula sa utos ng ahente.

If Bets

Tinutulungan ng mga if bet ang mga customer na nais magkaroon ng aksyon sa higit pa sa isang laro ngunit nakabatay sa resulta ng unang taya.May 2 uri ng if bet, "Kung Manalo Lang" at "Kung Manalo/Tabla o kanselado".

Halimbawa ng Kung Manalo Lang:
Dallas Cowboys -5 $110 upang manalo ng $100
Kung Manalo Lang
Carolina Panthers +4 $110 upang manalo ng $100
 • Kung matalo ang Cowboys, hihinto ang taya doon at magkaka-score bilang natalo -$110.
 • Kung manalo ang Cowboys ng +$100, ang taya ay magpapatuloy sa taya ng Panthers.
 • Kung manalo ang Panthers, ang tayang maipapanalo ay $200
 • Kung matalo ang Panthers, ang tayang matatalo ay $10.
 • Kung manalo ng eksaktong 5 puntos ang Cowboys, walang magiging aksyon sa Carolina Panthers at ang 110 ay babalik sa iyong account.
Kung Manalo/Tabla o kanselado halimbawa:
Dallas Cowboys -5 $110 upang manalo ng $100
Kung Manalo/Tabla o kanselado
Carolina Panthers +4 $110 upang manalo ng $100
 • Sa kasong ito, magkakaroon ng aksyon ang mga customer sa ikalawang bahagi ng taya kung mananalo ang Dallas ng 5 o higit pang puntos.

*Ang isusugal na halaga sa ikalawang bahagi ng if wager ay maaaring hindi lumampas sa isusugal na halaga ng unang bahagi

Mga Puntos sa Aksyon

Available ang mga puntos sa aksyon para sa football at basketball.Ang mga puntos sa aksyon ay para sa taga-taya na hindi lamang nahuhulaan kung aling kuponan ang mananalo sa laro kundi pati ang dami ng puntos.Ang iyong puntos sa aksyon ng taya ay kakargahan mula 1 puntos hanggang maximum na 10 puntos at ang isinugal mong taya ay hindi maaaring lumampas sa iyong available na balanse.Sa uri ng tayang ito, nagsusugal ka ng $110 sa bawat itinayang $100.

Halimbawa:
Atlanta Hawks 191
Houston Rockets -5
 • Sakaling tumaya ka ng $100 na puntos sa Houston Rockets at humiling ng kargang 10 puntos.Kailangang manalo ang Houston ng 5 puntos man lang, at sa bawat puntos ng 5 point spread na kanilang naipapanalo, mananalo ka ng $100.Mayroon kang pagkakataong manalo sa pagitan ng $100 at $1,000.
 • Kung manalo ang Houston ng 9 na puntos, ang iyong maiuuwing panalo ay $400.Sa kabilang banda, kung mabigo ang Houston na abutin ang point spread, isinusugal mo ang $110 sa bawat puntos na kanilang kulang sa 5-point spread.Maaari ka ring gumamit ng mga total na nasa itaas o ilalim, o ng underdog sa laro para makakuha ng 5 puntos.
 • Maaari lamang ilagay ang mga puntos sa aksyon sa aming call center.

Money Line

Sa pagtaya sa Football at Basketball, bibigyan ka ng opsyong tumaya ng isang point spread o moneyline.Sa money line, tinatayaan mo kung aling kuponan ang mananalo.Pagbalewala sa point spread.

Halimbawa:
Orlando Magic -280
Houston Rockets +240
 • Kapag tumaya ka sa Orlando ng -280, nagtatabi ka ng $280 upang manalo ng $100.
 • Kapag tumaya ka sa Houston ng +240, nagtatabi ka ng $100 upang manalo ng $240.
 • Ang mga halaga ng line ay tinutukoy batay sa point spread.Kapag tumataya sa money lines, tumataya ka sa kuponan upang manalo nang lubos sa laro.

Mga Bukas na Taya

Hinahayaan ng mga bukas na taya ang customer na maglaro ng mga teaser o parlay kung saan ang isang seleksyon ay nagiging magkakaiba ang oras at maging ang araw.

Halimbawa:3 Kuponang Parlay $100 upang manalo ng $600
Cowboys -8
Dolphins -14
BUKAS*
 • Ang anumang bukas na tayang naiwang walang laman/naghihintay ng higit 90 araw ay kakanselahin.
 • Walang bukas na lugar sa 10 puntos na teaser.Walang bukas na lugar sa 4 na kuponan o higit pang parlay.
 • Ang minimum na halaga para sa tayang inilagay online na may 1 o 2 bukas na lugar ay $50 at kailangang tumawag ang customer upang punan ang mga bukas na lugar.

Pangkalahatang Tuntunin sa Football

Mga Opisyal na Oras ng Laro

Itinuturing na opisyal ang mga taya pagkatapos ng 55 minutong laro.Kung hindi natupad ang 55 minutong laro, ituturing na walang aksyon ang taya sa kuponan at ang taya sa parlay ay babawasan nang naaayon.Ang mga taya sa 1st, 2nd half at sa lahat ng quarter ay ituturing na aksyon hanggang sa makumpleto ang inilaang oras.Ang mga taya sa spread, money line, mga total para sa buong laro at lahat ng taya sa second half ay palaging may kasamang overtime scoring.Ang mga taya sa 4th quarter ay walang kasamang overtime scoring.

Kailangang laruin ang laro batay sa nakaprogramang petsa at lugar.

Ang NFL Betting Props

Ang UNANG NFL-SCORE sa laro:
Ang unang kuponang naka-score sa laro.Kung nakakuha ng score ang kuponan at nakansela ang laro o ipinagpaliban pagkatapos, mananatili ang lahat ng taya kahit ilan pang minuto ang nalaro na.
Ang HULING NFL-SCORE sa laro:
Kailangan ang isang opisyal na laro (55 minutong laro).Kung nauwi sa overtime ang laro, ang kuponang huling naka-score ang mananalo.
Ang NFL-SCORE SA UNANG 7½ MINUTO:
Kailangang laruin ang 7½ minuto.Kung kinansela o ipinagpaliban ang laro pagkatapos ng 7½ minuto ng laro, ang lahat ng taya ay mananatili.
Ang NFL-TOTAL 1st HALF POINTS vs. TOTAL 2nd HALF POINTS:
Kailangan ang isang opisyal na laro (55 minutong laro) at may kasamang overtime.
Ang NFL-FIRST SCORING PLAY (touchdown o FG/kaligtasan):
Kung nakakuha ng score ang kuponan at nakansela ang laro o ipinagpaliban pagkatapos, mananatili ang lahat ng taya kahit ilan pang minuto ang nalaro na.
3 HINDI NASAGOT NA SCORE:
Ang dagdag na puntos o ang 2 conversion ng puntos ay HINDI mabibilang.
MGA PLAYER PROP:
Ang lahat ng mga manlalaro ay kailangang pumunta sa field at maglaro para sa aksyon.Nakabatay ang mga resulta sa mga opisyal na stat mula sa laro.
Ang kicker na hindi sumasali, dahil nahadlangan, ngunit nakabawi at available pa rin, ay ituturing na nakapaglaro.

Ang Pagbili ng To/On 3 sa NFL at NCAA

NCAA:
-115 dagdag bayad upang Makabili ng on/off 3.
Walang Dagdag bayad sa pagbili ng to 3.
NFL
-120 na dagdag bayad upang Makabili ng on/off 3.
Ang buying off ng 3 sa NFL ay HINDI pinahihintulutan sa Betcris.

Pagtaya sa Football | Football Straight Wager

Ginagamit ang tayang ito kapag pumili ka ng kuponan at point spread.Ang halaga ng taya ay 10/11 o $110 upang manalo ng $100.

Halimbawa:
Green Bay Packers -7
Denver Broncos +7
 • Kung ang straight na taya ay nasa Packers -7, kung gayon, kailangang manalo ang Packers ng 8 o higit pang puntos upang manalo sila.
 • Kung ang straight na taya ay nasa Broncos +7, kung gayon, hindi maaaring matalo ang Broncos nang higit sa 6 na puntos upang manalo sila.
 • Kung natapos ang laro sa 7 puntos, ang laro kung gayon ay "tulak" at magreresulta sa "walang aksyon".

Pagtaya sa Football | Football Totals (Itaas/Ilalim)

Isa itong taya sa mga pinagsamang score (total) ng isang laro.Ang pagiging nasa itaas o ilalim sa posted line.Kung naglagay ka ng taya sa ILALIM ng 38, ang pinagsamang kabuuang score ng parehong kuponan ay kailangang nasa ILALIM ng 38 puntos.

Halimbawa:
Baltimore Ravens VS Atlanta Falcons
ANG TOTAL AY 38
 • Kung naglagay ka ng taya sa ITAAS ng 38, ang pinagsamang kabuuang score ng parehong kuponan ay kailangang nasa ITAAS ng 38 puntos.
 • Kung ang pinagsamang kabuuang score ay sumakto sa 38 puntos, ang taya ay magiging "TULAK" at "WALANG AKSYON".
 • Nabibilang ang overtime sa mga tayang inilagay sa laro at sa 2nd half.
 • Hindi nabibilang ang overtime sa mga taya ng 4th quarter.

Pagtaya sa Football | Football Money Line Wager

Sa ganitong uri ng taya, itatakda mo kung aling kuponan ang mananalo.Pagbalewala sa point spread.

Halimbawa:
Green Bay Packers -7
Denver Broncos +7
 • Kapag tumaya ka sa Green Bay ng -280, nagtatabi ka ng $280 upang manalo ng $100.
 • Kapag tumaya ka sa Denver ng +240, nagtatabi ka ng $100 upang manalo ng $240.

Pagtaya sa Football | Football Parlay Wager

Ang larong ito ay isang seleksyon ng mga kuponang walang partikular na pagkakasunud-sunod sa isang laro.Ang lahat ng mga kuponan ay kailangang manalo sa pamamagitan ng pointspread margin.Kapag mas marami ang kuponan, mas malaki ang payoff.

Halimbawa:
2 kuponang parlay para sa $100
Green Bay Packers -7
Denver Broncos +7
 • Ang payout sa 2 kuponang parlay ay 2.64, nangangahulugan ito na nagsusugal ka ng $100 upang manalo ng $246.Sa kaso ng tabla o walang aksyon, babalik ang parlay sa mas mababang antas ng payoff maliban sa 2 kuponang parlay kung saan ang tabla ay bumabalik sa straight na taya at isinusugal ang orihinal na halaga.

Pagtaya sa Football | Football Teaser Wager

Sa kaso ng tabla o walang aksyon, ang Teaser ay babalik sa susunod na teaser ng mas kaunting kuponan maliban sa 2 Kuponang Teaser kung saan ang tabla at nanalo ay magiging walang aksyon.Kung natalo ang isang seleksyon, ituturing ang teaser bilang talo.

Halimbawa:
2 kuponang teaser na 7 puntos para sa $100
Green Bay -7 +7 puntos = ang teased line ay isa na ngayong "pagpili"
Denver Broncos +7 +7 puntos = ang teased line ay +14 na ngayon
 • Ang payout sa 2 kuponang teaser para sa 7 puntos ay 10/13. Sa kasong ito, kailangan mong magtabi ng $130 upang manalo ng $100.

Pagtaya sa Football | Football Pleaser Wager

Isa itong taya kung saan ang 2 hanggang 6 na kuponan ay magkasamang pinili sa isang taya na may inayos na 6 na puntos na spread sa pabor ng house.Sa pleaser, ibabawas mo ang mga puntos mula sa mga gilid (walang pinapayagang mga total).Kung natalo ang isang seleksyon, ituturing ang teaser bilang talo.

Halimbawa:
2 kuponang teaser na 6 na puntos para sa $100
Green Bay -7 -6 puntos = ang teased line ay -13 na ngayon
 • Denver Broncos +7 -6 puntos = ang teased line ay +1 na ngayon
 • Ang payout sa 2 kuponang pleaser ay 6 hanggang 1.Sa kasong ito, magtatabi ka ng $100 upang manalo ng $600.
MGA FOOTBALL TEASER
  6 na puntos 6½ puntos 7 puntos
2 Kuponang NFL -120 -130 -140
2 Kuponang NCAA 100 -110 -120
3 Kuponan +150 +135 +120
4 na Kuponan +235 +215 +200
5 Kuponan +350 +320 +300
6 na Kuponan +550 +500 +475
7 Kuponan +800 +700 +600
3 Kuponan 10 Puntos = -120
Isang tabla at isang talo ay talo
Isang tabla at isang nanalo ay WALANG AKSYON
(Anumang talo sa 3 kuponang 10 puntos na teaser ay talo, ang anumang tulak kung gayon na may mga nanalo ay binibigyan ng grado na tulak)
MGA PROBABILIDAD NG PARLAYS
2 Kuponan 2.645
3 Kuponan 5.958
4 na Kuponan 12.283
5 Kuponan 24.359
6 na Kuponan 47.413
7 Kuponan 91.424
8 Kuponan 175.446
9 na Kuponan 335.852
10 Kuponan 642.082
11 Kuponan 1226.701
12 Kuponan 2342.793
13 Kuponan 4473.514
14 na Kuponan 8541.254
15 Kuponan 16306.940
Ang mga payoff na ito ay batay sa -110 lines
Tandaan:Ang maximum na parlay payout ay $150,000
PAGBILI NG MGA PUNTOS
  Pagtabi
½ puntos -120
1 puntos -130
1½ puntos -140
2 puntos -150

Basketball

Mga Opisyal na Oras ng Laro

Itinuturing na opisyal ang mga taya pagkatapos ng 43 minutong laro (NBA) o 35 minutong laro (NCAA).Kung hindi natupad ang opisyal na oras ng laro, ituturing na walang aksyon ang taya sa kuponan at ang taya sa parlay ay babawasan nang naaayon.

Kailangang laruin ang laro batay sa nakatakdang petsa at lugar.

Mga Total ng Kuponan at Espesyal na Spread

Kailangang makumpleto ang laro nang hanggang 5 minutong normal na haba.

Mga Player Prop

Ang lahat ng mga manlalaro ay kailangang pumunta sa court at maglaro para sa aksyon.Nakabatay ang mga resulta sa mga opisyal na stat mula sa laro.

Pagtaya sa Basketball | Straight na Taya

Ginagamit ang tayang ito kapag pumili ka ng kuponan at point spread.Ang halaga ng taya ay 10/11 o $110 upang manalo ng $100.

Halimbawa:
Toronto Raptors +6
Chicago Bulls -6
 • Kung ang straight na taya ay nasa Bulls -6, kung gayon, kailangang manalo ang Bulls ng 6 o higit pang puntos upang manalo ang taya.
 • Kung natapos ang laro sa 6 na puntos, ang laro kung gayon ay "tulak" at magreresulta sa "walang aksyon".
 • Kung ang straight na taya ay nasa Raptos +6, kung gayon, hindi maaaring matalo ang Raptors nang higit sa 6 na puntos upang manalo ang taya.

Pagtaya sa Basketball | Totals (Itaas/Ilalim)

Isa itong taya sa mga pinagsamang score (total) ng isang laro.Ang pagiging nasa itaas o ilalim sa posted line.Ang halaga ng taya ay 10/11.

Halimbawa:
Dallas Mavericks
Indiana Pacers
ANG TOTAL AY 178
 • Kung naglagay ka ng taya sa ILALIM ng 178, ang pinagsamang kabuuang score ng parehong kuponan ay kailangang nasa ILALIM ng 178 puntos.
 • Kung naglagay ka ng taya sa ITAAS ng 178, ang pinagsamang kabuuang score ng parehong kuponan ay kailangang nasa ITAAS ng 178 puntos.
 • Kung ang pinagsamang kabuuang score ay sumakto sa 178 puntos, ang taya ay magiging "TULAK" at "WALANG AKSYON".
 • Nabibilang ang overtime sa mga tayang inilagay sa laro at sa 2nd half.
 • Hindi nabibilang ang overtime sa mga taya ng 4th quarter.

Pagtaya sa Basketball | Money Line

Sa ganitong uri ng taya, itinataya mo kung aling kuponan ang mananalo.Pagbalewala sa point spread.

Halimbawa:
Orlando Magic -280
Houston Rockets +240
 • Kapag tumaya ka sa Orlando ng -280, nagtatabi ka ng $280 upang manalo ng $100.
 • Kapag tumaya ka sa Houston ng +240, nagtatabi ka ng $100 upang manalo ng $240.

Pagtaya sa Basketball | Parlay

Ang larong ito ay isang seleksyon ng mga kuponang walang partikular na pagkakasunud-sunod sa isang laro.Ang lahat ng mga kuponan ay kailangang manalo sa pamamagitan ng pointspread margin.Kapag mas marami ang kuponan, mas malaki ang payoff.

Halimbawa:
2 kuponang parlay para sa $100
Portland Trail Blazers +4
San Antonio Spurs -10
 • Ang payout sa 2 kuponang parlay ay 2.64, nangangahulugan ito na nagsusugal ka ng $100 upang manalo ng $246.Sa kaso ng tabla o walang aksyon, babalik ang parlay sa mas mababang antas ng payoff maliban sa 2 kuponang parlay kung saan ang tabla ay bumabalik sa straight na taya.

Pagtaya sa Basketball | Teaser

Sa kaso ng tabla o walang aksyon, ang Teaser ay babalik sa susunod na teaser ng mas kaunting kuponan maliban sa 2 Kuponang Teaser kung saan ang tabla at nanalo ay magiging walang aksyon.Kung natalo ang isang seleksyon, ituturing ang teaser bilang talo.

Halimbawa:
2 kuponang teaser na 5 puntos para sa $100
Lakers +4 +5 puntos = ang teased line ay +9 na ngayon
Knicks -3 +5 puntos = ang teased line ay +2 na ngayon
 • Ang payout sa 2 kuponang teaser para sa 5 puntos ay 10/11. Sa kasong ito, kailangan mong magtabi ng $110 upang manalo ng $100.
BASKETBALL TEASER
MGA PUNTOS 5 puntos 5½ puntos 6 na puntos
2 Kuponan -110 -120 -130
3 Kuponan +180 +160 +150
4 na Kuponan +300 +250 +200
5 Kuponan +450 +400 +350
6 na Kuponan +600 +550 +500
7 Kuponan +800 +700 +600
TABLA + TALO = TALO * TABLA + PANALO = TULAK
MGA PROBABILIDAD NG PARLAY
2 Kuponan 2.645
3 Kuponan 5.958
4 na Kuponan 12.283
5 Kuponan 24.359
6 na Kuponan 47.413
7 Kuponan 91.424
8 Kuponan 175.446
9 na Kuponan 335.852
10 Kuponan 642.082
11 Kuponan 1226.701
12 Kuponan 2342.793
13 Kuponan 4473.514
14 na Kuponan 8541.254
15 Kuponan 16306.940
Ang mga payoff na ito ay batay sa -110 lines
Tandaan:Ang maximum na parlay payout ay $150,000
BUYING / SELLING POINTS
You can buy/sell points for increased/decreased odds

Baseball

Opisyal na Oras ng Laro

Tatanghaling opisyal ang mga nanalo at natalo pagkatapos ng 5 inning na laro maliban kung ang home team ay nangunguna pagkatapos ng 4½ innings.Kung tinawag o sinuspinde ang laro, ang score pagkatapos ng buong inning ang tutukoy sa nanalo.Kung nag-score ng tabla ang home team - o nanguna sa bottom half ng inning at ang inning ay hindi nakumpleto, ang score sa oras ng laro ay babalikan at siyang tutukoy sa nanalo.Hindi itutuloy sa susunod na araw ang mga kaganapan (maliban kung tinukoy).Hindi kinikilala ng Betcris ang mga suspendidong laro, protesta, nabuwag na desisyon, atbp. para sa mga layunin ng pagtaya.

Kapag tumataya sa total na runs (itaas/ilalim), kailangang umabot sa 9 na inning ang laro (8½ kung nangunguna ang home team) upang magkaroon ng aksyon.Ang mga taya sa total na runs ay isasauli kung nagkaroon ng pagbabago sa pitcher bago naghagis ng bola ang parehong nakalistang pitcher.Ang mga tuntunin para sa mga tayang run line ay tulad nang sa mga total ng baseball na iyon.

Kailangang laruin ang laro batay sa nakatakdang petsa at lugar.** Sa panahon ng MLB Playoffs, ang lahat ng mga taya ay magkakaroon ng aksyon hanggang sa makumpleto ang laro nang di alintana ang haba ng mga ito o ang araw kung kailan magtatapos.**

Seleksyon ng Pitcher

Tatanggapin ang mga taya sa baseball sa susunod na paraan:

Aksyon
Kuponan laban sa kuponan, kahit pa may nagsisimulang pitcher.Kakalkulahin ang mga taya sa "Aksyon" sa pamamagitan ng pagbukas ng presyo na may bagong pitcher.Itinuturing na starting pitcher ang isang pitcher pagkatapos magbato ng bola.
Magdamagang Baseball
Dahil sa pagbabago ng schedule, ang isang magdamagang laro ay maaaring maging bahagi ng doubleheader.Kapag nangyari ito, maliban na lang kung magsimula sa GAME 1 ang parehong pitcher ng magdamagang laro, ang orihinal na matchup ngayon mula sa magdamagang laro ang ituturing na off pitcher matchup.Ituturing ang game 2 bilang isang panibagong matchup.
Isang tiyak na pitcher
Isang taya sa o laban sa tiyak na pitcher, kahit pa may isa pang nagsisimulang pitcher.
Parehong tinukoy na mga pitcher (nakalista)
Kung ang mga nagsisimulang pitcher ay hindi eksaktong nakalista sa display board ng pagtaya at/o sa iyong ticket, ituturing ang iyong taya bilang "walang aksyon".
Tandaan:
Kung nagkaroon ng pagbabago sa pitching bago ang laro, maaaring ayusin ang mga probabilidad sa pera.Kung ang isang naka-schedule na pitcher ay nagsimula laban sa anumang hindi naka-schedule na pitcher, ang mga taya sa "aksyon" ay kakalkulahin gamit ang presyo ng pagbubukas kasama ang bagong pitcher.Itinuturing na starting pitcher ang isang pitcher pagkatapos magbato ng bola.

Pagtaya sa Baseball | Money Line

Ang pagtaya sa baseball ay ginagawa sa pamamagitan ng pagsugal nang higit pang pera kaysa sa maipapanalong halaga sa mga paboritong gaya ng (Mets), o mas mababang pagsusugal upang manalo sa mga dog o underdog (kuponang hindi paborang manalo).

Halimbawa:
Mets - 140
Reds + 120
 • Kapag tumaya ka sa Mets ng -140, nagtatabi ka ng $140 upang manalo ng $100.Kapag tumaya ka sa Reds ng +120, nagtatabi ka ng $100 upang manalo ng $120.

Pagtaya sa Baseball | Totals (Itaas/Ilalim)

May standard na 20 cent line.

Halimbawa:
Mets 7 sa itaas ng -120
7 sa ilalim ng Even Money
 • Kapag tumaya ka sa Mets nang higit sa 7 run, nagtatabi ka ng $120 upang manalo ng $100.Kapag tumaya ka sa Reds sa ilalim ng 7, nagtatabi ka ng $100 upang manalo ng $100 (even money).Hindi mahalaga ang kuponan.Tumataya ka lamang sa total na runs ng laro.

Pagtaya sa Baseball | Run Line na Pagtaya

Ang pagtaya sa baseball Run Line ay isang kumbinasyon ng point spread at money line.Ang tinayaang kuponan ay kailangang manalo sa pamamagitan ng point spread habang ang tinayaang halaga ay tutukuyin sa pamamagitan ng mga probabilidad ng money line.

Halimbawa:
Braves -1 1/2 +130
Pirates +1 1/2 -150
 • Kapag tumaya ka sa Braves, kailangan mong manalo ng 2 o higit pang run.Magtatabi ka ng $100 upang manalo ng $130.
 • Kapag tumaya ka sa Pirates, kailangan mong manalo ng 2 o higit pang run.Magtatabi ka ng $150 upang manalo ng $100.

Pagtaya sa Baseball | Parlays

Ang sumusunod na chart ay maaaring gamitin upang kalkulahin ang payoff ng mga parlay sa pagtaya ng baseball.Maaari kang pumili mula 2 hanggang 5 kuponan.Gamitin ang factor na katumbas ng line kung tumataya ka sa iyong paborito; kung tumataya sa underdog, magdagdag ng 1 sa line.Ang maximum na parlay payout ay $150,000

Halimbawa:
Sa pagkuha sa Pirates +220 at Braves -135 sa 2 kuponang parlay para sa $100 100(taya) x 3.2 x 1.74 - 100(taya)= $457
Halimbawa:
3 kuponang parlay na kinukuha ang Red Sox +148, Mets EVEN at Texas -119 para sa $100 100(taya) x 2.48 x 2.00 x 1.840 - 100(taya)= $813
Line Factor Line Factor Line Factor Line Factor
101 1.990 129 1.775 157 1.636 185 1.540
102 1.980 130 1.769 158 1.632 186 1.537
103 1.970 131 1.763 159 1.628 187 1.534
104 1.961 132 1.757 160 1.625 188 1.531
105 1.952 133 1.751 161 1.621 189 1.529
106 1.943 134 1.746 162 1.617 190 1.526
107 1.934 135 1.740 163 1.613 195 1.512
108 1.925 136 1.735 164 1.609 200 1.500
109 1.917 137 1.729 165 1.606 205 1.476
110 1.909 138 1.724 166 1.602 210 1.476
111 1.900 139 1.719 167 1.598 215 1.465
112 1.892 140 1.714 168 1.595 220 1.454
113 1.884 141 1.709 169 1.591 225 1.444
114 1.877 142 1.704 170 1.588 230 1.434
115 1.869 143 1.699 171 1.584 235 1.425
116 1.862 144 1.694 172 1.581 240 1.416
117 1.854 145 1.689 173 1.578 245 1.408
118 1.847 146 1.684 174 1.574 250 1.400
119 1.840 147 1.680 175 1.571 255 1.392
120 1.833 148 1.675 176 1.568 260 1.384
121 1.826 149 1.671 177 1.564 265 1.377
122 1.819 150 1.666 178 1.561 270 1.370
123 1.813 151 1.662 179 1.558 275 1.363
124 1.806 152 1.657 180 1.555 280 1.357
125 1.800 153 1.653 181 1.552 285 1.350
126 1.793 154 1.649 182 1.549 290 1.344
127 1.787 155 1.645 183 1.546 295 1.338
128 1.781 156 1.641 184 1.543 300 1.333
            305 1.327

MLB – SERIES

Ang mga taya sa series ay batay sa UNANG 3 LARONG NILARO ng bawat series.Wala sa dalawang kuponan ang puwedeng makipaglaro sa isa pang kuponan sa pagitan ng mga naka-schedule na laro.Kung isa sa unang tatlong laro ang naantala, lahat ng mga taya ay mananatili (AKSYON).Kung mababa sa 3 laro ang nilaro, ang lamang na kuponan ang panalo sa series.

Batay sa aksyon ang lahat ng mga taya.(walang nakalistang mga pitcher)

MLB - First Halfs
Ang mga taya ay batay sa score sa unang 5 BUONG INNING.Kung hindi nakumpleto ang laro pagkatapos ng unang 5 buong inning, ang lahat ng mga taya sa first half ay mananatili..Kung 4½ inning lamang ang nilaro at nanguna ang home team, ang first half ay bibigyan ng grado bilang "Short Game" (ang ML ay aksyon).
Batay sa nakalistang pitcher ang lahat ng mga taya.
MLB - Second Halfs
Ang mga taya ay batay sa score mula sa simula ng 6th inning hanggang sa pagtatapos ng laro.Kailangan ang isang kumpletong laro (hal. 9 na inning, o 8½ inning kung nanguna ang home team).Kasama sa mga taya ang mga dagdag na inning.
Ang lahat ng mga taya ay aksyon, kahit pa pitcher.
MLB - Total na hit runs at errors
Isang kumpletong laro ang kailangan - 9 na inning upang magkaroon ng aksyon (8½ inning kung nanguna ang home team).
Batay sa nakalistang pitcher ang lahat ng mga taya.
MLB - Kuponang unang naka-score
Ang unang kuponang naka-score sa laro, kung may resulta at ang laro ay nakansela o naantala, mananatili ang lahat ng mga taya gaano man karaming inning ang nilaro.
Batay sa nakalistang pitcher ang lahat ng mga taya.
MLB - Kuponang huling naka-score
Kailangang isang opisyal na laro.Batay sa nakalistang pitcher ang lahat ng mga taya.
MLB - Magkakaroon ba ng na-score na run sa unang inning.
Kung naka-score ang isang run at nakansela o naantala ang laro, mananatili ang lahat ng taya.Kung nakumpleto ang unang inning at walang na-score na run at nakansela o naantala ang laro, mananatili ang lahat ng taya.
Batay sa nakalistang pitcher ang lahat ng mga taya.
MLB - Strikeouts ng Kuponan
Kung masuspinde man ang laro bago nilaro ang 5 buong inning, kakanselahin ang lahat ng taya sa Strikeouts ng kuponan.Kung humigsi ang match bago ito makumpleto, ngunit pagkatapos ng 5 inning, itatala lamang ang mga strikeout sa huling buong inning, hal: tinawag ang isang Match pagkatapos ng 7.5 na inning, itatala ang lahat ng mga strikeout pagkatapos lamang ng 7 buong inning.
MLB - Total ng Kuponan sa Baseball
Isang buong 9 na inning ang kailangan upang magkaroon ng aksyon.(8½ kung nanguna ang home team).
Batay sa nakalistang pitcher ang lahat ng mga taya.
MLB - 2 1/2 Runlines/Alternative Runlines at Kuponang magkakaroon ng higit pang home run.
Batay sa nakalistang pitcher ang lahat ng mga taya.Kailangang umabot man lang sa 8 1/2 inning ang laro kung nananalo ang home team, kung hindi, kailangang kumpletuhin ang match.
Batay sa nakalistang pitcher ang lahat ng mga taya.

Soccer

Pagtaya sa Soccer

Nag-aalok ang pagtaya ng money line sa soccer ng draw line at pati na rin ng mga gilid.Kung magkaroon halimbawa ng tabla:(1-1), ang lahat ng mga taya sa magkabilang gilid ay bibigyan ng gradong talo.Muli, kung magkaroon ng tabla, ang mga inilagay na taya lamang sa draw line ang bibigyan ng gradong nanalo.Hindi umiiral ang tuntuning ito sa tayang inilagay sa spread.

Pinagpapasyahan ang resulta ng laro pagkatapos ng 90 minutong laro kasama ang oras ng injury.Ang dagdag na oras / overtime / golden goal ay hindi isinaalang-alang sa taya ng soccer maliban kung itinakda.

Kung iniwan o naantala ang anumang match, ang lahat ng taya ay mawawalang-bisa maliban kung ang may kinalamang resulta sa merkado ay naganap na.Halimbawa, ang taya sa "unang naka-score ng goal" ay mananatili kung nagka-score na ang goal.

Kung nabago ang venue, mananatili ang mga taya maliban kung ang orihinal na larong lalaruin ay wala sa teritoryo ng kuponan, kung gayon, mawawalang-bisa ang lahat ng taya.

SOCCER WORLD CUP:Saligan ng pag-break sa tabla

Bibigyan ng ranggo ang mga kuponan batay sa sumusunod na saligan:

1.Nakasulong nang pinakamalayo
2.Mas maraming bilang ng puntos sa lahat ng group match
3.Pagkakaiba ng goal sa lahat ng group match
4.Mas maraming bilang ng goal na na-score sa lahat ng mga group match
5.Pinakamaraming bilang ng puntos sa mga match sa pagitan ng tablang kuponan
6.Pagkakaiba ng goal sa mga match sa pagitan ng tablang kuponan
7.Pinakamaraming bilang ng goal na na-score sa mga match sa pagitan ng tablang kuponan
Asian Handicap

Nangangahulugan ang "Handicap" (kagaya ng "spread" sa American sports) ng isang hindi totoong pagsisimula na ibinigay sa isa sa mga kuponan (agad-agad sa underdog) - samakatuwid inihahatid ang laro sa 0.25 goal, 0.5 goal, 0.75 goal, 1 goal, 1.5 goal, atbp. Kailangang i-back up ng tagasipa ang paborito upang talunin ang handicap na ito o i-back up ang underdog upang hadlangan ito.Maaari rin maging 0 goals ang pakunwaring handicap (antas ng bola) kapag ang parehong kuponan ay natantiyang pantay.Mukhang mahirap unawain sa unang tingin ngunit hindi mahirap intindihin.

Ang taya sa Asian Handicap ay pinagpapasyahan sa pamamagitan ng pagdagdag ng handicap sa aktwal na resulta ng laro.

Halimbawa, kung tumanggap ang Wigan ng 0.5 goal na lamang laban sa Blackburn (Wigan +0.5) at natapos ang laro sa tabla, mananalo ng half goal ang taya sa Wigan.Nananalo ang mga taya sa Blackburn kung nanalo na lang basta ang Rovers kahit ano pa ang naging resulta, ganoon lang kasimple.Kapag mayroon kaming -1.5 handicap, ang paborito ay kailangang manalo sa laro ng 2 goals margin man lang, kung hindi, mananalo ang underdog (+1.5) ng kalahati o higit pang goal.Para sa 0, 1 at 2 goals handicap, magreresulta ang taya sa aktwal na tabla at sa kasong ito, ang lahat ng premyo ay ibabalik.Halimbawa, kung itinakda ang Man United sa isang goal down sa Middlesbrough at eksaktong nanalo sila ng 1 goal, ang Asian Handicap ay magreresulta sa tabla at ang lahat ng taya ay mawawalang-bisa.

Sa katunayan, marami sa mga Asian Handicap line ang hindi kayang abutin nang eksakto ang parehong bagay bilang iba pang mga opsyon sa pagtaya - hindi kailangang banggitin ang kahulugan ng -0.5, ang 0 goals handicap ay katumbas ng "Draw No Bet", ang +0.5 ay tulad ng pag-back up sa underdog sa "Double Chance", ang -1.5 ay tulad ng Euro Handicap (0:1).Ang mga probabilidad ay madalas na mas mataas ngunit gaya ng pagtukoy natin sa isa mga pangunahing kalamangan ng pagtaya sa AH.

Bago pa mapalayo, napakahalagang tandaan na sa live (in-play) na pagtaya sa Asian Handicap ang mga taya ay kadalasang inilalapat lamang sa natitirang oras ng laro at HINDI sa buong 90 minuto.Siguruhing tingnan muna ang mga tuntunin ng bookmaker.

SPLIT HANDICAPS (Quarter Ball)

Nakuha namin ang base sa pagtaya sa Asian Handicap na siguradong hindi mahirap intindihin.Ang tanging pagsubok lamang sa AH ay may tinatawag na "split" handicaps dahil ang mga line na tulad ng -0.25 o +1.75 ay mukhang kakaiba't nakalilito.Hindi nakatutulong ang walang malinaw na pamantayan sa pagpapakita ng mga split handicap, ang magkakaibang booky at site ay gumagamit ng iba't-ibang format upang ipakita ang isa at parehong bagay, kung kaya't makikita mo ang 0.75 bilang "3/4" o "0.5, 1" ; 1.25 bilang "1 1/4" o "1, 1.5" atbp. Hindi na ito problema sa oras na maintindihan namin.

Ngayon, ito ang susi - tandaan na ang 0.25 ay average na halaga sa pagitan ng 0 at ang 0.5, 0.75 ay average sa pagitan ng 0.5 at ang 1, 1.25 ay average sa pagitan 1 at 1.5.Karamihan sa mga booky ay nagbibigay ng pahiwatig sa kanilang paraan ng pagpapakita ng handicaps gaya ng 0, 0.5 o 0.5, 1.Sa mga kasong ito samakatuwid, ang taya ay nahahati sa dalawang magkahiwalay na tayang handicap.Halimbawa, kung tumaya ka ng 10 EUR sa -0.75 (-0.5, -1) goal handicap, sa katunayan ang iyong taya ay 5 EUR sa -0.5 at 5 EUR sa -1 goal handicap.Kung ang iyong kuponan ay nanalo ng 2-1, ang kalahati ng iyong taya (5 EUR) ay mananalo sa tulong ng mga ibinigay na probabilidad (na papunta sa 0.5 handicap) at ang isa pang kalahati ng iyong premyo ay ibabalik.

Isa pang halimbawa - sabihin nating tumaya tayo ng 50 EUR sa Torino +0.25 (0, +0.5) laban sa Parma, ang probabilidad ay 1.80.Kung manalo ang Torino, malinaw na kukunin natin ang 90 EUR.Kung magwakas ang laro sa tabla, kalahati ng aming premyo ay mananalo (25 EUR x 1.80 = 45 EUR) at ang natitirang 25 EUR ay ibabalik, makukuha namin muli lahat-lahat ang 70 EUR.Kung sa kabaligtaran, at tumaya kami sa Parma -0.25 (0, -0.5) at tabla ang resulta ng laro, kalahati ng aming taya na (-0.5) ay matatalo, ang isa pang kalahati na (25 EUR) ay ibabalik.

MGA GOAL LINE (Total)

Ang mga Asian goal line (pagtaya sa kabuuang bilang ng mga na-score na goal sa laro) ay halos tulad ng klasikong ilalim / itaas na taya ngunit dito, makakakita ka ng higit pang mga line gaya ng 1.75 na goals, 2.25 na goals atbp. na ang prinsipyo ay tulad nang sa split handicaps.Isang bagay lamang na dapat banggitin, sa live na pagtaya, di tulad ng Asian Handicap, ang mga goal line ay umiiral sa buong 90 minuto.

0
PANALO PANALO
TABLA WALANG-BISA
TALO TALO
-0.25 (0, -0.5)
PANALO PANALO
TABLA 1/2 TALO
TALO TALO
+0.25 (0, +0.5)
PANALO PANALO
TABLA 1/2 PANALO
TALO TALO
-0.5
PANALO PANALO
TABLA o TALO TALO
+0.5
PANALO o TABLA PANALO
TALO TALO
-0.75 (-0.5, -1)
PANALO ng 2 o higit pang goal PANALO
PANALO ng 1 goal 1/2 PANALO
TABLA o TALO TALO
+0.75 (+0.5, +1)
PANALO o TABLA PANALO
TALO ng 1 goal 1/2 TALO
TALO ng 2 o higit pang goal TALO
-1
PANALO ng 2 o higit pang goal PANALO
PANALO ng 1 goal WALANG-BISA
TABLA o TALO TALO
+1
PANALO o TABLA PANALO
TALO ng 1 goal WALANG-BISA
TALO ng 2 o higit pang goal TALO
-1.25 (-1, -1.5)
PANALO ng 2 o higit pang goal PANALO
PANALO ng 1 goal 1/2 TALO
TABLA o TALO TALO
+1.25 (+1, +1.5)
PANALO o TABLA PANALO
TALO ng 1 goal 1/2 PANALO
TALO ng 2 o higit pang goal TALO
-1.5
PANALO ng 2 o higit pang goal PANALO
PANALO ng 1 goal, o TALO TALO
+1.5
PANALO, TABLA, o TALO ng 1 goal PANALO
TALO ng 2 o higit pang goal TALO
-1.75 (-1.5, -2)
PANALO ng 3 o higit pang goal PANALO
PANALO ng 2 goal 1/2 PANALO
PANALO ng 1 goal, TABLA, o TALO TALO
+1.75 (+1.5, +2)
PANALO, TABLA, o TALO ng 1 goal PANALO
TALO ng 2 goals 1/2 TALO
TALO ng 3 o higit pang goal TALO
-2
PANALO ng 3 o higit pang goal PANALO
PANALO ng 2 goal WALANG-BISA
PANALO ng 1 goal, TABLA, o TALO TALO
+2
PANALO, TABLA, o TALO ng 1 goal PANALO
TALO ng 2 goals WALANG-BISA
TALO ng 3 o higit pang goal TALO
-2.25 (-2, -2.5)
PANALO ng 3 o higit pang goal PANALO
PANALO ng 2 goal 1/2 TALO
PANALO ng 1 goal, TABLA, o TALO TALO
+2.25 (+2, +2.5)
PANALO, TABLA, o TALO ng 1 goal PANALO
TALO ng 2 goals 1/2 PANALO
TALO ng 3 o higit pang goal TALO

Tennis

Pangkalahatang Tuntunin sa Tennis

Sa Betcris, tinatanggap namin ang mga taya sa lahat ng pangunahing laro sa tennis gamit ang straight money lines.

Halimbawa:
Rafael Nadal -140 o isugal ang $140 upang manalo ng $100
Novan Djokovic +120 o isugal ang $100 upang manalo ng $120
 • Nagbibigay ang Betcris ng mga taya sa tennis sa indibidwal na match o set.Kailangang nakumpleto nang buo ang matchup na walang pag-withdraw ng manlalaro, kawalang kakayahan o diskwalipikasyon upang manatili ang mga taya.Kung ni-reschedule ang match dahil sa pag-i-ischedule, masamang panahon, di-magandang pag-iilaw atbp., ang lahat ng mga taya kung gayon ay magkakaroon ng aksyon at mananatili.Ang lahat ng mga susunod na taya sa tennis ay inilagay sa *"All In"* maliban na lang kung binanggit.Kung umatras ang manlalaro bago lumahok, ang lahat ng taya kung gayon sa manlalarong iyon ay ituturing na talo.

For doubles tennis there is a Super Tiebreaker rule when a match goes to the third set. Only one game is added to the total for betting purposes.

Hockey

Pangkalahatang Tuntunin sa Hockey

Opisyal na Oras ng Laro

Nagiging opisyal (aksyon) ang laro pagkatapos ng 55 minutong laro.Ang mga na-score na goal sa overtime ay kasama sa mga taya sa laro ngunit hindi kasama sa mga taya sa 3rd period.

Kung kailangan ng laro ang shoot-out upang matukoy ang nanalo, Isang goal ang igagawad sa nanalo para sa panghuling score (di alintana kung gaano karami ang na-score na goal sa shoot-out) na kikilalanin para sa total na na-score na goal at pati na rin ang kuponang nanalo.

Kailangang laruin ang laro batay sa nakatakdang petsa at lugar.

Period ng NHL sa Pagtaya

Ang buong 20 minutong period ay kailangang laruin upang magkaroon ng aksyon.

Overtime Line ng NHL

Ang mga taya sa overtime line ng NHL ay para sa kumpletong overtime kahit gaano pa karami ang mga nilarong overtime period at magsasama ng shoot-out kung kailangang tukuyin ang nanalo.

NHL 3-Way at European Ice Hockey (Draw line quote)

Pinagpapasyahan ang NHL 3 way at European Ice Hockey nang walang overtime (60 minutong laro) para sa panguhaning quote (Away/Home/Draw/Total).HINDI kasama sa opsyong ito ang overtime o shootout.

Pagtaya sa Hockey

NHL -Alternative Pucklines & Totals kasama ang overtime at shootout.

Mga Uri ng Line

Nag-aalok kami ng 3 magkakaibang uri ng line para sa Hockey; Ang Canadian Line, 3 Way Option), at Straight Money Lines.

Pagtaya sa Hockey | Canadian Line

Ang Canadian line ay isang kombinasyon ng goal at money line.Ang money line ay isang 20 cent line para sa mga straight na taya.

Halimbawa:
Boston Bruins +1 1/2 -140
L.A.Kings -1 1/2 +120
 • Kung tataya sa Kings, ang customer ay mawawalan ng isa't kalahating goal at magsusugal ng $100 upang manalo ng $120; kailangan manalo ang Kings ng dalawang goal man lang.Kung tataya sa Bruins, ang customer ay makakakuha ng isa't kalahating goal ngunit magsusugal ng $140 upang manalo ng $100.

Pagtaya sa Hockey | Money Line

Ang lahat ng mga opsyon sa money line ay mga premyong ipapanalo nang lubos sa laro alinsunod sa mga tuntunin ng NHL.

Halimbawa:
Boston Bruins +110
L.A.Kings -130
 • Kung pinili mo ang Bruins upang manalo sa laro, ang pagtaya sa $100 ay magpapanalo sa'yo ng $110.Kung pinili mo ang Kings upang manalo, ang pagtaya sa $130 ay magpapanalo sa'yo ng $100.

Pagtaya sa Hockey | Totals Itaas/Ilalim

Halimbawa:
Bruins +1 1/2 -140 5 ITAAS -130
Kings -1 1/2 +120
 • Pati na rin ang pagkakaroon ng mga paborito sa iyong gilid, mayroon ka ring total na paborito, sa halimbawang ito bukod pa sa total na limang goal na binanggit bilang paborito kung saan ang customer ay magtatabi ng $130 upang manalo ng $100.Kung tataya sa laro upang umilalim sa limang goal, pupunta ang customer sa underdog para makakuha siya ng mas malaking balik, sa kasong ito $100 ang sinusugal upang manalo ng $110.Kung walang binanggit na money line, ang total ay may "FLAT" line o -110 tumaya man nang itaas o ilalim, kung saan ang customer ay magtatabi ng $110 upang parehong manalo ng $100.Kapag tumaya ka sa total pucks, ang score ay mapupunta sa numerong lima, magiging "walang aksyon" ito.
Pagtaya sa Hockey Parlays

Hockey Parlays

Sa hockey parlays, maaari mong pagsamahin kahit saan, mula 2 hanggang 15 kuponan upang maging isang taya na magreresulta sa mas mataas na betting payout tulad sa baseball parlays.Tandaan:Kinakalkula ang mga hockey parlay nang tulad sa baseball.Ang maximum na parlay payout ay $150,000

Line Factor Line Factor Line Factor Line Factor
101 1.990 129 1.775 157 1.636 185 1.540
102 1.980 130 1.769 158 1.632 186 1.537
103 1.970 131 1.763 159 1.628 187 1.534
104 1.961 132 1.757 160 1.625 188 1.531
105 1.952 133 1.751 161 1.621 189 1.529
106 1.943 134 1.746 162 1.617 190 1.526
107 1.934 135 1.740 163 1.613 195 1.512
108 1.925 136 1.735 164 1.609 200 1.500
109 1.917 137 1.729 165 1.606 205 1.476
110 1.909 138 1.724 166 1.602 210 1.476
111 1.900 139 1.719 167 1.598 215 1.465
112 1.892 140 1.714 168 1.595 220 1.454
113 1.884 141 1.709 169 1.591 225 1.444
114 1.877 142 1.704 170 1.588 230 1.434
115 1.869 143 1.699 171 1.584 235 1.425
116 1.862 144 1.694 172 1.581 240 1.416
117 1.854 145 1.689 173 1.578 245 1.408
118 1.847 146 1.684 174 1.574 250 1.400
119 1.840 147 1.680 175 1.571 255 1.392
120 1.833 148 1.675 176 1.568 260 1.384
121 1.826 149 1.671 177 1.564 265 1.377
122 1.819 150 1.666 178 1.561 270 1.370
123 1.813 151 1.662 179 1.558 275 1.363
124 1.806 152 1.657 180 1.555 280 1.357
125 1.800 153 1.653 181 1.552 285 1.350
126 1.793 154 1.649 182 1.549 290 1.344
127 1.787 155 1.645 183 1.546 295 1.338
128 1.781 156 1.641 184 1.543 300 1.333
            305 1.327

Golf

Pangkalahatang Tuntunin sa Golf

Pagtaya sa lahat ng Pangunahing Kaganapan sa Golfing
 • Pagtaya sa straight money line pati na rin sa mga match-up.
 • Pagtaya sa right up hanggang sa tee-off time.
 • Sa mga head-to-head match-up, kailangang mag-tee off ang parehong golfer upang magkaroon ng aksyon.Kung nagmintis ang isang manlalaro sa cut, ang kanyang kalaban ang tatanghaling nanalo.Kung nagmintis ang parehong manlalaro sa cut, ang mas mababang score ang mananalo.Kung pareho ng score ang dalawang manlalaro, ang lahat ng taya ay ibabalik.
Espesyal na Handicap Head to Heads
Kung umatras ang manlalaro pagkatapos ng tee off o nagmintis sa cut, ang manlalarong naglaro ng pinakamaraming hole ang mananalo.Hindi nabibilang ang mga playoff para sa mga tayang handicap.
Upang Manalo ng Tournament
 • Ang mga tayang inilagay sa mga Golfer upang manalo ng Tournament sa loob ng 10 araw ng pagsisimula ng tournament at ang manlalaro ay hindi isang starter, ang mga taya ay ibabalik.
 • Ang Tanging mga Lubos na tayang hindi ibabalik ay kapag binanggit ang 'ALL IN' na pagtaya at genuine na 'Futures' Markets ang mga ito at nai-post nang higit sa 10 araw bago ang Tournament.
 • Kung magkaroon ng tabla kung saan inalok ang 3 o higit pang mga magkakatunggali sa isang opsyon sa pagtaya, ang payout ay paghahatian batay sa dami ng mga manlalarong nagtabla.Halimbawa, 2 manlalaro ang nagtabla para sa Top USA player sa British Open, ito ay magreresulta sa normal na payout na hinati sa 2.
 • Kung umigsi ang tournament pagkatapos nitong magsimula, mananatili kung gayon ang lahat ng taya.Ang mga tinanggap na taya sa pagtatapos ng araw ng laro ay walang-bisa maliban kung may dagdag pang laro na mabibilang sa resulta ng tournament (bukod pa sa playoff).O ang pagtaya ay partikular na binanggit bilang resulta ng playoff.
 • Kung opisyal na iniwan ang tournament, ang lahat ng taya sa tournament ay walang-bisa maliban sa mga opsyon na napagpasyahan na.

Boxing / Martial Arts

Pangkalahatang Tuntunin sa Laban

Mga Fight Line sa Lahat ng Pangunahing Title Fight

Ang pagtaya sa straight money line pati na rin ang mga taya sa proposisyon ay didipende kung matutuloy ang laban sa mga partikular na bilang ng rounds gaya ng itinakda sa araw ng laban.Ang pagtaya sa Fight hanggang sa tunog ng bell para sa unang round.

Halimbawa:
Tyson -280 isugal ang $280 upang manalo ng $100 kay Tyson
Holyfield +190 isugal ang $100 upang manalo ng $190 kay Holyfield
Pupunta sa 4 1/2 rounds +150 isugal ang $100 upang manalo ng $150
Pupunta sa 4 1/2 rounds +170 isugal ang $170 upang manalo ng $100
 • Nangangahulugan ang 4 1/2 rounds ng apat na buong rounds at siyamnapung segundo ng ikalimang round
 • Ang lahat ng resulta ay opisyal batay sa resulta ng grupong nangangasiwa sa araw ng laban.
 • Kung inalok ang presyo bilang tabla: kapag nagkaroon ng tabla, ang lahat ng taya sa parehong boksingerong mananalo ay matatalo.
 • In round by round na pagtaya: kung nabigong pakinggan ng boksingero ang bell, ituturing ang laban na nagwakas na sa nakaraang round.
 • Kung ang naka-schedule na bilang ng mga round ay nagbago, ang lahat ng tayang "Piliin ang round" ay mawawalang-bisa at ibabalik ang mga taya.
 • Ang lahat ng tayang nasa parehong boksingerong mananalo ay pagpapasyahan ng mga hurado, kabilang ang mga puntos, Teknikal na knockout (TKO), Knockout (KO) o diskwalipikasyon.
 • Kung iniwan o naantala ang match ngunit ginanap sa loob ng 14 na araw ng orihinal na naka-schedule na petsa, ang lahat ng taya ay mananatili.
Sa oras na mag-expire ang 14 na araw, ang lahat ng taya ay mawawalang-bisa.

Karerahan ng Motor

NASCAR

May dalawang pangunahing paraan upang tumaya sa NASCAR at sa iba pang mga kaganapan sa karerahan ng motor.Maaaring sa mismong nanalo ng karera o sa nanalo ng hinulaang matchup.

Kailangang magsimula ang driver para sa aksyon.

Halimbawa:
(Straight na Taya):
Jeff Gordon 1/1 o 100 upang manalo ng 100
Dale Jarrett 2/1 o 100 upang manalo ng 200
Mark Martin 2/1 o 100 upang manalo ng 200
Mark Skinner 5/2 o 100 upang manalo ng 250
Dale Ernhardt 7/5 o 100 upang manalo ng 140

Kung ang naantalang karera ay naganap sa loob ng 72 oras ng naka-schedule na oras ng pagsisimula, ang lahat ng taya ay magkakaroon ng aksyon.

Karerahan ng Motor at Nascar Match-ups

Kailangang magsimula ang parehong driver para sa aksyon.
Match-up 1:
Jeff Gordon -140 o isugal ang $140 upang manalo ng $100 Vs. Dale Ernhardt +120 o isugal ang $100 upang manalo ng $120

Pagtaya sa Formula One

Ang mga taya sa karera ng Formula One (F1), Motor at Auto ay pinagpapasyahan sa posisyon ng podium sa araw ng pagbibigay ng premyo sa partikular na kaganapan, anumang pagbabago sa posisyon pagkatapos ng oras na iyon ay hindi itinuturing na layunin sa pagpapasya.Kung iniwan ng dalawang driver ang karera pagkatapos makumpleto ang parehong bilang ng mga ikot, ang tinatawag na head to head ay mawawalang-bisa, maliban sa driver na nakakumpleto ng pinakamaraming ikot ang siyang tatanghaling nanalo, kung parehong nabigong tapusin ng dalawang driver ang karera.

Upang manalo sa karera:
60% ng starting field ang kailangang simulan ang karera para sa aksyon.
Natapos ang Top 3 (podium):
80% ng starting field ang kailangang magsimula para sa aksyon.
Driver Matchups:
Kailangang parehong simulan ng mga driver ang karera para sa aksyon.
HINDI ITINUTURING NA BAHAGI NG KARERA ANG FORMATION LAP PARA SA MGA LAYUNIN NG PAGTAYA.

Fantasy

Pangkalahatang Tuntunin sa Fantasy

 • • Para sa mga layunin ng pagbibigay ng score, ang mga sumusunod na website ay gagamitin- www.nfl.com www.nba.com at www.mlb.com
 • • Sa head to head matchups at grupong pagtaya, ang lahat ng mga manlalaro ay kailangang maglaro para sa aksyon, kung hindi, ang lahat ng taya ay ibabalik.
 • • Ang lahat ng match sa Pagtaya ng Baseball ay kailangang magkaroon ng 5 minimum na buong inning at walang maximum.Pagkatapos ng 5 inning, ang lahat ng stat ay itatala sa
 • • Ang lahat ng match sa Pagtaya ng NFL ay kailangang magkaroon ng 55 minuto para sa aksyon.Ang mga laro ng NBA ay kailangang magkaroon ng 43 minuto para sa aksyon.
 • • Ang lahat ng mga taya ay mananatili anuman ang pagbabago sa venue at petsa/oras hangga't ang match na apektado ay lalaruin sa loob ng pitong araw ng orihinal na schedule, ang mga larong NBA at MLB na hindi nilaro sa naka-schedule na petsa ay kakanselahin.Ang pababago sa MLB pitching ay hindi nakakaapekto sa pagtaya sa fantasy sports maliban kung ang mga napalitang pitcher ay naapektuhan sa mga matchup o grupo.
 • • Ang pagtaya sa grupo ng season future ay all in, nangangahulugan na ang lahat ng mga taya ay mananatili kahit pa hindi naglaro ang mga manlalaro.
 • • Ang lahat ng puntos ay naiipon para sa bawat manlalaro, o kung saanman tinukoy ang bawat posisyon.
 • • Sakaling magkaroon ng tabla, gagamitin ang mga breaker sa tabla, tingnan ang ibaba para sa mga kahulugan.
Ang Sistema ng Puntos ng Pagtaya sa MLB

Batting

(Hindi nakakaipon ng mga pitching stat ang ilang mga batter)

Mga Tama 1 Puntos
Runs 2 Puntos
Single 1 Puntos
Double 2 Puntos
Triple 4 na Puntos
Homerun 3 Puntos
RBI 1 Puntos
Ninakaw na Base 1 Puntos
Base sa mga Bola 1 Puntos
Mga Strikeout -2 Puntos
Mga breaker sa tabla:
Ang manlalarong may pinakamaraming stat sa mga kategoryang ito ang magpapasya sa mananalong batter (para lamang pagpasyahan ang mananalo):
Ang manlalarong may pinakakaunting STRIKE OUT, at kung tabla pa rin,
Ang manlalarong may pinakamaraming TAMA,karamihang RBI , karamihang RUNS , karamihang BB .

Pitching

(Pitcher Stats para sa pitching lamang, tinatamaan/At Bats atbp hindi kasama sa mga pitcher)

Mga inning na binato
2 Puntos (Bumibilang na mga fraction, hal 5.1 inn = 10.2 na puntos)
Mga Tama -1 Puntos
Runs -1 Puntos
Mga Strikeout 1 Puntos
Home run -1 Puntos
Base sa mga Bola -1 Puntos
Mga Save 1 Puntos
Mga Blown Save -1 Puntos
Mga Panalo 1 Puntos
Talo -1 Puntos
Mga breaker sa tabla:
Ang manlalarong may pinakamaraming stat sa mga kategoryang ito ang magpapasya sa mananalong batter (para lamang pagpasyahan ang mananalo):1.Manlalarong may pinakamaraming Binatong INNING, kung tabla pa rin, 2. Ang pitcher na may pinakamaraming STRIKE OUT, Pinakakaunting TAMA, Pinakakaunting BB, Pinakakaunting RUNS
Pagkatapos ng tuntunin sa pag-break ng tabla, kung tabla pa rin ang mga manlalaro.
Ibabalik ang mga tayang head to head
Kung magkaroon ng tabla kung saan inalok ang 3 o higit pang mga magkakatunggali sa isang opsyon sa pagtaya, ang payout ay paghahatian batay sa dami ng mga manlalarong nagtabla.

SISTEMA NG PUNTOS NG NFL OFFENSIVE*

Rushing/Receiving TDs 6 Points
Rushing/Receiving Yards 1 point for every 10 yards
Receptions (for PPR only) 1 Point
Passing TDs 4 Points
Passing Interceptions Thrown Negative 2 points
Fumbles Lost to Opponent Negative 2 points
Passing Yards 1 point for every 25 yards
Passing/Rushing/Receiving 2 Point Conversions 2 points
Field Goal Made (0-39 yards) 3 points
Field Goal Made (40-49 yards) 4 points
Field Goal Made (50+ yards) 5 points
Field Goal Missed Negative 1 point
Extra Point Made 1 point
Extra Point Missed Negative 1 point

SISTEMA NG PUNTOS NG NFL DEFENSIVE*

Fumble Recoveries (from opponent) 2 Points
Interceptions Caught 2 points
Blocked Field Goals 2 Points
Blocked Punts 1 Point
Blocked Extra Points 1 point
Sacked a QB 1 point
Safeties 2 points
Passing/Rushing/Receiving 2 Point Conversions 2 points
Total Points Allowed (0) 10 points
Total Points Allowed (1-6) 7 points
Total Points Allowed (7-13) 4 points
Total Points Allowed (14-20) 1 point
Total Points Allowed (21-27) 0 point
Total Points Allowed (28-34) -1 points
Total Points Allowed (+35) -4 points
Defensive and Special Teams TDs 6 points

Iba pang Sports:

Pagtaya sa Cricket

Isang bola man lang ang kailangang pagulungin upang manatili ang mga taya, kung hindi, mawawalang-bisa ang lahat ng taya.Ngunit, kung opisyal nang iniwan ang match (hal. dahil sa mapanganib na kondisyon sa pagbato), kung gayon, lahat ng mga hindi napagpasyahang taya sa match ay mawawalang-bisa.

Para sa mga head to head na batting o bowling, kailangang maabot ng parehong batsmen ang crease , o kailangang magpagulong ang parehong bowler ng isang bola upang manatili ang mga taya, kung hindi, ang lahat ng mga taya ay mawawalang-bisa at ibabalik.

Kung umigsi ang isang araw na match dahil sa masamang panahon, ang resulta ay pagpapasyahan ng mga Tuntunin sa Kompetisyon.Kung idineklarang 'walang-resulta' ang match, ang lahat ng mga taya ay walang-bisa at ibabalik.

Nakabatay ang pagtaya ng Australian domestic cricket sa may pinakamaraming puntos na iginawad sa match.

Pagtaya sa Handball/Floorball

Ipapasok ang mga resulta sa katapusan ng normal na regulasyon ng laro.Ang dagdag na oras ay hindi bibilangin maliban na lang kung tinukoy.

Pagtaya sa Athletics/Cycling

Sa mga kaganapan ng Athletics, ang pagtaya ay "All In".Hindi available ang mga refund para sa mga non starter at mananatili ang mga taya sa mga magkakatunggaling iyon.Nakabatay ang betting payout sa mga Posisyon ng Podium.

Rugby League/Tuntunin ng Pagtaya sa Union Australian

Mga betting payout sa opisyal na idineklarang resulta.Kung saan inaalok ang opsyon sa pagbunot, pinagpapasyahan ang taya batay sa normal na oras na resulta, walang kasamang dagdag na oras.

Winter Sports/Pagtaya sa Olympics

Sa pagpapaliban ng anumang kaganapan (hal. dahil sa masamang panahon) Ang lahat ng mga taya ay may aksyon hanggang sa magkaroon ng kaganapan.Kung iniwan ang kaganapan, ibabalik ang lahat ng taya.

Maliban kung binanggit na ang lahat ng taya ay ituturing na "All In" at walang refund sa mga non starter.

Ang lahat ng mga betting payout sa mga posisyon sa podium.

Ang lahat ng head to head at opsyon sa pagtaya sa grupo ay hinihingi sa lahat ng mga magkakatunggaling iwanan ang start line para sa aksyon.

Eleksyon/Pagtaya sa Politika

Binabayaran sa opisyal na resulta anumang oras ngpanunumpa .

Table Tennis

Mga tayang pinagpasyahan ng opisyal na resulta at idineklara ng International Table Tennis Federation (ITTF).Kung sinimulan ang match ngunit hindi nakumpleto sa anumang dahilan, mawawalang-bisa ang lahat ng taya.

Bandy

Ang mga bandy match ay kailangan ang 80 minuto man lang upang tanghaling opisyal, kung hindi, mawawalang-bisa ang lahat ng taya.

Darts

Kailangang magsimula ang dalawang manlalaro at kailangang makumpleto nang buo ang match para sa aksyon.Ang mga pagtatalo pagkatapos ng laro sa pagitan ng mga manlalaro na iniba ang huling resulta ng match atbp. ay hindi magiging opisyal para sa mga layunin ng pagtaya.

Snooker

Pagtaya sa Frame/Handicap - Kailangang simulan ng parehong manlalaro ang match at kailangang makumpleto nang buo ang match para sa aksyon.Pagtaya sa match- Ang manlalarong pupunta sa susunod na round ay tatanghaling nanalo basta't sinimulan ng mga manlalaro ang match.

Iba pang Sports na hindi saklaw

Pagpapasyahan ang mga taya batay sa opisyal na resultang idineklara ng partikular na grupong nangangasiwa ng sports.

Pangkalahatang Tuntunin sa Pagtaya sa Kabayo

 • 1.May karapatan ang tagapangasiwa ng Betcris na higpitan ang dami, o anumang taya, o anumang track anumang oras kung nais nito.
 • 2.Pagkatapos kumpirmahin ng tagapangasiwa ang mga resulta sa karera, kung napag-alamang napaso na ang taya, ang iyong taya ay tatanggalan ng kwalipikasyon sa anumang pagkapanalo nito at ang iyong orihinal na taya ay ibabalik sa iyong account.
 • 3.Maaari mo ring i-parlay ang iyong taya sa race track.Kinakalkula ang mga parlay na may maximum payoff na 100/1 para sa panalo, 40/1 para sa lugar, at 20/1 para sa palabas, at tinutukoy ang maximun net profit sa pamamagitan ng pinakamababang antas ng track na ginamit sa parlay.Halimbawa, magiging $10,000 o 100-1 ang maximum net profit kapag gagawa ng win parlay gamit ang kategoryang "A" track na may kategoryang "C" track, alinman ang mas mababa.
 • 4.Ang mga taya sa Lahat ng Pangunahing Track sa U.S. ay available at hindi kami konektado sa pari-mutuel pool, hindi nakakaapekto ang iyong mga taya sa probabilidad ng track.
 • 5.Ang lahat ng Quarter Horse na Nakikipagkarerahan sa Maximum Net Profit bawat Karera ay $1,000
 • 6.Ang mga taya sa telepono ay kailangang isugal ang $20 man lang sa bawat tawag.Ang minimum na taya sa internet ay $1.Hindi sinusuportahan ng aming software ang mga tayang mababa sa $1.
 • 7.Sa mga kaso na ang taya ay ginawa bago inanunsyo ang mga maagang kaskas, ang iyong taya ay ibabalik.Halimbawa, kung tinayaan mo ang iyong napili at ang isa sa iyong mga leg ay kinaskas na bago inilista ang mga maagang pagkaskas, makakatanggap ka ng refund.Ang lahat ng mga naapektuhang taya ay ibabalik, may napanalunang leg ka man o wala.

Tinutukoy ang mga Kabayo at Karera

 • 1.Tinutukoy ang mga kabayo batay sa numero ng saddlecloth at hindi sa pangalan.
 • 2.Responsable ang mga kliyente sa parehong seleksyon ng kanilang kabayo at numero sa karera.
 • 3.Kapag tumaya ka sa magkapares na kabayo, kasama sa iyong taya ang lahat ng mga kabayong tatakbo sa ilalim ng numerong iyon.Kung ipinares ang kabayo sa iba pa, kung tumaya ka sa alinman sa mga ito, tatanggapin mo ang mga kabayong tatakbo bilang bahagi ng admisyon.Kung nakaskas ang bahagi ng admisyon at tumakbo ang bahaging iyong ng admisyon, ang lahat ng taya ay may aksyon.Walang "kailangang umabot" na aksyon bilang bahagi ng admisyon.Kung tumakbo ang isa sa mga kabayong nasa admisyon, ang lahat ng uri ng taya ay may aksyon
 • 4.Hindi kami tumatanggap ng mga tayang tulad ng "Karerahan Lamang", "Pangunahing Track Lamang" o anumang iba pang may kondisyon na taya.

Thoroughbred Betting Rebates

 • 1.Babayaran ang ARAW-ARAW na rebate na 8% sa lahat ng tayang internet exotic.3% sa lahat ng tayang Nanalo, Lugar at Palabas.
 • 5% sa mga tayang exotic at 2% sa mga tayang Nanalo, Lugar at Palabas na itinawag sa call center.Walang kailangan na minimum na lingguhang pagtaya at walang maximum kung magkano ang maaari mong kitain.
 • 2.Walang ibibigay na rebate sa mga kanseladong tayang ibinalik dahil sa pagkaskas.
 • 3.Ang mga tayang Nanalo, Lugar at Palabas na nagbabayad ng $2.20 hanggang $2 o mas mababa ay hindi karapat-dapat sa rebate.
 • 4.Ang mga taya sa antas ng track na "D" at "E" ay hindi karapat-dapat para sa mga rebate.
 • 5.Ang mga tayang virtual na karerahan ay hindi karapat-dapat para sa rebate.
 • 6.Mangyaring suriin ang mga tuntunin kung aling mga track ang karapat-dapat para sa rebate.

Mga uri ng inalok na taya

 • 1.Tayang inaalok sa Nanalo, Lugar, Palabas, Araw-Araw, Doble, Eksakto, Quinellas, Trifectas at Superfectas, Pick 3 at Pick 4.
 • 2.Available nang online ang regular na track quinellas.
 • 3.Tinatanggap ang mga taya hanggang oras ng pag-post.Kung ginawa ang taya pagkatapos magsimula ng karera, hindi ito tatanggapin.Hindi kami responsable sa mga ipinasok na tayang hindi nagtagumpay bago ang oras ng pag-post.

Mga Kaskas

 • 1.Kung may kaskas ang kabayo, ibabalik ang lahat ng Nanalo/Lugar/Palabas na taya at ang bahagi ng mga Combong Exacta/Trifecta/Superfecta/Quinella na naglalaman ng kabayong may kaskas ay ibabalik.(Mangyaring tingnan ang mga tuntunin sa admisyon).
 • 2.Para sa mga Araw-Araw na Doble, kung may kaskas ang kabayo bago ang pangalawang leg, may babayarang consolation sa combo na iyon tulad nang tinukoy sa mga track payout.
 • 3.Para sa Pick 3's at Pick 4's, gumagamit kami ng mga parehong tuntunin at payout bilang track sa mga consolation at ALL's kapag may mga maaga at nahuling kaskas.
 • 4.Kung tumakbo ang kabayo para sa Purse Money Lamang, susundin namin ang tuntunin sa track payout na tinukoy ng host track.
 • 5.Kung hindi sinasadyang nagkaroon ng kaskas ang kabayo sa aming menu ng taya ngunit tumakbo, hindi magkakaroon ng refund ang anumang ginawang taya sa karerang iyon.

Probabilidad at Limitasyon ng Taya

 • 1.May maximum na net profit sa indibidwal na karerang nakabatay sa kategorya ng track.Ang mga Araw-Araw na Doble, Pick 3's at Pick 4's ay nabibilang sa huling karera ayon sa pagkakasunud-sunod, kapag kinakalkula ang kita sa karera.Ang formula sa Net Profit ay katumbas ng Net Payout para sa Karera at ibabawas ang Kabuuang Halagang Tinaya para sa Karera.I-rereset nito ang bawat indibidwal na karera.
 • 2.May limitasyong $20,000 bawat kabayo sa bawat uri ng taya para sa mga palabas na taya.Anumang tayang inilagay nang mas mataas sa halagang ito ay ituturing na "Walang Aksyon".
 • 3.Walang mga probabilidad sa house.Kung walang mga track payoff para sa tiyak na uri ng taya, ang lahat ng taya sa uring iyon ay ibabalik.
 • 4.Kung ang track ay nasa aming menu ng pagtaya ngunit hindi nakalista sa mga Kategorya ng Horse Track, ang Maximum Net Profit ay magiging $5,000.
 • 5.Kung ang track payout sa karera ay ibabayad sa ALL on Super/Trifectas, ang mga pay out ng 2 sa 3 sa Pick 3, o 3 o 4 sa Pick 4, ang taya kung gayon ng kliyente sa Betcris ay may eksaktong tiket, ibabawas ang porsyento ng takeout sa kabuuan ng ibabayad sa customer.Kung hindi available ang pool ng impormasyon, magiging 3x ng consolation payout period ang payout.Kung hindi available ang paglabas ng impormasyon, magiging 20% ito.Kung ibinayad sa buong pool, hindi mag-aapply ang mga consolation payout sa parehong rate.Maaaring gamitin ang lahat ng normal na limitasyon ng track.
 • 6.Ang anumang tangkang laruin ang pader ng negatibong pool ay magreresulta sa suspensyon ng account.
 • 7.May karapatan ang tagapangasiwa na higpitan ang dumi, o anumang taya, o anumang track anumang oras kung nais nito.Pagkatapos kumpirmahin ng tagapangasiwa ang mga resulta sa karera, kung napag-alamang napaso na ang taya, ang iyong taya ay tatanggalan ng kwalipikasyon sa anumang pagkapanalo nito at ang iyong orihinal na taya ay ibabalik sa iyong account.
 • 8.Maaari mo ring i-parlay ang iyong taya sa race track.Kinakalkula ang mga parlay na may maximum payoff na 100/1 para sa panalo, 40/1 para sa lugar, at 20/1 para sa palabas, at tinutukoy ang maximun net profit sa pamamagitan ng pinakamababang antas ng track na ginamit sa parlay.Halimbawa, magiging $10,000 o 100-1 ang maximum net profit kapag gagawa ng win parlay gamit ang kategoryang "A" track na may kategoryang "C" track, alinman ang mas mababa.
 • 9.Ang mga taya sa Lahat ng Pangunahing Track sa U.S. ay available at hindi kami konektado sa pari-mutuel pool, kung kaya't hindi nakakaapekto ang iyong taya sa probabilidad ng track.
 • 10.Ang lahat ng Quarter Horse na Nakikipagkarerahan sa Maximum Net Profit bawat Karera ay $1,000
 • 11.Para sa mga hindi North American simulcast, kinakalkula namin ang mga payout batay sa US. pari-mutuel pool at hindi sa mga host track.Kung walang US. pari-mutuel na presyo, kung gayon, ang lahat ng mga taya ay kakanselahin.
 • 12.Ang tinangkang pakikialam sa pool ay maaaring magdulot ng pagsasara ng iyong account at agad ibabalik ang iyong outstanding balance.Mawawalang-bisa ang anumang mga napanalunan mula sa naturang tangka.

Track List & Payouts

Espesyal na Kategorya - MAXIMUM NET PROFIT:$ 100,000 (Sa bawat Karera)

 • All Breeders Cup Races
 • Preakness
 • Belmont Stakes
 • Dubai World Cup
 • Kentucky Derby

Tracks ng Kategorya A - MAXIMUM NET PROFIT:$ 30,000 (Sa bawat Karera)

 • Arlington Park
 • Aqueduct
 • Belmont
 • Churchill Downs
 • Del Mar
 • Fairplex
 • Gulfstream Park
 • Keenland
 • Meadowlands (Thoroughbred)
 • Monmouth Park
 • Oak Tree
 • Oaklawn Park
 • Santa Anita
 • Saratoga
 • Los Alamitos (Thoroughbred)
 • Woodbine (Thoroughbred lamang)

Tracks ng Kategorya B - MAXIMUM NET PROFIT:$ 15,000 (Sa bawat Karera)

 • Fairgrounds
 • Hawthorne Park
 • Mountaineer
 • Philly Park
 • Turfway
 • Meadowlands (Harness)
 • Sportsmans Park (Thoroughbred)
 • Tampa Bay

Tracks ng Kategorya C - MAXIMUM NET PROFIT:$ 10,000 (Sa bawat Karera)

 • Delaware
 • Ellis Park
 • Golden Gate
 • Laurel
 • North California Fairs
 • Pimlico ( ** )
 • Colonial Downs (Thoroughbred lamang)
 • Delta Downs (Thoroughbred lamang)
 • Calder
 • Gulfstream West

Tracks ng Kategorya D - MAXIMUM NET PROFIT:$3,000 (Sa bawat Karera) WALANG REBATE

 • Balmoral Park
 • Evangeline Downs
 • Finger Lakes
 • Emerald Downs
 • Hawthorne (Harness)
 • Hoosier (Thoroughbred lamang)
 • Portland Meadows
 • Prairie Meadows (Thoroughbred lamang)
 • Suffolk Downs
 • Sportsman's Park (Harness)
 • Dover Downs
 • Freehold Raceway
 • Northfield Park
 • Pocono Downs
 • Pomona Fields
 • Maywood Park
 • Sam Houston (Thoroughbred only)
 • Kentucky Downs
 • Penn National
 • Presque Isle Downs
 • Sunland Park (Thoroughbred lamang)
 • Yonkers
 • The Meadows
 • Woodbine (Harness)
 • Timonium
 • Louisiana Downs (Thoroughbred lamang)
 • Turf Paradise
 • Mohawk Raceway
 • Beulah
 • Fort Erie
 • Charles Town
 • Thistledown
 • Lonestar Park
 • Indiana Downs
 • Miami Valley

Tracks ng Kategorya E - MAXIMUM NET PROFIT:$1,000 (Sa bawat Karera) WALANG REBATE

 • Cal Expo
 • Harrington
 • Monticello
 • Pompano
 • Remington ( Thoroughbred lamang)
 • Retama ( Thoroughbred lamang)
 • River Downs
 • Mahoning Valley
 • Dayton Raceway
 • Delaware Fair
 • Harrah's Philadelphia
 • Red Mile
 • Rosecroft Raceway
 • Saratoga Harness
 • Scioto Downs

MGA TUNTUNIN AT KONDISYON

 • May bisa lamang ang alok para sa mga kliyenteng higit sa 18 taong gulang ang tanda na may aktibong Betcris account, nangangahulugang kumita ka ng $50 USD na halaga ng totoong salapi sa mga taya sa sports sa huling 30 araw (mula sa araw ng pagrehistro ng iyong kaibigan).
 • Ang bonus na magsangguni ng kaibigan ay nasa anyo ng libreng laro sa sports na kinakalkula bilang 10% ng paunang deposito ng iyong kaibigan na may maximum award na $500 USD at may 3 beses na rollover requirement bago makahiling ng anumang pag-withdraw.
 • Upang maging karapat-dapat ka sa bonus ng pagsangguni ng kaibigan, ang iyong kaibigan ay dapat na:(1) Magbukas ng Betcris account, (2) magdeposito ng $50 USD man lang sa loob ng 30 araw ng kanyang pag-rehistro (Tandaan:Ang paglilipat mula sa isang manlalaro papunta sa isa pa ay hindi katanggap-tanggap na paraan ng pagpondo sa account ng iyong kaibigan) at (3) isugal ang kanyang paunang deposito nang 1 beses man lang sa sportsbook.
 • Ang kaibigang isasangguni mo ay hindi dapat isang umiiral na kliyente sa Betcris, miyembro ng iyong pamilya, nakatira sa parehong tirahan o gumagamit ng parehong computer device o IP sa pag-access sa kanyang account.
 • Walang limitasyon sa dami ng kaibigang maaari mong isangguni.Ngunit ang pag-spam sa iyong referral code ay hindi pahihintulutan at magreresulta sa iyong diskwalipikasyon mula sa programa.
 • Mayroon kang 30 araw upang gamitin ang bonus sa libreng laro ng pagsangguni ng kaibigan sa oras na ma-credit ito sa iyong account, kung hindi mo ito gagamitin sa panahong ito ang iyong libreng laro ay mawawalang-bisa.
 • Ang mga nagsasangguni at nasangguning mga customer ay sasailalim sa maingat na pagsusuri (humigit kumulang 24-48 oras) bago ang anumang pag-apruba ng bonus o payout.Ang pagkakakilanlan ng customer ay tutukuyin batay sa lahat o anumang kumbinasyon ng sumusunod: pangalan, address ng mail, e-mail address, IP address, numero ng credit/debit card, computer at anumang iba pang uri ng pagkakakilanlan na maaaring kailanganin.May karapatan ang Betcris na ibinbin ang anumang bayad sa bonus kung sa tingin nito na ang promosyon ay naabuso at/o kung saan ang mga termino ng alok ay hindi natupad, o nalaman ang anumang iregular na pattern ng pagtaya.
 • Ang lahat ng mga deposito't halaga ng premyo ay nasa United States dollar o katumbas ng salaping denominasyon ng user.
 • May karapatan ang Betcris na iatras o baguhin ang alok na ito anumang oras nang walang paunang abiso.
 • Ang desisyon ng Betcris ay opisyal.

Pangkalahatang Tuntunin sa Pagtaya nang Live

Ang anumang laro o kaganapan ay kailangang laruin hanggang katapusan sa loob ng 7 araw upang magkaroon ng aksyon sa buong props ng laro.Ang mga taya sa laro na suspendido sa araw ng laro ngunit naglaro hanggang katapusan sa loob ng 7 araw ng oras ng pagsisimula ay may aksyon at bibigyan ng grado batay sa nakumpletong score ng laro.

Ang mga laro't kaganapang umigsi dahil sa anumang dahilan tulad ng masamang panahon, pag-atras ng manlalaro, pagkontrol sa lupon ng tao, atbp., ay bibigyan ng gradong Walang Aksyon nang hindi isinasaalang-alang kung nakumpirma man o hinde ang opisyal na resulta.

 • Baseball - ang Laro ay kailangang umabot sa 8.5 o higit pang inning at magwakas na may natukoy nang nanalo.
 • Football - 59 na minutong oras ng laro ay kailangang laruin at may natukoy nang nanalo.
 • Basketball - NBA games ay kailangang laruin nang 46 na minuto at may natukoy nang nanalo.Ang lahat ng iba pang mga liga ay kailangang maglaro nang 38 minuto at may natukoy nang nanalo.
 • Hockey - 59 na minutong oras ng laro ay kailangang laruin at may natukoy nang nanalo.Kasama ang lahat ng mga overtime at shootout.
 • Golf - Ang anumang proposisyong may 2 opsyon sa pagtaya kung saan ang parehong opsyon sa pagtaya ay mga golfer na nangangailangan din ng mga parehong golfer upang makumpleto ang round at/o tournament para sa aksyon.Ipinapalagay na ang pagmintis sa cut ay pagkumpleto sa tournament.Ang lahat ng iba pang proposisyon ay 'all-in betting' at magkakaroon ng aksyon basta't ang tournament o kaganapan ay may nanalo, nakumpleto man o hindi ng mga golfer ang laro.
 • Tennis - ang Laro at set ng pagtaya ay kinakailangan lamang na makumpleto ang laro o set para sa aksyon.Ang mga prop ng buong match ay kailangan ang buong pagkakumpleto ng match para sa aksyon.Ang sinumang manlalarong umatras dahil sa pinsala, diskwalipikasyon, o iba pang dahilan ay magreresulta sa kanselasyon ng lahat ng prop ng buong match.
 • Soccer - Ang lahat ng prop ay bibigyan ng grado batay sa resulta ng nakatakdang 90 minutong laro maliban na lang kung iba ang pagkakabanggit.Kabilang dito ang anumang dagdag na pinsala o paghinto ng oras ngunit hindi kasama ang dagdag na oras, itinalagang oras para shootout, o 'golden goal'.Kailangang laruin ang 90 minuto para sa lahat ng prop ng buong match upang magkaroon ng aksyon.
 • Sa anumang sport na hindi nakalista rito, iiral ang pangkalahatang tuntunin ng paunang laro.

Ang mga pagtaya ng Live Betting ay maaari lamang ilagay nang online.

May karapatan kaming ipawalang-bisa ang anumang tayang inilagay sa isang halatang maling linya, o inilagay pagkatapos matukoy ang kinahinatnan ng proposisyon.

Ang lahat ng proposisyon ay magkakaroon ng isang resulta ng pagkapanalo.Kung magkaroon ng higit pa sa isang resulta ng pagkapanalo, ang unang resultang lalabas ay ituturing na resulta ng pagkapanalo at ang lahat ng iba pang opsyon ay ituturing na resulta ng pagkatalo.

Ang oras ng laro't impormasyon ng score na naka-display sa scoreboard ng live betting ay magsisilbi lamang bilang gabay.Kahit pa ginawa ang bawat pagtangka upang masigurong napapanahon ang naka-display na impormasyon ay hindi palaging posible.Walang pananagutan ang kumpanya tungkol sa kawastuhan ng impormasyong ito.

Pangkalahatan

Ang Betcris Streak Challenge ay nasa ilalim ng mga tuntuning nasa ibaba.Walang kinakailangang pagbili.Walang-bisa kung saan ipinagbabawal ng batas.

Libreng ipasok ang Betcris Streak Challenge.Siguraduhing nabasa at naintindihan mo ang mga sumusunod na tuntunin bago ang paglalaro, partikular na ang seksyon tungkol sa pag-angkin ng mga premyo.Awtomatikong binibigyan ng score ang Betcris Streak Challenge upang alisin ang human error at ang lahat ng mga tuntunin ay mahigpit na sinusunod at ipinapatupad sa lahat ng mga manlalaro.

Isa itong Paligsahan kung saan ang mga manlalaro ay ginagantimpalaan sa paggawa ng mga sunud-sunod na tamang pagpili ng mga nanalo ng tiyak na kaganapan sa sports.Igagawad ang mga premyo sa 21 sunud-sunod na tamang pagpili, 17 sunud-sunod na tamang pagpili, 13 sunud-sunod na tamang pagpili, 9 na sunud-sunod na tamang pagpili, at 5 sunud-sunod na pagpili.

Premyo

 • Grand Prize (igagawad sa bawat nakarehistrong manlalarong umabot sa 21 sunud-sunod na tamang seleksyon – ay $25,000 na salapi.May karapatan ang betcris.com na baguhin ang grand prize para sa mga tiyak na kaganapan anumang oras.Ang grand prize sa mga kaganapang ito ay magiging katumbas ng o mas mataas ang halaga kaysa sa $25,000.
 • Ang lahat ng mga naka-rehistrong manlalarong umabot sa 17 sunud-sunod na tamang seleksyon ay tatanggap ng $2,500 na libreng laro, kahit pa magwakas ang streak ng manlalaro.
 • Ang lahat ng mga naka-rehistrong manlalarong umabot sa 13 sunud-sunod na tamang seleksyon ay tatanggap ng $500 na libreng laro, kahit pa magwakas ang streak ng manlalaro.
 • Ang lahat ng mga naka-rehistrong manlalarong umabot sa 9 na sunud-sunod na tamang seleksyon ay tatanggap ng $100 na libreng laro , kahit pa magwakas ang streak ng manlalaro.
 • Ang lahat ng mga naka-rehistrong manlalarong umabot sa 5 sunud-sunod na tamang seleksyon ay tatanggap ng $25 na libreng laro , kahit pa magwakas ang streak ng manlalaro.
 • Ang naka-rehistrong manlalarong nakaipon ng pinakamaraming panalo bawat buwan ay tatanggap ng $1000 na libreng laro.Kung nagtabla sa panalo ang maraming manlalaro sa pagwawakas ng buwan, ang susunod na breaker sa tabla ang tutukoy sa mananalo:(1) Porsyento ng naipanalo para sa buwan (2) Miyembrong pinakamaagang nagsumite ng kanyang unang pagpili sa buwan na iyon (tinatak na oras).

MAHALAGA:Libreng ipasok ang Streak Challenge ng betcris.com, ngunit kailangang magkaroon ang mga manlalaro ng aktibong account sa pagtaya ng betcris.com upang makolekta ang buong halaga ng premyo.Ang isang AKTIBONG account sa pagtaya ay nangangahulugan ng pagtaya ng $300 man lang na hindi hihigit sa 30 araw bago ang simula ng winning streak.Kung hindi man, ang mga mananalong manlalaro ay tatanggap ng 10% ng nakalistang halaga ng premyo.

Ang mga kalahok na manlalarong HINDI miyembro ng Rewards Loyalty Program ay HINDI karapat-dapat na manalo ng anumang premyo.

Ang lahat ng mga buwis ay responsibilidad ng nanalo.Ang lahat ng mga halaga ng premyo ay nasa US dollars, at ang mga premyong salapi ay igagawad sa US dollars.

Mga kondisyon ng paglahok

Walang paglilipat, pagtatalaga o pagpapalit ng premyo bukod sa Sponsor na may karapatang palitan ang premyo ng katumbas o mas mataas na halagang item kapag hindi available ang naka-advertize na premyo.Ang lahat ng batas at regulasyong pederal, estado, lokal at probinsyal ay umiiral.Ang mga manlalaro ay sumasang-ayong sumailalim sa mga termino ng Opisyal na Regulasyong ito at sa desisyon ng Sponsor na pinal at sumasaklaw sa lahat ng bagay na may kinalaman sa Paligsahang ito.Ang lahat ng mga nanalo ng premyong may halagang $100 o higit pa ay maaaring hikayating pumirma at magbalik ng Declaration of Eligibility, isang Paghayag ng Pananagutan at kung saan pinahihintulutan nang legal ang Pampublikong Paghayag sa loob ng 7 araw kasunod ang petsa ng unang sinubukang abiso.Ang kabiguang sumunod sa huling araw na ito ay hahantong sa diskwalipikasyon ng premyo at seleksyon ng alternatibong nanalo.Ang pagtanggap sa premyo ay binubuo ng permiso para sa Sponsor at sa mga ahensya nito na gamitin ang pangalan at/o pagpayag ng nanalo sa pag-aadvertize at layuning pampromosyon nang walang dagdag na bayad maliban kung ipinagbabawal ng batas.Sa pamamagitan ng pagtanggap sa premyo, sumasang-ayon ang nanalo na ang Sponsor, pati na ang kanyang mga direktor, opisyal at empleyado ay walang pananagutan sa anumang pinsala o pagkasirang dulot ng o pag-aangking dulot ng paglahok sa Paligsahan.Hindi responsable ang Sponsor sa anumang pagkakamali sa limbag o iba pang mali sa lathala ng alok, administrayon ng Paligsahan o sa pag-anunsyo ng premyo.

Internet

Hindi responsable ang Sponsor sa maling elektronikong transmisyon na nagresulta sa pagkawala, pagkaantala, pagkabura, depekto, pagpapaliban ng mga operasyon o transmisyon, pagnanakaw o pagkawasak o di-awtorisadong pag-access sa o alterasyon ng mga materyal sa admisyon, o pagkasirang teknikal, pang-network, kagamitang pantelepono, elektroniko, computer, hardware o software, o limitasyon ng anumang uri, o di-eksaktong transmisyon ng o pagkabigong tumanggap ng impormasyon ng Sponsor o taga-handog sa kaso ng problemang teknikal o pagkakabuhul-buhol ng trapiko sa internet o sa anumang Web site o kombinasyon nito.Kung sa anumang dahilan ang bahagi ng programa ng Internet ay hindi kayang tumakbo gaya ng nakaplano, kabilang ang impeksyon ng computer virus, bug, pakikialam, di-awtorisadong pakikialam, panlilinlang, kabiguang teknikal, o anumang iba pang dahilan na sumisira o nakakaapekto sa administrasyon, seguridad, pagkamatuwid, integridad, o wastong kilos ng Paligsahang ito, may karapatan ang Sponsor sa sarili nitong diskresyon na kanselahin, wakasan, baguhin o suspendihin ang Paligsahan.May karapatan ang Sponsor na tanggalan ng kwalipikasyon ang sinumang indibidwal na nakikialam sa proseso ng laro.Pag-iingat:Ang anumang pagtatangka ng manlalarong sirain nang pasadya ang anumang Web site o balewalain ang lehitimong operasyon ng laro ay isang paglabag sa batas pang-sibil at kriminal at kung gawin man ang naturang pagtatangka, may karapatan ang Sponsor na hingan ng parusa ang sinumang manlalaro sa pinakamalawak na saklaw ng batas.

Ang larong Betcris Streak Challenge ay isang nagpapatuloy na kumpetisyon.Maaari kang pumasok anumang oras.Kapag natapos na ang iyong winning streak, maaari kang pumili agad ng isa pa at subukang magsimula muli ng bagong streak.

Ang lahat ng mga nanalo ng premyo ay kailangang may tunay na internet e-mail address.Upang maging karapat-dapat na tumanggap ng postal na premyo, kailangang may tunay na US o Canadian Postal Address ang mga manlalaro.Hindi tinatanggap ang mga PO Box.

Bumalik sa Itaas