Mga House Rule

 • Ang mga patakaran sa Betcris ay higit na mas malapit sa mga patakarang matatagpuan sa Las Vegas Sportsbook, at ginagamit upang parehong protektahan ka at ang aming kumpanya, bilang taga-taya.
 • Ang lahat ng mga customer na tumataya ng mga account sa Betcris ay pribado at kumpidensyal, at ang lahat ng mga tawag ay nirerekord sa tape at ginagamit na ebidensya sa mga pagtatalo sa loob ng pitong araw.
 • Ang lahat ng mga Kliyente ay dapat 18 taong gulang pataas.
 • May karapatan ang Betcris na tanggihan ang taya anumang oras mula sa sinumang kliyente nang walang dahilan at maaaring tanggihan ang mga taya mula sa mga kliyenteng naninirahan sa mga estado o probinsyang ipinagbabawal ang pagtaya sa sports.
 • Ang lahat ng mga nakalistang patakaran, regulasyon at payoff sa paglathalang ito ay maaaring magbago kahit pa walang inilathalang paunang abiso.
 • Kinakailangan ang bawat kliyente na ibigay ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng kanyang numero ng betting account at password sa bawat tawag at login sa Betcris.Tanging ang kliyente lamang ang may tanging responsibilidad sa kanyang tiyak na password at numero ng account .
 • Ipapakita ng mga account balance ang anumang taya sa mga susunod na mungkahi o sa mga naghihintay na taya.
 • Hindi maaaring magsugal ang mga customer ng salapi sa Betcris nang higit pa sa kung anong mayroon sa kanilang account.
 • Kailangang kumpirmahin ng lahat ng mga manlalaro ang kanilang taya sa operator pagkatapos gamitin ang kanilang password.Responsibilidad ng taga-tawag na pakinggan ang read-back mula sa operator bago kumpirmahin ang taya.Kung, sa anumang dahilan, at ibinaba ang tawag bago makumpleto ang proseso, sasailalim ang taya sa diskresyon ng tagapangasiwa.
 • Walang taya ang maaaring kanselahin sa oras na kumpirmahin ito ng taga-tawag at kapag natapos na ang tawag.Ang tanging paraan kung paano maaaring kanselahin ng kliyente ang taya ay ang tumaya sa kabilang partido ng paligsahan kung saan siya unang tumaya.
 • Kasama sa kabuuang puntos ang mga nasa itaas/ilalim na taya at over time period.
 • Kapag tumataya sa mga half-time line, ang (mga) over-time period ay kasama bilang bahagi ng second half.
 • Ang lahat ng mga minimum, maximum at presyo ng betting payout ay maaaring magbago kahit pa walang inilathalang paunang abiso.
 • Ang pinakamataas na betting payout para sa anumang parlay ay $150,000.
 • Ang lahat ng mga pagtatalo sa taya ay pagpapasyahan ng read-back mula sa na-rekord na tawag, at tatanghaling opisyal.
 • Pagdating sa mga suspendidong laro, protesta sa laro o mga nabuwag na desisyon, sinusunod ng Betcris ang mga tuntunin sa laro ng Las Vegas para sa mga layunin ng pagtaya.Kung hindi man, hindi kinikilala ng Betcris ang mga suspendidong laro, protesta at nabuwag na desisyon para sa mga layunin ng pagtaya.
 • Ang lahat ng mga kaganapan sa sport ay kailangang laruin sa itinakdang araw maliban na lang kung tinukoy.Kung naantala at/o ni-reschedule o pinalitan ang venue, awtomatikong magiging "walang aksyon" ang kaganapan na nangangahulugang isasauli ang lahat ng pera sa kaganapang iyon (Maliban na lang kung binanggit sa mga tiyak na tuntunin ng laro) .Ang lahat ng mga parlay/exotic ay kakalkulahing muli maliban sa leg ng parlay na iyon, gamit ang mga payout chart para sa opsyon ng pagtaya/laro.Walang aksyon ang mga indibidwal na tennis match kung hindi nakumpleto nang buo ang match dahil sa pag-atras/kawalang kakayahan o diskwalipikasyon.Kung ni-reschedule ang match dahil sa pag-i-ischedule, masamang panahon, di-magandang pag-iilaw atbp., ang lahat ng mga taya kung gayon ay magkakaroon ng aksyon at mananatili.
 • Kinakalkula ang lahat ng mga betting payoff batay sa umiiral na probabilidad sa oras ng pagtaya.
 • Ipinagbabawal ang mag-parlay sa parehong kuponan na may pointspread at money line.Hindi tinatanggap ang maramihang pagtaya kung saan ang kahihinatnan ng isang bahagi ng taya ay nagiging dahilan ng kahihinatnan sa isa pa (magkatugon na laro).
 • Hindi inuulat ng Betcris ang iyong mga transaksyon sa anumang institusyong pampinansyal o ahensya ng gobyerno.Tanging ang kliyente lamang ang may responsibilidad na iulat ang anumang impormasyon sa wastong nasasaklawan ng tax.
 • Hindi responsable ang Betcris sa anumang maling representasyon ng sinumang kliyente sa pag-aapply ng membership.
 • Hindi responsable ang Betcris sa mga kliyenteng isinisiwalat ang kanilang password at numero ng account sa mga ibang partido.
 • Ang nanalo sa kaganapan o laro ay malalaman sa petsa kung saan natapos ang kaganapan.
 • Ang lahat ng mga taya ay nasa U.S. dollar.
 • Kung halimbawa ay halatang may mali sa posted line, itinalagang oras, o maximum na taya, ipagpapalagay na "walang aksyon" ang anumang taya at ang lahat ng salapi ay mabibigyan ng credit.
 • May karapatan ang Betcris na bawiin ang anumang bonus, anumang oras nang walang paliwanag.
 • Ang mga ipinakitang petsa at oras ng simula ng kaganapan ay para lamang sa mga layunin ng paggabay.Tatanggapin ang mga taya alinsunod sa inihayag na oras ng pagsisimula.Para sa anumang kadahilanan, tinatanggap nang pasadya ang taya pagkatapos magsimula ng kaganapan o match, ang (mga) naapektuhang seleksyon ay mawawalang-bisa.
 • Ang lahat ng mga susunod na taya ay tatanggapin bilang "All In", Run o Walang Run, Nakapasok o Walang nakapasok.Talo ang premyo sa isang susunod na taya kung ang seleksyon ay hindi kasali.Kung magkaroon ng tabla kung saan inalok ang 3 o higit pang mga magkakatunggali sa isang opsyon sa pagtaya, ang payout ay paghahatian batay sa dami ng mga manlalaro/magkakatunggaling nagtabla.
 • Isang account lamang ang pinahihintulutan sa bawat tao.Mawawalang-bisa ang maramihang account

Tatanghaling opisyal ang mga nanalo at natalo pagkatapos ng:

 • Soccer 90 minutong laro - Hindi kasama ang overtime at/o mga Penalty shot
 • Football - NCAA & NFL - 55 minutong laro
 • Basketball - NBA - 43 minutong laro
 • Basketball - NCAA - 35 minutong laro
 • Hockey - NHL - 55 minutong laro
 • Lahat ng iba pang mga kaganapan sa sport - 55 minutong laro
 • Ang mga overtime period, quarter o mga dagdag na inning ay binibilang sa kabuuang puntos kapag tumataya sa mga total, money line at spread betting maliban na lang kung tinukoy at sa eksepsyon ng mga soccer line kabilang ang desisyon sa tabla.
 • Kasama bilang bahagi ng second half ang mga half time wager at overtime period.
 • Ang lahat ng mga itinalagang period at quarter wager ay para lamang sa tiyak na period o quarter na iyon.Ang lahat ng mga itinalagang overtime wager ay magiging para sa buong overtime kahit pa gaano karaming overtime ang mayroon.
 • Mga iba pang sports:Ang iba pang mga paligsahan na may nakaprogramang schedule ng oras ng laro o time limit ay kailangang maglaro hanggang sa matapos ito o maglaan ng limang minuto o mas maigsi sa natitirang naka-schedule na oras ng laro sa pagtatapos ng paligsahan upang tanghalin itong opisyal para sa mga layunin ng pagtaya.
Bumalik sa Itaas