កម្មវិធីប្រណំាង

ការប្រណំាងនាពេលខាងមុខ

ផ្លូវប្រណំាង ការប្រណំាង MTP
Belmont Park
6
12
Presque Isle Downs
2
18
Pleasanton
3
20
Fairmeadows
1
28
Penn National
1
33
Hoosier Park
1
58

ហាងឆេងភ្នាល់ការប្រណំាងសេះ - ការទស្សន៍ទាយ​សេះ​ឈ្នះ

ទទួលបានដំណឹងថ្មីបំផុតអំពីការប្រណាំងសេះ ហាងឆេង និងគន្លឹះនៅទីនេះតាមរយៈ BetCRIS Sportsbook

ការប្រណាំងសេះគឺជាកីឡាបុរាណ ប្រភពដើមរបស់វា​មាន​ចាប់​តាំងពីឆ្នាំ 4500 មុន គ.ស ហើយមានការវិវត្តចេញ​ពី​រទេះ​ចម្បាំងជំនាន់ដើម និងការប្រណំាងសេះចម្បាំង ដោយបានក្លាយជាកីឡាមួយក្នុងចំណោមកីឡាមានល្បឿនលឿនបំផុតនិងគួរឱ្យរំភើបបំផុតក្នុងពិភពលោក។ វាជាកីឡាមួយក្នុងចំណោមកីឡាដែលមានទស្សនិកជន​ចូលរួមមើលច្រើនបំផុតក្នុងប្រទេសអាមេរិក។ នៅឆ្នាំ 1989 មានមនុស្សប្រហែល 50 លាននាក់បាន​ចូលរួម​ការ​ប្រណាំងដែលមានរយៈពេល 8,000 ថ្ងៃ និងបានភ្នាល់​ច្រើន​ជាង$9ពាន់លានដុល្លារ។ ការភ្នាល់ការប្រណាំងសេះជាការស្របច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើនរាប់បញ្ចូលទំាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសកាណាដា។ ការភ្នាល់ការប្រណាំងសេះអាចរកបានពី BetCRIS Sportsbook។

ទទួលបានហាងឆេងភ្នាល់ល្អបំផុតលើការប្រណាំងសេះសម្រាប់ឆ្នាំ 2016 នេះនៅ BetCRIS.com ស្ថិតក្រោមការតាមដានសព្វថ្ងៃនេះជាមួយ BetCRIS Sportsbook ការភ្នាល់សេះ​មិនធ្លាប់មានភាពកាន់តែងាយស្រួលឡើយ!..

ត្រឡប់ទៅផ្ន
ែកខាងលើ