ព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃនេះ

 • ភ្នាល់ » ថ្ងៃពុធ, មេសា 26, 2017

BASKETBALL

NBA

/
NBA - Apr 26 
Playoffs - Game 5
Playoffs - Game 5

NBA - 1ST HALVES

/
NBA - 1ST HALVES First Half Lines - Apr 26 
Playoffs - Game 5
Playoffs - Game 5

NBA - QUARTERS

/
NBA - QUARTERS First Quarter Lines - Apr 26 
NBA - QUARTERS Second Quarter Lines - Apr 26 
NBA - QUARTERS Third Quarter Lines - Apr 26 
NBA - QUARTERS Fourth Quarter Lines - Apr 26 

NBA - SERIES PRICES

/
NBA - SERIES PRICES - Apr 26 
Series
  • 3:00 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Atlanta Hawks

  Washington Wizards

Series
  • 5:30 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Chicago Bulls

  Boston Celtics

NBA - FUTURES

/
NBA - FUTURES - Apr 26 
Odds to Win 2017 Eastern Conference

BASKETBALL - EUROLEAGUE

/
BASKETBALL - EUROLEAGUE - Apr 26 

BASKETBALL - SOUTH KOREA KBL

/
BASKETBALL - SOUTH KOREA KBL - Apr 26 

BASKETBALL - SPAIN

/
BASKETBALL - SPAIN - Apr 26 

BASEBALL

MAJOR LEAGUE BASEBALL

/
MAJOR LEAGUE BASEBALL - Apr 26 
National League
  • 10:40 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Cincinnati RedsR Davis - R

  Milwaukee BrewersW Peralta - R

  • 4:05 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Chicago CubsJ Lester - L

  Pittsburgh PiratesT Glasnow - R

  • 4:05 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Miami MarlinsW Chen - L

  Philadelphia PhilliesV Velasquez - R

  • 4:10 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Atlanta BravesJ Teheran - R

  New York MetsN Syndergaard - R

  • 5:40 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Washington NationalsT Roark - R

  Colorado RockiesT Chatwood - R

  • 6:40 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  San Diego PadresT Cahill - R

  Arizona DiamondbacksZ Godley - R

  • 7:15 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Los Angeles DodgersA Wood - L

  San Francisco GiantsJ Cueto - R

American League
  • 3:10 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Houston AstrosL McCullers - R

  Cleveland IndiansT Bauer - R

  • 4:05 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Tampa Bay RaysA Cobb - R

  Baltimore OriolesD Bundy - R

  • 4:10 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  New York YankeesL Severino - R

  Boston Red SoxR Porcello - R

  • 4:10 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Seattle MarinersJ Paxton - L

  Detroit TigersD Norris - L

  • 5:05 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Minnesota TwinsH Santiago - L

  Texas RangersC Hamels - L

  • 11:10 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Kansas City RoyalsN Karns - R

  Chicago White SoxJ Quintana - L

  • 7:05 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Oakland AthleticsS Manaea - L

  Los Angeles AngelsM Shoemaker - R

Interleague
  • 5:15 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Toronto Blue JaysM Latos - R

  Saint Louis CardinalsC Martinez - R

JAPAN - BASEBALL

/
JAPAN - BASEBALL - Apr 26 
JAPAN - BASEBALL First Half Lines - Apr 26 

KOREAN - BASEBALL

/
KOREAN - BASEBALL - Apr 26 
KOREAN - BASEBALL First Half Lines - Apr 26 
  • 2:30 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  1H Hanwha Eagles

  1H Lotte Giants

TAIWAN - BASEBALL

/
TAIWAN - BASEBALL - Apr 26 

SOCCER

AUSTRIA - CUP

/
AUSTRIA - CUP - Apr 26 

AFC - CHAMPIONS LEAGUE

/
AFC - CHAMPIONS LEAGUE - Apr 26 

BELGIUM - JUPILER LEAGUE

/
BELGIUM - JUPILER LEAGUE - Apr 26 

COPA LIBERTADORES

/
COPA LIBERTADORES - Apr 26 

CROATIA - HNL LEAGUE 1

/
CROATIA - HNL LEAGUE 1 - Apr 26 

CONCACAF - CHAMPIONS LEAGUE

/
CONCACAF - CHAMPIONS LEAGUE - Apr 26 

ENGLAND - PREMIER LEAGUE

/
ENGLAND - PREMIER LEAGUE - Apr 26 
ENGLAND - PREMIER LEAGUE First Half Lines - Apr 26 

FRANCE - COUPE DE FRANCE

/
FRANCE - COUPE DE FRANCE - Apr 26 
FRANCE - COUPE DE FRANCE First Half Lines - Apr 26 

GERMANY - DFB POKAL

/
GERMANY - DFB POKAL - Apr 26 

RUSSIA - PREMIER LEAGUE

/
RUSSIA - PREMIER LEAGUE - Apr 26 

SWEDEN ALLSVENSKAN

/
SWEDEN ALLSVENSKAN - Apr 26 

SPAIN - LA LIGA

/
SPAIN - LA LIGA - Apr 26 

SCOTLAND - CHAMPIONSHIP

/
SCOTLAND - CHAMPIONSHIP - Apr 26 

SOCCER FUTURES

/
SOCCER FUTURES - Apr 26 
TO WIN SPAIN PRIMERA DIVISION 2016/17
England Premier League 2016/2017 - TO FINISH TOP 4
England Premier League 2016/2017 - TO BE RELEGATED
England Premier League 2016/17 - To Finish Bottom

HOCKEY

NHL

/
NHL - Apr 26 
Playoffs - Game 1
  • 5:00 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Nashville Predators

  Saint Louis Blues

Playoffs - Game 1

NHL - PERIODS

/
NHL - PERIODS First Period Lines - Apr 26 
NHL - PERIODS Second Period Lines - Apr 26 
NHL - PERIODS Third Period Lines - Apr 26 

NHL - EXACT SERIES OUTCOME

/
NHL - EXACT SERIES OUTCOME - Apr 26 
NHL Predators/Blues Series Total Games Will be?
 • 55101
  NAS/STL Series ToT 4 Games
 • 55102
  NAS/STL Series ToT 5 Games
 • 55103
  NAS/STL Series ToT 6 Games
 • 55104
  NAS/STL Series ToT 7 Games
NHL Predators/Blues Series Correct Score Will be?
 • 55105
  Nashville Predators 4 - 0
 • 55106
  Nashville Predators 4 - 1
 • 55107
  Nashville Predators 4 - 2
 • 55108
  Nashville Predators 4 - 3
 • 55109
  St. Louis Blues 4 - 0
 • 55110
  St. Louis Blues 4 - 1
 • 55111
  St. Louis Blues 4 - 2
 • 55112
  St. Louis Blues 4 - 3
Predators/Blues Series Correct Score After 3 Games
 • 55114
  Nashville Predators 3 - 0
 • 55115
  Nashville Predators 2 - 1
 • 55116
  St. Louis Blues 3 - 0
 • 55117
  St. Louis Blues 2 - 1
Predators/Blues - Game 1 score/Series Result
 • 55119
  Nashville Predators/Nashville Predators
 • 55120
  St. Louis Blues/St. Louis Blues
 • 55121
  Nashville Predators/St. Louis Blues
 • 55122
  St. Louis Blues/Nashville Predators
NHL Oilers/Ducks Series Total Games Will be?
 • 55125
  EDM/ANA Series ToT 4 Games
 • 55126
  EDM/ANA Series ToT 5 Games
 • 55127
  EDM/ANA Series ToT 6 Games
 • 55128
  EDM/ANA Series ToT 7 Games
NHL Oilers/Ducks Series Correct Score Will be?
 • 55130
  Edmonton Oilers 4 - 0
 • 55131
  Edmonton Oilers 4 - 1
 • 55132
  Edmonton Oilers 4 - 2
 • 55133
  Edmonton Oilers 4 - 3
 • 55134
  Anaheim Ducks 4 - 0
 • 55135
  Anaheim Ducks 4 - 1
 • 55136
  Anaheim Ducks 4 - 2
 • 55137
  Anaheim Ducks 4 - 3
Oilers/Ducks Series Correct Score After 3 Games
 • 55139
  Edmonton Oilers 3 - 0
 • 55140
  Edmonton Oilers 2 - 1
 • 55141
  Anaheim Ducks 3 - 0
 • 55142
  Anaheim Ducks 2 - 1
Oilers/Ducks - Game 1 Score/Series Result
 • 55145
  Edmonton Oilers/Edmonton Oilers
 • 55146
  Anaheim Ducks/Anaheim Ducks
 • 55147
  Edmonton Oilers/Anaheim Ducks
 • 55148
  Anaheim Ducks/Edmonton Oilers

NHL SERIES PRICES

/
NHL SERIES PRICES - Apr 26 
Series
  • 5:00 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Nashville Predators

  Saint Louis Blues

Series
  • 7:30 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Edmonton Oilers

  Anaheim Ducks

NHL - FUTURES

/
NHL - FUTURES - Apr 26 
Odds to Win 2017 Stanley Cup
 • 14801
  Anaheim Ducks
 • 14812
  Edmonton Oilers
 • 14817
  Nashville Predators
 • 14820
  New York Rangers
 • 14822
  Pittsburgh Penguins
 • 14823
  Ottawa Senators
 • 14825
  St Louis Blues
 • 14829
  Washington Capitals
Odds to Win 2017 Eastern Conference
 • 14860
  New York Rangers
 • 14861
  Ottawa Senators
 • 14863
  Pittsburgh Penguins
 • 14866
  Washington Capitals
Odds to Win 2017 Western Conference
 • 14867
  Anaheim Ducks
 • 14873
  Edmonton Oilers
 • 14876
  Nashville Predators
 • 14878
  St Louis Blues

TENNIS

TENNIS - ATP MATCHUPS

/
TENNIS - ATP MATCHUPS - Apr 26 
ATP - Barcelona Open @ Barcelona, Spain GAME MONEYLINE & SET HANDICAP
  • 6:05 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  J Sousa

  H Zeballos

ATP - Gazprom Hungarian Open @ Budapest, Hungary GAME MONEYLINE & SET HANDICAP

TENNIS - WTA MATCHUPS

/
TENNIS - WTA MATCHUPS - Apr 26 
WTA - Porsche Tennis Grand Prix @Stuttgart,Germany GAME MONEYLINE & SET HANDICAP
WTA -TEB BNP Parabis Istanbul Cup @Istanbul,Turkey GAME MONEYLINE & SET HANDICAP

TENNIS - DOUBLES

/
TENNIS - DOUBLES - Apr 26 
ATP - Barcelona Open @ Barcelona, Spain 
  • 3:30 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Matkowski M./Nestor D.

  Martin F./Roger-Vasselin E.

  • 7:30 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Goffin D. / Herbert P.

  Dodig I. / Granollers P.

  • 6:30 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Lopez F./Lopez M.

  Kubot L./Zverev M.

ATP - Gazprom Hungarian Open @ Budapest, Hungary 
  • 4:30 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Coric B. / Darcis S.

  Groth S. / Lindstedt R.

  • 7:30 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Harrison R. / Venus M.

  Huey T. / Mirnyi M.

  • 7:30 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Balazs A./Borsos G.

  Baker B./Mektic N.

  • 6:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Pouille L. / Simon G.

  Haase R. / Inglot D.

WTA -TEB BNP Parabis Istanbul Cup @Istanbul,Turkey 
  • 3:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Dzalamidze N. / Kudermetova V

  Omae A. / Voracova R.

  • 4:30 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Hsieh S-W. / Soylu I.

  Jakupovic D. / Kichenok N.

  • 7:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Kalinskaya A. / Marozava L.

  Bouchard E. / Flipkens K.

WTA - Porsche Tennis Grand Prix @Stuttgart,Germany 
  • 12:30 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Olaru R. / Savchuk O

  Kichenok L. / Tsurenko L.

  • 4:30 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Spears A. / Srebotnik K

  Rodina E. / Sevastova A.

FOOTBALL

NFL - FUTURES

/
NFL - FUTURES - Apr 26 
Odds to Win 2018 Superbowl LII

GOLF

GOLF MATCHUPS

/
GOLF MATCHUPS - Apr 26 
Volvo China Open Matchups Apr 26th - Apr 29th Topwin Golf & CC - Beijing, China
Tournament Matchups
  • 4:30 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  B. Wiesberger

  R. Fisher

Tournament Matchups
  • 4:20 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  B. Wiesberger

  A. Levy

Tournament Matchups
  • 4:20 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  R. Fisher

  A. Levy

Tournament Matchups
  • 4:10 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  J. Luiten

  JL. Smith

Tournament Matchups
  • 9:10 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  J. Luiten

  F. Zanotti

Tournament Matchups
  • 4:10 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  JL. Smith

  F. Zanotti

Tournament Matchups
  • 8:50 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  G. Coetzee

  P. Uihlein

Tournament Matchups
  • 8:50 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  G. Coetzee

  T. Jaidee

Tournament Matchups
  • 9:30 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  P. Uihlein

  T. Jaidee

Tournament Matchups
  • 4:30 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  T. Olesen

  D. Lipsky

Tournament Matchups
  • 4:40 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  K. Aphibarnrat

  P. Larrazabal

Tournament Matchups
  • 4:20 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  C. Wood

  D. Frittelli

Tournament Matchups
  • 4:30 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  D. Burmester

  Hao Tong Li

Tournament Matchups
  • 9:30 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  B. Stone

  Jeunghun Wang

Tournament Matchups
  • 3:50 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  P. Hanson

  J. Morrison

Tournament Matchups
  • 4:30 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  L. Bjerregaard

  G. Bourdy

Tournament Matchups
  • 10:00 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  N. Elvira

  M. Lorenzo-Vera

Tournament Matchups
  • 5:20 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  A. Bjork

  R. Ramsay

Tournament Matchups
  • 5:00 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  J. Campillo

  B. Dredge

Tournament Matchups
  • 3:50 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  T. Detry

  B. Rumford

GOLF PICK WINNER

/
GOLF PICK WINNER - Apr 26 
European - Odds To Win Volvo China Open 2017

CRICKET

CRICKET MATCHES

/
CRICKET MATCHES - Apr 26 
Indian Premier League
  • 7:30 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Kolkata Knight Riders

  Rising Pune Supergiant

FUTURES

NBA - FUTURES

/
NBA - FUTURES - Apr 26 
Odds to Win 2017 Eastern Conference

SOCCER FUTURES

/
SOCCER FUTURES - Apr 26 
TO WIN SPAIN PRIMERA DIVISION 2016/17
England Premier League 2016/2017 - TO FINISH TOP 4
England Premier League 2016/2017 - TO BE RELEGATED
England Premier League 2016/17 - To Finish Bottom

NHL - FUTURES

/
NHL - FUTURES - Apr 26 
Odds to Win 2017 Stanley Cup
 • 14801
  Anaheim Ducks
 • 14812
  Edmonton Oilers
 • 14817
  Nashville Predators
 • 14820
  New York Rangers
 • 14822
  Pittsburgh Penguins
 • 14823
  Ottawa Senators
 • 14825
  St Louis Blues
 • 14829
  Washington Capitals
Odds to Win 2017 Eastern Conference
 • 14860
  New York Rangers
 • 14861
  Ottawa Senators
 • 14863
  Pittsburgh Penguins
 • 14866
  Washington Capitals
Odds to Win 2017 Western Conference
 • 14867
  Anaheim Ducks
 • 14873
  Edmonton Oilers
 • 14876
  Nashville Predators
 • 14878
  St Louis Blues

NFL - FUTURES

/
NFL - FUTURES - Apr 26 
Odds to Win 2018 Superbowl LII

GOLF PICK WINNER

/
GOLF PICK WINNER - Apr 26 
European - Odds To Win Volvo China Open 2017
ត្រឡប់ទៅផ្ន
ែកខាងលើ