ព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃនេះ

 • ភ្នាល់ » ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍, ឧសភា 25, 2017

BASKETBALL

NBA

/
NBA - May 25 
Playoffs - Game 5

NBA - 1ST HALVES

/
NBA - 1ST HALVES First Half Lines - May 25 
Playoffs - Game 5

NBA - QUARTERS

/
NBA - QUARTERS First Quarter Lines - May 25 
NBA - QUARTERS Second Quarter Lines - May 25 
NBA - QUARTERS Third Quarter Lines - May 25 
NBA - QUARTERS Fourth Quarter Lines - May 25 

NBA - FUTURES

/
NBA - FUTURES - May 25 
Odds to Win 2017 Championship

BASKETBALL - FRANCE

/
BASKETBALL - FRANCE - May 25 

BASKETBALL - GERMANY

/
BASKETBALL - GERMANY - May 25 

BASKETBALL - GREECE

/
BASKETBALL - GREECE - May 25 

BASKETBALL - ITALY

/
BASKETBALL - ITALY - May 25 

BASKETBALL - SPAIN

/
BASKETBALL - SPAIN - May 25 

BASKETBALL - UNITED LEAGUE

/
BASKETBALL - UNITED LEAGUE - May 25 

BASEBALL

MAJOR LEAGUE BASEBALL

/
MAJOR LEAGUE BASEBALL - May 25 
National League
  • 10:05 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Colorado RockiesT Anderson - L

  Philadelphia PhilliesV Velasquez - R

  • 11:20 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  San Francisco GiantsJ Samardzija - R

  Chicago CubsE Butler - R

  • 4:10 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  San Diego PadresD Lamet - R

  New York MetsJ deGrom - R

  • 9:10 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Pittsburgh PiratesI Nova - R

  Atlanta BravesB Colon - R

  • 5:10 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Arizona DiamondbacksR Ray - L

  Milwaukee BrewersZ Davies - R

  • 7:10 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Saint Louis CardinalsM Wacha - R

  Los Angeles DodgersK Maeda - R

American League
  • 10:05 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Kansas City RoyalsM Almonte - R

  New York YankeesM Tanaka - R

  • 10:10 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Los Angeles AngelsD Wright - R

  Tampa Bay RaysM Andriese - R

  • 4:10 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Texas RangersN Martinez - R

  Boston Red SoxD Pomeranz - L

  • 5:10 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Detroit TigersJ Verlander - R

  Houston AstrosM Fiers - R

Interleague
  • 9:05 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Seattle MarinersA Miranda - L

  Washington NationalsG Gonzalez - L

  • 3:10 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Cincinnati RedsT Adleman - R

  Cleveland IndiansM Clevinger - R

JAPAN - BASEBALL

/
JAPAN - BASEBALL - May 25 
JAPAN - BASEBALL First Half Lines - May 25 

KOREAN - BASEBALL

/
KOREAN - BASEBALL - May 25 
KOREAN - BASEBALL First Half Lines - May 25 

TAIWAN - BASEBALL

/
TAIWAN - BASEBALL - May 25 
TAIWAN - BASEBALL First Half Lines - May 25 

SOCCER

AUSTRIA - BUNDESLIGA

/
AUSTRIA - BUNDESLIGA - May 25 

COPA LIBERTADORES

/
COPA LIBERTADORES - May 25 
COPA LIBERTADORES First Half Lines - May 25 

DENMARK - CUP

/
DENMARK - CUP - May 25 

EGYPT - PREMIER LEAGUE

/
EGYPT - PREMIER LEAGUE - May 25 
  • 8:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Petrojet

  Empate
  • 10:30 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  El Ismaily

  Wadi Degla

  Empate

FRANCE - LIGUE 1

/
FRANCE - LIGUE 1 - May 25 
Ligue 1, Relegation/Promotion Playoffs

FINLAND - CUP

/
FINLAND - CUP - May 25 
Ykkonen
Ykkonen

GERMANY - BUNDESLIGA

/
GERMANY - BUNDESLIGA - May 25 
Bundesliga, Relegation/Promotion

HOLLAND - EREDIVISIE

/
HOLLAND - EREDIVISIE - May 25 

MEXICO - PRIMERA DIVISION

/
MEXICO - PRIMERA DIVISION - May 25 
MEXICO - PRIMERA DIVISION First Half Lines - May 25 

NORWAY - CUP

/
NORWAY - CUP - May 25 

POLAND - LIGA 1

/
POLAND - LIGA 1 - May 25 
  • 9:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Wisla Pulawy

  Empate

RUSSIA - PREMIER LEAGUE

/
RUSSIA - PREMIER LEAGUE - May 25 
Relegation/Promotion
Relegation/Promotion

ROMANIA - LIGA 1

/
ROMANIA - LIGA 1 - May 25 
  • 10:30 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  CSM Iasi

  FC Botosani

  Empate

SCOTLAND - PREMIER LEAGUE

/
SCOTLAND - PREMIER LEAGUE - May 25 
Relegation/Promotion

SWEDEN - SUPERETTAN

/
SWEDEN - SUPERETTAN - May 25 
  • 10:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Varnamo

  Orgryte

  Empate

SWEDEN CUP

/
SWEDEN CUP - May 25 
Div 1 - Sodra

SWITZERLAND - CUP

/
SWITZERLAND - CUP - May 25 
Final

SINGAPORE - S LEAGUE

/
SINGAPORE - S LEAGUE - May 25 
  • 4:30 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Bruneii DPMM

  Home UTD

  Empate
  • 4:30 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Tampines

  Hougang

  Empate

TURKEY - SUPER LIG

/
TURKEY - SUPER LIG - May 25 
TFF 1 Lig - Playoffs
TFF 1 Lig - Playoffs
  • 9:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Boluspor

  Goztepe

  Empate

USA - MLS

/
USA - MLS - May 25 
USA - MLS First Half Lines - May 25 

U20 WORLD CUP

/
U20 WORLD CUP - May 25 

HOCKEY

NHL

/
NHL - May 25 
Playoffs - Game 7
  • 5:00 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Ottawa Senators

  Pittsburgh Penguins

NHL - PERIODS

/
NHL - PERIODS First Period Lines - May 25 
NHL - PERIODS Second Period Lines - May 25 
NHL - PERIODS Third Period Lines - May 25 

NHL - FUTURES

/
NHL - FUTURES - May 25 
Odds to Win 2017 Stanley Cup
 • 14817
  Nashville Predators
 • 14822
  Pittsburgh Penguins
 • 14823
  Ottawa Senators

TENNIS

TENNIS - ATP MATCHUPS

/
TENNIS - ATP MATCHUPS - May 25 
Geneva Open @ Geneva, Switzerland GAME MONEYLINE & SET HANDICAP
Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon @ Lyon, France GAME MONEYLINE & SET HANDICAP

TENNIS - WTA MATCHUPS

/
TENNIS - WTA MATCHUPS - May 25 
Nurnberger Versicherungs Cup @ Nurnberg, Germany GAME MONEYLINE & SET HANDICAP
Internationaux de Strasbourg @ Strasbourg, France GAME MONEYLINE & SET HANDICAP

TENNIS - DOUBLES

/
TENNIS - DOUBLES - May 25 
ATP - Geneva Open @ Geneva, Switzerland 
  • 6:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Silva D. R./Lorenzi P.

  Lipsky S./Paes L.

  • 3:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Nikles J. / Puetz T

  Huey T. / Lindstedt R.

ATP - Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon @Lyon, France
  • 2:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Berlocq C./Seppi A.

  Molteni A./Shamasdin A.

  • 3:30 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Kyrgios N. / Reid M

  Daniell M. / Demoliner M.

WTA - Versicherungs Cup @ Nurnberg, Germany 
  • 7:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Chuang C.-J. / Doi M

  Duque-Marino M. / Hibino N.

  • 5:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Flipkens K. / Larsson J

  Klepac A/Martinez Sanchez MJ

TENNIS PICK WINNER

/
TENNIS PICK WINNER - May 25 
>>> All In <<< 
Odds To Win French Open 2017 - Mens

GOLF

GOLF MATCHUPS

/
GOLF MATCHUPS - May 25 
Round 1 Matchup
Round 1 Matchup
Round 1 Matchup
Round 1 Matchup
Round 1 Matchup
Round 1 Matchup
Round 1 Matchup
Dean & Deluca Invitational Colonial CC - Fort Worth - TX
Tournamet Matchups
Tournamet Matchups
Tournamet Matchups
Tournamet Matchups
Tournamet Matchups
Tournamet Matchups
Tournamet Matchups
Tournamet Matchups
Tournamet Matchups
Tournamet Matchups
Tournamet Matchups
Tournamet Matchups
Tournamet Matchups
Tournamet Matchups
Tournamet Matchups
Tournamet Matchups
Tournamet Matchups
Tournamet Matchups
Tournamet Matchups
Tournamet Matchups
Tournamet Matchups
Tournamet Matchups
Tournamet Matchups
Tournamet Matchups
Dean & Deluca Invitational Colonial CC - Fort Worth - TX
Round 1 Matchups
Round 1 Matchups
Round 1 Matchups
Round 1 Matchups
Round 1 Matchups
Round 1 Matchups
Round 1 Matchups
Round 1 Matchups
Round 1 Matchups
Round 1 Matchups
Round 1 Matchups
Round 1 Matchups
Round 1 Matchups
Round 1 Matchups
Round 1 Matchups
Tournament Matchups
Tournament Matchups
Tournament Matchups
Tournament Matchups
Tournament Matchups
Tournament Matchups

GOLF PICK WINNER

/
GOLF PICK WINNER - May 25 
PGA- Dean & Deluca Invitational 2017

GOLF PROPS

/
GOLF PROPS - May 25 
PGA- 1st RD Leader Dean & Deluca Invitational 2017

MOTOR RACING

NASCAR FUTURES

/
NASCAR FUTURES - May 25 
Nascar 2017 Monster Energy Cup Series Winner

RUGBY

RUGBY LEAGUE

/
RUGBY LEAGUE - May 25 
Super League
  • 12:00 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Wigan Warriors

  St. Helens

RUGBY LEAGUE FUTURES

/
RUGBY LEAGUE FUTURES - May 25 
>>> All In <<< 
Odds To Win Super League Grand Final 2017

AUSSIE RULES

AUSSIE RULES

/
AUSSIE RULES - May 25 

AUSSIE RULES FUTURES

/
AUSSIE RULES FUTURES - May 25 
Odds To Win 2017 AFL Premiership

MISCELLANEOUS

CROSSFIT MATCHUPS

/
CROSSFIT MATCHUPS - May 25 
Crossfit Regionals (May 25th - May 27th 2017) Pacific,California and Central Regionals
Will Rob Forte win the Crossfit California Regional?
  • 5:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់
Will Khan Porter win the Crossfit Pacific Regional?
  • 5:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់
Will Kara Webb win the women's Crossfit Pacific Regional?
  • 5:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់
Will Tia Toomey win the women's Crossfit Pacific Regional?
  • 5:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់
Will Ricky Garard win the Crossfit Pacific Regional?
  • 5:00 PM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

CYCLING

CYCLING MATCHUPS

/
CYCLING MATCHUPS - May 25 
Giro d Italia 2017 *** Stage 18 Matchups ***
Giro d Italia - Stage 18 Matchups
  • 2:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Mikel Landa (ESP)

  The Field

Giro d Italia - Stage 18 Matchups
  • 4:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Nairo Quintana (COL)

  The Field

Giro d Italia - Stage 18 Matchups
  • 4:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Vincenzo Nibali (ITA)

  The Field

Giro d Italia - Stage 18 Matchups
  • 4:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Alexander Foliforov (RUS)

  Joseph Dombrowski (USA)

Giro d Italia - Stage 18 Matchups
  • 4:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Andrey Amador (CRC)

  Winner Anacona (COL)

Giro d Italia - Stage 18 Matchups
  • 4:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Bob Jungels (LUX)

  Bauke Mollema (NED)

Giro d Italia - Stage 18 Matchups
  • 4:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Igor Anton (ESP)

  Simone Petilli (ITA)

Giro d Italia - Stage 18 Matchups
  • 4:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Ilnur Zakarin (RUS)

  Domenico Pozzovivo (ITA)

Giro d Italia - Stage 18 Matchups
  • 4:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Jan Hirt (CZE)

  Hubert Dupont (FRA)

Giro d Italia - Stage 18 Matchups
  • 4:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Jan Polanc (SLO)

  Maxime Monfort (BEL)

Giro d Italia - Stage 18 Matchups
  • 4:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Jesper Hansen (DNK)

  Manuel Senni (ITA)

Giro d Italia - Stage 18 Matchups
  • 4:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Mikel Landa (ESP)

  Tom Dumoulin (NED)

Giro d Italia - Stage 18 Matchups
  • 4:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Nairo Quintana (COL)

  Vincenzo Nibali (ITA)

Giro d Italia - Stage 18 Matchups
  • 4:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Patrick Konrad (AUT)

  Dario Cataldo (ITA)

Giro d Italia - Stage 18 Matchups
  • 4:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Sebastien Reichenbach (CHE)

  Franco Pellizotti (ITA)

Giro d Italia - Stage 18 Matchups
  • 4:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Steven Kruijswijk (NED)

  Davide Formolo (ITA)

Giro d Italia - Stage 18 Matchups
  • 4:00 AM
 • បន្ទាត់
  សរុប
  បន្ទាត់ទឹកប្រាក់

  Thibaut Pinot (FRA)

  Adam Yates (GBR)

FUTURES

NBA - FUTURES

/
NBA - FUTURES - May 25 
Odds to Win 2017 Championship

NHL - FUTURES

/
NHL - FUTURES - May 25 
Odds to Win 2017 Stanley Cup
 • 14817
  Nashville Predators
 • 14822
  Pittsburgh Penguins
 • 14823
  Ottawa Senators

TENNIS PICK WINNER

/
TENNIS PICK WINNER - May 25 
>>> All In <<< 
Odds To Win French Open 2017 - Mens

GOLF PICK WINNER

/
GOLF PICK WINNER - May 25 
PGA- Dean & Deluca Invitational 2017

NASCAR FUTURES

/
NASCAR FUTURES - May 25 
Nascar 2017 Monster Energy Cup Series Winner

RUGBY LEAGUE FUTURES

/
RUGBY LEAGUE FUTURES - May 25 
>>> All In <<< 
Odds To Win Super League Grand Final 2017

AUSSIE RULES FUTURES

/
AUSSIE RULES FUTURES - May 25 
Odds To Win 2017 AFL Premiership
ត្រឡប់ទៅផ្ន
ែកខាងលើ