ខចែង & លក្ខខណ្ឌ

ការណែនំា

Betcris.com គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់ការភ្នាល់កីឡា​អិនធឺណែត លែ្បងបៀដែលមានអ្នកលេងច្រើន ល្បែងកាស៊ីណូ និងល្បែងផ្សេងទៀតដែលប្រើប្រាស់លុយពិតប្រាកដ។ ឯកសារនេះកំណត់ពីខចែង និងលក្ខខណ្ឌដែលអនុវត្តចំពោះ​ទឹកប្រាក់ និងការភ្នាល់ទំាងអស់ដែលទទួលយកដោយ​ពួកយើង​តាមរយៈ eu។ Betcris.com (""វិបសាយ"") និងនៅលើវិបសាយដែល​ដំណើរការដោយ Betcris.com។

លោកអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការយល់ដឹងដោយខ្លួនលោកអ្នកផ្ទាល់ពីលក្ខខណ្ឌដែលទទួលយកការបង់ប្រាក់របស់លោកអ្នក។ ដោយមិនគិតពីរឿងនេះ បន្ទុកនៅតែមានលើអតិថិជនក្នុងការផ្ដល់​ព័ត៌មានពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។ យើងខ្ញុំពិចារណាលើលក្ខខណ្ឌទំាងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការយោបល់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាទំាងនេះ ឬផ្នែកណាមួយផ្សេងទៀតនៃសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ សូមទាក់ទង​ពួកយើងដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់អតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ និង Betcris.com សូមកត់សម្គាល់ថារាល់ការហៅទូរស័ព្ទទំាងអស់ត្រូវបានថតសំឡេងទុកដោយសុវត្ថិភាព។

រាល់ខ្លឹមសារទំាងអស់ដែលមាន ឬចែកចាយនៅក្នុងវិបសាយនេះ (""ខ្លឹមសារ"") ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ ឬត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណជូន Betcris.comBetcris.com ហើយអ្នកផ្តល់អាជា្ញប័ណ្ណរក្សាសិទិ្ធគ្រប់យ៉ាងចំពោះខ្លឹមសារនេះ រាប់បញ្ចូល ប៉ុន្តែមិនកម្រិតត្រឹមហាងឆេង បន្ទាត់ មាតិកា រូបភាព សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធ សញ្ញាពាណិជ្ជកម្ម និងសិទ្ធិកម្មសិទិ្ធផ្សេងទៀត ទោះបីជាត្រូវបានកំណត់ឈ្មោះក៏ដោយ។

លើកលែងការទាញយកច្បាប់ចម្លងនៃខ្លឹមសារនៅលើកុំព្យូទ័រណាមួយសម្រាប់ទុកជាការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ការប្រើប្រាស់មិនមែន​ពាណិជ្ជកម្ម ការប្រើប្រាស់នៅផ្ទះ លោកអ្នកមិនត្រូវ​ផលិតឡើង​វិញ រៀបចំការងារដែលផ្អែកលើការចម្លង ចែកចាយ អនុវត្ត ឬបង្ហាញខ្លឹមសារដោយមិនបាច់មានការអនុញ្ញាតជាមុនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពី Betcris.com។

ខ្លឹមសារមិនត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងទម្រង់ណាមួយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនោះទេ។

តាមរយៈការប្រើប្រាស់វិបសាយនេះ លោកអ្នកទទួលស្គាល់​កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់លោកអ្នកចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

លក្ខខណ្ឌទូទៅ

ភាសាទូទៅ

ខចែង Betcris និងលក្ខខណ្ឌដូចបានផ្សព្វផ្សាយក្នុង​វិបសាយនេះ ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទូទៅ។ ការបកប្រែជាភាសាផ្សេងទៀតត្រូវបានធ្វើជាសេវាកម្ម និងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយឈរលើភាពត្រឹមត្រូវ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើមានភាពមិនច្បាស់លាស់​រវាងភាសាអង់គ្លេស និងការបកប្រែ ភាសាអង់គ្លេសមាន​អាទិភាព​លើការបកប្រែ។

អំពី Betcris

Betcris ជាសាខាដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Townview Trading Limited ដែលជាក្រុមហ៊ុមមួយដែលបាន​ចុះ​បញ្ជី​នៅម៉ាល់តាដែលមានអាសយដ្ឋាននៅ Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xbiex XBX1011, Malta។ លេខក្រុមហ៊ុនគឺ C44378។

ច្បាប់របស់ម៉ាល់តា

ច្បាប់របស់ម៉ាល់តាអនុវត្តចំពោះខចែង និងលក្ខខណ្ឌទំាងនេះ។

ការដំណើរការគណនី

នៅពេលដាក់ពាក្យសុំបានជោគជ័យ រាល់អតិថិជនទំាងអស់​នឹង​ទទួលបានអ៊ីម៉ែលមួយផ្ញើទៅអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលដែលបានចុះឈ្មោះសម្រាប់ការដំណើរការគណនី។ គ្រប់គណនីទំាងអស់ត្រូវបានធ្វើឲ្យមានដំណើរការតាមរយៈអ៊ីម៉ែលនេះ។ ប្រសិនបើការណ៍នេះមិនត្រូវបានបំពេញទេ Betcris រក្សាសិទិ្ធផ្អាករាល់សកម្មភាពទំាងអស់លើ គណនីរហូតទាល់តែព័ត៌មានការផ្ទៀងផ្ទាត់លំអិតអំពីគណនី។ មិនអាចចូលរួមតាមវិធីណាមួយក្នុងសេវាកម្មនិងផលិតផលដែលបានផ្តល់ដោយ Betcris.com បានទេ ប្រសិនបើ​អតិថិជន​មិនមានគណនីសកម្ម និងមានសុពលភាព។

ការផ្អាកគណនី

Betcris.com មានសិទិ្ធផ្អាកគណនីដោយគ្មានការជូន​ដំណឹងជាមុន និងបានគ្រប់ពេលតាមការសម្រេចចិត្តតែមួយគត់ របស់ខ្លួន។ នៅពេលមានការផ្អាកគណនី អតិថិជនត្រូវតែទាក់ទងផ្នែកសេវា​បម្រើអតិថិជនដើម្បីសួររកពីហេតុផលនៃការផ្អាកគណនីនេះ។

ការបិទគណនី

អតិថិជនមានសិទិ្ធបិទគណនីរបស់ខ្លួនបានគ្រប់ពេល។ ដើម្បីបិទគណនីបាន ពួកគេត្រូវតែទាក់ទងផ្នែកសេវា​បម្រើ​អតិថិជន និងស្នើសុំបិទគណនី។ ប្រសិនបើមានទឹកប្រាក់នៅក្នុងគណនី ទឹកប្រាក់ទំាងនោះនឹងត្រូវ​ផ្ទេរទៅកាន់អតិថិជនតាមរយៈវិធីដ៏ល្អបំផុត កម្រៃជើងសារដែល​បង្កើនដោយប្រតិបត្តិការនេះត្រូវតែមានការចូលរួមពី​អតិថិជន​។ ក្នុងករណីដែលអតិថិជនចង់ត្រលប់ទៅ Betcris គណនីដដែលនេះ​នឹងដំណើរការឡើងវិញ។ អតិថិជនអាចមានគណនីតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ Betcris ក៏អាចបិទគណនីនៅពេលណាក៏បានដោយគ្មានការជូន​ដំណឹង​ជាមុននិង / ឬ ដែនសមត្ថកិច្ចតាមការសម្រេចចិត្តតែ​មួយ​គត់របស់ខ្លួន។

កម្មសិទិ្ធគណនី

គណនីជាកម្មសិទិ្ធរបស់បុគ្គលណាដែលបានបើកវា ហេតុនេះ ព័ត៌មានដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងគណនីនេះត្រូវទាក់ទងនឹងបុគ្គលនេះ។ គណនីមិនអាចត្រូវបានផ្ទេរ លក់ ឬទិញដោយតតិយជន។ នៅពេលមានស្ថានភាពបែបនេះកើតឡើង គណនីទំាងអស់ដែល​ពាក់ព័ន្ធនឹងត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការផ្អាកបណ្តោះអាសន្ន និង ការដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យ។

ការផ្ទេរអន្តរគណនី

ការផ្ទេរទឹកប្រាក់ក្នុងរវាងគណនីមួយៗត្រូវហាមឃាត់ដាច់ខាត។

ការភ្នាល់តាមទូរស័ព្ទតាមអនឡាញ (WAP)

ការចូលប្រើប្រាស់កម្មវិធី WAP ឬការភ្នាល់តាមអនឡាញមិនមាន​ផ្តល់ជូនដល់អតិថិជនឡើយ។ ការភ្នាល់ទំាងអស់ត្រូវបានដាក់នៅតាមវិបសាយដែលផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងនេះ។

ការដាក់ប្រាក់ / ការដកប្រាក់

Betcris.com រៀបចំជម្រើសច្រើនរបៀបជូនដល់​អតិថិជន​ក្នុង​ការដាក់ប្រាក់ចូលគណនីភ្នាល់របស់ពួកគេ និងដើម្បី ទទួលបានការឈ្នះពីគណនីដដែលនេះ។ Betcris.com ប័ណ្ណឥណទាន ប័ណ្ណឥណពន្ធ ការផ្ទេរប្រាក់អេឡិចត្រូនិច ការផ្ទេរឥណទាន មូលប្បទានប័ត្រ និង e-wallet គឺទទួលយក​ទំាងអស់លើកលែងតែសាច់ប្រាក់ និងទឹកប្រាក់នឹងមិនទទួល យកឡើយ។

ការផ្ទៀងផ្ទាត់គណនី

ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយអតិថិជន និងដើម្បីធានា ភាពស្របច្បាប់នៃចំនួនទឹកប្រាក់ Betcris.com នឹងស្នើសុំ​ឯកសារ​មួយចំនួនពីអតិថិជន។ ក្នុងចំណោមឯកសារទំាងនេះមាន ប៉ុន្តែមិនកម្រិតត្រឹម៖

 • ការថតចម្លងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផ្ទាល់ខ្លួន (អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ប័ណ្ណបើកបរ លិខិតឆ្លងដែន)
 • ផ្នែកខាងមុខ និងផ្នែកខាងក្រោយនៃប័ណ្ណឥណទាន ឬប័ណ្ណ​ឥណពន្ធ (នៅពេលអនុវត្ត)
 • ការបញ្ជាក់ពីអាសយដ្ឋានជាក់ស្តែង (ឧទាហរណ៍តាមរយៈ​វិក្កយបត្រ​ទឹកភ្លើង)
 • ឯកសារព័ត៌មានជាភស្តុតាងផ្សេងទៀតដែលបានផ្តល់

ប្រសិនបើរកឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងដំណើរការទឹកប្រាក់ ក្នុងគណនី បញ្ហាទំាងនេះនឹងត្រូវរាយការណ៍ទៅកាន់អាជ្ញាធរ​ពាក់ព័ន្ធ។ គោលបំណងនៃការរាយការណ៍នេះគឺដើម្បីការពារការទទួលយក និងការកាន់កាប់ទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានដោយខុសច្បាប់។

ប្រសិនបើអតិថិជនស្នើសុំប្រាក់ពីគណនីរបស់គាត់ គាត់ត្រូវតែ​ទទួលបានទឹកប្រាក់ទំាងនោះតាមរបៀបដូចដែលគាត់បានដាក់ប្រាក់នៅកន្លែងដំបូង។

មានតែវិធីទូទាត់ប្រាក់ប៉ុណ្ណោះអាចដំណើរការបានតាមពេលវេលាដែលបានផ្តល់។

ការដកប្រាក់អាចជាកម្មវត្ថុនៃការប្រតិបត្តិ។ ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីបញ្ហានេះអាចត្រូវបានស្នើសុំពីផ្នែកសេវាបម្រើអតិថិជន។

ដំណើរការដកប្រាក់អាចត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារនីតិវិធផ្ទៀងផ្ទាត់គណនី និងពីដំណើរការផ្ទេរប្រាក់។

ប័ណ្ណឥណទាន និងប័ណ្ណឥណពន្ធ

នៅពេលប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណទាន និងប័ណ្ណឥណពន្ធដើម្បីដាក់​ប្រាក់ចូលគណនី ឈ្មោះម្ចាស់ប័ណ្ណត្រូវតែដូចឈ្មោះដែល​បាន​ចុះ​បញ្ជីក្នុងគណនីនោះ។ នៅពេលមានឈ្មោះខុសគ្នា គណនីនេះត្រូវតែផ្អាក ហើយទឹក​ប្រាក់ដែលដាក់នឹងត្រូវប្រគល់ត្រលប់ទៅវិញ។

Bank Wire ឬមូលប្បទានប័ត្រ

ការដកប្រាក់ដែលធ្វើឡើងតាមរយៈ bank wire ឬមូលប្បទានប័ត្រ នឹងត្រូវទូទាត់ឲ្យទៅឈ្មោះដែលបានប្រើនៅពេលចុះឈ្មោះជាមួយនឹងវិបសាយនេះតែប៉ុណ្ណោះ។

E-Wallets

ការដាក់ប្រាក់ និងការដកប្រាក់ពីប្រព័ន្ធ E-Wallets ត្រូវតែជា​កម្មវត្ថុ​​នៃ​ខចែងនិងលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ដោយបន្ថែម​ពីលើ​ឯកសារ​នេះ។ ការដកប្រាក់អាចត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់គណនីដូចគ្នាដែលបានដាក់ប្រាក់តម្កល់តែប៉ុណ្ណោះ។

សូមកត់សម្គាល់ថាការដកប្រាក់របស់ម្ចាស់គណនីអាចជួបប្រទះនឹងការពន្យារពេលបន្តិចបន្តួចដោយសារតែដំណើរផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់យើងខ្ញុំ។

ការរំលឹកដ៍សំខាន់

ប្រសិនបើនៅពេលណាមួយដែលលោកអ្នកបានប្រើប័ណ្ណឥណទានដើម្បីដាក់ប្រាក់ចូលគណនីភ្នាល់ BETCRIS របស់លោកអ្នក ហើយ​លោកអ្នក​កំពុងស្នើសុំការសងប្រាក់ លោកអ្នកត្រូវ​បំពេញ ​និងផ្ញើ​ទម្រង់លិខិតអនុញ្ញាតប័ណ្ណឥណទាន ងឯកសារ​ប្រើប្រាស់​​ប័ណ្ណនីមួយៗទៅ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនបានដាក់ស្នើទម្រង់លិខិតនេះទេ ហើយ​ត្រូវការច្បាប់​ចម្លង ចុចត្រង់នេះ

អតិថិជនត្រូវតែលេងប្រាក់ដាក់ចូលបាន ទើបអាចស្នើសុំការសងប្រាក់បាន។ ករណីនេះមិនអនុវត្តលើ ការដាក់ប្រាក់នៅតាមទីតាំង BETCRIS ឡើយ។

ប្រាក់សំណងទាំងអស់ នឹងត្រូវបានប្រតិបត្តិការពីថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ។ លើកលែងប្រាក់សំណងនៅតាម ទីតាំង BETCRIS

អតិថិជនដែលស្នើសុំប្រាក់សំណងមានចំនួនលើសពី 1700 EUR តម្រូវឲ្យផ្ញើច្បាប់ថតចម្លងនៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណមានរូបថត ក៍ដូចជាវិក័យបត្រទឹកភ្លើងដើម្បីទុកជាភស្តុតាង អាសយដ្ឋាន មុននឹងត្រូវបានផ្ញើប្រាក់ទៅឲ្យ។

សម្រាប់ព័ត៌មាន ឬជំនួយបន្ថែម សូមទាក់ទងមកតាម ឬផ្ញើអ៊ីម៉េលទៅកាន់ help@betcris.com

គោលនយោបាយឯកជនភាព

ការកត់ត្រាការទំនាក់ទំនង

រាល់ការហៅទូរស័ព្ទទំាងអស់ត្រូវបានថតសំឡេងដោយសុវត្ថិភាព ក្នុងគោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលនិងសន្ដិសុខ។ ការថតសំឡេងនេះអនុវត្តដូចគ្នានឹងការទំនាក់ទំនងតាមអិនធឺណែតដែរ។

រាល់សកម្មភាពទំាងអស់នៅតាមវិបសាយត្រូវបានថតសំឡេង និងត្រូវបានរក្សាទុកនៅម៉ាស៊ីនមេ។ ការណ៍នេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងរក្សាទុករឿងរ៉ាវដែលកើត​មាន​បន្តបន្ទាប់គ្នា និងរក្សាទុកនូវការកត់ត្រា។ អតិថិជនត្រូវបានផ្តល់ជាយោបល់ឲ្យរក្សាទុកនូវការកត់ត្រាស្រដៀងគ្នានេះលើរាល់សកម្មភាពទំាងអស់ដែលធ្វើឡើងដោយអតិថិជនទំាងនោះនៅតាមវិបសាយ។

ព័ត៌មានលំអិតផ្ទាល់ខ្លួន

ព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយអតិថិជននៅពេលមានដំណើរការគណនី របស់ពួកគេជានិច្ចកាលត្រូវបានធ្វើឡើងតាមគោលការណ៍រក្សា ការសម្ងាត់ពេញលេញ។

ព័ត៌មានលំអិតទំាងនេះត្រូវបានរក្សាទុកយ៉ាងមានសុវត្ថិភាព។

ព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយ Betcris.com ក្នុងគោលបំណងម៉ាឃីតធីង។ គោលការណ៍ជ្រើសយកការមិនចូលរួមពីអតិថិជនធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងនេះផងដែរ។

ការបង្ហើបព័ត៌មាន

Betcris នឹងណែនំា និងអនុញ្ញាតស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ឥណទានដែលគ្រប់គ្រងគណនីរបស់ម្ចាស់គណនីឲ្យបង្ហើបព័ត៌មាននៅពេលមានការស្នើពី MGA ទាក់ទងនឹងគណនី​របស់ម្ចាស់​គណនី។

Betcris.com នឹងបង្ហើបតែទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ​នៅពេលមានការបញ្ជាឲ្យធ្វើបែបនេះដោយអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រង និង/ឬអនុលោមតាមមាត្រាច្បាប់ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់គ្រប់គ្រង។

ម៉្យាងទៀត Betcris.com រក្សាសិទិ្ធបង្ហើបទិន្នន័យផ្ទាល់​ខ្លួនដល់អ្នកទទួលដែលពាក់ព័ន្ធដែល Betcris.com មានហេតុផលសមស្របក្នុងការសង្ស័យលើភាពមិនប្រក្រតីដែល ពាក់ព័ន្ធនឹងគណនី។

ការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជន (CRM) និងសម្ភារផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម

Betcris រក្សាសិទិ្ធបន្តដំណើរការទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន​ក្នុងគោលបំណង CRM។ អ្នកលេងអាចជ្រើសរើសមិនទទួលយកសម្ភារផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម/​សម្ភារ​ផ្សព្វផ្សាយនៅ​ពេលចុះឈ្មោះ និង / ឬ ឈប់ជាវពីសម្ភារ​ផ្សព្វផ្សាយដែលបានផ្ញើដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ការកែតម្រូវព័ត៌មានគណនីមិន​ត្រឹមត្រូវ

ម្ចាស់គណនីមានសិទិ្ធទាមទារសិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ម្ចាស់គណនី និង/ឬ មានសិទិ្ធកែតម្រូវ និង/ឬ លុបទិន្នន័យ ខុស និង/ឬ មិនត្រឹមត្រូវ។

ខូគី/ActiveX

វិបសាយ Betcris.com ដំណើរការដោយប្រើប្រាស់​សមាសសភាពខូគី និង Active X ក្នុងគោលបំណង (ប៉ុន្តែមិនកម្រិតត្រឹម) ដូចខាងក្រោម៖

 • ដើម្បីបង្ហាញពីការកំណត់ចំណូលចិត្តរបស់ម្ចាស់គណនី តាមវិធីនេះ ពួកគេអាចត្រូវបានជ្រើសរើសដោយស្វ័យប្រវត្តិ​នៅពេលម្ចាស់គណនីត្រលប់ទៅ Betcris
 • វិភាគពីចរាចរណ៍ Betcris.com វិបសាយ ការណ៍នេះ​អនុញ្ញាត Betcris.com ឲ្យមានការកំណត់ពីអាកប្បកិរិយា របស់អតិថិជន និងដើម្បីកែលម្អឲ្យបានប្រសើរឡើងជូនអតិថិជន យោងតាមការវិភាគនេះ។
 • ប្រតិបត្ដិការលេងល្បែងស៊ីសង (ដូចជាល្បែងកាស៊ីណូ​អនឡាញ​)​។

ការមិនកំណត់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅលើសមាសធាតុទំាងនេះអាច ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ឬបន្ថយមុខងារវិបសាយនៅពេលដែលវាត្រូវបាន បង្កើតឡើងដើម្បីធើ្វការ។ ព័ត៌មានបន្ថែមអាចត្រូវបានស្នើសុំទៅកាន់ផ្នែកសេវាបម្រើអតិថិជន។

ការស្វែងរកកំហុស

ការប្រើប្រាស់ និងការបំពានកំហុសក្នុង software លេងល្បែង​ដែល​មានផ្តល់ជូនលើកម្មវិធី Betcris មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេក្នុង​កាលៈទេសៈណាក៏ដោយ។ អតិថិជនដែលធ្វើរឿងនេះនឹងត្រូវគេផ្អាកគណនីរបស់គាត់ភ្លាមៗ ហើយការឈ្នះណាមួយដែលកើតចេញពីសកម្មភាពទំាងនេះត្រូវបានលុបចេញ។

ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីដែលធ្វើការដដែលនៅក្នុងជួរមួយ និង Software ខុសច្បាប់

ការប្រើប្រាស់ software ដើម្បីមានអានុភាព ឬកែប្រែលទ្ធភាពការ លេងល្បែងក្នុងប្រព័ន្ធលែ្បងបៀ ឬល្បែងកាស៊ីណូដើម្បីទទួល​បានផលចំណេញខាងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានហាមជាដាច់ខាត ប្រាក់ដែលទទួលបានតាមវិធីនេះនឹងត្រូវកាត់ចេញពីទឹកប្រាក់របស់ម្ចាស់គណនី។

ការរំខានពេលកំពុងលេង

Betcris.com មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះពេលម៉ាស៊ីន​មិន​ដំណើរការ ការបង្អាក់ម៉ាស៊ីនមេ ដំណើរការយឺត ឬការរំខានផ្នែក បច្ចេកទេស ឬការចលាចលខាងនយោបាយដល់ការលេងល្បែង​។ ការសងប្រាក់អាចត្រូវបានផ្តល់តាមការសម្រេចចិត្តរបស់Betcris អ្នកគ្រប់គ្រង។

ដំណើរការខុសប្រក្រតីរបស់ប្រព័ន្ធ

Betcris.com មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាត ឬការបាត់បង់ដែលត្រូវបានចាត់ទុក និងអះអាងថាបានកើតចេញ​ពី ឬពាក់ព័ន្ធនឹងវិបសាយ Betcris.com ឬមាតិកា​វិបសាយរាប់បញ្ចូលដោយគ្មានការកម្រិត ការពន្យារពេល ឬការ​បង្អាក់ក្នុងប្រតិបត្តិការ ឬការបញ្ជូន ការបាត់បង់ ឬការខូច​ទិន្នន័យ ការទំនាក់ទំនងមិនបាន ការប្រើប្រាស់វិបសាយ ឬមាតិកា​វិបសាយមិនត្រឹមត្រូវរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ ឬកំហុស ឬការខ្វះខាត ក្នុងមាតិកាវិបសាយ។

ក្នុងករណីមានកំហុសខាងប្រព័ន្ធ ឬកំហុសខាងការទំនាក់ទំនង ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតលេខចៃដន្យ ការស៊ីសងការភ្នាល់ ឬចំណុចសំខាន់ផ្សេងទៀតនៃផលិតផល Betcris.com នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអតិថិជនដោយសារតែកំហុសបែបនេះឡើយ។ Betcris.com រក្សាសិទិ្ធលុបចោលការភ្នាល់ទាំងអស់នៅលើគូណាដែលមាន បញ្ហា។

ការករណីមានដំណើរការខុសប្រក្រតីរបស់ប្រព័ន្ធល្បែងកាស៊ីណូ រាល់ការភ្នាល់ទំាងអស់ត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។

ការកម្រិតការភ្នាល់កីឡា

យើងខ្ញុំរក្សាសិទិ្ធបដិសេធ ឬកម្រិតការភ្នាល់តាមការសម្រេចចិត្ត​តែ​មួយគត់របស់យើងខ្ញុំសម្រាប់ហេតុណាមួយ។ ក្នុងកាលៈទេសៈដែលប្រាក់ដាក់ភ្នាល់ត្រូវបានចាត់ទុក ឬត្រូវបាន ប្រកាសថាមោឃៈភាពដោយពួកយើងតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ យើងខ្ញុំ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលកាត់ចេញពីគណនីរបស់លោកអ្នក ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ដាក់ភ្នាល់ ឬការភ្នាល់ត្រូវបានផ្តល់ត្រលប់ ទៅគណនីរបស់លោកអ្នកវិញ។ ការភ្នាល់ត្រូវមានសុពលភាពតែកាលណាត្រូវបានទទួលយកដោយម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងខ្ញុំ និងជាកម្មវត្ថុនៃកិច្ចព្រមព្រៀង។ ការទំនាក់ទំនងចេញពីលោកអ្នកមិនចងកាតព្វកិច្ចមកលើយើងខ្ញុំ​ឡើយរហូតទាល់តែមានកាទទួលយក ហើយព័ត៌មានទំាងអស់ ដែលបានបង្ហាញនៅលើវិបសាយនេះបង្កើតបានជាការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមលេងតែប៉ុណ្ណោះ។ ដំណើរការខុសប្រក្រតី (ទោះនៅលើវិបសាយក្តី ឬគ្រឿងបរិក្ខា​របស់​លោកអ្នកក្តី) ទុកជាមោឃៈលើរាល់ការបង់ប្រាក់ និងការ​លេង​ទំាងអស់។ ប្រសិនបើយើងខ្ញុំសម្រេចបដិសេធវិធានដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ការលេងត្រឹមត្រូវរបស់លោកអ្នក ការបដិសេធនោះត្រូវតែធ្វើ​ឡើងតែក្នុងករណីបន្ទាន់ប៉ុណ្ណោះ និងមិនត្រូវយកធ្វើជាគំរូនៅ​ពេល​​អនាគតឡើយ។

ក្នុងករណីដែលហាងឆេង បន្ទាត់ ឬគ្រាប់តមិនត្រឹមត្រូវ​ដោយសារ​តែកំហុស បញ្ហាខាងប្រព័ន្ធ ការភ្នាល់ដែលបានដាក់​ក្នុងបន្ទាត់​នេះ​នឹង​ត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈដោយស្វ័យប្រវតិ្ត។

Betcris.com រក្សាសិទិ្ធលុបចោលការឈ្នះណាមួយដែល​ទទួលបានដោយសារតែកំហុស ឬដំណើរការមិនប្រក្រតីរបស់ hardware/software។ អ្នកលេងដែលរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តកំហុស/ដំណើរការមិនប្រក្រតីបែបនេះជាកម្មវត្ថុនៃការបិទគណនី និងការដកហូតយកប្រាក់​តម្កល់ និង/ឬការឈ្នះ។ ការករណីមានដំណើរការខុសប្រក្រតីរបស់ប្រព័ន្ធវិបសាយ រាល់​ការ​​ភ្នាល់ទំាងអស់ត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។

លទ្ធភាពនៃការផ្តល់ជូន

រាល់ការផ្តល់ជូនដល់អតិថិជនទំាងអស់ត្រូវបានកម្រិតត្រឹមការផ្តល់ជូនមួយក្នុងមនុស្សម្នាក់ គ្រួសារ អាសយដ្ឋានគ្រួសារ អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល លេខទូរស័ព្ទ លេខគណនីទូទាត់តែមួយ (ឧទា៖ ប័ណ្ណឥណពន្ធ ឬប័ណ្ណឥណទាន។ល។) និងកុំព្យូទ័រដែល​ប្រើរួមគ្នា (សាលារៀន ប័ណ្ណល័យសាធារណៈ ឬកន្លែងធ្វើការ)។ Betcris.com រក្សាសិទិ្ធក្នុងការដកប្រាក់តាមលទ្ធភាពនៃការផ្តល់ជូនណាមួយ ឬការផ្តល់ជូនទំាងអស់ដល់អតិថិជន ឬក្រុមអតិថិជនណាមួយ។

Betcris.com រក្សាសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានមកវិញនូវ​ប្រាក់​រង្វាន់ទាំងអស់ដែលបានទទួលនិងការឈ្នះណាមួយដែលកើតមានប្រសិនបើអតិថិជនត្រូវបានរកឃើញថាបានអុកឡុក ឬបំពានចំណុចនៃ Betcris.com ការផ្តល់ជូនពិសេស ឬប្រាក់រង្វាន់។ ប្រសិនបើមានភស្តុតាងនៃការភ្នាល់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលដាក់ដោយអតិថិជន ឬក្រុមអតិថិជនដែលដោយសារតែការទូទាត់ប្រសើរ​ឡើងតាមរយៈការផ្តល់ជូនពិសេសបណ្តាលឲ្យមានប្រាក់ចំណេញរបស់អតិថិជនដែលត្រូវបានធានាដោយមិនគិតពីលទ្ធផល Betcris.com រក្សាសិទិ្ធបដិសេធចំណុចសំខាន់នៃប្រាក់រង្វាន់នៃការផ្តល់ជូនបែបនេះ និងស៊ីសងការភ្នាល់តាមហាងឆេងត្រឹមត្រូវ។ Betcris.com រក្សាសិទិ្ធស្នើអតិថិជនឲ្យផ្តលឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដល់ពួកយើងដើម្បីគាំទ្រដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់យើងខ្ញុំទាក់ទងនឹងអត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជនមុនពេលយើងខ្ញុំផ្តល់រង្វាន់ ការភ្នាល់ដោយឥត​គិត​ថ្លៃ ឬការផ្តល់ទៅកាន់គណនីរបស់ពួកគេ។

រាល់ Betcris ការផ្តល់ជូនទំាងអស់បម្រុងទុក​សម្រាប់អ្នកលេងជាលក្ខណៈកំសាន្ត និង Betcris អាចកម្រិតសិទិ្ធទទួលបានការចូលក្នុងការផ្តល់ពិសេសណាមួយរបស់អតិថិជនតាមការសម្រេចចិត្តផ្តាច់មុខរបស់ខ្លួន។

ការគាំទ្រ វិវាទ​និងបណ្តឹង

មានផ្តល់ជូនសេវាបម្រើអតិថិជនប្រសិនបើអតិថិនជនណាម្នាក់ជួបប្រទះបញ្ហា។ អាចទាក់ទងសេវាបម្រើអតិថិជនបានតាមរយៈអ៊ីម៉ែល support@betcris.com ។

សមតុល្យបច្ចុប្បន្ន និងប្រវត្តិប្រតិបតិ្តការគណនីអាចពិនិត្យមើល​បានគ្រប់ពេល។ ប្រសិនបើមានការតវ៉ា ឬមានវិវាទកើតចេញពីប្រតិបតិ្តការពីមុន ឬបច្ចុប្បន្ន សូមទាក់ទងផ្នែកសេវាបម្រើអតិថិជន។ ប្រសិនបើយើងខ្ញុំមិនអាចដោះស្រាយវិវាទនេះបានទេ យើងខ្ញុំ​នឹង​បញ្ជូនវិវាទនេះទៅមជ្ឈត្ដករសមស្របដែលសេចក្តីសម្រេចរបស់មជ្ឈត្ដករនោះនឹងជាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយជាកម្មវត្ថុនៃការបកស្រាយពេញលេញដែលផ្តល់ជូនដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទំាងអស់។

វិវាទណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់ការលេងល្បែង និង​សុពលភាព ការអនុវត្ត និងការបកស្រាយ​កិច្ចព្រមព្រៀង​បច្ចុប្បន្ន ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលេងល្បែងត្រូវតែដោះស្រាយតាមច្បាប់ម៉ាល់តាដាច់ខាត។ ប្រសិនបើចំបាច់ពឹងផ្អែកលើតុលាការច្បាប់ តុលាការម៉ាល់តាមាន ដែលដែនសមត្ថកិច្ចផ្តាច់មុខ។

Betcris.com នឹងខិតខំដោះស្រាយរាល់វិវាទទំាងអស់ឲ្យ​ទាន់ពេលវេលា និងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ទោះបីជា​យ៉ាង​ណាក៏ដោយប្រសិនបើវិវាទនៅតែមិនអាចដោះស្រាយបាន​ដោយភាគីទំាងពីរ អាចមានការស្វែងរកការសម្រេច​នៃ​អាជ្ញាកណ្ដាលដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ។ ប្រសិនបើក្រោយដំណើរការនេះ បញ្ហានៅតែមិនអាចដោះស្រាយ​បាន វិវាទអាចនំាទៅកាន់ MGA តាមរយៈ complaints@mga.org.mt។

អតិថិជនដែលមានសុពលភាពមានសិទិ្ធនាំយកវិវាទទៅកាន់អាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងឆ្នោត និងល្បែងស៊ីសងនៃប្រទេសម៉ាល់តា ប្រសិនបើវិវាទមិនត្រូវបានដោះស្រាយបានសមស្រប ឬឆ្លើយតបដោយ Betcris.com។ ការណ៍នេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលសមស្រប និងក្រោមហេតុផលដែលមានសុពលភាព។ ដើម្បីធ្វើកិច្ចការនេះបាន អតិថិជនអាចបញ្ជូនបញ្ហានេះតាមរយៈ complaints@mga.org.mt

ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ

Betcris.com មិនមែនជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ហើយការដាក់ ប្រាក់ចូលគណនីរបស់លោកអ្នកគឺមិនមែនដោយសារតែការទូទាត់ការប្រាក់ណាមួយនៅលើប្រាក់បញ្ញើ។

Betcris.com មិនផ្តល់យោបល់ដល់ម្ចាស់គណនី​ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពន្ធ និង/ឬបញ្ហាច្បាប់ទេ។

ម្ចាស់គណនីដែលចង់បានយោបល់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពន្ធ និង​បញ្ហា​ច្បាប់ត្រូវបានណែនាំឲ្យទាក់ទងអ្នកផ្តល់ប្រឹក្សាសមស្រប​និង/ឬអាជ្ញាធរក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចដែលពួកគេស្នាក់នៅនិង/ឬមានទីលំនៅ។

ម្ចាស់គណនីត្រូវបានហាមដាច់ខាតមិនឲ្យប្រើប្រាស់ Betcris.com និងប្រព័ន្ធសម្រួលមជ្ឈត្តកម្ម​តាមរយៈ​ប្រតិបត្តិការប្តូររួបិយប័ណ្ណ។ ប្រសិនបើ Betcris ចាត់ទុកថាម្ចាស់គណនីបាន​ប្រើប្រាស់ដោយចេតនានូវប្រព័ន្ធដែលបានលើកឡើងខាងលើសម្រាប់ផលចំណេញខាងហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈមជ្ឈត្តកម្ម​ ផលចំណេញ​ណាមួយនឹងត្រូវដកហូត និងកាត់បន្ថយចេញពី​សមតុល្យរបស់ម្ចាស់គណនីដោយគ្មានការព្រមាន ឬការជូនដំណឹង។

អង្គភាពផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ និងធ្វើនិយ័តកម្ម៖

Townview Trading ត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិអនុញ្ញាតដោយអាជ្ញាធរល្បែងស៊ីសង Malta (MGA / CL2 / 464/2008;)។

ដែនសមត្ថកិច្ច

ការលេងល្បែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិតអាចខុសច្បាប់ក្នុងដែនសមត្ថកិច្ច/ក្នុងប្រទេសដែលលោកអ្នកស្ថិតនៅ ឬកំពុងស់នៅ ប្រសិនបើដូច្នេះមែន លោកអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពលេងល្បែង ហើយលោកអ្នកក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការធានាដែលលោកអ្នកមិនកំពុងប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ណាមួយដែលហាមមិនឲ្យមានការលេងល្បែងស៊ីសងតាមអនឡាញ។

ការកម្រិតនៃអាយុ

អ្នកដាក់ពាក្យសុំទំាងអស់ត្រូវតែមានអាយុលើសពី 18 ឆ្នាំដើម្បីចុះឈ្មោះជាមួយ Betcris.com។ យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទិ្ធស្នើសុំភស្តុតាងបញ្ជាក់អាយុពីអតិថិជនទាំងឡាយ និងផ្អាកគណនីនោះរហូតទាល់តែមានការដាក់ឯកសារគ្រប់គ្រាន់។ វាគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់លោកអ្នកដើម្បីធានាថា ច្បាប់ក្នុងរដ្ឋ/ប្រទេសរបស់លោកអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នកលេងដោយប្រើប្រាស់សេវាកម្មអនឡាញមុនពេលចុះឈ្មោះ។ សូមអានផ្នែកលើការប្រកួតប្រជែង ក្នុងឯកសារនេះ។

ភាពពេញលេញ និងភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានគណនី

រាល់ព័ត៌មានទំាងអស់ដែលបានផ្តល់នៅពេលចុះឈ្មោះលើគេហទំព័រនេះត្រូវតែត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញគ្រប់ចំណុចទំាងអស់។ Betcris.com រក្សាសិទិ្ធចាប់ផ្តើមនីតិវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់បានគ្រប់ពេលដោយទាក់ទង ទៅលោកអ្នកតាមអ៊ីម៉ែលដើម្បីស្នើសុំឯកសារគាំទ្រ។

អតិថិជនត្រូវតែរក្សាបច្ចុប្បន្នភាពនៃព័ត៌មានចុះឈ្មោះរបស់ពួកគេ។ ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានណាមួយត្រូវតែរាយការណ៍ទៅកាន់ផ្នែកសេវាបម្រើអតិថិជនឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន។

ភាពតែមួយនៃគណនី

អតិថិជនអាចមានគណនីតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើអតិថិជនប្រើគណនីច្រើនជាងមួយ គណនីនោះនឹងត្រូវបានផ្អាករហូតទាល់តែព័ត៌មានលំអិត និងសមតុល្យគណនីត្រូវបានបញ្ជាក់ និងបង្រួមចូលគ្នា។ នៅពេលបានបញ្ចប់ គណនីផ្សេងទៀតទាំងអស់នឹងត្រូវបានបិទ ហើយមានតែគណនីមួយប៉ុណ្ណោះនឹងនៅបន្តសកម្ម។

កិច្ចការសម្ងាត់នៃពាក្យសម្ងាត់

Betcris.com អនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនទំាងអស់ជ្រើសរើសបន្សំឈ្មោះអ្នកប្រើ និងពាក្យសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ យើងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យអតិថិជនទាំងអស់រក្សាទុកព័ត៌មាននេះជាការសម្ងាត់។ ប្រតិបត្តិការទាំងអស់ដែលបានធ្វើពីគណនីរបស់លោកអ្នកនឹងត្រូវបានទទួលយក ដរាបណាលោកអ្នកផ្តល់នូវឈ្មោះអ្នកប្រើ និងពាក្យសម្ងាត់របស់លោកអ្នកយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។

Betcris.com គឺមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ ប្រសិនបើពាក្យសម្ងាត់ត្រូវបានលាតត្រដាង ឬទទួលបានដោយភាគីទីបី ហើយភាគីទីបីដែលនិយាយនោះប្រើប្រាស់ព័ត៌មានក្នុងលក្ខណៈជាការព្យាបាទ។

ការធ្វើឱ្យដំណើរការគណនី

ដើម្បីអាចមានសិទ្ធិទទួលបានសេវាកម្ម និងផលិតផលផ្សេងៗដែលបានផ្តល់ជូនដោយ Betcris.comអតិថិជនត្រូវតែផ្តល់នូវព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖

 • នាមខ្លួន និងនាមត្រកូល
 • ពាក្យសម្ងាត់ដែលត្រូវប្រើ
 • ឃ្លាសម្ងាត់
 • អ៊ីម៉ែលដែលមានសុពលភាព
 • ទូរស័ព្ទ
 • អាសយដ្ឋានជាក់លាក់ (ប្រទេស រដ្ឋ ទីក្រុង ផ្លូវ)

អតិថិជនទាំងអស់នឹងទទួលបានអ៊ីម៉ែលមួយដើម្បីធ្វើឱ្យមានគណនីដំណើរការ។ គ្រប់គណនីទំាងអស់ត្រូវតែបានធ្វើឱ្យមានដំណើរការតាមរយៈអ៊ីម៉ែលនេះ។ ប្រសិនបើនេះមិនបានបញ្ចប់ Betcris.com រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្អាកសកម្មភាពទាំងអស់លើគណនីដែលបានសំដៅលើរហូតទាល់តែព័ត៌មានលំអិតត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់។

ឯកសារ v3.7។ (ថ្ងៃទី 27 ខែតុលា ឆ្នាំ 2010)

ការត្អូញត្អែរ

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំប្តេជ្ញាចិត្តជាមួយអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបញ្ហាមួយដែលយើងខ្ញុំចង់ជួយ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំនៅ help@betcris.com យើងខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅរកលោកអ្នកឆាប់ៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន សូមអនុញ្ញាតរយៈពេល 24 - 48 ម៉ោងសម្រាប់យើងខ្ញុំឆ្លើយតប។

បន្ទាប់ពីបញ្ហានោះត្រូវបានដោះស្រាយ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ពេញចិត្តទាំងស្រុងនៅឡើយ លោកអ្នកអាចបញ្ជូនបន្តការត្អូញត្អែររបស់លោកអ្នកទៅកាន់ MGA ដោយប្រើប្រាស់អ៊ីម៉ែលដូចខាងក្រោម៖ support_mga@mga.org.mt

ត្រឡប់ទៅផ្ន
ែកខាងលើ