Streak Challenge - กฎ

ทั่วไป

Streak Challenge ของ BETCRIS เป็นไปตามมกฎต่อไปนี้ ไม่บังคับให้มีการซื้อ การยกเลิกถูกห้ามโดยกฎหมาย

Streak Challenge ของ BETCRIS สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านและเข้าใจกฎต่อไปนี้ก่อนทำการเล่่น โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรับรางวัล Streak Challenge ของ BETCRIS จะได้คะแนนโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันความผิดพลาดโดยมนุษย์ และกฎทั้งหมดจะต้องปฏิบัติตามและมีผลกับผู้เล่นทุกคน

นี่เป็นการแข่งขันที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับรางวัลสำหรับการทายผลผู้ชนะได้ถูกต้องต่อเนื่องในกีฬาที่เจาะจงอย่างหนึ่ง รางวัลจะมอบให้กับการทายผลถูกต้องต่อเนื่อง 21 ครั้ง, 17 ครั้ง, 13 ครั้ง, 9 ครั้ง และ 5 ครั้ง

รางวัล

  • รางวัลใหญ่ (สำหรับผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนไว้และทายผลได้ถูกต้องติดต่อกัน 21 ครั้ง) มีมูลค่า เป็นเงินสด $25,000betcris.com สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลใหญ่สำหรับอีเวนต์ใดๆ เมื่อใดก็ได้ รางวัลใหญ่ระหว่างอัเวนต์เหล่านี้จะเท่าหรือมากกว่ามูลค่า $25,000

  • ผู้ที่เข้าร่วมทุกคนที่ทายผลถูกต้องต่อเนื่อง 17 ครั้งจะได้รับ $2,500 ฟรีเพลย์ ไม่ว่าจะไปสิ้นสุดที่กี่ครั้งก็ตาม

  • ผู้ที่เข้าร่วมทุกคนที่ทายผลถูกต้องต่อเนื่อง 13 ครั้งจะได้รับ $500 ฟรีเพลย์ ไม่ว่าจะไปสิ้นสุดที่กี่ครั้งก็ตาม

  • ผู้ที่เข้าร่วมทุกคนที่ทายผลถูกต้องต่อเนื่อง 9 ครั้งจะได้รับ $100 ฟรีเพลย์ ไม่ว่าจะไปสิ้นสุดที่กี่ครั้งก็ตาม

  • ผู้ที่เข้าร่วมทุกคนที่ทายผลถูกต้องต่อเนื่อง 5 ครั้งจะได้รับ $25 ฟรีเพลย์ ไม่ว่าจะไปสิ้นสุดที่กี่ครั้งก็ตาม

  • ผู้เข้าร่วมที่ชนะมากที่สุดในแต่ละเดือนจะได้รับ $1000 ฟรีเพลย์ หากมีผู้เข้าร่วมหลายคนเสมอกันตอนสิ้นเดือน จะใช้ระบบไทเบรคเหล่านี้เพื่อตัดสินผู้ชนะ ดังนี้ (1) เปอร์เซ็นต์ชนะในเดือนนั้น (2) ผู้ที่ส่งการทายผลแรกก่อน (ตามเวลาที่บันทึกไว้)

สำคัญ: Streak Challenge ของ betcris.com สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ผู้เข้าร่วมจะต้องมีบัญชีเดิมพันของ betcris.com ที่แอคทีฟ เพื่อรับรางวัลเต็มจำนวน บัญชีที่แอคทีฟ คือ บัญชีที่มีการวางเดิมพันอย่างน้อย $300 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเริ่มการทายผลถูกต้องต่อเนื่อง หากไม่เช่นนั้น ผู้ชนะจะได้รับรางวัลเพียง 10% ของเงินรางวัลที่แสดงไว้

ผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของ Rewards Loyalty Program ไม่สามารถรับรางวัลใดๆ ได้เลย

ภาษีเป็นความรับผิดชอบของผู้ชนะ มูลค่ารางวัลทั้งหมดเป็นดอลลาร์สหรัฐ และเงินรางวัลจะจ่ายเป็นดอลลาร์สหรัฐ

เงื่อนไขการเข้าร่วม

ไม่มีการโอน ส่งต่อ หรือแทนที่เงินรางวัล นอกจากสปอนเซอร์มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงินรางวัลเป็นสิ่งของที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือสูงกว่าในกรณีรางวัลที่ระบุไว้ไม่สามารถจัดหามาได้ กฎหมายและข้อกำหนดของประเทศ รัฐ มณฑล ท้องถิ่นทั้งหมดมีผลบังคับใช้ ผู้เข้าร่วมยอมรับข้อตกลงของกฎอย่างเป็นทางการเหล่านี้ และการตัดสินใจของสปอนเซอร์ ซึ่งถือเป็นที่สุดและมีผลบังคับใช้ในทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันนี้ ผู้ที่ชนะรางวัลมูลค่ามากกว่า $100 อาจได้รับการร้องขอให้ลงนามและส่งคืนประกาศคุณสมบัติและ Liability Release และใในกรณีที่มีได้ตามกฎหมาย Publicity Release ภายใน 7 วันหลังจากการประกาศครั้งแรก หากไม่สามารถกระทำตามได้ในเวลาที่กำหนด อาจส่งผลให้หมดสิทธิ์ในการรับรางวัล และเลือกผู้ชนะอื่นแทน การยอมรับรางวัลถือเป็นการอนุญาตให้สปอนเซอร์และเอเจนซีย์ของสปอนเซอร์ให้ใช้ชื่อและข้อมูลของผู้ชนะในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยอีกนอกจากจะถูกห้ามตามกฎหมาย โดยการรับรางวัล ผู้ชนะยินยอมที่จะไม่เรียกร้องความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการเข้าร่วมในการแข่งขันนี้ จากสปอนเซอร์ และผู้อำนวยการ เจ้าพนักงาน ลูกจ้างของสปอนเซอร์ สปอนเซอร์ไม่ต้องรับผิดชอบกับการพิมพ์ผิด หรือข้อผิดพลาดอื่นใดในข้อเสนอ การควบคุมดูแลการแข่งขันหรือในการประกาศรางวัล

อินเตอร์เน็ต

สปอนเซอร์ไม่รับผิดชอบใดๆ กับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกซึ่งส่งผลให้เกิดการละเลย ขัดขวาง ลบ เสียหาย ล่าช้า ในการดำเนินการหรือการสื่อสาร การโจรกรรมหรือการทำลาย หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในการเข้าร่วม หรือสำหรับความผิดพลาดที่เกิดจากเชิงเทกนิก เครือข่าย อุปกรณ์โทรศัพท์ อิเล็กทรอนิก คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ หรือข้อจำกัดในลักษณะใดๆ หรือการสื่อสารที่ไม่แม่นยำ หรือการล้มเหลวที่จะได้รับข้อมูลการเข้าร่วม โดยสปอนเซอร์หรือพรีเซนเตอร์ ในกรณีที่เกิดปัญหาทางเทกนิก หรือทราฟฟิกบนอินเตอร์เน็ต หรือ ฯณ เว็บไซต์ หรือข้อเหล่านี้รวมกันใดๆ หากด้วยเหตุผลใดก็ตาม ส่วนของโปรแกรมที่อยู่บนอินเตอร์เน็ตไม่สามารถดำเนินการอย่างที่วางแผนไว้ รวมถึงการติดไวรัส เกิดบั๊ก การแทรกแทรง การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกง ความผิดพลาดทางเทกนิก หรือเหตุผลอื่นใดที่สร้างความเสียหายหรือก่อผลกระทบต่อการควบคุมดูแล ความปลอดภัย ความยุติธรรม ความน่าเชื่อถือ หรือการดำเนินการแข่งขันอย่างเหมาะสม สปอนเซอร์สงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกหรือหยุด หรือเปลี่ยนแปลง หรือระงับการแข่งขัน สปอนเซอร์ยังมีสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิ์ของบุคคลใดๆ ที่แทรกแซงกระบวนการของเกม คำเตือน: ความพยายามใดๆ ของผู้เข้าร่วมที่จะสร้างความเสียหายกับเว็บไซต์ใดๆ หรือแก้ไขการดำเนินการอย่างถูกต้องของเกม เป็นการละเมิดกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง และหากเกิดความพยายามดังกล่าว สปอนเซอร์มีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้เข้าร่วมดังกล่าวในทางกฎหมายจนถึงที่สุด

Streak Challenge ของ BETCRIS เป็นการแข่งขันที่ดำเนินต่อไปเรื่อยๆ คุณสามารถเข้าร่วมเมื่อใดก็ได้ เมื่อการทายผลต่อเนื่องของคุณหยุดลง คุณสามารถเลือกทายผลใหม่ได้ทันที และพยายามเริ่มการทายต่อเนื่องใหม่

ผู้ชนะรางวัลทุกคนจะต้องมีที่อยู่อีเมลที่ใช้งานได้ เพื่อรับรางัวลทางไปรษณีย์

กลับไปบนสุด