Chương Trình Streak Challenge

Đặt cược hàng ngày và giành được tới

$25,000 USD*
bills

Nếu bạn không có tài
khoản, hãy Đăng ký ngay

Xem phần
"Cuộc thi”

Đặt cược
của bạn

Giải thưởng

Có giải thưởng dành cho 5, 9, 13, 17 và 21 lần thắng liên tiếp. Ngoài ra, người có nhiều lựa chọn chính xác nhất trong tháng sẽ giành được giải thưởng $1000 USD* trong các lượt chơi miễn phí.

 • 5 aciertos

  5 Lựa chọn chính xác

 • 9 aciertos

  9 Lựa chọn chính xác

 • 13 aciertos

  13 Lựa chọn chính xác

 • 17 aciertos

  17 Lựa chọn chính xác

 • 21 aciertos

  21 Lựa chọn chính xác

Giải thưởng được trao dạng chơi miễn phí. Giá trị của giải thưởng tính bằng Đô la Mỹ. Để giành được toàn bộ giải thưởng, bạn phải có tài khoản đang hoạt động. Xem thể lệ.

Bắt đầu chơi ngay!
Trở Lại Trên Cùng