Streak Challenge - Quy Định

Tổng quát

BETCRIS Streak Challenge tuân thủ các quy định bên dưới. Không cần phải có giao dịch mua. Vô hiệu khi bị luật pháp cấm.

Bạn có thể tham gia BETCRIS Streak Challenge miễn phí. Đảm bảo bạn đọc và hiểu các quy định sau đây trước khi chơi, nhất là phần về nhận thưởng. Game BETCRIS Streak Challenge được tính điểm tự động để loại bỏ sơ suất của con người, và tất cả người chơi phải tuân thủ và thực hiện nghiêm tất cả quy định.

Đây là một Cuộc Thi trong đó người dự thi được trao thưởng vì đưa những lựa chọn chính xác liên tiếp về người thắng trong các sự kiện thể thao đã cho biết. Các giải thưởng được trao cho 21 lần chọn chính xác liên tiếp, 17 lần chọn chính xác liên tiếp, 13 lần chọn chính xác liên tiếp, 9 lần chọn chính xác liên tiếp, và 5 lần chọn chính xác liên tiếp.

Giải thưởng

  • Giải Đặc Biệt (trao cho mỗi người tham gia đã đăng ký có 21 lựa chọn chính xác liên tiếp – là $25.000 tiền mặt. betcris.com có quyền thay đổi giải đặc biệt đối với các sự kiện cụ thể vào bất kỳ lúc nào. Giải đặc biệt trong các sự kiện này sẽ có giá trị bằng hoặc lớn hơn $25.000.

  • Tất cả người dự thi đã đăng ký nào có 17 lần chọn chính xác liên tiếp sẽ nhận được $2.500 chơi miễn phí, bất kể khi nào vận may của người dự thi kết thúc.

  • Tất cả người dự thi đã đăng ký nào có 13 lần chọn chính xác liên tiếp sẽ nhận được $500 chơi miễn phí, bất kể khi nào vận may của người dự thi kết thúc.

  • Tất cả người dự thi đã đăng ký nào có 9 lần chọn chính xác liên tiếp sẽ nhận được $100 chơi miễn phí, bất kể khi nào vận may của người dự thi kết thúc.

  • Tất cả người dự thi đã đăng ký nào có 5 lần chọn chính xác liên tiếp sẽ nhận được $25 chơi miễn phí, bất kể khi nào vận may của người dự thi kết thúc.

  • Người dự thi đã đăng ký tích lũy nhiều lần thắng nhất mỗi tháng sẽ nhận được $1000 chơi miễn phí. Nếu có nhiều người dự thi hòa số lần thắng vào cuối tháng, quy tắc mất hòa sẽ xác định người thắng: (1) Tỉ lệ thắng trong tháng (2) Thành viên nào nộp lựa chọn đầu tiên sớm nhất trong tháng (nhãn thời gian).

QUAN TRỌNG: Bạn có thể tham gia miễn phí trong cuộc thi Streak Challenge của betcris.com, tuy nhiên, người dự thi phải cótài khoản đặt cược betcris.com  có hoạt động để nhận đầy đủ tiền thưởng. Tài khoản đặt cược CÓ HOẠT ĐỘNG được định nghĩa là đã đặt cược ít nhất $300 không quá 30 ngày trước bắt đầu vận may. Nếu không, người dự thi trúng thưởng sẽ nhận được 10% số tiền thưởng đã niêm yết.

Người dự thi nào KHÔNG phải là thành viên của Chương Trình Thưởng Khách Hàng Trung Thành sẽ KHÔNG đủ điều kiện trúng thưởng.

Người trúng thưởng hoàn toàn chịu trách nhiệm đóng mọi khoản thuế. Tất cả giá trị giải thưởng tính bằng dollar Mỹ, và các giải thưởng bằng tiền mặt được trao bằng dollar Mỹ.

Điều kiện tham gia

Không thể chuyển nhượng, chỉ định hay thay thế một giải thưởng, trừ việc Nhà Tài Trợ có quyền thay thế giải thưởng bằng một sản phẩm có giá trị tương đương trở lên trong trường hợp không có giải thưởng đã công bố. Áp dụng mọi điều luật và quy định của liên bang, tiểu bang, địa phương và tỉnh. Người dự thi đồng ý tuân thủ các điều khoản của Các Quy Định Chính Thức này và quyết định của Nhà Tài Trợ, là quyết định cuối cùng và có giá trị ràng buộc đối với tất cả các vấn đề liên quan đến Cuộc Thi này. Tất cả người trúng thưởng đối với các giải thưởng có giá trị $100 trở lên có thể được yêu cầu ký tên và gửi lại bản Tuyên Bố Điều Kiện Tham Gia, giấy Miễn Trách Nhiệm Pháp Lý và khi luật pháp cho phép, giấy Cho Phép Công Khai trong vòng 7 ngày sau ngày thông báo đầu tiên. Việc không tuân thủ thời hạn này có thể dẫn đến giải thưởng bị vô hiệu và chọn một người trúng thưởng thay thế. Việc nhận giải thưởng cấu thành việc cho phép Nhà Tài Trợ và các đại lý của nó sử dụng tên và/hoặc hình ảnh của người trúng thưởng để quảng cáo và quảng bá mà không phải trả thêm thù lao, trừ phi bị luật pháp cấm. Bằng việc nhận giải thưởng, người trúng thưởng đồng ý miễn trách nhiệm cho Nhà Tài Trợ, giám đốc, cán bộ, nhân viên và người được chỉ định tương ứng của nó đối với bất kỳ trường hợp thương tật hay thiệt hại nào gây ra hoặc được khẳng định gây ra bởi việc tham gia Cuộc Thi. Nhà tài trợ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi in hay lỗi khác nào trong việc in chương trình khuyến mãi, việc quản lý Cuộc Thi này hoặc trong thông báo về bất kỳ giải thưởng.

Internet

Nhà tài trợ không chịu trách nhiệm đối với lỗi gửi thông tin điện tử dẫn đến thiếu sót, gián đoạn, xóa, khiếm khuyết, trì hoãn trong các hoạt động hay truyền gửi, trộm cắm hay hủy hoại hay truy cập trái phép hay thay đổi tài liệu dự thư, hay đối với sự cố kỹ thuật, mạng, thiết bị điện thoại, điện tử, máy tính, phần cứng hay phần mềm hay các giới hạn dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc gửi thông tin không chính xác hay Nhà Tài Trợ không nhận được thông tin dự thi vì vấn đề kỹ thuật hay nghẽn đường truyền trên Internet hoặc tại bất kỳ trang Web nào hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng. Nếu vì bất kỳ lý do gì phần Internet của chương trình không thể vận hành theo kế hoạch, bao gồm nhiễm virus, bọ máy tính, bị phá hoại, can thiệp trái phép, gian lận, sự cố kỹ thuật, hay bất kỳ nguyên nhân nào khác làm hỏng hoặc ảnh hưởng đến việc quản trị, an ninh, tính công bằng, tính toàn vẹn, hay tổ chức thích hợp của Cuộc Thi này, Nhà Tài Trợ có toàn quyền hủy, chấm dứt, điều chỉnh hay đình chỉ Cuộc Thi này. Nhà tài trợ cũng có quyền hủy tư cách dự thi của bất kỳ cá nhân nào can thiệp quy trình game. Thận trọng: Bất kỳ trường hợp nào người dự thi cố tình làm hỏng bất kỳ trang Web nào hay làm ảnh hưởng đến hoạt động hợp pháp của game là vi phạm luật hình sự và dân sự và nếu có hành động đó, Nhà Tài Trợ có quyền yêu cầu bất kỳ người dự thi nào như thế bồi thường ở mức độ cao nhất được luật pháp cho phép.

Game BETCRIS Streak Challenge là một cuộc thi liên tục. Bạn có thể tham gia vào bất kỳ lúc nào. Khi vận may của bạn kết thúc, bạn có thể ngay lập tức có lựa chọn khác và thử bắt đầu một vận may mới.

Tất cả người trúng thưởng phải có địa chỉ email hợp lệ. Để đủ điều kiện nhận giải thưởng qua đường bưu điện.

Trở Lại Trên Cùng