Các Tùy Chọn Khôi Phục

Để cài đặt lại mật khẩu, vui lòng nhập số tài khoản BETCRIS của bạn.
Hướng dẫn sẽ được gửi đến địa chỉ email liên kết với tài khoản đó.

ID Tài Khoản này không tồn tại Vui lòng nhập một ID Tài Khoản để tiếp tục

Để nhận số tài khoản, vui lòng nhập địa chỉ email liên kết với
tài khoản BETCRIS của bạn. Hướng dẫn sẽ được gửi đến địa chỉ email đó.

Có lỗi với tài khoản email của bạn, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng Định dạng địa chỉ email không hợp lệ

Vui lòng nhập mã hiển thị
trong ảnh và tiếp tục
Mã Không Chính Xác. Vui lòng thử lại!

Đã email hướng dẫn thành công!

  • Email đã được gửi đến địa chỉ email liên kết với tài khoản BETCRIS bạn nhập.
  • Vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn trong thông báo để khôi phục mật khẩu của bạn.
  • Nếu email không có trong hộp thư đến của bạn, vui lòng kiểm tra thư mục thư rác.

Có lỗi khi cố gửi thông tin khôi phục

Trở Lại Trên Cùng