Penn National

  • Track Level: D
  • Max Bet Profit: $3,000.00 USD

@

Thứ Bảy Tháng Mười Một 17, 2018
Gate Horse Jockey ML
1 Jazzy's Quattro (MD) L H Munar 6/1
2 Max James (VA) J Tunon 9/2
3 Abruzzi's Star (FL) K Swan 15/1
4 Lyrical Miracle (NY) J A Hernandez 7/2
5 Muchacho Dude (FL) M J Inirio 7/5
6 Haitian Hill (PA) J A Davis 7/2
Trở Lại Trên Cùng