Turf Paradise

  • Track Level: D
  • Max Bet Profit: $3,000.00 USD

@

Thứ Ba Tháng Hai 19, 2019
Gate Horse Jockey ML
1 Whining (FL) J M Bourdieu 4/1
2 Frat Boy (KY) F Monroy 20/1
3 Thunder (KY) S A Stevens 7/2
4 Take a Risk (CA) A M Cruz 15/1
5 Rally Cap Rudy (WA) A R Ramgeet 3/1
6 Kiss Sin Goodbye (AB) I Hernandez 9/5
7 African Fighter (KY) D P Vergara 5/1
Trở Lại Trên Cùng