Chương Trình Dành Cho Khách Hàng Trung Thành

Đổi điểm BetPoints™ thành tiền

Vàng Gold Bạch kimPlatino Kim cươngDiamante
500 BetPoints™ $2.25 USD* $2.50 USD* $2.75 USD*
1,000 BetPoints™ $4.75 USD* $5.30 USD* $5.85 USD*
2,000 BetPoints™ $10.00 USD* $11.00 USD* $12.00 USD*
3,000 BetPoints™ $15.00 USD* $16.00 USD* $18.00 USD*
4,000 BetPoints™ $20.00 USD* $22.00 USD* $25.00 USD*
5,000 BetPoints™ $25.00 USD* $28.00 USD* $31.00 USD*
6,000 BetPoints™ - $34.00 USD* $38.00 USD*
7,000 BetPoints™ - $41.00 USD* $45.00 USD*
8,000 BetPoints™ - $47.00 USD* $52.00 USD*
9,000 BetPoints™ - $54.00 USD* $60.00 USD*
10,000 BetPoints™ - $61.00 USD* $69.00 USD*
12,000 BetPoints™ - $76.00 USD* $85.00 USD*
15,000 BetPoints™ - $96.00 USD* $107.00 USD*
30,000 BetPoints™ - $195.00 USD* $217.00 USD*
40,000 BetPoints™ - - $294.00 USD*
50,000 BetPoints™ - - $375.00 USD*
60,000 BetPoints™ - - $455.00 USD*
70,000 BetPoints™ - - $540.00 USD*
80,000 BetPoints™ - - $625.00 USD*
90,000 BetPoints™ - - $715.00 USD*

* Điểm BetPoints™ hiển thị trong bảng này tính bằng Dollar USD$, tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng trong nhiều trường hợp BetPoints™ và cấp BetPoints™ được tính bằng tiền tệ địa phương của chủ tài khoản

Tất Cả Các Cấp Đều Có Thưởng Cho Bạn!

Có ba cấp trong Chương Trình Thưởng BetPoints:, Vàng, Bạch Kim,Kim Cương. Bạn sẽ nhận được những quyền lợi và đặc quyền riêng với từng cấp.

Cấp Thưởng Vàng

Từ 0 đến 29.999 BetPoints™: Đủ điều kiện có tư cách Vàng ngay lập tức sau khi đăng ký!

Gold Membership
 • 10% chơi miễn phí lên đến $500 USD.
 • Chuyển Hạn 4X
 • Hoàn Tiền Phí Nạp Tiền
 • Giá Trị BetPoints Cơ Bản Đã Kiếm Được

Cấp Thưởng Bạch Kim

Từ 30.000 đến 299.999 BetPoints™: Sau khi kiếm được 30.000 BetPoints™ trong khoảng thời gian 12 tháng, tài khoản của bạn sẽ được chuyển sang cấp Bạch Kim của chương trình thưởng.

Gold Membership
 • 10% chơi miễn phí lên đến $750 USD.
 • Chuyển Hạn 4X
 • Hoàn Tiền Phí Nạp Tiền
 • Giá Trị BetPoints Đã Kiếm Được Cao Hơn 10% So Với Cấp Vàng

Cấp Thưởng Kim Cương

Từ 300.000 trở lên: Sau khi kiếm được 300.000 BetPoints™ trong khoảng thời gian 12 tháng, tài khoản của bạn sẽ được chuyển sang cấp Kim Cương của chương trình thưởng.

Gold Membership
 • 15% chơi miễn phí lên đến $3.000 USD
 • Chuyển Hạn 4X
 • Hoàn Tiền Phí Nạp Tiền
 • Giá Trị BetPoints Đã Kiếm Được Cao Hơn 20% So Với Cấp Vàng
 • V.I.P. Dịch vụ 24/7/365
Trở Lại Trên Cùng