Chính Sách về Quyền Riêng Tư

Tổng quát

BETCRIS.com tôn trọng quyền riêng tư của khách truy cập trang web chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ Chính Sách về Quyền Riêng Tư Trực Tuyến này để bạn hiểu được các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của chúng tôi liên quan đến thông tin chúng tôi thu thập thông qua trang web này.

Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của Trẻ Em

BETCRIS.com không tiếp thị cho trẻ em dưới 18 tuổi. Trẻ em luôn phải xin phép cha mẹ trước khi gửi bất kỳ thông tin nào về cách em (chẳng hạn như tên, địa chỉ email, và số điện thoại) qua Internet, cho chúng tôi hoặc bất kỳ ai khác. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng không truy cập BETCRIS.com.

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập

Thông tin BETCRIS.com thu thập thường rơi vào hai loại:

 • Thông tin do khách truy cập trang web cung cấp khi họ đăng ký hoặc bắt đầu giao dịch
 • Thông tin theo dõi được thu thập khi khách truy cập điều hướng qua trang web BETCRIS.com. Các nhà cung cấp bên thứ ba, các trang web của họ được quảng cáo trên và được truy cập qua trang của chúng tôi, cũng có thể thu thập thông tin.

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi trong khi truy cập trang BETCRIS.com giúp chúng tôi cải thiện chất lượng và việc sử dụng trang web của chúng tôi. Bạn chia sẻ càng nhiều thông tin với chúng tôi, chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu của bạn càng tốt.

Khi bạn mua các dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu các loại thông tin sau đây:

 • Tên
 • Địa chỉ vận chuyển và/hoặc địa chỉ nhận hóa đơn
 • Số thẻ tín dụng hoặc số tài khoản
 • Số điện thoại hoặc số fax
 • Địa chỉ email
 • Ngày sinh
 • Số An Sinh Xã Hội
 • Số giấy phép lái xe

Chúng tôi có thể cần thông tin này để xử lý đơn hàng của bạn. Nếu chúng tôi gặp vấn đề khi xử lý đơn hàng của bạn, thông tin liên hệ mà bạn cung cấp được sử dụng để liên hệ với bạn. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin liên hệ này để cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về tài khoản của bạn và/hoặc dịch vụ của chúng tôi. Đối với tài khoản thẻ tín dụng, chúng tôi có thể yêu cầu Số An Sinh Xã Hội, mục đích duy nhất của việc chúng tôi sử dụng Số An Sinh Xã Hội của bạn là để xác nhận danh tính của bạn khi bạn thắc mắc về hoặc truy cập tài khoản của mình.

Địa Chỉ Email

Nếu bạn cung cấp địa chỉ email cho chúng tôi, đôi khi chúng tôi có thể gửi email cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ mới, hoặc các chương trình khuyến mãi mà chúng tôi cho rằng bạn sẽ quan tâm. Mặc dù chúng tôi hy vọng bạn sẽ thấy thông tin này là có ích, nếu bạn không muốn nhận các email như thế, vui lòng cho biết, khi bạn cung cấp địa chỉ email cho chúng tôi, rằng bạn không muốn nhận thông tin hay chương trình khuyến mãi như thế.

Số Điện Thoại

Nếu bạn cung cấp số điện thoại cho chúng tôi, đôi khi chúng tôi có thể gửi tin nhắn sms và/hoặc gọi điện cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ mới, hoặc các chương trình khuyến mãi mà chúng tôi cho rằng bạn sẽ quan tâm. Mặc dù chúng tôi hy vọng bạn sẽ thấy thông tin này là có ích, nếu bạn không muốn nhận các tin nhắn sms như thế, vui lòng cho biết, khi bạn cung cấp số điện thoại di động cho chúng tôi, rằng bạn không muốn nhận thông tin hay chương trình khuyến mãi như thế.

Truy Cập Hồ Sơ Đăng Ký Của Bạn

Để thay đổi thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với phòng dịch vụ khách hàng của chúng tôi. Bạn sẽ cần số tài khoản, mật mã và thông tin danh định của mình. Email có thể thay đổi trong phần "Tài Khoản Của Tôi"

BETCRIS ("Trang Web") sử dụng cookie để cung cấp dịch vụ tốt hơn và tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân nhiều hơn cho người dùng.

Cookie

Cookie là gì?

Cookie là các tập tin văn bản nhỏ chứa lượng nhỏ thông tin được gửi và lưu trên máy tính, điện thoại thông minh hoặc thiết bị khác của bạn, khi bạn truy cập một trang web. Cookie sau đó được gửi lại cho trang web xuất phát của chúng ở mỗi lần truy cập sau đó hoặc một trang web khác có nhận dạng cookie đó. Cookie là có ích vì chúng cho phép trang web nhận dạng thiết bị của người dùng.

Thông tin được lưu trên thiết bị của bạn

Chúng tôi có thể lưu một số thông tin trên máy tính, máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc thiết bị di động khi bạn xem các trang của chúng tôi, các trang di động hoặc các ứng dụng di động. Chúng tôi sử dụng cookie, là các tập tin văn bản được lưu trên máy tính của bạn hoặc thiết bị tương đương khi bạn truy cập các trang web nhất định, ghi lại ưu tiên của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng Các Đối Tượng Được Chia Sẻ Cục Bộ hay 'flash cookie'. 'Flash cookie' tương tự như cookie trình duyệt. Chúng cho phép chúng tôi ghi nhớ thông tin về các lượt truy cập của bạn trên các trang của chúng tôi nhưng không thể truy cập hay sử dụng thông tin khác trên máy tính của bạn. Chúng tôi không sử dụng flash cookie để ghi nhớ hay sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân trực tiếp về bạn chẳng hạn như tên hoặc địa chỉ email của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng flash cookie trên các trang web của chúng tôi và không sử dụng trên các trang web của bên khác. Chúng tôi sử dụng cookie và flash cookie để theo dõi việc sử dụng các trang của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie và cookie của bên thứ ba để theo dõi lưu lượng truy cập đến Dịch Vụ và cải thiện dịch vụ và tạo thuận lợi hơn cho bạn sử dụng. Chúng tôi sử dụng flash cookie và cookie bên thứ ba để giúp chúng tôi hiển thị cho bạn những quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn dựa trên việc bạn sử dụng các trang của chúng tôi.

Danh sách các cookie chính của BETCRIS

Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin về từng cookie chúng tôi có thể sử dụng và mục đích sử dụng trong bảng bên dưới

Cookie Bên Thứ 1:

Tên Mục đích Phân loại
Affid Cookie này được dùng để lưu ID cộng tác viên với mục đích xác định cộng tác viên của chúng tôi. Tuyệt Đối Cần Thiết
campaignid Cookie này được sử dụng để lưu ID Chiến Dịch được sử dụng trong trang web. Tuyệt Đối Cần Thiết
LandingPreference Cookie này được dùng để lưu và xác định trang chính đã chọn cho khách hàng mỗi khi trang này được mở ra trong một trình duyệt. Tuyệt Đối Cần Thiết
LanguagePreference Cookie này được dùng để lưu và xác định ngôn ngữ đã chọn cho khách hàng mỗi khi trang này được mở ra trong một trình duyệt. Tuyệt Đối Cần Thiết
Tabname Cookie này được dùng cho các banner của phần khác của trang web để giúp khách hàng điều hướng trên trang web Cookie Chức Năng
fontSize Cookie này được dùng để lưu cỡ phông chữ đã chọn cho khách hàng liên quan đến văn bản của trang web. Cookie Chức Năng
fontSizeID Cookie này được dùng để lưu id cỡ phông chữ đã chọn cho khách hàng liên quan đến văn bản của trang web. Cookie Chức Năng

Cookie Bên Thứ 3:

Tên Mục đích Phân loại
pid Cookie này được dùng cho ứng dụng twitter. Tuyệt Đối Cần Thiết
datr, next, next_path, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref, wd Các cookie này được dùng cho ứng dụng Facebook. Tuyệt Đối Cần Thiết

Khi nào chúng tôi sử dụng cookie?

Trong quá trình đăng ký
Các cookie này sẽ chứa thông tin được thu thập trong quá trình bạn đăng ký và sẽ cho phép chúng tôi nhận dạng bạn là khách hàng và cung cấp cho bạn các dịch vụ bạn yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu này để hiểu hơn về sở thích của bạn khi bạn trên mạng và để cải thiện trải nghiệm truy cập của bạn trên các Nền Tảng Của Chúng Tôi.

Trên trang web của chúng tôi
Đối với khách truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng cookie để thu thập thông tin. Các máy chủ của chúng tôi sử dụng hai loại cookie khác nhau:

Cookie 'theo phiên truy cập': Loại cookie này chỉ được phân bổ cho máy tính của bạn trong thời gian bạn truy cập trang web của chúng tôi. Cookie theo phiên truy cập giúp bạn điều hướng nhanh hơn trên trang web của chúng tôi và, nếu bạn là khách hàng có đăng ký, nó cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin phù hợp hơn với bạn. Cookie này tự động hết hạn khi bạn đóng trình duyệt.

Cookie 'vĩnh viễn': Loại cookie này sẽ vẫn nằm trên máy tính của bạn trong khoảng thời gian đã cài đặt cho từng cookie. Flash cookie cũng là cookie vĩnh viễn.

Cookie 'phân tích' cho phép chúng tôi nhận biết và đếm số khách truy cập và xem khách truy cập điều hướng trên trang web như thế nào khi họ sử dụng trang web. Điều này giúp chúng tôi cải thiện cách hoạt động của các trang web của chúng tôi, ví dụ như, bằng cách đảm bảo bạn có thể tìm được nội dung mình cần một cách dễ dàng.

Cookie cho phép chúng tôi:

 • Hiểu hơn về những ưu tiên của bạn và cung cấp cho bạn những chương trình khuyến mãi phù hợp hơn.
 • Phân biệt bạn với người dùng khác trên các trang web của chúng tôi, điều này giúp chúng tôi mang lại cho bạn trải nghiệm hay khi bạn duyệt qua các trang của chúng tôi và cũng cho phép chúng tôi cải thiện các trang web của mình.
 • Xác định các ưu tiên của bạn khi tùy chỉnh nội dung hoặc chức năng dành cho bạn.
 • Xác nhận bạn là người dùng đã đăng ký và lưu chi tiết đăng nhập của bạn khi bạn truy cập Các Dịch Vụ nhất định trên trang web của chúng tôi.
 • Hiển thị cho bạn những quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn dựa trên việc bạn sử dụng các trang của chúng tôi
 • Thu thập số liệu về việc sử dụng Các Dịch Vụ Của Chúng Tôi.
 • Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie và web beacon để đảm bảo rằng các công cụ gửi thư của chúng tôi hoạt động chính xác.

Tôi có thể từ chối hay rút khỏi chính sách cookie bằng cách nào?

Cookie
Bạn có thể chấp nhận hay từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng nếu muốn bạn thường có thể điều chỉnh thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookie. Trình đơn Trợ Giúp trên thanh trình đơn của hầu hết các trình duyệt sẽ cho bạn biết bạn cách thức chặn trình duyệt chấp nhận cookie mới, cách thức cài đặt trình duyệt thông báo cho bạn khi bạn nhận cookie mới và cách thức vô hiệu tất cả cookie.

Flash cookie
Bạn có thể điều chỉnh các thiết lập Flash Player để không cho sử dụng flash cookie. Trình Quản Lý Thiết Lập của Flash Player của bạn cho phép bạn quản lý các ưu tiên của mình. Để vô hiệu flash cookie từ tất cả nội dung của bên thứ ba, hãy vào bảng 'Global Storage Settings' của Trình Quản Lý Thiết Lập và bỏ chọn hộp kiểm có nhãn 'Allow third party flash content to store information on your computer' và đóng Trình Quản Lý Thiết Lập. Hoặc bạn cũng có thể điều chỉnh các thiết lập của mình cho các trang web cụ thể mà bạn truy cập thông qua bảng 'Website Storage Settings' được tìm thấy trong Trình Quản Lý Thiết Lập.

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Flash Player cũ hoặc trình duyệt web cũ hơn, bạn có thể không sử dụng được Trình Quản Lý Thiết Lập. Chúng tôi khuyến cáo bạn đảm bảo rằng bạn nâng cấp Flash Player và trình duyệt lên phiên bản khả dụng mới nhất.

Nếu bạn chọn cách từ chối cookie, bạn có thể không trải nghiệm được hết các tính năng tương tác trên các trang web của chúng tôi.

Hoặc, bạn có thể truy cập http://www.aboutcookies.org/ để biết thông tin về cách xóa hoặc kiểm soát cookie. Vui lòng lưu ý rằng việc xóa cookie của chúng tôi hoặc vô hiệu cookie trong tương lai, bạn có thể không truy cập được các khu vực hoặc tính năng nhất định của các trang web của chúng tôi.

Đồng Ý Đối Với Chính Sách về Quyền Riêng Tư

Bằng việc nhấp vào 'Gửi' hoặc 'Tôi đồng ý' trong quy trình đăng ký hoặc bằng việc bạn tiếp tục sử dụng Các Dịch Vụ sau khi đăng Chính Sách về Quyền Riêng Tư này (khi phù hợp), bạn đồng ý với Chính Sách về Quyền Riêng Tư này. Đây là toàn bộ Chính Sách về Quyền Riêng Tư riêng của chúng tôi và nó thay thế bất kỳ phiên bản nào trước đây. Chính Sách về Quyền Riêng Tư này phải được đọc cùng với Các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng của chúng tôi và bất kỳ điều khoản áp dụng bổ sung nào được đăng trên Các Nền Tảng Của Chúng Tôi. Chúng tôi có thể định kỳ thay đổi Chính Sách về Quyền Riêng Tư này và sẽ thông báo cho bạn biết những thay đổi này bằng cách đăng các điều khoản đã sửa đổi trên Các Nền Tảng Của Chúng Tôi. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên định thường xuyên xem lại Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này.

Town View Trading có đăng ký trên Hệ Thống Đăng Ký Bảo Vệ Dữ Liệu của Cơ Quan Quản Lý Gibraltar.

Thông Tin Ở Cấp Trình Duyệt

Máy chủ web của chúng tôi tự động thu thập địa chỉ IP của bạn khi bạn yêu cầu các trang từ máy chủ của chúng tôi. Địa chỉ IP của bạn là một con số được các máy tính kết nối Internet sử dụng để nhận dạng máy tính của bạn để có thể gửi dữ liệu (chẳng hạn như các trang web bạn yêu cầu) cho bạn.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin về hệ điều hành bạn đang sử dụng trên máy tính của bạn và phần mềm trình duyệt web bạn đang sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi để chúng tôi có thể tối ưu hóa trang web của mình cho các hệ điều hành và trình duyệt web phổ biến nhất. Và, vì chúng tôi muốn biết bạn tìm thấy trang web của chúng tôi bằng cách nào, chúng tôi theo dõi vị trí xuất phát của bạn.

Khảo Sát Pop-up

Đôi khi chúng tôi yêu cầu thông tin từ người dùng thông qua các khảo sát pop-up. Việc tham gia các khảo sát này là hoàn toàn tự nguyện; nếu bạn không muốn cung cấp thông tin được yêu cầu, vui lòng không trả lời khảo sát. Thông tin chúng tôi thu thập thông qua các khảo sát này sẽ được sử dụng để cải thiện trang web của chúng tôi.

Thông Tin Thu Thập Bởi Các Bên Thứ Ba

Dĩ nhiên, trang web của chúng tôi gồm có các liên kết đến các trang web khác, và cung cấp truy cập đến các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi các bên thứ ba, mà chúng tôi không kiểm soát chính sách về quyền riêng tư của họ. Khi bạn truy cập một trang web khác hoặc mua các sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc tiến hành các giao dịch khác thông qua trang web của chúng tôi, việc sử dụng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp sẽ được điều chỉnh bởi chính sách về quyền riêng tư của công ty điều hành trang web mà bạn đang truy cập hoặc nhà cung cấp các sản phẩm hay dịch vụ đó. Các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư của nhà cung cấp đó có thể khác với của chúng tôi. Nếu bạn không tìm thấy chính sách về quyền riêng tư của bất kỳ đối tác cung cấp nào của chúng tôi qua một liên kết hoặc từ trang của trang web này hoặc từ các trang trên đó các sản phẩm hoặc dịch vụ được chào bán, bạn nên trực tiếp liên hệ với nhà cung cấp đó để biết thêm thông tin.

An ninh

Thông tin chúng tôi thu thập từ khách truy cập của mình được lưu trong các cơ sở dữ liệu chúng tôi kiểm soát. Sự tiếp cận vật lý đối với các máy chủ chúng tôi lưu thông tin khách truy cập trên đó bị hạn chế. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin thẻ tín dụng của bạn để gửi hóa đơn cho bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đặt mua từ chúng tôi. Chúng tôi không chia sẻ thông tin thẻ tín dụng của bạn với bất kỳ ai, trừ phi cần thiết để xử lý các giao dịch của bạn. Để bảo mật số thẻ tín dụng của bạn và thông tin đặt hàng khác, chúng tôi mã hóa thông tin này để gửi qua Internet dùng kết nối Tầng Socket Bảo Mật ("SSL"). Tuy nhiên, cho dù các phương pháp bảo mật hiệu quả và hiện đại thế nào, không có hệ thống vật lý hay điện tử nào là không thể xâm nhập. Chúng tôi không thể đảm bảo tính an ninh của cơ sở dữ liệu của chúng tôi, chúng tôi cũng không thể đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp sẽ không bị chặn trong khi được gửi qua Internet.

Hầu hết các trình duyệt web cho phép sử dụng một kết nối SSL. Nếu trình duyệt của bạn không hỗ trợ kết nối SSL, hoặc nếu bạn không muốn gửi số thẻ tín dụng của bạn qua Internet, bạn có thể đặt hàng bằng cách gọi số miễn phí của chúng tôi 1-866-238-2747.

Tiết Lộ Thông Tin

Chúng tôi thỉnh thoảng có thể tiết lộ thông tin về khách truy cập của mình khi việc tiết lộ là thích hợp để tuân thủ pháp luật, để thực thi Thỏa Thuận Khách Truy Cập của chúng tôi, hoặc để bảo vệ các quyền, tài sản của chúng tôi hoặc sự an toàn của khách truy cập đến trang web của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi, công chúng hoặc BETCRIS.com. Khi doanh nghiệp của chúng tôi phát triển, chúng tôi có thể mua hoặc bán các tài sản khác nhau. Trong trường hợp ít có khả năng là BETCRIS.com, một trong các đơn vị kinh doanh của chúng tôi, hoặc tất cả tài sản của nó được mua lại bởi một công ty khác, thông tin về khách truy cập của chúng tôi sẽ nằm trong số các tài sản được chuyển nhượng. Mọi dữ liệu khách hàng sẽ được bảo mật và sẽ không được bán cho người khác.

Thông Tin Chuyển Nhượng

Chúng tôi thỉnh thoảng tiết lộ thông tin về khách truy cập của mình, tuân thủ pháp luật, để thực thi Thỏa Thuận Khách Truy Cập của chúng tôi, hoặc để bảo vệ các quyền, tài sản của chúng tôi hoặc sự an toàn của khách truy cập đến trang web của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi, hoặc BETCRIS.com. Khi doanh nghiệp của chúng tôi phát triển, chúng tôi có thể mua hoặc bán các tài sản khác nhau. Trong trường hợp ít có khả năng là BETCRIS.com hoặc một trong các đơn vị kinh doanh của chúng tôi, hoặc tất cả tài sản của nó được mua lại bởi một công ty khác, thông tin về khách truy cập của chúng tôi sẽ nằm trong số các tài sản được chuyển nhượng. Mọi dữ liệu khách hàng sẽ được bảo mật và sẽ không được bán cho người khác.

Những thay đổi đối với Chính Sách về Quyền Riêng Tư này

Chính sách về quyền riêng tư có thể thay đổi. Trang web này là một phương tiện có thay đổi và phát triển. Nếu chúng tôi cần thay đổi chính sách về quyền riêng tư của mình vào lúc nào đó trong tương lai, chúng tôi sẽ nhanh chóng đăng chính sách mới. Nếu vào bất kỳ lúc nào chúng tôi quyết định sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân theo cách khác với cách đã công bố tại thời điểm thu thập, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và cho bạn có cơ hội rút khỏi cách sử dụng đề xuất. Bằng việc sử dụng BETCRIS.com, bạn đồng ý rằng việc bạn truy cập trang web của chúng tôi, và bất kỳ bất đồng nào về quyền riêng tư, được điều chỉnh bởi phiên bản hiện hành vào lúc đó của Chính Sách về Quyền Riêng Tư Trực Tuyến và Thỏa Thuận Khách Truy Cập của chúng tôi.

Thắc Mắc hoặc Khiếu Nại

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về, hoặc khiếu nại liên quan đến Chính Sách về Quyền Riêng Tư Trực Tuyến, vui lòng gọi cho phòng Chăm Sóc Khách Hàng theo số 1-866-238-2747.

Các đại diện của chúng tôi sẽ trả lời thắc mắc của bạn hoặc giúp giải quyết bất kỳ bất đồng nào về Chính Sách về Quyền Riêng Tư Trực Tuyến này.

Trở Lại Trên Cùng