Giảm Giá Ngựa Hàng Ngày

Giảm giá TIỀN MẶT hàng ngày là 8% sẽ được trả cho tất cả các khoản tiền cược exotic qua internet.

  1. 1. 3% đối với tất cả tiền cược Thắng, Place và Show.
  2. 2. 5% đối với các khoản tiền cược exotic và 2% đối với các khoản tiền cược Thắng, Place và Show được đặt thông qua tổng đài.
  3. 3. Không có yêu cầu số lượng tối thiểu hàng tuần và không có giới hạn tối đa đối với số tiền bạn có thể kiếm được.
  4. 4. Tiền cược đối với các đường đua cấp "D" và "E" không đủ điều kiện giảm giá.
Trở Lại Trên Cùng