Tiền Thưởng Nạp Lại

Hoàn tiền 50 USD hoặc nhiều hơn vào tài khoản của bạn
Nhận thưởng nạp lại 10%, tối đa tới 500 USD*

Điều Khoản & Điều Kiện

  1. 1. Dành cho tất cả khách hàng hiện tại, ngoại trừ Vàng.
  2. 2. Để đăng ký khuyến mãi này, bạn phải nạp tối thiểu USD$50*.
  3. 3. Tiền thưởng tối đa là USD$500 ở hình thức Chơi Miễn Phí.
  4. 4. Tất cả tiền thưởng nạp lại phải tuân thủ yêu cầu chuyển hạn 3 lần trước khi có thể yêu cầu rút tiền.
  5. 5. Khuyến mãi không dành cho các khoản tiền nạp qua Skrill.
  6. 6. Áp dụng các Quy Định Nội Bộ và Quy Định Chơi Miễn Phí.
  7. 7. Tất cả Tiền Thưởng là tùy chọn, chỉ có giá trị tại thời điểm nạp tiền và tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện, bao gồm chuyển hạn. Không thể nhận tiền thưởng sau khi nạp tiền.
  8. 8. Khuyến mãi không dành cho khách hàng tại Venezuela.

*Hoặc tương đương bằng tiền tệ địa phương.

Trở Lại Trên Cùng