Tiền Thưởng Nạp Lại

Hoàn tiền 50 USD hoặc nhiều hơn vào tài khoản của bạn
Nhận thưởng nạp lại 10%, tối đa tới 500 USD*

Điều Khoản & Điều Kiện

  1. 1. Dành cho tất cả người chơi hiện tại.
  2. 2. Khách hàng phải nạp tiền tối thiểu US$50.
  3. 3. Tiền thưởng tối đa là US$500 ở hình thức Chơi Miễn Phí.
  4. 4. Nạp tiền qua Moneybookers không áp dụng cho chương trình khuyến mãi này.
  5. 5. Tất cả tiền thưởng phải tuân thủ yêu cầu chuyển hạn 3 lần trước khi có thể rút tiền.
  6. 6. Áp dụng Các Quy Định Bình Thường về Thưởng và Sòng Bạc.
  7. 7. Tất cả Tiền Thưởng là tùy chọn, chỉ có giá trị tại thời điểm nạp tiền và tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện, bao gồm chuyển hạn. Không thể nhận tiền thưởng sau khi nạp tiền.

*Hoặc tương đương bằng tiền tệ địa phương.

Trở Lại Trên Cùng