Tiền Thưởng Dành Cho Thành Viên Mới

 • Tạo tài khoản của bạn

 • Nạp 50 USD hoặc hơn

 • Nhận thưởng lên tới 15%

Tạo tài khoản của bạn

Tất cả tiền thưởng là không bắt buộc. Nếu bạn không muốn tuân thủ bất kỳ yêu cầu chuyển hạn nào, không được gửi mã số tại thu ngân.

 1. 1. Không thể chuyển đổi và không thể kết hợp chương trình thưởng này với bất kỳ chương trình khuyến mãi nào khác.
 2. 2. Chương trình khuyến mãi chỉ có giá trị đối với khách hàng mới.
 3. 3. TẤT CẢ phương pháp nạp tiền đều đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi này trừ Moneybookers
 4. 4. Yêu cầu nạp tiền tối thiểu $50. (Nạp tiền trên $300 sẽ cho phép ghi có lệ phí gửi vào tài khoản đặt cược của người chơi khi lệ phí được áp dụng.)
 5. 5. Tiền thưởng ở hình thức chơi miễn phí. Áp dụng các quy định chung về tiền thưởng chơi miễn phí.
 6. 6. Tiền thưởng tối đa được trao là $500.
 7. 7. Tất cả tiền thưởng phải tuân thủ yêu cầu chuyển hạn 3 lần trước khi có thể rút tiền.
 8. 8. Tất cả Tiền Thưởng là tùy chọn, chỉ có giá trị tại thời điểm nạp tiền và tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện, bao gồm chuyển hạn. Không thể nhận tiền thưởng sau khi nạp tiền.
 9. 9. Chương trình khuyến mãi có giá trị đến khi có thông báo khác.
 10. 10. BETCRIS có quyền điều chỉnh hoặc chấm dứt chương trình khuyến mãi này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
Trở Lại Trên Cùng