Giới Thiệu Bạn Bè

Win up to $500USD* for each referral

Chào mừng bạn đến với chương trình Giới Thiệu Bạn Bè

How does it work?
Note: Invalid program for Venezuela. Conditions apply. Check the rules by entering your BETCRIS account.

Giới Thiệu Bạn Bè là gì?

Giới Thiệu Bạn Bè (RAF) là một chương trình thưởng cho bạn khi giới thiệu về BETCRIS với bạn bè của bạn. Bạn có thể kiếm được $500 (hoặc tiền tệ tương đương) cho mỗi người bạn mà bạn giới thiệu. Giới hiệu bao nhiêu bạn cũng được.

Tôi có thể giới thiệu bạn bè của mình bằng cách nào?

Chỉ cần đăng nhập vào tài khoản BETCRIS của bạn và nhấp vào tab "Giới Thiệu Bạn Bè". Chọn bất kỳ cách nào khả dụng để mời bạn bè của bạn, bao gồm Email, Facebook, Twitter hoặc liên kết cá nhân của bạn. Một khi đã mời, các công cụ báo cáo của chúng tôi cho phép bạn theo dõi bạn nào của bạn đã trả lời và tham gia. Quy trình này hoàn toàn tự động.

Bạn của tôi phải làm gì?

Một khi bạn của bạn nhận được thư mời, tất cả những gì họ cần làm là tham gia BETCRIS. Thư mời của bạn sẽ có một mã giới thiệu duy nhất đảm bảo bạn được ghi nhận. Sau đó, nếu họ đáp ứng các yêu cầu, bạn sẽ được trả tiền.

Trở Lại Trên Cùng