Điều Khoản & Điều Kiện

Giới thiệu

Betcris.com là một công ty cung cấp dịch vụ đặt cược thể thao trực tuyến, các game poker, casio nhiều người chơi và các game khác dùng tiền thật. Tài liệu này đặt ra các Điều Khoản và Điều Kiện áp dụng cho tất cả các khoản tiền và tiền cược mà chúng tôi chấp nhận tại eu. Betcris.com (""Trang Web"") và trên bất kỳ trang web nào tài trợ bởi Betcris.com.

Bạn có trách nhiệm tự tìm hiểu các điều khoản theo đó các khoản thanh toán của bạn được chấp nhận. Bất kể điều này, khách hàng vẫn có trách nhiệm nắm bắt bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi xem các điều khoản này là công bằng. Nếu bạn cần bất kỳ sự tư vấn nào về các điều khoản này hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi vì lợi ích của cả khách hàng và Betcris.com; vui lòng lưu ý rằng tất cả các cuộc gọi điện thoại đều được ghi âm trên băng an ninh.

Tất cả tài liệu có trong hoặc được phát hành trên trang web này (""Tài Liệu"") hoặc thuộc sở hữu của hoặc được cấp phép cho Betcris.com. Betcris.com và các bên cấp phép bảo lưu tất cả quyền đối với Tài Liệu, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả tỉ lệ tiền cược, line, nội dung, hình ảnh, bản quyền thương hiệu và các độc quyền khác, dù có tên là gì.

Trừ việc tải về bản sao của Tài Liệu trên bất kỳ máy tính duy nhất cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại, ở nhà của bạn, bạn không được sao chép, lập phó bản dựa trên, phát tán, trình diễn hay trưng bày Tài Liệu mà trước tiên không xin sự cho phép bằng văn bản của Betcris.com.

Không được sử dụng tài liệu theo bất kỳ cách nào không được phép.

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY.

Các Điều Kiện Chung

Ngôn Ngữ Áp Dụng

Các Điều Khoản và Điều Kiện **SITESHORTNAME** như được công bố trên trang web này, sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ áp dụng. Bản dịch sang các ngôn ngữ khác chỉ là một dịch vụ và được thực hiện vì thiện chí. Tuy nhiên, trong trường hợp có sự mơ hồ giữa bản tiếng Anh và bản dịch, bản tiếng Anh được ưu tiên áp dụng so với bất kỳ bản dịch nào.

Giới thiệu về **SITESHORTNAME**

**SITESHORTNAME** là một thương hiệu được quản lý bởi TV Global Enterprises Ltd., một công ty có đăng ký của Malta, có địa chỉ tại Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xbiex XBX1011, Malta. Số hiệu công ty là C44378.

Luật Pháp Malta

Luật pháp Malta áp dụng cho các Điều Khoản và Điều Kiện này.

Kích Hoạt Tài Khoản

Sau khi đăng ký thành công, tất cả khách hàng sẽ nhận được email gửi đến địa chỉ email đã đăng ký để xác minh tài khoản. Tất cả tài khoản phải được kích hoạt thông qua email này. Nếu không hoàn tất quy trình này, **SITESHORTNAME** có quyền đình chỉ tất cả hoạt động trong tài khoản cho đến khi chi tiết tài khoản được xác minh. Không thể tham gia dưới bất kỳ hình thức nào trong các dịch vụ và sản phẩm do Betcris.com cung cấp nếu khách hàng không có một tài khoản hoạt động và hợp lệ.

Treo Tài Khoản

Betcris.com có toàn quyền treo một tài khoản mà không cần thông báo trước và vào bất kỳ lúc nào. Sau khi treo tài khoản, khách hàng phải liên hệ với Phòng Dịch Vụ Khách Hàng để xác định lý do treo.

Chấm Dứt Tài Khoản

Khách hàng có quyền đóng tài khoản của mình vào bất kỳ lúc nào. Để làm thế, họ phải liên hệ với Phòng Dịch Vụ Khách Hàng và yêu cầu. Nếu có tiền trong tài khoản, số tiền này được chuyển cho Khách Hàng qua cách hiệu quả nhất có thể; bất kỳ khoản hoa hồng nào phát sinh bởi giao dịch này sẽ do Khách Hàng thanh toán. Trong trường hợp khách hàng có thể muốn trở lại **SITESHORTNAME**, cùng tài khoản này sẽ được tái kích hoạt. Một khách hàng chỉ có thể có một tài khoản. **SITESHORTNAME** cũng có thể toàn quyền chấm dứt một tài khoản vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước và/hoặc lý do.

Quyền Sở Hữu Tài Khoản

Tài khoản thuộc về người đã mở tài khoản; như thế, thông tin được cho biết trong tài khoản này phải liên quan đến người này. Không thể chuyển nhượng, bán hay mua bởi một bên thứ ba. Khi phát hiện trường hợp như thế này, tất cả tài khoản liên quan sẽ bị treo tạm thời và được xác minh dữ liệu.

Chuyển Tiền Giữa Các Tài Khoản

Nghiêm cấm chuyển tiền giữa các tài khoản cá nhân.

Đặt Cược Trực Tuyến Qua Điện Thoại (WAP)

Khách hàng không thể truy cập ứng dụng WAP hoặc đặt cược trực tuyến. Phải đặt tất cả các khoản tiền cược trên trang web được cung cấp cho mục đích này.

Money Laundering

Introduction

Money Laundering is the participation in any transaction that seeks to conceal or disguise the true nature or origin of funds resultant from illegal activities such as fraud, corruption, organized crime, or terrorism etc. into legitimate activities. The company is aware of such risk to its business operations. The company establishes and maintains a sound system of controls to help detect suspicious transactions and fraudulent activities. Such systems should ensure that:

 • All staff is aware of their obligations under AML laws in accordance to their jobs and responsibilities;
 • The following measures and procedures are in place:
  • KYC procedures are carried out for all players registering and having an active account on the website;
  • Controls and reporting functionalities are in place to identify patterns of suspicious transactions;
  • A procedure is in place for the staff to inform the MLRO in a timely manner of suspicious transactions via a well-defined process that contains pertinent details that will enable the MLRO to make an informed decision as to what further action is required.

Reporting Requirements

Any incidence of Money Laundering will be reported to the Money Laundering Reporting Officer (MLRO). Since from a legal perspective, gaming companies are not subject persons, the MLRO works closely with the Key Official so that whenever a situation requires it, the company can liaise with the Malta Gaming Authority and the FIAU. Any concern will be reported in the format set out in the FATF 40.

Refund / Cancelation

Refunds

If you are totally dissatisfied with the service you have received, we will consider your case and refund your purchase, only if your reason is valid.

SIt is recommended that you may only participate in any gambling events if it is legal for you to do so according to the laws that apply in the jurisdiction from where you are connecting or calling. You must understand and accept that we are unable to provide you any legal advice or assurances.

After purchase, you will receive an e-mail notification. We recommend the cardholder to print out all transaction data, the rules of the game, the cancellation regulations, and the payment methods, to avoid misconceptions and discussions and keep them at an easily accessible place.

All customer queries will be answered within 2 business days.

All orders will be effected immediately.

After purchase, the customer is entitled to play.

TAll sporting events must be played on date unless otherwise specified. If an event is postponed and/or rescheduled or a change of venue, the event will automatically constitute "no action," which means all monies for that event will be refunded (Unless sport specific rules state otherwise). All parlays/exotics will be recalculated excluding that leg of the parlay, using payout charts for that sport/betting option. Individual tennis matches have no action if the match is not fully completed due to withdrawal/incapacity or disqualification. If a match is rescheduled due to scheduling and weather problems bad light etc, then all wagers will have action and all wagers will stand.

Cancellations

If your card shows a double charge, or was charged by mistake or without your authorization, we will review your case and if a valid case is presented, we will refund your purchase.

How long does a refund take to be processed?

A refund can take from 4 to 7 business days or up to one month depending on how fast the customer’s bank is crediting funds back.

How can customer get a refund for a duplicate deposit charge that never was posted in his/her sports account?

For that customer must provide a bank statement showing the duplicate charge. Customer may upload the bank statement showing the duplicate charge directly from the account once he/she logs in and click on the Documents Tab and under "Issues with cc deposits".

Nạp Tiền / Rút Tiền

Betcris.com toàn quyền áp dụng một số phương thức cho khách hàng để nạp tiền vào tài khoản đặt cược của họ, và nhận tiền thắng từ cùng tài khoản này. Betcris.com sẽ không chấp nhận tiền mặt và tiền không phải qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, chuyển ngân điện tử, chuyển tiền bằng điện báo, séc và ví điện tử.

Xác Minh Tài Khoản

Để xác minh thông tin khách hàng cung cấp, và để đảm bảo tính hợp pháp của tiền đó; Betcris.com sẽ yêu cầu một số tài liệu từ khách hàng. Trong số các tài liệu này là, nhưng không giới hạn ở:

 • Bản Sao Giấy Tờ Tùy Thân Cá Nhân (thẻ căn cước, giấy phép lái xe, hộ chiếu)
 • Mặt Trước và Mặt Sau của Thẻ Tín Dụng hoặc Thẻ Ghi Nợ (khi phù hợp)
 • Xác Nhận Địa Chỉ Thực (ví dụ như qua hóa đơn dịch vụ công ích)
 • Các giấy tờ khác để chứng minh thông tin đã cung cấp

Nếu phát hiện bất thường trong biến chuyển tiền của tài khoản; những bất thường này sẽ được báo cáo cho các cơ quan quản lý tương ứng. Mục đích của việc này là ngăn chặn việc chấp nhận và xử lý các khoản tiền có được không chính đáng.

Khi Khách Hàng yêu cầu tiền từ tài khoản của mình, khách hàng phải nhận được tiền đó theo cùng cách như khi nạp tiền lần đầu.

Chỉ có thể sử dụng một phương thức thanh toán vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào.

Bất kỳ giao dịch rút tiền nào cũng có thể phải trả hoa hồng. Có thể yêu cầu thông tin cập nhật về vấn đề này từ Phòng Dịch Vụ Khách Hàng.

Quy trình rút tiền có thể bị hoãn bởi Thủ Tục Xác Minh Tài Khoản này và từ các đơn vị xử lý chuyển tiền.

Thẻ Tín Dụng và Thẻ Ghi Nợ

Khi sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ để nạp tiền vào tài khoản; tên của Chủ Thẻ PHẢI đứng cùng tên như khi đăng ký. Khi khác với trường hợp này, tài khoản sẽ bị treo và bất kỳ khoản tiền nào đã nạp sẽ được trả lại.

Chuyển Tiền Ngân Hàng hoặc Séc

Bất kỳ giao dịch rút tiền nào được thực hiện qua chuyển tiền ngân hàng hoặc séc sẽ chỉ được thanh toán cho người có tên được sử dụng khi đăng ký với trang web.

Ví điện tử

Nạp tiền và rút tiền từ các hệ thống ví điện tử phải tuân theo các Điều Khoản và Điều Kiện của các hệ thống đó, ngoài việc tuân theo tài liệu này. Giao dịch rút tiền chỉ có thể được gửi vào cùng tài khoản thực hiện giao dịch nạp tiền.

Vui lòng lưu ý rằng giao dịch rút tiền của Chủ Tài Khoản có thể bị trì hoãn vì quy trình xác minh thông tin nhận dạng của chúng tôi.

NHẮC NHỞ QUAN TRỌNG

Khách hàng phải chơi 100% số tiền nạp để yêu cầu trả thưởng. Không áp dụng nạp tiền được thực hiện ở các địa điểm BETCRIS.

Tất cả tiền trả thưởng sẽ được xử lý từ thứ Hai đến thứ Sáu. Trừ trả thưởng ở Các Địa Điểm BETCRIS.

Khách hàng nào yêu cầu trả thưởng đối với số tiền trên 1700 EUR sẽ phải gửi một bản sao ID có hình của họ cũng như hóa đơn dịch vụ tiện ích để chứng minh địa chỉ, trước khi khoản thanh toán được gửi.

Để biết thêm thông tin hoặc để được giúp đỡ vui lòng liên hệ với bộ phận Live Chat của chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi đến help@betcris.com

Chính Sách về Quyền Riêng Tư

Ghi Nhận Nội Dung Liên Lạc

Tất cả các cuộc gọi điện thoại đều được ghi lại trên băng an ninh vì mục đích huấn luyện và an ninh. Quy trình này áp dụng cho các hình thức liên lạc trên internet.

Tất cả hoạt động trên trang web này đều được ghi nhận và lưu tại các máy chủ. Điều này là nhằm duy trì thông tin lịch sử và hồ sơ. Khách hàng nên giữ các hồ sơ tương tự về tất cả hoạt động được họ thực hiện trên trang web.

Chi Tiết Cá Nhân

Thông tin do Khách Hàng cung cấp sau khi kích hoạt tài khoản luôn được xử lý trên nguyên tắc bảo mật thông tin hoàn chỉnh.

Những chi tiết này sẽ được bảo mật.

Thông tin này sẽ được Betcris.com sử dụng cho mục đích tiếp thị. Nguyên tắc rút tên cũng quy định mục đích này.

Tiết Lộ Thông Tin

**SITESHORTNAME** sẽ chỉ thị và cho phép tổ chức tài chính tín dụng nắm giữ tài khoản của Chủ Tài Khoản tiết lộ bất kỳ thông tin nào có thể được MGA yêu cầu liên quan đến tài khoản của Chủ Tài Khoản.

Betcris.com sẽ chỉ tiết lộ dữ liệu cá nhân khi có chỉ thị như thế của bất kỳ Cơ Quan Quản Lý và/hoặc theo bất kỳ quy định pháp luật nào có trong Luật Điều Chỉnh.

Ngoài ra, Betcris.com có quyền tiết lộ dữ liệu cá nhân cho các bên nhận phù hợp trong đó Betcris.com có căn cứ hợp lý để nghi ngờ những bất thường liên quan đến tài khoản.

Tài Liệu Quản Lý Quan Hệ với Khách Hàng (CRM) và Tiếp Thị

**SITESHORTNAME** có quyền xử lý dữ liệu cá nhân vì mục đích CRM. Người chơi có thể chọn không nhận tài liệu tiếp thị / quảng bá khi đăng ký và/hoặc hủy đăng ký nhận tài liệu quảng bá gửi theo phương thức điện tử.

Chỉnh Sửa Thông Tin Tài Khoản Không Chính Xác

Chủ Tài Khoản có quyền yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của bản thân Chủ Tài Khoản và/hoặc có quyền chỉnh sửa và/hoặc xóa dữ liệu không chính xác và/hoặc không thích hợp.

Cookie / ActiveX

Trang web Betcris.com hoạt động bằng cách sử dụng các thành phần cookie và Active X vì (nhưng không giới hạn ở) các mục đích sau đây:

 • Để xác định các thiết lập ưa dùng của Chủ Tài Khoản; bằng cách này các thiết lập đó có thể được chọn tự động khi Chủ Tài Khoản trở lại **SITESHORTNAME**.
 • Phân tích lưu lượng trang web Betcris.com; việc này cho phép Betcris.com xác định hành vi của khách hàng và thực hiện những cải tiến cho khách hàng của mình theo hành vi này.
 • Điều hành các game (chẳng hạn như flash casino).

Việc không có đủ thiết lập trên các thành phần này có thể làm giảm chức năng của trang web như thiết kế. Có thể yêu cầu thông tin bổ sung ở Phòng Dịch Vụ Khách Hàng.

Khai Thác Bọ

Không được phép sử dụng hoặc lạm dụng bọ trong bất kỳ phần mềm chơi game nào được cung cấp trên nền tảng **SITESHORTNAME** trong bất kỳ trường hợp nào. Khách hàng thực hiện việc này sẽ bị treo tài khoản ngay lập tức và bất kỳ tiền thắng nào có được từ các hoạt động này sẽ bị rút lại.

Sử dụng bot và Phần Mềm Phi Pháp

Nghiêm cấm sử dụng phần mềm để làm ảnh hưởng hoặc điều chỉnh kết quả của bất kỳ game nào trong các hệ thống Poker hoặc Casino để thu lợi tài chính; bất kỳ khoản tiền nào thu được bằng cách này sẽ bị trừ từ tiền của Chủ Tài Khoản.

Gián đoạn khi chơi

Betcris.com không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ trường hợp nào không hoạt động, ảnh hưởng máy chủ, độ trễ, hoặc rối loạn kỹ thuật hay chính trị nào đối với việc chơi game. Ban Quản Lý **SITESHORTNAME** có toàn quyền quyết định hoàn tiền.

Sự Cố Hệ Thống

Betcris.com sẽ không nhận trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hai hay tổn thất nào được cho là hay bị cáo buộc phát sinh từ hoặc liên quan đến trang web Betcris.com hoặc nội dung của nó; bao gồm nhưng không giới hạn ở, trì hoãn hoặc gián đoạn trong hoạt động hay đường truyền, mất hoặc hỏng dữ liệu, nội dung liên lạc hay sự cố đường dây, việc bất kỳ ai lạm dụng trang web hoặc nội dung của nó hoặc bất kỳ sơ xuất hay thiếu sót nào trong nội dung của nó.

Trong trường hợp có lỗi hệ thống hoặc lỗi giao tiếp liên quan đến việc lập các con số ngẫu nhiên, giải quyết tiền cược hoặc yếu tố khác của Sản Phẩm, Betcris.com sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với khác hàng vì có bất kỳ lỗi nào như thế. Betcris.com có quyền vô hiệu tất cả tiền cược trong các giao dịch liên quan.

Trong trường hợp có sự cố hệ thống Casino, tất cả tiền cược sẽ bị vô hiệu.

Giới Hạn Đặt Cược Thể Thao

Chúng tôi có toàn quyền từ chối hoặc hạn chế bất kỳ khoản tiền cược nào vì bất kỳ lý do gì. Trong các trường hợp trong đó tiền thắng cược được chúng tôi toàn quyền xem là hoặc được tuyên bố vô hiệu, bất kỳ số tiền nào trừ từ tài khoản của bạn liên quan đến tiền thắng cược hay tiền cược đó sẽ được ghi có trở lại tài khoản của bạn. Tiền cược sẽ chỉ hợp lệ nếu được chấp nhận bởi máy chủ của chúng tôi và tuân theo Thỏa Thuận. Cho đến khi được chấp nhận, không có thư từ gì của bạn sẽ có giá trị ràng buộc đối với chúng tôi và mọi thông tin được hiển thị trên trang web này chỉ cấu thành thư mời chơi. Sự cố (cho dù trên một Trang Web hay thiết bị của bạn) sẽ vô hiệu mọi trường hợp thanh toán và chơi game. Nếu chúng tôi quyết định miễn áp dụng một quy tắc để đảm bảo bạn có thể chơi công bằng, quy tắc đó chỉ áp dụng cho trường hợp đó và sẽ không làm tiền lệ cho tương lai.

Trong trường hợp tỉ lệ tiền cược, line hoặc cược chấp không chính xác vì có lỗi, nhầm lẫn hoặc sự cố hệ thống, bất kỳ tiền cược nào đã đặt trong line này sẽ bị tự động xem là vô hiệu.

Betcris.com có quyền vô hiệu bất kỳ tiền thắng nào đã có được vì có lỗi hoặc sự cố phần cứng/phần mềm. Người chơi bị phát hiện lạm dụng lỗi/sự cố đó sẽ khiến cho tài khoản của họ bị đóng và bất kỳ giao dịch nạp tiền và/hoặc tiền thắng nào sẽ bị vô hiệu. Trong trường hợp có sự cố hệ thống Trang Web, tất cả tiền cược sẽ bị vô hiệu.

Tính Khả Dụng của Các Chương Trình Khuyến Mãi

Tất cả chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng giới hạn ở một chương trình mỗi người, gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ email, số điện thoại, cùng số tài khoản thanh toán (ví dụ như thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng, v.v.), và máy tính dùng chung (trường học, thư viện công hoặc nơi làm việc). Betcris.com có quyền rút lại bất kỳ chương trình khuyến mãi nào hoặc tất cả chương trình khuyến mãi dành cho bất kỳ khách hàng hay nhóm khách hàng nào.

Betcris.com có quyền thu hồi tất cả tiền thưởng đã trao và bất kỳ tiền thắng nào đã cộng dồn nếu khách hàng bị phát hiện can thiệp hoặc lạm dụng bất kỳ khía cạnh nào của một Betcris.com chương trình khuyến mãi hoặc tiền thưởng. Trường hợp có bằng chứng về một loạt tiền cược đặt bởi một khách hàng hoặc nhóm khách hàng, vì có thanh toán nhiều hơn thông qua chương trình khuyến mãi dẫn đến lợi nhuận đảm bảo của khách hàng bất kể kết quả là gì, Betcris.com có quyền bỏ qua yếu tố thưởng của chương trình khuyến mãi đó và giải quyết tiền cược ở tỉ lệ tiền cược chính xác. Betcris.com có thêm quyền yêu cầu bất kỳ khách hàng nào cung cấp đầy đủ giấy tờ thỏa đáng cho chúng tôi về danh tính của khách hàng trước khi chúng tôi ghi có bất kỳ khoản tiền thưởng nào, tiền cược miễn phí hoặc chương trình khuyến mãi nào vào tài khoản của họ.

Tất cả chương trình khuyến mãi **SITESHORTNAME** nhằm dành cho người chơi giải trí và **SITESHORTNAME** có thể toàn quyền hạn chế điều kiện tham gia của khách hàng trong bất kỳ chương trình khuyến mãi.

Hỗ Trợ, Bất Đồng và Khiếu Nại

Dịch vụ Hỗ Trợ Khách Hàng được cung cấp nếu Khách Hàng gặp bất kỳ khó khăn nào. Có thể liên hệ với bộ phận Hỗ Trợ Khách Hàng qua email qua help@betcris.com.

Số dư hiện tại và lịch sử giao dịch của tài khoản có thể được xem vào bất kỳ lúc nào. Nếu có bất kỳ khiếu kiện hay bất đồng nào phát sinh từ các giao dịch trong quá khứ hoặc hiện tại, vui lòng liên hệ với Phòng Dịch Vụ Khách Hàng. Nếu chúng tôi không thể giải quyết bất đồng, chúng tôi sẽ chuyển bất đồng đó cho một trọng tài viên thích hợp, quyết định của họ sẽ tuân theo cam đoan đầy đủ được cấp cho tất cả các bên liên quan.

Bất kỳ bất đồng nào liên quan đến việc cung cấp game và tính hợp lệ, thực hiện và cấu trúc của thỏa thuận hiện tại liên quan đến các game sẽ được giải quyết riêng theo các điều khoản luật Luật Pháp Malta. Trường hợp cần tìm đến Toàn Án, các tòa án Malta sẽ có toàn quyền xét xử.

Betcris.com sẽ cố gắng giải quyết mọi bất đồng một cách kịp thời và có trách nhiệm; tuy nhiên trường hợp bất đồng vẫn không được hai bên giải quyết, có thể tìm đến quy trình trọng tài như mô tả bên trên. Nếu sau quy trình này, vấn đề vẫn không được giải quyết, có thể chuyển bất đồng cho MGA tại complaints@mga.org.mt.

Khách hàng hợp lệ có quyền chuyển bất kỳ bất đồng nào cho Cơ Quan Quản Lý Xổ Số và Đánh Bạc Malta, nếu nó không được Betcris.com giải quyết hay trả lời. Quy trình này sẽ được thực hiện trong vòng một khoảng thời gian hợp lý và dựa trên lý do hợp lệ. Để thực hiện việc này khách hàng có thể báo cáo vấn đề cho complaints@mga.org.mt .

Tổ Chức Tài Chính

Betcris.com không phải là một tổ chức tài chính và do đó bất kỳ giao dịch nạp tiền nào được thực hiện vào tài khoản của bạn sẽ không có lãi dưới bất kỳ hình thức nào.

Betcris.com không cung cấp dịch vụ tư vấn cho Chủ Tài Khoản về các vấn đề thuế và/hoặc pháp lý.

Chủ Tài Khoản nào muốn nhận được dịch vụ tư vấn về các vấn đề thuế và pháp lý nên liên hệ với các cố vấn và/hoặc cơ quan thích hợp trong khu vực họ cư trú.

Chủ Tài Khoản không được sử dụng Betcris.com và các hệ thống của nó để tạo điều kiện buôn chứng khoán thông qua các giao dịch Ngoại Hối. Trường hợp **SITESHORTNAME** xem là Chủ Tài Khoản đã cố tình sử dụng các hệ thống nói trên để thu lợi tài chính thông qua việc buôn chứng khoán, bất kỳ khoản tiền lời nào sẽ bị vô hiệu và trừ từ số dư của Chủ Tài Khoản mà không cần cảnh báo hay thông báo.

Các Cơ Quan Cấp Phép và Quản Lý:

TV Global Enterprises Ltd. được Cơ Quan Quản Lý Đánh Bạc Malta cho phép (MGA / CL2 / 464/2008;).

Jurisdicción

Đánh Bạc Trực Tuyến có thể là phi pháp trong khu vực / quốc gia nơi bạn hoạt động hoặc cư trú; nếu vậy, bạn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động đánh bạc nào và bạn cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn không vi phạm bất kỳ điều luật nào cấm đánh bạc trực tuyến.

Giới hạn độ tuổi

Tất cả người làm đơn phải trên 18 tuổi để đăng ký với Betcris.com. Chúng tôi có quyền yêu cầu giấy tờ chứng minh từ bất kỳ khách hàng nào và có thể treo tài khoản cho đến khi khách hàng cung cấp giấy tờ thỏa đáng. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng luật pháp ở tiểu bang / quốc gia của bạn cho phép bạn chơi bằng dịch vụ trực tuyến trước khi đăng ký. Vui lòng đọc phần thông tin về cuộc thi trong tài liệu này.

Tính hoàn chỉnh và chính xác của thông tin tài khoản

Mọi thông tin được cung cấp khi đăng ký với trang web phải chính xác và hoàn chỉnh về mọi mặt. Betcris.com có quyền bắt đầu một thủ tục xác minh vào bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với bạn qua email để yêu cầu các giấy tờ chứng minh.

Khách hàng phải cập nhật thông tin đăng ký của mình. Bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin đó phải được thông báo cho Phòng Dịch Vụ Khách Hàng ngay khi có thể.

Tính Duy Nhất của Tài Khoản

Khách hàng chỉ có thể có một tài khoản duy nhất. Nếu khách hàng sử dụng nhiều hơn một tài khoản, các tài khoản đó sẽ bị đình chỉ đến khi các chi tiết và số dư tài khoản được xác nhận và hợp nhất. Một khi hoàn tất, mọi tài khoản khác sẽ bị đóng và chỉ còn lại duy nhất một tài khoản có hiệu lực.

Bảo mật mật khẩu

Betcris.com cho phép tất cả khách hàng chọn cách kết hợp tên người dùng và mật khẩu riêng. Chúng tôi yêu cầu tất cả khách hàng phải bảo mật thông tin này. Mọi giao dịch được thực hiện từ tài khoản của bạn sẽ được chấp nhận, miễn là bạn cung cấp chính xác tên người dùng và mật khẩu của mình.

Betcris.com không chịu trách nhiệm nếu mật khẩu bị lộ hoặc bị thu thập bởi một bên thứ ba và bên thứ ba đó sử dụng thông tin đó theo cách có ý đồ xấu.

Kích Hoạt Tài Khoản

Để đủ điều kiện nhận dịch vụ và sản phẩm của Betcris.com, khách hàng phải cung cấp thông tin sau đây:

 • Tên và Họ
 • Mật khẩu sẽ sử dụng
 • Mật Mã
 • Email Hợp Lệ
 • Điện thoại
 • Địa Chỉ Chính Xác (Quốc Gia, Tiểu Bang, Thành Phố, Đường)

Mọi khách hàng sẽ nhận được email để kích hoạt tài khoản. Tất cả tài khoản phải được kích hoạt thông qua email đó. Thông tin này chưa hoàn chỉnh, Betcris.com có quyền đình chỉ mọi hoạt động ở tài khoản đó cho đến khi các chi tiết được xác minh.

Panama

Minos S.A. is the license holder for Panama Residents, TV Global Enterprises Ltd. delivers to MINOS S.A. the Clearing Services, provides platform and online services.

The Clearing Services will be performed in accordance with the professional standards generally accepted within the clearing industry.

Tài liệu v3.7. (27 tháng 10, 2010)

Khiếu nại

Công ty chúng tôi cam kết phục vụ khách hàng.

Nếu bạn có vấn đề chúng tôi muốn giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua help@betcris.com, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn ngay khi có thể, vui lòng chờ 24 - 48 giờ để chúng tôi hồi âm.

Sau khi vấn đề đã được giải quyết nếu bạn cảm thấy không hoàn toàn hài lòng, bạn có thể gửi khiếu nại của bạn cho MGA dùng email sau đây: support_mga@mga.org.mt.

Trở Lại Trên Cùng